Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 182-1122-1122-156B-024B-029


Naastliggers vanHoogstraat 18
ten oostenHoogstraat 20
ten zuidenRommelhaven 13
ten westenHoogstraat 16
ten noordende Hoogstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ [staat: in de nieuwe stad]700‑00‑00 gghuis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek
koperburgemeester Fedde Claessen de Blauwe Engel
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Rinse Martens 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJan Tiepckes, gehuwd met
verkoperYdt Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyeardt Syourdts x Hylck Douwes kopen een stuk land van ongeveer 4 pm, zuidoost van Harlingen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fedde Claeses


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ ten noorden van de verlaten550‑00‑00 gg1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt
koperDieucke Pieters de Blauwe Engel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: verlaat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Feddes zoon van de koper, gehuwd met
verkoperEetscke Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieucke Pieters koopt (c) 1/10 huis en houtstek daer de blauue engel uutsteeckt in de Hoogstraat ten noorden van de verlaten. Gekocht van Dieucke's zoon Pieter Feddes x Eetscke Abbes voor 550 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Claesen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0387r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dieucke
naastligger ten oostenwijlen Feddes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Wibrant kuiper


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Hendriks brouwer


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ924‑00‑00 gghuis daer de Blauue Engel uytsteeck
koperJan Sibes c.u.de Blauwe Engel
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Conix 1‑00‑00 cg
toehaakeen rozenobel voor verkopers vrouw en vier zilveren ducatons voor de kinderen
naastligger ten oostenHoratius Bonga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Anskes c.soc.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperReyner Hendrix c.u.brouwer


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jan Sybes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybes
naastligger ten oostenSipke Sytses


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012va van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sibes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen Reyer, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Jans


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen gortmaker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat
naastligger ten noordenHoogstraat


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ600‑00‑00 cghuis en gortmakerij of gorthuis daarachter
koper van 1/2Sybe Jansen Rejers c.u.mr. gortmaker
naastligger ten oostenGooitien Claessen Braam
naastligger ten oostenEelke Sjoukes Gerlsma
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat nevens de nieuwe vallaten]
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten westenUpke Rinses
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJoukjen Jans Rejers, gehuwd met
verkoperDirk Eeckeskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112 , folio 33Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reiers
gebruikerSybe Jansen Reiers
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112 , folio 20rHoogstraat 18huis en gorterie
eigenaarSybe Jansen Reiers
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112 , folio Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112 , folio 20vHoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-112Hoogstraat 18Jan Sybes, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112 , folio 20vHoogstraat 18huis
eigenaarJan Sybes
gebruikerJan Sybes
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Sybes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112 , folio 20vHoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarJan Sybes
gebruikerJan Sybes
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat
naastligger ten noordenHoogstraat


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ zuidwaarts strekkende tot zo ver de balstenen liggen1153‑14‑00 gghuis, pakhuis met plaats en tuintje
koper door niaar ratione sanguinisSybrand Pyters Feitema, vader vankoopman
koper door niaar ratione sanguinisde minderjarige Baukjen Feitama
geniaarde koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmaker
geniaarde koperWypkjen Lases Hibma
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Sybes Reyeroud trekschipper


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0131r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ t.o. de Roode Ploeg856‑13‑00 cghuis
koperStittert Adams Bontekoe, gehuwd mettrekschipper
koperTrijntje Werps
huurderJan Sybes Reyer
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenSybrand Pieters Feitema koopman
naastligger ten zuidenpakhuis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSybrand Pieters Feitema, vader en voorstander vankoopman
verkoperBaukjen Feitema minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Adams Bontekoe, trekschipper x Trijntje Werps? koopt een huis en erf tegenover 'de Rode Ploeg' in de Hoogstraat, verhuurd aan Jan Sybes Reyers. Ten O. vroedsman Albert Yebs Osinga, ten Z. het pakhuis van de verkoper, ten W. erven Willem Pyters Mouter, ten N. die straat. Gekocht van Sybrand Pieters Feitama, als vader van zijn dochter Baukjen Feitama, voor 856 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112 , folio 20vHoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarStittert Bontekoe
eigenaarS. Feitama
gebruikerStittert Bontekoe
gebruikerS. Feitama
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0023r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStittert Adams Bontekoe


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0173r van 7 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStittert Bontekoe


