Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 372-0832-0832-114B-053B-057


Naastliggers vanHoogstraat 37
ten oostenHoogstraat 39
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 35


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0146v van 11 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0156r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ0‑00‑00 gghuis met plaats daarachter, strekkende naar de Franekerpoort
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenHendrick Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Jellis kistmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jan Melis, erfgenaam van zijn zuster
erflaterwijlen Aef Melis
verkoper van 1/4de curator over de nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Stein, gehuwd met
verkoper van 1/4Frouck Andries
verkoper van 1/4Bauck Andries, gehuwd met
verkoper van 1/4Wibrant Dircks
erflaterwijlen Jacob Andries


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Hoogstraat, strekkende naar de Franekerpoort509‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenHendrick Beerns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Jeltis kistmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0251v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37[staat: bij de Lombardspijp]1200‑00‑00 gghuis en hof
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Nanne Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuue Jeltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hans Lammerts, curator over
verkoperde kinderen van Jan Lammerts


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011v van 29 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Pieter Joannis


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgervaandrig Pieter Joannes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgervaandrig Pytter Joannes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0161v van 3 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Hoogstraat bij de Lombertspijp315‑00‑00 gghuis
koperSioerd Ages c.u.smid
naastligger ten oostenYde Tekes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Gerryts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0166v van 28 jun 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041v van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp550‑00‑00 gghuis, loods en hof
kopermr. Arjen Crytttenborg, enchirurgijn
kopermr. Marten Joannis chirurgijn
naastligger ten oostenYede Taeckes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenMinck Lieuwes
naastligger ten noordenkamer achter dit huis staande in de Droogstraat
verkoperAeltie Joannis Hichtumannus
eerdere samenvatting door Yde Elsinga27-55 Arjen Crijtenburg en Marten Joannes, chirurgijns, kopen een huis, loods en hof erachter, nz. Hoogstraat omtrent de Lommerdspijp. Ten O. Yde Taekes, ten Z. de straat, ten W. Minck? Mintje?..?, ten N. de camers die achter dit gekochte huis staan in de DROOGSTRAAT en waarin dit huis ook in- en uitgang heeft. Gekocht van Aeltie Joannis..?, voor 550 GG.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 104, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057va van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Arjen Crytenburg


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009v van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049r van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp525‑00‑00 cghuis c.o.a.
koperUpke Rinses, gehuwd metmr. bakker
koperJancke Pytters
naastligger ten oostenhet huis van Take Yedes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet huis van Gerloff Jansen
naastligger ten noordenkamer
verkoper van 1/2Marten Johannes, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Bintie Piers
verkoper van 1/2Grietie Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arjen Crytenburg


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0233v van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0335v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lommertspijp, strekkende tot aan de kamers in de Droogstraat0‑00‑00 cghuis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat
aanhandelaarCornelis Taevis c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenTaeke Yedes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerloff Jansens
naastligger ten noordenDroogstraat
verwandelaarUpke Rinses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Taevis, mr. bakker c.u. wandelkopen een huis, loods, plaats en hof met bomen en planten in de Hoogstraat omtrent de Lombertspijp. Vrije in- en uitgang naar de Droogstraat. Ten O. Taeke Yedes, ten Z. de Hoogstraat, ten W. wd. Gerloff Jansen, ten N. kamers in de Droogstraat. Geen grondpacht. In wandel verkregen van Upke Rinses c.u., de waarde is geschat op 300 GG. De aanwandelaar moet bovendien nog 225 CG betalen.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Taevis bakker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0247r van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Tevis c.u.mr. bakker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Taeves mr. bakker
naastligger ten westenCornelis Taeves mr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-083 , folio 30Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-083 , folio 18rHoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Hendricks


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080r van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hettes


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hettes bakker


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Hettes bakker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-083 , folio Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 2-082]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-083 , folio 18vHoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0116v van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hettes bakker


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0194r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hettes


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0247v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hettes mr. bakker
naastligger ten oostenJacob Hettes mr. bakker


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0247v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ tot aan de Wortelstraat [staat: Droogstraat]1800‑00‑00 cgtwee bij en aan elkaar gebouwde huizen
koperJohannes Yppes, gehuwd metwinkelier
koperYttie Hendriks winkelier
bewoner voorhuisde verkoper Johannes Rimmerts
huurder achterhuisJogchum Migchiels c.u.pottenbakker
naastligger ten oostenJacob Hettes mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacobus Nauta
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperJohannes Rimmertswinkelier


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-083Hoogstraat 37Jacob Hettes, bestaande uit 4 personen14‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-083 , folio 18vHoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-083, fol. 28vHoogstraat 37Jacob Hettes , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenbakker, mr.30:0:00 cg5:0:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-083 , folio 18vHoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095v van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hettes


