Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 43 2-089 2-119 D-039 D-035
Naastliggers vanHoogstraat 43
Hoogstraat 45
ten oostenHoogstraat 45
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten westende Hoogstraat
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: op de oosterhoek van de Lombartspijp strekkende tot aan de Zoutsloot]huis
 
koperJan Freercx bakker525-21-00 GG
naastligger ten oostenSeerp Piers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLombartspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntje Schotanus, weduwe en voogd van het kind van
verkoperwijlen Yme Jacobs Banga


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018va van 18 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031ra van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [ staat: bij de Franekerpoort aan de oosterhoek van de Lombartspijp]huis met een geriefelijk schoenlappershuisje
 
koper provisioneelWybe Fransen, enmr. bakker275-00-00 GG
Doede Hendricksmr. bakker
naastligger ten oostenJents Wygers, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen vroedsman Yede Taekes
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: Lombartspijp]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperFredricus Crol, nagelaten zoon van
Jacobus Crolacademiae secretaris binnen Franeker


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0146v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43bij de Franekerpoort aan de oosthoek van de Lombartspijphuis met schoenlappershuisje ter zijde
 
koperOtte Auckes Monsma 170-00-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperNencke Hatsma, gehuwd met
verkoperDominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland
erflaterhaar wijlen vader Hoytie Doekes Rheen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Auckes Monsma te Almenum koopt een huis omtrent de Franekerpoort, aan de O. hoek van de Lombardspijp. Ten O. vroedsman Taeke Coolhart, ten W. het diept, ten Z. de straat, ten N. die pijp. Het huis heeft een kelder, opkamer en zolder en een zeer geriefelijk schoenlappershuisje bezijden, en is voorzien van een regenwatersbak met medegebruik en -eigendom v.d. put. De koper en Coolhart moeten de mandemuren samen onderhouden. Gekocht van (Meincke? Hatsum x Dominicus Sloterdijk, advocaat bij het Hof van Friesland, als erfgename van haar moeder) Hoytje Doekes Rheen, voor 170 gg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43bij de Franekerpoort aan de oosthoek van de Lombartspiephuis
 
koperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester115-00-00 GG
Hylkjen Hendriks
naastligger ten oostenvroedsman Taco Ydes Koolhart
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenLombardspijp
verkoperLiesbet Ottes, gehuwd metArum
verkoperYme JansArum
erflaterhaar wijlen vader Otte Auckes


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-089Hoogstraat 43
eigenaarJan Douwes
gebruikerJan Douwes
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306v van 21 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort op de hoek van de Lombardspijp]huis
 
koperHomme Tiebbes c.u.250-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombardspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens
verkopermr. Jan Douwes c.u.schooldienaar


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-089Hoogstraat 43huis
eigenaarHomme Tiebbes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237r van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Homme Tiebbes


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-089 Hoogstraat 43kamer
eigenaarwed. Homme Tjebbes
gebruikerwed. Homme Tjebbes
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0298r van 19 jan 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperGaele Jansen, gehuwd met240-00-00 CG
koperElske Hendriks
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombardspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Pytters c.s.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-089 Hoogstraat 43kamer
eigenaarwed. Homme Tjibbes
gebruikerwed. Homme Tjibbes
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0017r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Lombartspijp bij de Franekerpoort]huis
 
kopervrijgezel Gerrit Gerrits vrijgezelbontwever152-00-00 GG
huurderCaetje Antony c.m.
naastligger ten oostenhet huis de Klok
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: Lombartspijp en straat]
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
Sjoerd Talma, crediteur vandistillateur en wijnhandelaar
verkoperCaetje Antony c.m., gehuwd met
Beernt Jansenbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, bontwever koopt huis aan de Lombartspijp omtrent de Franekerpoort. Ten O. het huis 'de Klok', ten W. het diept, Ten Z. de straat en pijp, ten N.? Gekocht van Caatje Antony x Beernt Jansen, bontwever.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-089 Hoogstraat 43Beernt Jansen, bestaande uit 0 personenweggetrokken
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-089 Hoogstraat 43kamer
eigenaarBeernt Jans
gebruikerBeernt Jans
opmerkingonvermoogende


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0241v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Gerryts


