Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 212-063 2-083 B-044B-048


Naastliggers vanHoogstraat 21
ten oostenHoogstraat 23
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 19
ten noordende Droogstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Florys


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232r van 30 nov 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119v van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ0‑00‑00 GGhuis, achterkamer en hof of ledige plaats
koperFormer Formers, gehuwd methoutkoper
koperLijsbeth Claesen
naastligger ten oostenDierck Philips
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenLolle smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelte Hanssen, gehuwd metgrootschipper
verkoperGeertie Wytses


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0153v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ774‑00‑00 GGhuis met kamer en hof of ledige plaats daarachter
koperPieter Takes, gehuwd met te Franeker
koperTrijncke Fransen te Franeker
naastligger ten oostenDirck Philips
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenLolle smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFermer Fermers, gehuwd methoutkoper
verkoperLijsbet Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Takes en Trijncke Fransendochter te Franeker kopen huis en achtercamer en hovinge offe ledighe plaetse in de Hooghstraet. Ten Z. de Hooghstraet. Geen grondpacht. Voor 774 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0162v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ800‑00‑00 GGhuis en schuur
koperHendrick Willems, gehuwd met
koperBauck Hendrickx
naastligger ten oostenDirck Philips
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWypcke Tiaerdts
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrick Hendricks zwager vd kopers
verkoperSipck Doedes zuster vd kopers


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauk Hendrix


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBauck Hendricx


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0131r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ900‑00‑00 GGhuis en schuur en een plaats tussen beide
koperDirck Douwes, gehuwd metmr. kuiper
koperDoutjen Pyters
naastligger ten oostende weduwe van Dirck Phlips
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenDouwe Douwes smalschipper
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperBauk Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Willemsboendermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Douwes, mr. kuiper x Doutjen Pyters koopt een huis en schuur met een plaets ertussen, nz. Hoogstraat en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. wd. Dirck Philips?, ten W. Douwe Douwes, smalschipper. Bezwaard met het onderhoud van de Stenen Dijk. Gekocht van Bauk Hendrix wv Hendrik Willems, boendermaker, voor 900 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Douwes kuiper


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022r van 10 sep 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Sybes pottenbakker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112r van 27 aug 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ870‑00‑00 GGhuis
koperPiecke Sierx c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Hans Keimpes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDouwe Douwes
naastligger ten noordende kamer en 5 voet grootte plaats van Jan Sybes
verkoperDirck Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieke Sierx c.u. kopen huis c.a. in de Hooghstraat, strekkende noordwaarts tot aan Jan Sybes plaats toe. Ten O. de vroedsman Douwe Keimpes, ten W. Douwe Douwes, ten Z. de straat, ten N. Jan Sybes kamer en zijn vijf voets plaats. Gekocht van Dirck Douwes.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 8rHoogstraat 21Pieke Zyrx, kuiperf. 900-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiecke Sierx


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054va van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyke Sierx* kuiper


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0055v van 30 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieke Zierx


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWopke Piekes


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWopke Piekes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-063Hoogstraat 21
eigenaarWopke Piekes
gebruikerWopke Piekes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-063Hoogstraat 21huis
eigenaarwed. Wopke Piekes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187v van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat, vd voorgevel vd keuken en noordwaarts tot de stakettingen vd kamer v Sybe Jans c.s.90‑00‑00 CGbleekveld
kopervroedsman Hotse Swerms, gehuwd met
koperTrijntie Hessels
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten oostenTrijntie Hessels
naastligger ten zuidenWillem Bointes
naastligger ten zuidenAeltie Dirks
naastligger ten westenWillem Willems stadsmetselaar
naastligger ten noordenSybe Jans c.s.
verkoperWillem Bointes, gehuwd met
verkoperAeltie Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotse Swerms, vroedsman x Trijntje Hessels koopt een bleekveld of openlucht achter het huis van de verkoper in de Hoogstraat, noordwaarts tot de camer van Sybe Jans etc. etc. en heeft de koper ten O., ten W. Willem Willems, stadsmetselaar, ten Z. de verkoper, ten N. Sybe Jans. Gekocht van Willem..? x Aeltie Dirks, voor..? cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-063Hoogstraat 21huis
eigenaarWillem Boneta
gebruikerWillem Boneta
opmerkingpauper


