Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHoogstraat 12-0542-0542-073B-034B-039


Naastliggers vanHoogstraat 1
ten oostenHoogstraat 3
ten zuidende Hoogstraat
ten westende Karremanstraat
ten noordende Hoogstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0046r van 1 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 1een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Jacobs


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0046r van 1 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1een_achterHoogstraat NZ [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]350‑00‑00 gghuis met ledige plaats van 24 x 12 havenistenvoeten
koperJohannes Jeltes, gehuwd met
koperMary Dyrcx
verpachter grondPieter Pieters 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Jacobs
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende schuur? van de kopers Johannes Jeltes c.u.
verkoperJelle Jelles, gehuwd met te Wijnaldum
verkoperHacke Juckes te Wijnaldum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(doorgehaald) Johannes Jeltis x Mary Dyrx kopen een huis in de nieuwe Sint Jacobsstraat [Karremansstraat]. Ten Z. Jacob Jacobs, ten N. de kopers. Met de vrije ledige plaats daartoe behorende 24 havenisten voeten lang en 12 gelijke voeten breed. Vrije waterlossing naar het Noorderdiept [Zoutsloot]. Grondpacht 10 st aan Pieter Pheltens. Gekocht van Jelle Jelles x Hilcke Juckes te Wijnaldum voor 350 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0167r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 1een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Jacobs


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0167r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1een_achterNieuwe Sint Jacobstraat354‑02‑00 gghuis
koperJan Jansen, gehuwd met
koperHil Gerbrandts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Jacobs
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHylcke Gerloffs metselaar
verkoperJohannes Jeltes, gehuwd met
verkoperMaicke Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans x Hil Gerbrandts kopen een huis in de nieuwe Sint Jacobs straete. Ten Z. Jacob Jacobs, ten N. metselaar Hylcke Gerloffs. Grondpacht 10 st. Gekocht van Johannes Jeltes x Maicke Dircx voor 354 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166v van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat achter de vergulden sleutel]200‑00‑00 gghuis
koperHylcke Gerloffs, gehuwd met
koperYdt Dircx
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
verpachter grondgrond daar de huysinge op getimmert staet N. N. 8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJohannes Jeltes
naastligger ten zuiden*het huis genaamd de Vergulden Sleutel de Vergulde Sleutel
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLammert Pieters
verkoperSybren Hansen, gehuwd met te Terschelling
verkoperMagdalena Cornelis te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Gerloffs x Ydt Sierx kopen een huis in Sint Jacobs straete achter den vergulden sleutel. Ten Z. Johannes Jeltes, ten N. Lammert Pieters. Grondpacht 10 st. Gekocht van Sybren Hans x Magdalena Cornelis op Terschelling voor 200 gg.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0189v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterDroogstraat155‑00‑00 ggdwarskamer
koperPieter Ockes, gehuwd met te op de Spicker buiten Harlingen
koperTrijn Gaatzes
verpachter grondHendrick Taeckes 0‑10‑00 cg
verpachter grondAttye Rinses
verpachter grondJan Syckes
verpachter grondItke Rinses
naastligger ten oostensteeg bij het voorhuis waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFolckert Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 2/3Hendrick Taeckes, gehuwd met
verkoper van 2/3Anttye Rinses, en
verkoper van 1/3Jan Syckes, gehuwd met
verkoper van 1/3Itke Rinses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ockes x Trijn Gaatzes


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327r van 5 sep 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Tiebbes* schoenlapper


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0451r van 3 mrt 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0526r van 12 okt 1606 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterHoogstraat NZ [staat: achter de Gulden Sleutel]377‑00‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koperGovert Dyrx Woutyers koopman te Amsterdam
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Pieter Ockes0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Gulden Sleutel de Gouden Sleutel
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAntien Rintses te Leeuwarden


