Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 7 2-022 2-030 B-150 B-199
Naastliggers vanKarremanstraat 7
ten zuidenKarremanstraat 9
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 5


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Ypkes


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155r van 17 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 7Karremanstraat OZ [staat: Liemendijk]huis, loods en plaats
 
koperPytter Karstes, gehuwd metschuitvoerder225-00-00 CG
koperAuckjen Hendricks
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuidenWillem Arjens
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Slap metselaar
verkoperGerryt Sipkes, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperLupke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Karstes, schuitevoerder x Aukjen Hendriks koopt een huis, loods en plaets op de Liemendijk. Ten O. de straat, ten Z. Willem Arjens, ten N. metselaar Jan Slap. Gekocht van mr. glazenmaker Gerryt Sipkes x Lupke Jans, voor 225 cg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0248r van 19 aug 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Ypkes


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0260v van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 7Karremanstraat OZ [staat: Liemendijk]huis, loods en plaats
 
koperJacob Meyles, gehuwd metkoopman225-00-00 CG
koperGeertje Seerps
naastligger ten zuidenWillem Arjens
naastligger ten noordenJan Slap mr. metselaar
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Liemendijk]
verkoperPyter Carstes, gehuwd metschuitvaarder
verkoperAuckjen Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meiles Ollema x Geertje Seerps koopt een huis, loods en plaets op de Liemendijk. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. Willem Arjens, ten N. mr. metselaar Jan Slap. Gekocht van schuitevoerder Pyter Carstes x Auckjen Hendricks, voor 225 cg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 7Karremanstraathuis
 
koperWillem Aris mr. bakker200-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van burgerhopman T. Sloterdijck
naastligger ten zuidenWillem Aris mr. bakker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenFrans moutmaker
verkoperDirck Ypkes, gehuwd met
verkoperMaycke Gerrits


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206r van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 7Karremanstraat OZhuis en tuintje
 
koperSimon Jelles Stijl c.u.132-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Simon Jelles Stijl c.u.
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJan Gerrits
verkoperHylkjen WillemsSint Jacobiparochie


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-022Karremanstraat 7
eigenaarJan Geerts
gebruikerJan Geerts
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-022Karremanstraat 7huis
eigenaarHans Cornelis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-022 Karremanstraat 7huis
eigenaarHans Cornelis
gebruikerHans Cornelis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-022 Karremanstraat 7huis
eigenaarHans Cornelis
gebruikerHans Cornelis
opmerking1733 insolvent verklaart 14-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-022 Karremanstraat 7Hendrik Hendriks, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
2-022 Karremanstraat 7Hendrik Thijssen, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-022 Karremanstraat 7huis
eigenaarHendrik Hendrix
gebruikerHendrik Hendrix
huurwaarde19-14-00 CG
aanslag huurwaarde03-11-08 CG
2-022 Karremanstraat 7huis
eigenaarHendrik Tijssens
gebruikerHendrik Tijssens
opmerkingonvermogende
2-022 /2Karremanstraat 7tuin
eigenaarJacob Willems
gebruikerJacob Willems
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0243v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0139v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0036v van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 7Karremanstraatweefwinkel en plaats
 
koperPier Abes arbeider105-00-00 GG
naastligger ten oostenSimon Stijl sr.koopman
naastligger ten zuidenSimon Stijl sr.koopman
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoperHendrik Hendriks
verkoperHarmen Hendriks
verkoperJacob Hendriks
verkoperGerryt Hendriks
verkoperMarijke Hendriks, gehuwd met
verkoperHarmen Gerryts
verkoperNeeltje Hendriks, gehuwd met
verkoperGerryt Overbeek


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0194v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 7Karremanstraat OZhuis, weefwinkel en plaats
 
koperFrederik Hendriks, gehuwd met122-21-00 GG
koperAntie Ruurds
naastligger ten oostenSimon Stijl seniorkoopman
naastligger ten zuidenSimon Stijl seniorkoopman
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoperPier Abessjouwerman


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0115r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFrederik Duman* leerlooier


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0069v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFredrik Duman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-030 Karremanstraat 7Fredrik Hendriks Duman0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Anne Sjerps... wegens de bruid gecompareerd Lammert Beerends, deszelfs schoonbroder, 16 may ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Fredrik Duman... zv Ruurd D, en Geertruida Andries vd Spoel; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; eigenaar van wijk B-150; gebruiker Anne Sjerps, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); geb 30 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-150Karremanstraat 7F Duman Anne Sjerps lijndrayersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 61Karremanstraat 7wed. Ruurd DumanHarlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Harmen Oorthuisoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Jikke Bekkeroud 41 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-150; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-150Harmen Oorthuis39 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
B-150Jikke Bekker41 jLemmerv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Hiltje de Jonggeb 1794 St Johannesga, Vst 3 dec 1860 uit Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-150


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Sjoukje Conradigeb 1801 Dronrijp, ovl 26 mei 1851 HRL, huwt met Bernardus Drost, dv Hermanus C, en Anna ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk B-150


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 61B-150 (Liemendijk)Teves Jans Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 61B-199 (Anjelierstraat)Teves Jans Teveswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 61Karremanstraat 7 (B-199)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1916 - schoolgeldadresnaam
Karremanstraat 7Rintje ten Brug


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 7W.Bergsmavetsmelter
Karremanstraat 7J.Klaassenvakbondbestuurder
  terug