Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 61-1171-1171-180A-201A-218


Naastliggers vanKarremanstraat 6
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 8
ten westenAnjelierstraat 9
ten noordenKarremanstraat 4


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 6Karremanstraat hoek Anjelierstraat [staat: Liemendijk]54‑00‑00 ggkamer
koperAucke Jacobs, gehuwd metmetselaar
koperMeynie Melles
naastligger ten noordenAucke Jacobs metselaar
verkoperMeynert Doytses voor zijn dochter te Kopenhagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jacobs metselaar x Meynu Melles kopen een kamer op de Liemendijk hoek Karremansstraat. Geen grondpacht


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luyrsen Vrijmoet


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149r van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen Vrijmoet


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0322v van 1 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSalomon Jansen Groots


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0330r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSaleman Jansen


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0095v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 15Karremanstraat 6
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0029v van 27 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9rKarremanstraat 6huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio Karremanstraat 6huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik bontwever
naastligger ten zuidenHendrik bontwever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 6huis
eigenaarSymon Ruurds erven
gebruikerAntie Jans
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 6huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 6huis
eigenaarSimon Ruirds erven
gebruikerLijsbeth Simons
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0080r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendriks


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendriks


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 6huis
eigenaarSymon Ruirds erven
gebruikerLijsberts Symons
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ [staat: Karmansstraat] hoek Anjelierstraat [staat: Kruysstraat]140‑00‑00 gghuis
koperTjalling Feikes brouwersknecht
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruysstraat]
naastligger ten westenDieuke Pieters Galama
naastligger ten noordenJacob Hendriks
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente, alimentatores van
verkoperJacob Hendriksbontwever


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0160v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjalling Feikes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-180 , folio 19vKarremanstraat 6huis
eigenaarTjalling Feikes
gebruikerJan Simons
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ [staat: Liemendijk]368‑07‑00 cg1/2 huis en plaats
koperAntje Feikes, weduwe van
koperwijlen Hylke Ages
eigenaar van 1/2Jacob Sybrens te de bleek buiten de Bildpoort buiten Harlingen
huurdermilitairen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sybout Johannes
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ruurd Nauta
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperJacob Sybrens te de bleek buiten de Bildpoort buiten Harlingen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ hoek Anjelierstraat [staat: Kruisstraat]405‑00‑00 cghuis
koperWillem Gerryts, gehuwd met
koperAntje Freerks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjalling Feykesbrouwersknecht


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-180 , folio 19vKarremanstraat 6huis
eigenaarWillem Geeryts
gebruikerWillem Geeryts
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0282r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Gerritz c.s.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0134v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Gerryts


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-180 , folio 19vKarremanstraat 6huis
eigenaarWillem Gerryts
gebruikerWillem Gerryts
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0213r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Gerryts


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Willem Gerryts


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-180 , pag. 20Karremanstraat 6Willem Gerrits 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Willem Gerrijtsovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-201, winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-201Karremanstraat 6wed Willem Gerryts wed Willem Gerryts winkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 23Karremanstraat 6wed. Willem van Hoek winkelierscheHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Christiaan Wybrands de Vries... Hielkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-201KarremanstraatHielkie W van Hoek55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-201KarremanstraatChristiaan de Vries30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 242 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Joukje Tjebbes Hanenburg, overleden op 30 augustus 184236 jr, geboren Sexbierum, overleden Bargaburen A 201, wed. Dirk Algra, vrouw van Dirk Ruurds Baanstra, werkman, moeder van minderjarige Tjipke Dirks Algra (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ruurd en Pier Dirks Baanstra (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 18 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Jetske Rientzes de Wit, overleden op 18 juni 18462 jr (geboren 3/6/1844), overleden Karremanstraat A 201, dochter van Rients Durks de Wit, wijnwerker & Jetske Jans Stijnfort, zuster van minderjarige Jantje en Jan Rientzes de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 162 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Rients Durks de Wit, overleden op 21 oktober 184654 jr, geboren Almenum 20/4/1792, bierdrager, overleden Karremanstraat A 201, wednr. NN, man van Jetske Jans Steinfort, tapster, vader van Geertje, Baukje, afwezige Durk (verblijfplaats onbekend) en afwezige Bouwe Rients de Wit (verblijfplaats onbekend) (uit eerder huwelijk) en van minderjarige Jansje, Jan en Douwe Rients de Wit (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 van 8 mei 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-201Karremanstraat 6koopaktefl. 250huis met plaats en bleekveld, A-201
 
verkoper en cedentDirk Jans Wiersma
cessionarisKlaas Jans Gonggrijp
koper en schuldenaarCornelis Jans Gonggrijp


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 23Liemendijk A-201Egbert Godthelp woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 23Karremansstraat A-218 Cornelis J. Gonggrijp woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 23Karremanstraat 6 (A-218)Hielkje Gonggrijp (en Cons.)woonhuis


2023
0.11269998550415


  terug