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0217r van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterDroogstraat ZZ233‑14‑00 ggkamer met medegebruik van de steeg
koperPieter Janssen, gehuwd met
koperGriet Dircx
verpachter grondJan Sents 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFolckert Janssen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperRippert Agges, gehuwd met
verkoperBauck Thomas


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0271v van 7 apr 1621 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Arians


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0307r van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterDroogstraat ZZ240‑00‑00 gghuis of dwarskamer met gebruik van een steeg naar de Zoutsloot
koperHarmen Pyters, gehuwd met
koperMary Hessels
verpachter grondJan Cents 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostensteeg van het voorhuis
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenFolckert Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperPieter Jansen, gehuwd met
verkoperGriet Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0021v van 3 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterDroogstraat ZZ0‑00‑00 gghuis of dwarskamer met het vrije gebruik van de steeg over de Droogstraat naar Zoutsloot
koperHarmen Hendricks, gehuwd metlinnenwever
koperRinsck Steffens
verpachter grondJan Sents 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostensteeg van het voorhuis
naastligger ten zuidenvoorhuis of hof
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHarmen Pieters, gehuwd metschoenlapper
verkoperMary Hessels


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterDroogstraat achter de Sleutel70‑00‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koperJan Sents lakenkoper
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van wijlen Piter Ockes0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Sleutel de Sleutel
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperDirck Goverts Wuytiers mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders te Amsterdam


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0093r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterDroogstraat, hoek480‑00‑00 gghuis met loods en plaats
koperHendrik Jansen, gehuwd met
koperLijsbeth Dirx
verpachter grondN. N. 0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Cleysen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLijsbeth Cornelis Geesdorp, gehuwd met te Groningen
verkoperHermanus Vespasianuschirurgijn te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen x Lijsbeth Dirx kopen een huis, loods en plaats met eigendom van de steeg ten zuiden, op de hoek van de Droogstraat.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0170v van 23 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 1een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenUlbe metselaar


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0170v van 23 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1een_achterKarremanstraat43‑00‑00 ggkamer
koperCarst Piters, gehuwd met
koperIdtie Foppes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten oostenCarst Piters c.u.
naastligger ten zuidenUlbe metselaar
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenAuke Piters
verkoperQuirijn Hans c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Piters x IJdtie Foppes koopt een camer in de Karremanstraat, ten W. van zijn andere huis. Ten O. en W. die straat, ten Z. Abbe, metselaar, ten N. Aucke Piters. Gekocht van Andrys Hans, voor 43 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0175av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ [staat: hoek Nieuwe Sint Jacobistraat]1800‑10‑00 gghuis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhuren
koper van 1/2Carst Pieters, gehuwd metde Vergulde Sleutel
koper van 1/2Antie Bois
koper van 1/2Pyter Pyters hooskoper
naastligger ten oostenPyter Ackersloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten noordenhuis op de hoek vd Droogstraat van Luile bakker
verkoperFrans Pieters de Vries, gehuwd met
verkoperInske Tomas Salverda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[175v komt tweemaal voor.] Carst Pieters x Antje Bois, voor 1/2, en Pyter Pyters, hooskoper, voor 1/2, kopen een huis met tuin erachter, en opzij 3 aparte camers om te verhuren. Het huis staat op kelders die ook apart verhuurd worden, staat op de hoek Nieuwe Sint Jacobsstraat [Karremanstraat] en heet 'de Vergulde Sleutel'. Het strekt met zijn erf noordwaarts tot de hoek v.d. Droogstraat en heeft ook een uitgang in de Nieuwe Sint Jacobsstraat. Ten O. Pieter Ackersloot. Gekocht van Frans Pieters de Vries x Inske Tomas Salverda, voor 1800 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0034r van 18 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100v van 2 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoek Karremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobistraat]1000‑00‑00 gg[1/2] huis daar de Vergulden Sleutel in de gevel staat waarnaast drie kamers voor de verhuur
koperCarst Pieters, gehuwd metde Vergulde Sleutel
koperAntie Bois
naastligger ten oostenPieter Akkersloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenhet huis op de hoek van de Droogstraat, van Luile Janzen
verkoperPieter Pietershoosbreider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters x Antie Boisdr. kopen 1/2 huis met een hofje daar achter en drie kamers terzijden om apart te verhuren, op de hoek Nieuwe Sint Jacobstraat, daer de vergulden sleutel op de gevel staat. Ten O. Pieter Akkersloot, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de St. Jacobstraat, ten N. bakker Luile Jansen, tot waaraan deze percelen strekken. Geen grondpacht. Gekocht van hoosbreider Pieter Pieters voor 1000 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0236v van 13 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1twee_achterKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] hoek Droogstraat800‑00‑00 gghuis
koperDuco Galama, gehuwd metbakker
koperTjetske Minnes
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Akkerslooth
naastligger ten zuidenCarst Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperEgbert Tonis, gehuwd met te Franeker
verkoperAntje Jans te Franeker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Duco Galama, bakker x Tjetske Minnes koopt een huis in de nieuwe Sint Jacobsstraat, op de hoek van de Droogstraat. Ten O. Pieter Ackersloot, ten W. en N. de straten, ten Z. Carst Pyters. Grondpacht 2 st. Gekocht van Egbert Tonis x Antie Jans te Franeker, voor 800 gg. en 3 ducaten.