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156 , folio 41vHoogstraat 18huis
eigenaarStittert Adams
gebruikerStittert Adams
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenF. Tangerman n.u.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0302v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat over de Rode Ploeg750‑00‑00 cghuis
koper door niaarAaltje Stitters Bontekoe, gehuwd met
koper door niaarMarten Hendriks
geniaarde koperRuben Suisman Cohenjoods koopman
huurderMoses Michiels joods koopman30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSipke Willems mr. bakker
naastligger ten zuidenS. Wybenga
naastligger ten westenAndries Durks
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperNeltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
verkopervroedsman Fredericus Tangermanmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltje Stitterts Bontekoe x Marten Hendriks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Ruben Suisman Cohen, joodsch coopman, huis in de Hoogstraat over 'de Rode Ploeg', thans als huurder bewoond door Moses Michiels, joodsch coopman, voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. Sipke Willems, mr. bakker, ten Z. de heer S. Wybenga n.u., ten W. Andries Durks, ten N. de Hoogstraat. Er staat een pakhuis ten Z. van dit huis en erf. Gekocht van Neeltje Stitterts Bontekoe x Fredericus Tangerman, mede-vroedschap en mr. loodgieter, voor 750 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156 , folio 41vHoogstraat 18huis
eigenaarMarten Hendriks nom.ux.
gebruikerPieter Claasen Prins
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0181r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Hendriks n.u.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0211v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ tegenover de Roode Ploeg1000‑00‑00 cghuis
koperSipke Willems Houtsma, gehuwd metmr. bakker
koperDoedtje Hendriks Spannenburg
huurderPieter Prins c.u.55‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSipke Willems Houtsma
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen S. Feitema
naastligger ten westenDirk Schiere
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAaltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
verkoperMarten Hendriksstuurman op het Statenjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Willems Houtsma, mr. bakker x Doedtie Hendriks Spannenburg, koopt huis zz. Hoogstraat, tegenover 'de Roode Ploeg'. Ten O. de kopers, ten Z. wd. S. Feitama (pakhuis), ten W. Dirk Schiere, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Aaltje Stitterts Bontekoe.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156 , folio 41vHoogstraat 18huis
eigenaarSipke W. Houtsma
gebruikerHendrik Smith
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0264r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Willems


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-147, pag. 29Hoogstraat 18S.W. Houtsma
2-147, pag. 29Hoogstraat 18Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-156 , pag. 41Hoogstraat 18S.W. Houtsma 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Franses Boekholt... Maria B., geb 20 okt 1811 HRL; BS geb 1811, huwafk, hu, huw 1832, huw 1838, ovl 1839; gebruiker van wijk B-024, kleermaker; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814. (GAH204); H.B. eigenaar van perceel nr. 828 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Sipke Willems Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-024Hoogstraat 18Sipke HoutsmaH Boekholtkleermaker


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 460huis in de Hoogstraat B-024
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperMeindert Wyckel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 463Hoogstraat 18Meine Wyckel kleermakerHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Gerkes Tiesema... HRL 1809, BS huw 1831, huw 1841, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinske Everts Posthumus... in de regs van ovl; BS ovl 1840, ovl 1842; oud 34 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinze Wiebes Koster... in 1851, DG, zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-024Hoogstraat30 jkoperslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-024Hoogstraat34 jMarsumv, protestant, gehuwd
B-024Hoogstraat5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-024Hoogstraat3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 143 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Hendrik Tiesema, overleden op 20 augustus 184233 jr, mr. koperslager, overleden Hoogstraat B 24, wednr. Rinske Everts Postumus, man van Marijke Postma, idem, vader van minderjarige Fetje en Evert Hendriks Tiesema (voogd is Jelle H. van der Wal, metselaarsbaas) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Gerke Hendriks Tiesema (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 26 van 27 apr 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 565huis B-024
 
verkoperWatze Hilarius (gehuwd met Marijke Posthumus)
verkoperJelle Harings van der Wal
koperMeindert Wijkel


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 18 jan 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18koopaktefl. 600huis in de Hoogstraat, B-024
 
verkoperMeindert Wijkel
koperBerend Johannes Wielinga (gehuwd met Tjietske Pieters Bollema)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 9 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Pieter Berends Wielinga, overleden op 31 mei 18461 1/4 jr (geboren 24/3/1845), overleden Hoogstraat B 24, zoon van Berend Johannes Wielinga, mandenmaker en Tjietske Pieters Bollema, broer van minderjarige Jitske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1219 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Rinkje Berends Wielinga, overleden op 28 juli 18486 mnd (geboren 6/12/1847), overleden Hoogstraat B 24, dochter van Berend Johannes Wielinga, winkelier en Tjietske Pieters Bollema, zuster van minderjarige Jietske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Ymkje Hartenberg... met IJme Koster, ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 463Hoogstraat B-024Jan van Hulst timmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 463Hoogstraat B-029 Rients van der Meulen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 463Hoogstraat 18 (B-029)Rients van der Meulenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 18J. Jellemawinkelier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 18J. Jellema299Kruideniersw.


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24817
Hoogstraat 18Philippus Wijngaarden


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bouma917Levensmidd.bedr.
Hoogstr.W. Feitsma917Levensm.bedr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 18J. (Jacob) Boersma


2023
0.098280906677246


  terug