Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 222-1072-1072-138B-019B-023


Naastliggers vanHoogstraat 22
ten oostenHoogstraat 24
ten zuidenHerenwaltje 15
ten westenHoogstraat 20
ten noordende Hoogstraat


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Tyallings bakker


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Tyallings* bakker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152r van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ op de westerhoek0‑00‑00 gghuis of gebouw
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenSibrant leidekker
naastligger ten zuidenJan Pieters te Amsterdam
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Jan Tyallings, gehuwd metbakker
verkoperLijsbeth Jous


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ strekkende naar de Franeker Poort340‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenSybrant Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ [staat: het huis waar Jan Tjallings bakker uit verstorven is]201‑14‑00 gggrondpacht van 1-08-00 cg uit een huis
koperJacob Tyebbes Popta koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen Jan Tyallingsbakker1‑08‑00 cg
naastligger [a/d overkant]Jan Claessen brouwer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Rijckyen Stevens Craput, gehuwd met
verkoper van 1/2Lieuwe Jarichs, en
verkoper van 1/6Jan Beyma, gehuwd met
verkoper van 1/6Aeltie Augustini
verkoper van 1/6de gelastigden van Trijntie Augustini, gehuwd met
verkoper van 1/6dr. Joanne Revio, en
verkoper van 1/6de gelastigden van Dieucke Augustini, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen dr. Johanne Vos


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ recht tegenover de hopman Valkens295‑00‑00 gghuis
koperYde Taakes c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans 1‑08‑00 cg
naastliggerburgerhopman Valkens
naastligger ten oostenJan Gerrits te Terschelling
naastligger ten zuidenJan Pieters Delft
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs, dochter van
verkoperJacob Clazen
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Sytze Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde Taekes koopt huis in de Hoogstraat, tegenover de hopman Valkens. Ten O. Jan Gerrits van Terschelling, ten W. en N. de straat, ten Z. Jan Pieters Delft. Gekocht van erven Mintje Jacobs (Jacob Claesensdochter) en erven Trijntje Sjoerds wv Sytze Foppes.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen vroedsman Yede Taekes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0310v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaeke Ydes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-107 , folio 33Hoogstraat 22huis
eigenaarhopman Braaxma
gebruikerhopman Braaxma
opmerkingwoont vergeefs


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308r van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ [staat: op de zuiderhoek bij de Rodeploegspijp]250‑00‑00 cghuis
koper door niaarTijs Ypes mr. molenmaker
geniaarde koperEelke Jetses c.u.
naastligger ten oostenTijs Ypes mr. molenmaker
naastligger ten zuidenTijs Ypes mr. molenmaker
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Tieerd Bouwens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-107 , folio 19vHoogstraat 22huis
eigenaarTjalling Braaxma
opmerkingdoet geen huir
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-107 , folio Hoogstraat 22huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerCornelis Jansen wed. cum soc.
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑17‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237av van 20 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thijs molenmaker


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0272v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ [staat: op de zuidoosthoek van de Ploegspijp]230‑14‑00 gghuis
koper van 1/2Symon Jacobs koopmanhet Holdershuis
koper van 1/2Tieerd Pyters koopman
bewonerElias Jaenes
naastligger ten oostenAndrys Ymkes trekveerschipper
naastligger ten oostenRoelof Hendriks te Surhuisterveen
naastligger ten oostenClaes Hendriks te Surhuisterveen
naastligger ten oostenMartien Hendriks te Surhuisterveen
naastligger ten oostenJanke Hendriks te Surhuisterveen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martien Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janke Hendriks te Surhuisterveen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-107 , folio 20rHoogstraat 22huis
eigenaarSymon Jacobs
eigenaarTjeerd Pieters
gebruikerWiert Jansen
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0154v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ [staat: oosthoek van de Rode Ploegspijp]200‑00‑00 cg1/2 huis
koperSymon Jacobs oud schipperhet Holdershuis
eigenaar van 1/2Symon Jacobsoud schipper
naastligger ten oostenAnderys Ymkes
naastligger ten zuidenJan Beerns
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTjeerd Pyttersoud mr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jacobs koopt 1/2 huis, 'het Holderhuis', op de Oosthoek van de Rode Ploegspijp. Ten O. Andrys Ymkes, ten Z. Jan Beernds, ten W. de straat en de Zoutsloot, ten N. de Hoogstraat. Koper bezit reeds de andere helft. Gekocht van Tjeerd Pytters.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-107Hoogstraat 22Cristiaan Jansen, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0086v van 5 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-107 , folio 20rHoogstraat 22huis
eigenaarSimon Jacobs
eigenaarTjeerd Pytters
gebruikerChristiaen Jansen
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Simons


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-107 , folio 20rHoogstraat 22huis
eigenaarSimon Jacobs
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerChristiaan Jans
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-107 , folio 20rHoogstraat 22huis
eigenaarSimon Jacobs
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerChristiaan Jans
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138 , folio 39vHoogstraat 22huis
eigenaarJacob Simons
gebruikerChristiaan Wilhelmus
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerSteffen Fransen
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal45‑12‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑02‑02 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0252r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Simons


