Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 5 2-022 2-031 B-149 B-198
Naastliggers vanKarremanstraat 5
ten oostenAnjelierstraat 20
ten zuidenKarremanstraat 7
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 3


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155r van 17 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Slap metselaar


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0248r van 19 aug 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 5Karremanstraat OZ [staat: Liemendijk]huis
 
koperFrans Gerrits, gehuwd metmoutmaker325-00-00 CG
koperDoetie Lieuwes
huurderLieuwe Jans metselaar
naastligger ten oostende hof van hopman Sloterdijk
naastligger ten zuidenDirck Ypkes
naastligger ten westenKarremanstraat of Kruisstraat
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperHans Dirxenscheepstimmerman


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0260v van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Slap mr. metselaar


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFrans moutmaker


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Gerrits


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-022Karremanstraat 5
eigenaarJan Geerts
gebruikerJan Geerts
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-022Karremanstraat 5huis
eigenaarHans Cornelis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-022 Karremanstraat 5huis
eigenaarHans Cornelis
gebruikerHans Cornelis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-022 Karremanstraat 5huis
eigenaarHans Cornelis
gebruikerHans Cornelis
opmerking1733 insolvent verklaart 14-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-022 Karremanstraat 5Hendrik Hendriks, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
2-022 Karremanstraat 5Hendrik Thijssen, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-022 Karremanstraat 5huis
eigenaarHendrik Hendrix
gebruikerHendrik Hendrix
huurwaarde19-14-00 CG
aanslag huurwaarde03-11-08 CG
2-022 Karremanstraat 5huis
eigenaarHendrik Tijssens
gebruikerHendrik Tijssens
opmerkingonvermogende
2-022 /2Karremanstraat 5tuin
eigenaarJacob Willems
gebruikerJacob Willems
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0243v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 5Karremanstraat OZhuis
 
koperHendrik Jans Kalf mr. metselaar402-00-00 CG
huurderJochum Jochums
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop
naastligger ten noordende weduwe van Heere Harmens
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten westenKarremanstraat
verkoperHendrik Jans SmotskeSneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Kalf, mr. metselaar


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0139v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 5Karremanstraat OZhuis
 
koperDoeke Venema mr. verver en glasmaker390-00-00 GG
huurderJan Hendrik Kalf c.m.
naastligger ten oostenSymon Stijl
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHeere Harmens
verkoper q.q.Sicco van der Woude, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jans Kalfmr. metselaar


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0036v van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoeke Venema


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0194v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoeke Fenema


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0069v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 5Karremanstraat OZ wijk B-149huis
 
koperGerben Claasen, en320-00-00 CG
koperElisabeth Luitjes
huurderTrijntje Ripperda 28-00-00 CG
naastligger ten oostenG. van Danswijk
naastligger ten zuidenFredrik Duman
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperAlbert Bolmankoopman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0120v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-031 Karremanstraat 5Gerben Claasen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Gerben Claasen... F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje Hanenburg, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Matthijs(Mathias) Heuffer... 1787 Geertruidenberg; BS huwafk. en huw 1811, huw 1820, ovl 1822, ovl 1854; wed. M.H. gebruiker van wijk B-149, eigenaar is Germen Claasen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-149Karremanstraat 5Germen Klaasen Matthijs Heuffer wed


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Karel Jentjes van Glinstra, overleden op 31 augustus 1821zoon van Jentje J. van Glinstra, schuitschipper (Karremanstraat B 149) en Sjoukje Karels Bouwman, broer van minderjarige Janna en (reeds in febr. 1822 overleden) Sijke Jentjes van Glinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Elisabeth Luitjes van der Zee, overleden op 25 april 182953 jr, wed. Gerben Klazes, in leven schipper, laatst vrouw van Jarig Dijkstra, idem, moeder van Anna (Karremansstraat B 149, vrouw van Johannes Wezen) en Klaas Gerbens Wielinga, boerenknecht Herbayum (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 60Karremanstraat 5Anna Gerbens Wielinga, huisvr. van Joh. Pieters WeezenHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Anna Wieringaoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Johannes Pieters Weezen... BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154 oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Petrus Weezen, overleden op 15 april 183910 jr, overleden Karremanstraat B 149. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-149Johannes Weezen35 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
B-149Anna Wieringa35 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-149Elisabeth Weezen8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Germina Weezen6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Klaaske Weezen2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Geziena Weezen2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Femke Weezen6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Gesina Weezen, overleden op 18 maart 18402 jr, overleden Liemendijk B 149. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Fimke Weezen, overleden op 23 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 3/3), overleden Karremanstraat B 149. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Cornelia Weeren, overleden op 5 september 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 27/9/1846), overleden Karremanstraat B 149. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Sijke Riemers Pool, overleden op 3 december 1848(Certificaat van onvermogen), 45 jr (geboren 25/6/1803), overleden Liemendijk B 149, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Ertje Klazes Kamstra... Klumpert; BS ovl 1812; 1834 huwelijken, ovl 1836, huw 1837, ovl 1849, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Tjepke Spoelstrageb 25 feb 1798 Bolsward, schaarslijper, A nov 1853 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk B-149


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 60B-149 (Liemendijk)Anne G. Wielengawoonhuis


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 155 van 14 okt 1872
adressoortbedraggebruik
B-149Karremanstraat 5koopaktefl. 500huis B-149
 
verkoperAnna Gerbens Wielinga (ook wel Anna Germens Wielinga genaamd)
koperJohannes Hendrikus Benning (te Almenum)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 60*B-197 (Anjelierstraat)Johannes H. Benningwoonhuis
Sectie A nr. 60*B-198 (Anjelierstraat)Johannes H. Benningwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 60Karremanstraat 5 (B-198)Willem van der Meijwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 5E.Gerritsmalandarbeider
  terug