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Gerryts


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0075r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Franekerpoort bij de Lombartspijp]huis
 
koperWillem Hendriks, gehuwd metbalkvlotter205-00-00 GG
koperEttje Arends
huurderJan Harmens
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLombartspijp
naastligger ten noordende weduwe van Fokke Oenes
Jan Berends, curatorbontwever
Jan Bertels, curatoren overbontwever
verkoperwijlen Berend Alberts Schoöhuis
Jan Bertels, curator overbontwever
verkoperWessel Gerryts Schoöhuis, en over
verkoperTheod. Gerryts Schoöhuis
Jan Bertels, gelastigde vanbontwever
verkoperJohan Hendriks SchoöhuisNijkerk
dr. W. J. Hanekuik, gelastigde van
verkoperTrijntje Jentjes, weduwe vanAmsterdam
wijlen Warner Harmens, en aldus erfgenaam van
wijlen Berend Jansen Groen, erfgenaam van zijn zuster
wijlen Antje Jans meerderjarige vrijster, samen erfgenamen van
verkoperwijlen Gerryt Schoöhuis, gehuwd met
wijlen Maartje Taedes, hertrouwd met
Jan Harmensbontwever


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0229r van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Willem Hendriks


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0237r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de lombardspijp]huis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar121-00-00 GG
huurderJan Eits c.u.26-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: vaart]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten noordende weduwe van Fokkes Oenes
verkoperEttje Arends, weduwe van
verkoperwijlen Willem Hendriksbalkvlotter


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0097r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarke Jurjens


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0198v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Lombartspiep]huis
 
koperJouke Boukes metselaarsknecht200-00-00 CG
huurderde weduwe van Romke Heerkes
naastligger ten noordenTjeerd Roelofs
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLombardspijp
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: vaart]
verkoperHarke J. van der Stok


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0146r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJouke de Boer


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0157v van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 43Hoogstraat NZ [staat: Lombartspijp wijk D-039]huis
 
koperGerrit Meyer, gehuwd met225-00-00 CG
koperFimmigje Clasen Gorter
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombartspijp
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noorden[als bewoner?] Tjeerd Roelofs
verkoperJouke Baukes de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-119 Hoogstraat 43Gerard Meyer1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Gerard Meyer... houtsteksknegt; eigenaar en medegebruyker P. Fontein & zn, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-039; gebruiker Pieter Hessels Reidsma wed., 1814 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Pieter Hessels Reidsma... R, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1847; wed. P.H.R. gebruiker wijk D-039; eigenaar is Gerard Meyer, 1814. (GAH204); weduwe P.H.R. eigenaresse van perceel nr. 683 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-039Hoogstraat 43Gerard Meyer Pieter Hessels Reidsma wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 428Hoogstraat 43wed. Abraham StevensHarlingenerf (15 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Antje Smitsgeb 1812 Marrum, huwt met Wijnandus Franciscus Stevens op 28 feb 1839 HRL, wonende te HRL, dv Christiaan S, en Hijke Aukes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, wijk D-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Wijnandus Franciscus Stevens... moeder wonende te Aalsmeer in 1839; oud 35 jaar, geb Aalsmeer en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-039; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-039Bij de LommertsbrugWijnandus Stevens35 jAalsmeerm, rooms katholiek, gehuwd, korendrager
D-039Bij de LommertsbrugAntje Smits28 jMarrumv, protestant, gehuwd
D-039Bij de LommertsbrugCatharina Stevens4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-039Bij de LommertsbrugElisabeth Stevens8 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-039Hoogstraat 43Elisabeth C. Stevens, overleden op 10 augustus 1841C.=Catharina, 2 jr (geboren 3/10/1839), overleden Lammertsteeg D 39. (CzOG nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 428D-039 J van der Walgeheel vernieuwd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 428 Jelle van der Walvan boven vernieuwd, op zijde van achter en van binnen het huis geheel verbeterd en verfraaid


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-039Hoogstraat 43Geert Bouwmageb 8 okt 1810 Franeker, huwt met Piet Kliffort, (gk), tigchelaar in 1851 Vst mei 1853 uit Franeker, A 24 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk D-039


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428D-039 (Lombardsbrug)Klaas K. Wassenaarwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
D-039Hoogstraat 43Een huis c.a. bij de Lombardsbrug, in gebruik bij B., Oorthuis e.a.. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
D-039Hoogstraat 43Een huis c.a. bij de Lombardsbrug, in gebruik bij B., Oorthuis e.a.. Finaal verkocht op 25 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 509..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428D-035 (Hoogstraat)Joseph D. de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 428Hoogstraat 43 (D-035)Gerrit J. Spoelstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 43J.Kuurstratimmerman
  terug