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0123r van 4 mei 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ [staat: Oude Sint Jacobstraat]30‑00‑00 ggoude kamer
koperDoecke Pyters Galema c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Boyes, weduwe van
verkoperwijlen Carst Pyters


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0090r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoek Karremanstraat [staat: hoek Sint Jansstraat]750‑00‑00 cghoekhuis met fraaie kelders
koperburgervaandrig Albert Pytters Hultscamp, gehuwd metzadelmakerde Vergulde Sleutel
koperBaukjen Harmens Feddema
toehaakdrie ducaten
huurderWopke Dirx
huurder kelderElske e.a.
naastligger ten oostenP. Ackersloot koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Doeke Galama* bakker
verkoper van 1/3Epke Carsten, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Ysaac Jansenpasteibakker
verkoper van 1/3Hiltie Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Carstenmr. chirurgijn
verkoperHiltie Jacobs
verkoperJacob Anske Jans
verkoperAntie Jans
verkoperLijsbeth Carsten
verkoperMayke Jansen
verkoper q.q.Douwe Arjens, curator overkoopman
verkopererfgenaam Carst Carsten
verkopererfgenaam Ruurd Carsten, kinderen van
erflaterwijlen Carst Carsten Ros
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Pieters Hulstkamp, vaandrig en zadelmaker x Baukjen Harmens Feddema koopt een mooi huis met kelders c.o.a. dat door meerdere huurders wordt bewoond, op de hoek v.d. Hoog- of Sint Jacobsstraat (acte zegt Sint Jansstraat.), waar De Vergulde Sleutel uithangt. Ten O. Pieter Ackersloot, ten W. die straat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. erven Doeke bak ker. Gekocht van Epke Carstes wv Isaac Jansen, pas teibakker, voor 1/3 wv Jan Carsten, mr. chirurgijn, als boedelhoudster van zijn goederen en als moeder van hun kinderen, voor 1/3, de curator over erven Carst Carsten Ros, voor 1/3, voor 750 cg. en nog 3 ducaten.