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0179v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Hotse Swerms


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-063Hoogstraat 21huis
eigenaarWillem Bonta
gebruikerWillem Bonta
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0336r van 2 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Bointes
naastligger ten westenWillem Willems


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0080v van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Bontes
naastligger ten oostenYsak Roozen


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0286v van 27 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ194‑00‑00 GGhuis
koperYsak Roosen koopman
naastligger ten oostenYsak Roosen koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenYpke Douwes
naastligger ten noordenYsak Roosen koopman
verkoperWillem Bointes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaak Roosen koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. en N. Willem Beintes, ten W. Ypke Douwes, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Willem Beintes.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-063Hoogstraat 21huis
eigenaarYsaak Roosen
gebruikerHugo van Calfslaegen
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0103v van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYsaak Roosen


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194v van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ strekkende tot de Droogstraat1400‑00‑00 CGhuis
koperRoelof Tjerks, gehuwd metturfdrager
koperGrietie Heeres
naastligger ten oostenYsack Roosen c.u.koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAucke Auckes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYsack Roosen, gehuwd metkoopman
verkoperDoekjen Doekes Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks, turfdrager x Grietie Heeres koopt een huis incl. de goederen, o.a. verfketels, verfstokken etc. Het voorhuis wordt bewoond door de koper en het achterhuis door de verkoper. Het geheel strekt van de Hoogstraat tot aan de Droogstraat. Ten O. de verkoper, ten W. Aucke Auckes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Isaak Roosen x Doekien Doeckes Jongma, voor 1400 cg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelof Tjerks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0258v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ1800‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperjuffrouw Foetyna Francisca Stalpert van der Wielen, weduwe van te Leeuwarden
koperwijlen Arent Pars
naastligger ten oostenJacob P. Schenk
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAuke Aukes
naastligger ten noordenRoelof Tjerks bontwever
verkoperRoelof Tjerksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoetina Francisca Stalpert v.d. Wielen wv Arent Pars te Leeuwarden koopt een huis en tuintje nz. Hoogstraat. De achterwoning aan de Droogstraat blijft eigendom van de verkoper. Ten O. Jacob P. Schenk, ten W. Auke Aukes, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Gekocht van Roelof Tjerks, bontwever, voor 1800 cg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0144r van 15 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pars


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0177v van 2 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ795‑00‑00 GGhuis en tuintje
koper van 1/2Eeltje Aukes Travaillie
koper van 1/2Johannes Janzen
naastligger ten oostenJacob P. Schenk
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auke Aukes
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Everts
verkoperFoetina Francisca Stalpert van der Wielen, weduwe van
verkoperwijlen Arent Pars
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes Travaille en Johannes Janzen kopen een huis en tuin c.a. nz. Hoogstraat. Ten O. Jacob P. Schenk, ten W. erven Auke Aukes, ten Z. die straat, ten N. wd. Hendrik Everts. Gekocht van Foetina Francisca Stalpert v.d. Wielen wv Arent Pars, voor 795 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0018r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ599‑00‑00 CG1/2 huis en tuintje
koperHein Mollema koopman
eigenaar van 1/2E. Travaillie
bewonerTeunis Daniels c.u.
naastligger ten oostenJacob Schenk
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auke Aukes
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Everts
verkoperJohannes Jansenoud bierdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Mollema koopt 1/2 huis en tuin, waarvan de andere helft van Eeltje Travaille is. Ten O. Jacob Schenk, ten W. erven Auke Aukes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Hendrik Everts. Gekocht van Johannes Jansen, oud-bierdrager.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeyn Mollema
naastligger ten westenHeyn Mollema
naastligger ten westenE. Travaille
naastligger ten westenE. Travaille


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0262r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ875‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperMichiel Jacobs beurtschipper op Amsterdam
huurderMichiel Jacobs beurtschipper op Amsterdam40‑00‑00 CG
voormalig huurderCornelis Jacobs
naastligger ten oostenOege Feenstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAuke Aukes
naastligger ten noordenRoelof Tjerks
verkoper q.q.burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Trompetter, geauthoriseerde curator over zijn stiefvader
verkoperEeltie Aukes Travailje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Jacobs koopt het huis van Hein Mollema.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0312r van 30 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMichiel Jacobs


