Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 432-0892-0892-119D-039D-035


Naastliggers vanHoogstraat 43
Hoogstraat 45
ten oostenHoogstraat 45
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten westende Hoogstraat
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: op de oosterhoek van de Lombartspijp strekkende tot aan de Zoutsloot]525‑21‑00 gghuis
koperJan Freercx Backer
naastligger ten oostenSeerp Piers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLombartspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntje Schotanus, weduwe en voogd van het kind van
verkoperwijlen Yme Jacobs Banga


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018va van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031ra van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [ staat: bij de Franekerpoort aan de oosterhoek van de Lombartspijp]275‑00‑00 gghuis met een geriefelijk schoenlappershuisje
koper provisioneelWybe Fransen, enmr. bakker
koper provisioneelDoede Hendricks mr. bakker
naastligger ten oostenJents Wygers, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen vroedsman Yede Taekes
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: Lombartspijp]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperFredricus Crol, nagelaten zoon van
verkoperJacobus Crolsecretaris Universiteit van Franeker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0146v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43bij de Franekerpoort aan de oosthoek van de Lombartspijp170‑00‑00 gghuis met schoenlappershuisje ter zijde
koperOtte Auckes Monsma onder Almenum
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperNencke Hatsma, gehuwd met
verkoperDominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland
erflaterhaar wijlen vader Hoytie Doekes Rheen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Auckes Monsma te Almenum koopt een huis omtrent de Franekerpoort, aan de O. hoek van de Lombardspijp. Ten O. vroedsman Taeke Coolhart, ten W. het diept, ten Z. de straat, ten N. die pijp. Het huis heeft een kelder, opkamer en zolder en een zeer geriefelijk schoenlappershuisje bezijden, en is voorzien van een regenwatersbak met medegebruik en -eigendom v.d. put. De koper en Coolhart moeten de mandemuren samen onderhouden. Gekocht van (Meincke? Hatsum x Dominicus Sloterdijk, advocaat bij het Hof van Friesland, als erfgename van haar moeder) Hoytje Doekes Rheen, voor 170 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de oosthoek van de Lombartspiep]115‑00‑00 gghuis
koperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
koperHylkjen Hendriks
naastligger ten oostenvroedsman Taco Ydes Koolhart
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenLombardspijp
verkoperLiesbet Ottes, gehuwd met te Arum
verkoperYme Jans te Arum
erflaterhaar wijlen vader Otte Auckes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-089 , folio 31Hoogstraat 43
eigenaarJan Douwes
gebruikerJan Douwes
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Franekerpoort op de hoek van de Lombartspiep, bij de225‑00‑00 cghuis en een potkast ter zijden
koperHendrick Beernts c.u.bontwever
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Klok de Klok
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: Franekerpoort]
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Jan Douwes


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306v van 21 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort op de hoek van de Lombardspijp]250‑00‑00 cghuis
koperHomme Tiebbes c.u.
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombardspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens
verkopermr. Jan Douwes c.u.schooldienaar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-089 , folio 18vHoogstraat 43huis
eigenaarHomme Tiebbes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237r van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Homme Tiebbes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-089 , folio Hoogstraat 43kamer
eigenaarwed. Homme Tjebbes
gebruikerwed. Homme Tjebbes
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0298r van 19 jan 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [niet vermeld]240‑00‑00 cghuis
koperGaele Jansen, gehuwd met
koperElske Hendriks
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombardspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Pytters c.s.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-089 , folio 19rHoogstraat 43kamer
eigenaarwed. Homme Tjibbes
gebruikerwed. Homme Tjibbes
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0017r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Lombartspijp bij de Franekerpoort]152‑00‑00 gghuis
kopervrijgezel Gerrit Gerrits vrijgezelbontwever
huurderCaetje Antony c.m.
naastligger ten oostenhet huis de Klok de Klok
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: Lombartspijp en straat]
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Talma, crediteur vandistillateur en wijnhandelaar
verkoperCaetje Antony c.m., gehuwd met
verkoperBeernt Jansenbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, bontwever koopt huis aan de Lombartspijp omtrent de Franekerpoort. Ten O. het huis 'de Klok', ten W. het diept, Ten Z. de straat en pijp, ten N.? Gekocht van Caatje Antony x Beernt Jansen, bontwever.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-089Hoogstraat 43Beernt Jansen, bestaande uit 0 personen00‑00‑00 cg0weggetrokken


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-089 , folio 19rHoogstraat 43kamer
eigenaarBeernt Jans
gebruikerBeernt Jans
opmerkingonvermoogende


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-089 , folio 19rHoogstraat 43kamer
eigenaarBeernd Jans
gebruikerBeernd Jans
opmerkingonvermogende


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0241v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Gerryts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-089 , folio 19rHoogstraat 43kamer
eigenaarBeernd Jans
gebruikerBeernd Jans
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Gerryts