1703 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 211v van 26 apr 1703 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 1
inventarisantburgervaandrig Albert Pytters Hultscampmr. zadelmaker
Pytter Jansen Hultscamp te Leeuwarden, vader van de inventarisant, bestevader vanmr. zadelmaker
het dochtertje van Albert Pytters Hultscamp
inleiding bij de boedelinventarisatie[0211v] Inventaris en beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de Heer praesiderende burgemeester Sierk Hylaarda als commissaris geadsocieert met dr. secretaris Idsinga, ten huise van Albert Pytters Hultscamp, burgerfaendrig en mr. zadelmaker binnen Harlingen, dogh jegenwoordich sich absenterende, en sulx ten versoeke van Pytter Jansen Hultscamp, mr. zadelmaker tot Leeuwarden, als schriftelijke lasthebbende van sijn soon de voornoemde Albert Hultscamp volgens acte van procuratie de dato den 20 maart 1703 daeraff sijnde, en voorts als bestevader over 't doghtertie van meergenoemde Albert Hultscamp, alles om te dienen van behoiren, ende ad opus jus habentium, en is dan tot de beschrijvinge van alle goederen en effecten ten vernoemde huise bevonden geprocedeert so volght. Actum den 26 April 1703.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0312r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ op de hoek720‑00‑00 gghuis met een tuintie daarachter
koper provisioneelJilles Martens
huurderHornstra c.u.koopman
naastligger ten oostenPieter Akersloot koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSimon Fockes c.s.
verkoper q.q.Pieter Hulstcamp, bestevader over zijn kindskindmr. zadelmaker te Leeuwarden
verkoperRinske Alberts Hulstcamp


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0199v van 3 sep 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ op de hoek1500‑00‑00 cghuis met een tuintie daaragter
koperPieter Gelinde c.u. te Sexbierum
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenSimon Fockes c.s.
verkoperJan van Leeuwenkapitein ter zee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde te Sexbierum koopt huis met tuin erachter, hoek Hoogstraat. Ten O. erven Pieter Ackersloot, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Simon Fockes. Gekocht van Jan van Alema, kapt. ter zee, voor 1500 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 27Hoogstraat 1huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikerPieter Gelinde
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 16rHoogstraat 1huis
eigenaarPieter Gelinde
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio Hoogstraat 1huis
eigenaarPyter Gelinde
gebruikerPyter Gelinde
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0354v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]251‑14‑00 gghuis
koper van 1/2Tjietske Tijssen
koper van 1/2Sytske Tijssen
naastligger ten oostenFoppe Goitjens Braam koopman
naastligger ten zuidenPieter Gelinde koopman
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Ycke Goverts


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van de0‑00‑00 cghuis met een tuin
aanhandelaarArien Theunis Blocq voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanlijnslager en koopman
aanhandelaarwijlen Eelkien Cornelis
bewonerWalrichklerk
naastligger ten oostenAuckien Gooytiens Braam
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenLubbe Alles gortmaker
verwandelaarPieter Gelinda, gehuwd metkoopman
verwandelaarPyttie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde ruilt zijn huis in de Hoogstraat met Arjen Theunis Blocq, tegen een huis met ledig erf of tuin, nz. Zuiderhaven omtrent het Klein Vallaat. Ten O. Harmanus Portier, ten Z. de straat en haven, ten W. een doorgaande steeg, ten N. brouwer Jan Hendrixs. Aangewandeld van Arjen Theunis Blocq, die 1400 CG. toe krijgt.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0252v van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van de1999‑00‑00 cghuis
koperPieter Gelinda, gehuwd metkoopman
koperPyttie Jans
bewonerWalrichcommies en klerk
naastligger ten oostenAuckien Goytiens Braam
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenLubbe Alles gortmaker
verkoperArjen Theunis Blocqkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde x Piettie Jans koopt huis met tuin erachter, hoek Hoogstraat. Ten O. Auckien Goytiens Braam, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Lubbe Alles, gortmaker. Gekocht van Arjen Theunis Blocq, voor 1999 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 16vHoogstraat 1huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikernotaris Walregt
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-054Hoogstraat 1de nots. Walrich, bestaande uit 2 personen25‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 16vHoogstraat 1huis
eigenaarPieter Glinda
gebruikernotaris Walrich
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0174r van 13 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van de1010‑00‑00 gghuis met een tuin erachter
kopermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteur
koperDirkje Sopingius
huurderde heer Schrader c.s.commies85‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Simon Stinstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJohannes van Beemen
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Gelindebontreder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas x Dirkje Sopingius koopt huis en tuin, hoek Karremanstraat/Hoogstraat. Ten O. wd. Simon Stinstra, ten W. en Z. de straten, ten N. Johannes van Beemen. Gekocht van Jan Gelinde, bontreeder.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 16vHoogstraat 1huis
eigenaarAge de Haas
gebruikerAge de Haas
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0161v van 15 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAge de Haas