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0187v van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ1550‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperTjeerd Annes Wijnsma, gehuwd met
koperPietje Clases
huurderMichiel Jacobs c.u.40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Claas Poort chirurgijn
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAuke Aukes
naastligger ten noordenRoelof Tjerks
verkoperMichiel Jacobswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Annes Wijnsma x Pietje Clases koopt een huis met tuintje, nz. Hoogstraat, thans verhuurd aan de verkoper c.u. voor 40 cg. Geen grondpacht. Ten O. Claas Poort, vroedsman en chirurgijn, ten W. Auke Aukes, ten Z. die straat, ten N. Roelof Tjerks. Gekocht van Michiel Jacobs, wijdschipper, voor 1550 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0155v van 8 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. A. Wijnsma


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWijnstra


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Wijnstra


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0028v van 29 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. A. Wijnsma


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-076 , pag. 24Hoogstraat 21S. Kamsma


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0168r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ wijk B-0451097‑05‑00 CGhuis, tuin en bleekveld
koperFeikje M. Tuininga, weduwe van
koperwijlen Jelte Radsma wolkammer
huurderHendrik Loots schipper
naastligger ten oostenJeltje T. Wijnsma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Dirk Schiere
naastligger ten noordenFeikje M. Tuininga
verkoperJeltje T. Wijnsma, weduwe van
verkoperwijlen Kornelis de Groot
verkoperJeltje T. Wijnsma
verkoperAaltje T. Wijnsma bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsingawijk B-045. Koper is Feikje M. Tuininga wv Jelte Radsma, mr. wolkammer.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-083, pag. 34Hoogstraat 21Feikje Tuininga1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Minne Jeltes Radsma... huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL q1805, 1807, BS huw 1819, ovl 1834; gebruiker van wijk B-044, wolkammer; eigenaar is Hermanus vd Meulen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-045, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-044Hoogstraat 21Hemmes van der Meulen Minne Radsma wolkammer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 403Hoogstraat 21Hems Johannes van der MeulenzadelmakerHarlingenhuis en erf (194 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Aaltje de Graaf... Trijntje Gerrits, Egtelieden te Franeker, de Moeder ovl ; BS huw 1818, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Doetje Langegeb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Johannes van den Burg... Dieuwke Posthuma; BS ovl 1861; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk B-044; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-044HoogstraatJohannes [Johanna] van den Burg28 jverwer en glazemakerSneekm, protestant, gehuwd
B-044HoogstraatDoetje de Lange30 jTexelv, protestant, gehuwd
B-044HoogstraatDieuwke van den Burg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-044HoogstraatJacoba van den Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-044HoogstraatSchelte van Steen23 jgruttersknegtWorkumm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 325 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-044Hoogstraat 21Jacoba Johannes van den Burg, overleden op 23 juni 18413 jr (geboren 5/6/1838), overleden Hoogstraat B 44, dochter van Johannes van den Burg, verver/glazenmaker en Doetje de Lange, zuster van minderjarige Dieuwke en Cornelia Johannes van den Burg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Ruurd van Dokkum... broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Sybe van Dorpen... man afwezig of ovl, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 403Hoogstraat B-044Hemmes van der Meulenwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Hemme Johannes van der Meulen... HRL 1851 wijk A-105; eigenaar en gebruiker van wijk A-114, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-044; gebruiker Minne Radsma, wolkammer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-065, wagenhuis, 1814. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 403Hoogstraat B-048Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 403Hoogstraat 21 (B-048)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 21 Johannes Radsmahuisschilderf. 1000f. 1000
Hoogstraat 21 Meindert Radsmahorlogemakerf. 900f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 21M. Radsmahorlogemaker


1935 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1996
adresgegevens
Hoogstraat 21aug: Overleden: dhr. Meindert Radsma, bekende uurwerkmaker uit de Hoogstraat


1948 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 21, HarlingenHoogstraat 21B. Westra & zn.timmer- en aannemersbedrijf


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Westra & Zn.602Timm. en aann., woonh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Westra & Zn.602Timm. en aann., woonh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Westra & Zn.602Timm. en aann., woonh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 21B. (Bouwe) Westra
  terug