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138 , folio 39vHoogstraat 22huis
eigenaarF. Zeeman
gebruikerDirk van der Muur wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerIsaac Jans
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0152r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ bij de Rode Ploegspijp500‑00‑00 cghuis
koperJelle Jacobs, gehuwd metsjouwerman
koperJetske Gerrits
huurderTaeke Andries trekveerschipper
naastligger ten oostenDouwe Arjens
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Evert Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperMartha Jacobs Kuyper, gehuwd met
verkoperFrans Zemankoopman in wijnen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-138 , folio 39vHoogstraat 22huis
eigenaarFrans Zeeman
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerIsaac Jansen
huurwaarde13‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0108v van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ bij de Rode Ploegspijp140‑00‑00 cghuis
koperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmermanhet Holdershuis
koperJeltje Sakes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Hendrik van der Mey, gelastigde van
verkoperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd met te Amsterdam
verkoperFrans Zeeman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems, scheepstimmerman x Jeltje Sakes koopt een huis, genaamd 'het Holderhuis', zz. Hoogstraat bij de Rode Ploegspijp. Ten W. de Zoutsloot, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Martha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman te Amsterdam voor 140 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ bij de Rode Ploegspijp335‑00‑00 cghuis
koperJurjen van Deulen, gehuwd methet Holdershuis
koperSytske Jochems
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Arjen Douwes
naastligger ten zuidenanderen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperDavid Willemsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen van Deulen x Sytske Jochems koopt 'het Holderhuisje'. Ten O. Arjen Douwes, ten W., Z en N. de straten en anderen. Gekocht van scheepstimmerman David Willems voor 335 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-131, pag. 28Hoogstraat 22Jurjen van Deulenmatroos


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0100v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Evert Hendriks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-138 , pag. 39Hoogstraat 22Jurjen van Deulen 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Jan B Oorthuis... Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Jan Versantvoortgebruiker wijk B-019, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Jurjen van deulen, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Jurjen van Deulen... 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS ovl 1829, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk B-019, schipper; medegebruiker Jan Versantvoort, varensgesel, 1814. (GAH204); matroos, vermeld in nieuw plan der ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 22Jurjen van Deulenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-019Hoogstraat 22Jurjen van DeulenJurjen van Deulenschipper
B-019Hoogstraat 22Jurjen van DeulenJan Versantvoortvarensgesel


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 22 jul 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-019Hoogstraat 22koopaktefl. 501/2 deel in huis B-019
 
verkoperAntje Jacobs Brouwer
koperSchelte Jacobs Brouwer


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 106 en 112 van 6 apr 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-019Hoogstraat 22provisionele en finale toewijzingfl. 174huis in de Hoogstraat B-019
 
verkoperAntje Jurjens van Deulen
verkoperReinder Kramer
koperLolle Sytses Goverts


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
B-019Hoogstraat 22Huizinge, met er dood ontruimd in de Hoogstraat, wijlen jurjen van, deulen. Finaal verkocht op 13 apr 1831 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 456Hoogstraat 22erven Jurjen van Deulen Harlingenhuis (54 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 149 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Arend Geerts Huisjemaker, overleden op 1 maart 1834zoon van Geert Arends Huisjemaker, korenmeter (Hoogstraat B 19) en Marijke Barendsma. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Boukje van Gorkum... te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Teeke Karstes Huitema... HRL 1851 wijk B-141; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-19; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Willemke Gorensoud 34 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-019; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-019Hoogstraat40 jschipperMakkumm, protestant, gehuwd
B-019Hoogstraat34 jwinkelierscheMakkumv, protestant, gehuwd
B-019Hoogstraat16 jMakkumm, protestant, ongehuwd
B-019Hoogstraat8 jMakkumm, protestant, ongehuwd
B-019Hoogstraat14 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-019Hoogstraat11 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-019Hoogstraat5 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-019Hoogstraat31 jschippersknegtMakkumm, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 218 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Grietje Hendriks Klein, overleden op 12 november 18422 jr (geboren 18/7/1840), overleden Hoogstraat B 19, dochter van Hendrik Pieters Klein, schipper en Willemke Sytzes Goverts, zuster van minderjarige Pieter, Pietje, Mintje, Sietze en Elisabeth Hendriks Klein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 313 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Pietje Hendriks Klein, overleden op 21 december 184419 jr, geboren Makkum 19/4/1825, overleden Hoogstraat B 19, dochter van Hendrik Pieters Klein, schipper (thans man van Willemke Sietses Goverts) en wijlen Pietje Gerrits de Boer, zuster van minderjarige Pieter Hendriks Klein, halfzuster van minderjarige Mintje, Sietze en Elizabeth Hendriks Klein (uit 2e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 943 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Sipke Lolles Goverts, overleden op 29 september 18472 1/4 jr (geboren 14/7/1845), overleden Hoogstraat B 19, zoon van Lolle Sytses Goverts, meesterknecht (wednr. Trijntje Hilles de Jong) en Yttje Hilles de Jong, broer van minderjarige Catharina, Jan en Willem Lolles Goverts, halfbroer van minderjarige Sytse, Hille, Leeuwke en Trijntje Lolles Goverts (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Dina Jans van Straten... wijk B-016, zv Jan vS, en Antje Jans van Kampen; bs ha25hu, ovl 1848, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 456Hoogstraat B-019Jan van Hulst woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 456Hoogstraat B-023 Nicolaas Meijer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 456Hoogstraat 22 (B-023)Klaas Hagedoornwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 22W. Kramerstuurman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 22rijksmonument 20429


2023
0.092691898345947


  terug