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0067r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoek2800‑00‑00 cghuis en tuintje
kopervroedsman Johannes Ruitinga, gehuwd met
koperYttie Leverland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes van Beemen
verkoperAge de Haas, gehuwd met
verkoperDirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ruitinga x Yttie Leverland koopt huis en tuin hoek Karremanstraat. Ten O.?, ten W. en Z. de straten, ten N. Johannes van Beemen. Gekocht van Age de Haas x Dirkje Sopingius.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-054 , folio 16vHoogstraat 1huis
eigenaarJ. Ruitinga
gebruikerJ. Ruitinga
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 33rHoogstraat 1huis
eigenaarJ. Ruitinga
gebruikerJ. Ruitinga
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0154v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ hoek Karremanstraat1350‑00‑00 gghuis en tuintje
koper door niaarDouw Ruitinga, gehuwd metmr. zadelmaker te Leeuwarden
koper door niaarEelkje Leverland
geniaarde koperJohannes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAak Jacobs Houtkoper
huurderTjeerd Annes Wijnsma mr. zadelmaker
naastligger ten oostendr. Schuiler
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJacob Coster n.u.
verkoperYttje Leverland, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Johannes Ruitingamr. zadelmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga? koopt, na niaar tegen Johannes Wopkes, mr. bakker x Aal Jacobs Houtkoper, huis en tuin hoek Karremanstraat/Hoogstraat. Thans gehuurd door Tjeerd Annes Wijnsma, zadelmaker. Geen grondpacht, bezwaard met havenistegeld. Ten O. dr. Schuler, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de Karremanstraat, ten N. Jacob Coster n.u. Gekocht van Yttje Leverland wv Johannes Ruitinga, in leven mede-vroedschap en mr. zadelmaker, voor 1350 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0204r van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van de1511‑00‑00 gghuis en tuintje
koperSicco Rienstra, gehuwd metprocureur postulant
koperClaaske Vettevogel
huurderTjeerd Annes Ynsma mr. zadelmaker
naastligger ten oostendr. Schuiler
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJacob Koster
verkoperWatze Ruitingaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Rienstra, proc. postulant x Claaske Vettevogel koopt huis met tuin, hoek Hoogstraat/Karremanstraat, thans gehuurd door Tjeerd Annes Wijnsma, mr. zadelmaker. Ten O. Daniel Schultze, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Jacob Koster. Gekocht van Watze Ruitinga, apothecarius, voor 1511 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 33rHoogstraat 1huis
eigenaarS. Rienstra
gebruikerS. Rienstra
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0103v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Rienstra


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 33rHoogstraat 1huis
eigenaarS. Rienstra
gebruikerS. Rienstra
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0124r van 16 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ [staat: Kermisstraat]240‑00‑00 cghuis
koperRommert Clases Overdijk mr. schoenmaker
huurderRommert Clases Overdijk mr. schoenmaker36‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGautier oud gerechtsbode
naastligger ten zuidenSicco Rienstra
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJeltje Alles, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Koster


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-067, pag. 24Hoogstraat 1Sicco Rienstra


