Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 5(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-149B-198


Naastliggers vanKarremanstraat 5
ten oostenAnjelierstraat 20
ten zuidenKarremanstraat 7
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 3


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155r van 17 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Slap metselaar


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0248r van 19 aug 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 5Karremanstraat OZ [staat: Liemendijk]325‑00‑00 cghuis
koperFrans Gerrits, gehuwd metmoutmaker
koperDoetie Lieuwes
huurderLieuwe Jans metselaar
naastligger ten oostende hof van hopman Sloterdijk
naastligger ten zuidenDirck Ypkes
naastligger ten westenKarremanstraat of Kruisstraat
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperHans Dirxenscheepstimmerman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Gerrits* moutmaker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0124v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 5Karremanstraat OZ hoek Anjelierstraat [staat: Liemendijk]280‑00‑00 cghuis met tuintje
koperGerben Pyters, gehuwd metzeevarende
koperSjoukjen Jacobs
huurderGerben Pyters c.u.
naastligger ten oosten[burger]hopman Doede Theotardus Sloterdijk
naastligger ten zuidenWillem Arents mr. bakker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperFrans Gerritsgraanverschieter


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerrits


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0102v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLiemendijk


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001r van 28 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0197r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0243v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 5Karremanstraat OZ402‑00‑00 cghuis
koperHendrik Jans Kalf mr. metselaar
huurderJochum Jochums
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Heere Harmens
verkoperHendrik Jans Smotske te Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Kalf, mr. metselaar


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0139v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 5Karremanstraat OZ390‑00‑00 gghuis
koperDoeke Venema mr. verver en glasmaker
huurderJan Hendrik Kalf c.m.
naastligger ten oostenSymon Stijl
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHeere Harmens
verkoper q.q.Sicco van der Woude, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jans Kalfmr. metselaar


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0036v van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoeke Venema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0194v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoeke Fenema


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0069v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 5Karremanstraat OZ wijk B-149320‑00‑00 cghuis
koperGerben Claasen, en
koperElisabeth Luitjes
huurderTrijntje Ripperda 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenG. van Danswijk
naastligger ten zuidenFredrik Duman
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperAlbert Bolmankoopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0120v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Gerben Claasen... F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje Hanenburg, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Matthijs(Mathias) Heuffer... 1787 Geertruidenberg; BS huwafk. en huw 1811, huw 1820, ovl 1822, ovl 1854; wed. M.H. gebruiker van wijk B-149, eigenaar is Germen Claasen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-149Karremanstraat 5Germen Klaasen wed Matthijs Heuffer


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 56 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Karel Jentjes van Glinstra, overleden op 31 augustus 1821zoon van Jentje J. van Glinstra, schuitschipper (Karremanstraat B 149) en Sjoukje Karels Bouwman, broer van minderjarige Janna en (reeds in febr. 1822 overleden) Sijke Jentjes van Glinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 335 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Elisabeth Luitjes van der Zee, overleden op 25 april 182953 jr, wed. Gerben Klazes, in leven schipper, laatst vrouw van Jarig Dijkstra, idem, moeder van Anna (Karremansstraat B 149, vrouw van Johannes Wezen) en Klaas Gerbens Wielinga, boerenknecht Herbayum (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 60Karremanstraat 5Anna Gerbens Wielinga, huisvr. van Joh. Weezen Harlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Anna Wieringaoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Johannes Pieters Weezen... BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154 oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Petrus Weezen, overleden op 15 april 183910 jr, overleden Karremanstraat B 149. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-149Johannes Weezen35 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
B-149Anna Wieringa35 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-149Elisabeth Weezen8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Germina Weezen6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Klaaske Weezen2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Geziena Weezen2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-149Femke Weezen6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Gesina Weezen, overleden op 18 maart 18402 jr, overleden Liemendijk B 149. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Fimke Weezen, overleden op 23 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 3/3), overleden Karremanstraat B 149. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Cornelia Weeren, overleden op 5 september 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 27/9/1846), overleden Karremanstraat B 149. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-149Karremanstraat 5Sijke Riemers Pool, overleden op 3 december 1848(Certificaat van onvermogen), 45 jr (geboren 25/6/1803), overleden Liemendijk B 149, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Ertje Klazes Kamstra... Klumpert; BS ovl 1812; 1834 huwelijken, ovl 1836, huw 1837, ovl 1849, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-149Karremanstraat 5Tjepke Spoelstrageb 25 feb 1798 Bolsward, schaarslijper, A nov 1853 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk B-149


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 60Liemendijk B-149Jacob van der Werf woonhuis


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 155 van 14 okt 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-149Karremanstraat 5koopaktefl. 500huis B-149
 
verkoperAnna Gerbens Wielinga (ook wel Anna Germens Wielinga genaamd)
koperJohannes Hendrikus Benning (te Almenum)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 60Anjelierstraat B-197 Johannes H. Benning woonhuis
Sectie A nr. 60Anjelierstraat B-198 Johannes H. Benning woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 60Karremanstraat 5 (B-198)Willem van der Meijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 5E. Gerritsmalandarbeider


2023
0.14292693138123


  terug