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0240v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-083 , folio 18vHoogstraat 37huis
eigenaarThevis Jacobs
gebruikerThevis Jacobs
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 37rHoogstraat 37huis en bakkerij
eigenaarTaevis Bakker
gebruikerPieter Jeltes
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑04 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 37Zoutsloot WZ [staat: Hoogstraat NZ dicht bij de Lombardspijp]1925‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperPieter Jeltes, gehuwd met
koperJoukje Willems
huurder gedeelteJan Jansen c.u.70‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*Wieger Fredriks n.u. e.a.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaayke Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Taewis Jacobs Bakkermr. gortmaker te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jeltes x Joukje Willems kopen een huis en bakkerij nz. Hoogstraat digt bij de Lombarts Pijp, door de kopers bewoond. Bovendien de woning strekkende van de Zoutsloot tot aan de tuin van de bakkerij. Geen grondpacht. Mandelig onderhoud van de stekkagien ten westen en oosten. Gekocht van Maaike Fokkes wv wijlen Taewis Jacobs Bakker, in leven mr. gortmaker, voor 1925 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jeltes
naastligger ten westenPieter Jeltes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0065v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Jeltes mr. bakker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 37rHoogstraat 37huis
eigenaarPieter Jeltes
gebruikerPieter Jeltes
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-117


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 37rHoogstraat 37huis
eigenaarPieter Jeltes
gebruikerPieter Jeltes
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-117


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jeltes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-108, pag. 26Hoogstraat 37Willem Pieters , 30 jaar, gehuwd
2-108, pag. 26Hoogstraat 37Pier Hommes , 22 jaar, gehuwdinwoning


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307r van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-114 , pag. 37Hoogstraat 37Willem Pieters 3‑00‑00 cgbakkerij


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Jacob Willems Nautageb 1811 ... , ovl 7 mei 1812 HRL; wijk B-053, zv Willem Pieters N, en IJmkje Jacobs (Zijlstra); BS ovl 1812; geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Willem Pieters Nauta en IJmkje Jacobs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta... huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-053Hoogstraat 37Willem P NautaWillem P Nautabakker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 421Hoogstraat 37Willem Nauta bakkerHarlingenhuis en erf (210 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 93 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta, overleden op 5 oktober 1836mr. bakker Hoogstraat B 53, vader van Pieter, idem, Anna (vrouw van Minne Rinzes Lovius, kofschipper), Grietje (vrouw van Nicolaas Schenkius, kantoorbediende) en wijlen Joukje Willems Nauta (vrouw van Teye Hilarius, vader van minderjarige Watze, Ymkje, Willem, Aaltje, Trijntje, Marijke en Anna Teyes Hilarius). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema... Lijsbert Roelofs; BS huw 1837, huw 1839, ovl 1848; oud 62 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Dievertje de Grootgeb 1811 Makkum, huwt met Simon vd Bosch, (gk), op 27 sep 1866 HRL, dv Klaas dG, en Antje Baarda; BS huw 1866, ovl 1877; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Fokeltje Klazes Groot... G, en Antje IJemes Baarda; BS huw 1837, ovl 1849; oud 32 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Pieter Gaeles Bouma... ovl 1890, bev.reg. Ha18 51 wijk B-062; oud 31 jaar, geb Hallum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk B-053; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-053Hoogstraat 37P G Bouma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-053HoogstraatPieter G Bouma31 jbakkerHallumm, protestant, gehuwd
B-053HoogstraatFokeltie K de Groot32 jMakkumv, protestant, gehuwd
B-053HoogstraatRoelofke Bouma6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatSipke J Heinsius25 jbakkersknegtStavorenm, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatDievertie K de Groot28 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatBaukje Hommema62 jFinkumv, protestant, weduwe


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 494 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Gaele Pieters Bouma, overleden op 9 oktober 18431 1/4 jr (geboren 3/6/1842), overleden Hoogstraat B 53, zoon van Pieter Gaeles Bouma, mr. bakker en Fokeltje Klazes Groot, broer van minderjarige Roelofke-Anna en Antje Pieters Bouma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1268 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema, overleden op 4 oktober 184871 jr, geboren Finkum 26/2/1777, overleden Hoogstraat B 53, weduwe, moeder van Pieter, bakker, Tetje (vrouw van Cornelis A. Boonstra, verver), Lolkje (vrouw van Simon Y. Kamminga, kuiper), Hessel, winkelier Leeuwarden, Durkje (vrouw van Wopke Cornelis Smit, timmerman Ferwerd), Sietske, te St. Annaparochie en wijlen Broer Gaeles Bouma (man van wijlen Sietske Gerrits Tanja, vader van Gaele, kooltjer Hijum, Gerlof, winkelier Hallum, Grietje, vrouw van Johannes Cornelis Bakker, molenaarsknecht Finkum en minderjarige Lolke en Sjoerd Broers Bouma: voogd is Jan Reinders Zijlstra, timmerman Stiens). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Anke Badstrageb 15 feb 1781 Sneek, A 4 jun 1859 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-053


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408*Hoogstraat B-053Sijbren Barends Bos q.q.woonhuis
Sectie A nr. 2408*Zoutsloot B-057Sijbren Barends Bos q.q.bakkerij
Sectie A nr. 2408*Wortelstraat B-182Sijbren Barends Bos q.q.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408Hoogstraat B-057 Pieter G. Bouma woonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 2408Hoogstraat B-057 Pieter G. Bouma woonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 2408Hoogstraat B-057 Pieter G. Bouma woonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2408Hoogstraat 37 (B-057)Melis S. Visserwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 37S. Tigchelaarkoopman in aardappelen en groenten


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 37S. (Sieberen) v.d. Zeep


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37


2023
0.13679194450378


  terug