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0262v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1Hoogstraat NZ, op de hoek van de2752‑15‑00 cghuis en erf
koperAlbertus Rasschen, gehuwd metgezworen klerk ter secretarie
koperZytske Jelgersma
voormalig eigenaarwijlen oud procureur Sicco Rienstra
naastligger ten oostenD. Gautier
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenRommert Claasen
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperValentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholen te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbertus Rasschen x Zytske Jelgersma koopt kapitale en hegtgebouwde huizinge op de hoek van de Hoogstraat. Ten O. Daniel Gautier, ten W. de Karremanstraat, ten N. Rommert Klaasen, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Trijntje Rienstra x Valentinus Slothouwer, rector v.d. Latijnse School te Leeuwarden, als erfgename van haar broer Sicco Rienstra.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0273v van 11 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 1achterKarremanstraat OZ hoek Droogstraat wijk B-070248‑00‑00 cghuis
koperAlbertus Rasschen, gehuwd metklerk
koperZydske Jelgersma
naastligger ten oostenD. Gautier
naastligger ten zuidenAlbertus Raschen
naastligger ten zuidenZydske Jelgersma
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRommert Claasen Overdijkmr. schoenmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-073 , pag. 33Hoogstraat 1A. Rasschen 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Albertus Hermanus Rasschen... Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk B-034, 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 1A. Rasschenfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-034Hoogstraat 1A RasschenA Rasschen1e clerq ter secretary


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 387Hoogstraat 1Jan Hoekstra zeehandelaarHarlingenhuis en erf (370 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Dieuwke Bartels Koster... Blok; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1870; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Geertje Sybrands Spannenburg... BS huw 1827, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-039; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Houkje Ulbes Strikwerda... N.H., dv Ulbe Jacobs S, en Aaltje Sijtses Sijtsma; BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Jan Freerks Hoekstra... ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-039; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk B-034; VT1839; J.F.H. eigenaar van perceel nr. 387 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 306, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-034HoogstraatJan F Hoekstra40 jzeehandelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
B-034HoogstraatGeertje Spannenburg34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-034HoogstraatFreerk Hoekstra11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatSybrand Hoekstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatJohannes Hoekstra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatMietje Hoekstra9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-034HoogstraatDieuwke Koster33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Joeke Minnes Radsma... 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-034Hoogstraat 1Nancij Barends van Hoften... bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3443 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-034Hoogstraat 1Geertje Spannenburg, overleden op 3 december 1854vrouw van Jan Freerks Hoekstra, zeehandelaar (Hoogstraat B 34) (mede test. erfgenaam), moeder van Freerk, Maria en minderjarige Sybrand en Johannes Jans Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 387Hoogstraat B-034Lourens Hoekers woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 387Hoogstraat B-039 Johannes Hoekstra woonhuis


1902 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 1, HarlingenHoogstraat 1Hoekstra, J FznS. HOEKSTRA J.F.zn
OUD 3 JAAR
HEEFT DEN EERSTEN
STEEN GELEGD
25_1_1902.'
Gevelsteen in 1993 gerestaureerd door steenhouwerij De Vries


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 387Hoogstraat 1 (B-039)Maria G. van Hulstwoonhuis


1910 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-535
Hoogstraat 1Sidonius Jacobus Roorda


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1Th. Roorda52Exportslager en Vellenblooter


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1Th. Rooda52Exportslager en Vellenblooter


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 1Th. Roorda52exportslager en vellenblooter


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 1Th. Roorda52exportslager en vellenblooter


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 1mej. C. Eismahuishoudster
Hoogstraat 1M.G. van Hulst-
Hoogstraat 1mej. S. Metelerkampgezelsch.-juffrouw


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst33


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 1M.G. v. Hulst495


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Assurantiekant. J. Weitenberg815
Hoogstr.J. Weitenberg815Assur.kant.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.M. Kruyne620
Hoogstr.J. Weitenberg815Assur.kant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.I.A.M. v. Rij552Arts


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.I.A.M. v. Rij552Arts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 1I.A.M. (Izaak) van Rij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 1beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.20262598991394


  terug