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 37vHoogstraat 43huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0075r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Franekerpoort bij de Lombartspijp]205‑00‑00 gghuis
koperWillem Hendriks, gehuwd metbalkvlotter
koperEttje Arends
huurderJan Harmens
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLombartspijp
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Fokke Oenes
verkoper q.q.Jan Berends, curatorbontwever
verkoper q.q.Jan Bertels, curatoren overbontwever
verkoperwijlen Berend Alberts Schoöhuis
verkoper q.q.Jan Bertels, curator overbontwever
verkoperWessel Gerryts Schoöhuis, en over
verkoperTheod. Gerryts Schoöhuis
verkoper q.q.Jan Bertels, gelastigde vanbontwever
verkoperJohan Hendriks Schoöhuis te Nijkerk
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigde van
verkoperTrijntje Jentjes, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Warner Harmens
erflaterwijlen Berend Jansen Groen, erfgenaam van zijn zuster
erflaterwijlen Antje Jans meerderjarige vrijster, samen erfgenamen van
erflaterwijlen Gerryt Schoöhuis, gehuwd met
erflaterwijlen Maartje Taedes, hertrouwd met
erflaterJan Harmensbontwever


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 37vHoogstraat 43huis
eigenaarWillem Hendriks Balkvlotter
gebruikerJan Eits
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0229r van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0237r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de lombardspijp]121‑00‑00 gghuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
huurderJan Eits c.u.26‑00‑00 gg
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: vaart]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Fokkes Oenes
verkoperEttje Arends, weduwe van
verkoperwijlen Willem Hendriksbalkvlotter


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0097r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarke Jurjens


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 37vHoogstraat 43huis
eigenaarHarke Jurjens
gebruikerJan Eits
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0198v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Lombartspiep]200‑00‑00 cghuis
koperJouke Boukes metselaarsknecht
huurderde weduwe van wijlen Romke Heerkes
naastligger ten noordenTjeerd Roelofs
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: vaart]
verkoperHarke J. van der Stok


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0146r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJouke de Boer


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0157v van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Lombartspijp wijk D-039]225‑00‑00 cghuis
koperGerrit Meyer, gehuwd met
koperFimmigje Clasen Gorter
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombartspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noorden[als bewoner?] Tjeerd Roelofs
verkoperJouke Baukes de Boer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-119 , pag. 38Hoogstraat 43Gerard Meyer 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Gerard Meyer... houtsteksknegt; eigenaar en medegebruyker P. Fontein & zn, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-039; gebruiker Pieter Hessels Reidsma wed., 1814 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Pieter Hessels Reidsma... R, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1847; wed. P.H.R. gebruiker wijk D-039; eigenaar is Gerard Meyer, 1814. (GAH204); weduwe P.H.R. eigenaresse van perceel nr. 683 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-039Hoogstraat 43Gerard Meyerwed Pieter Hessels Reidsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 428Hoogstraat 43wed. Abraham Stevens Harlingenerf (15 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Antje Smitsgeb 1812 Marrum, huwt met Wijnandus Franciscus Stevens op 28 feb 1839 HRL, wonende te HRL, dv Christiaan S, en Hijke Aukes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, wijk D-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Wijnandus Franciscus Stevens... moeder wonende te Aalsmeer in 1839; oud 35 jaar, geb Aalsmeer en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-039; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-039Bij de LommertsbrugWijnandus Stevens35 jkorendragerAalsmeerm, rooms katholiek, gehuwd
D-039Bij de LommertsbrugAntje Smits28 jMarrumv, protestant, gehuwd
D-039Bij de LommertsbrugCatharina Stevens4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-039Bij de LommertsbrugElisabeth Stevens8 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-039Hoogstraat 43Elisabeth C. Stevens, overleden op 10 augustus 1841C.=Catharina, 2 jr (geboren 3/10/1839), overleden Lammertsteeg D 39. (CzOG nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 428Hoogstraat 43 J van der Walgeheel vernieuwd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 428Hoogstraat 43 Jelle van der Walvan boven vernieuwd, op zijde van achter en van binnen het huis geheel verbeterd en verfraaid


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Geert Bouwmageb 8 okt 1810 Franeker, huwt met Piet Kliffort, (gk), tigchelaar in 1851 Vst mei 1853 uit Franeker, A 24 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk D-039


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428Lombardsbrug D-039Pieter de Vries Binksma en mede eig.woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-039Hoogstraat 43Een huis c.a. bij de Lombardsbrug, in gebruik bij B., Oorthuis e.a.. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-039Hoogstraat 43Een huis c.a. bij de Lombardsbrug, in gebruik bij B., Oorthuis e.a.. Finaal verkocht op 25 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 509.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428Hoogstraat D-035 Joseph D. de Jong woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 428Hoogstraat 43 (D-035)Gerrit J. Spoelstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 43J. Kuurstratimmerman


2023
0.068579196929932


  terug