Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 112-0152-0152-017B-133B-171


Naastliggers vanKarremanstraat 11
ten oostenAchterstraat 16
ten zuidenKarremanstraat 15
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 9


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Kruisstraat]


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0054r van 26 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 11Karremanstraat OZ op de hoek250‑00‑00 gghuis bestaande uit twee woningen
koperRinse Bonnes, gehuwd met
koperDieuke Douwes
huurderWybren Ulbes c.u.
huurderHendrik Hessels c.u.
naastligger ten oostende hof van burgemeester Wijngaarden
naastligger ten zuideneen camer daaragter
naastligger ten westen [a/d overkant]de weduwe van wijlen Claas Kelder
naastligger ten noorden [a/d overkant]Willem Aryens
verkoper q.q.Gerrit Nannes Wyerda, gelastigde vanmederechter van Baarderadeel te Bozum
verkoper van 1/2Aukjen Tjommes, erfgenaam van
erflaterwijlen Pyttie Tjommes
verkoper van 1/2Willem Jans Hogenbrugh, erfgenaam vanmr. korfmaker te Sneek
erflaterwijlen Pyttie Tjommes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206r van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Kruisstraat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015 , folio 22Karremanstraat 11huis
eigenaarRinse Bouwes
gebruikerRinse Bouwes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015 , folio 13vKarremanstraat 11huis
eigenaarRinse Bouwes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015 , folio Karremanstraat 11huis
eigenaarRinse Bouuen
gebruikerRinse Bouuen cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0095r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015 , folio 14rKarremanstraat 11huis
eigenaarYtie Rienk
gebruikerYtie Rienk cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-015Karremanstraat 11Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015 , folio 14rKarremanstraat 11huis
eigenaarTjebbe Gerrits q.q.
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0030v van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 11Karremanstraat OZ, hoek350‑00‑00 gghuis
koperJan Janzen bontwever
huurderDirk Riemers c.u.
huurderJan Oenes c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Joost Rinja Gonggrijp
naastligger ten zuidenTomas Lammerts
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAnjelierstraat[staat: straat]
verkoperDieuwke Tiebbes, dochter vanwolnaaister
erflaterwijlen Tiebbe Gerritsschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lammerts, mr. bontwever, koopt na niaar tegen Jan Janzen, bontwever, sekere heerlike huisinge c.a. op de hoek van de Karmanstraat, bewoond door Dirk Riemers en Jan Oenes c.u. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, ten Z. Tomas Lammerts, ten W. en N. de straat. Verkocht door Dieuke Tiebbes, wolnaaister, gesterkt met haar vader Tiebbe Gerrits, schipper, voor 350 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015 , folio 14rKarremanstraat 11huis
eigenaarThomas Lammerts
gebruikerJan Oenes wed. c.s.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015 , folio 14rKarremanstraat 11huis
eigenaarThomas Lammerts
gebruikerJan Oenes wed. c.s.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0249v van 15 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnthoni Vuirpijl


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0248v van 15 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 11Karremanstraat OZ, op de hoek van de425‑00‑00 cghuis
koperAnthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij
huurderJan Harmens
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidenAnthoni Vuirpijl
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperTomas Lammerts van Heesoud fabrikeur in bonten


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-017 , folio 27vKarremanstraat 11huis
eigenaarAnthony Vuurpijl wed.
gebruikerSchelte van der Wolde
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0094r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Engeltie van der Poel


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0095r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 11Karremanstraat OZ hoek Anjelierstraat176‑00‑00 gghuis met daarachter een woning onder een dak
koperJan H. Nijsing, gehuwd metbontwever
koperTrijntie Eelties
huurder achterwoningBeer Jans c.u.
naastligger ten oostenJan H. Nijsing c.u.bontwever
naastligger ten zuidenJan H. Nijsing c.u.bontwever
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Anjelierstraat] waarin in- en uitgang van de achterwoning
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijl


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 11Karremanstraat hoek Anjeliersstraat215‑14‑00 gghuis
koperBaltus Moltz koopman
huurderGerryt Eppes mr. schoenmaker26‑00‑00 cg
huurder achterliggende woning met uitgang in de AchterstraatHendrik Dekker bontwever0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenKlaas Pieters* metselaar
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Anjelierstraat]
verkoperTrijntje Eeltjes, gehuwd met te Franeker
verkoperDirk Kokpottenbakkersknecht te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Moltz koopt (a) een huis op de hoek v.d. Karremanstraat en Anjelierstraat, bewoond door mr. schoenmaker Gerryt Eppes, en daarachter nog een woning onder hetzelfde dak, die in- en uitgang heeft in de Anjelierstraat, en gebruikt wordt als weefwinkel door bontwever Hendrik Dekker?. Ten O. perceel b), ten Z. metselaar Claas (Pieters?), ten W. de Karremanstraat, ten N. de Anjelierstraat. (b) een woning achter perceel a), in de Anjelierstraat, verhuurd aan wd. Abe Harmens. Ten O. Rinia Gonggrijp, ten W. perceel a), ten Z. Claas (Pieters?), metselaar, ten N. de Anjelierstraat. Gekocht van Trijntje Eeltjes x Dirk Kok, pottenbakkersknecht te Franeker, voor 215 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-017 , folio 27vKarremanstraat 11timmerw.
eigenaarJoris Pieters
gebruikerJoris Pieters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-018


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-017 , folio 27vKarremanstraat 11timmerwinkel
eigenaarJoris Pieters
gebruikerJoris Pieters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
opmerking[hieronder beklemd no 2-018 (niet vermeld)]


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0115r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 11Karremanstraat OZ wijk B-133 en B-134112‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Roelofs mr. boekbinder
huurderHendrik Koers c.u.
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], mr. boekbinder, koopt een huis B-133 en B-134 [moet zijn: B-132 en B-133] in de Karremanstraat, in gebruik bij Hendrik Koers c.u. Geen grondpacht. Ten O. Rinja Gonggrijp, ten Z. Joris Pieters, ten W. en N. de straat. Gekocht van (mr. bakker Roelof van Dijk en mr. schoenmaker Cornelis Lautenbach als redders van de boedel van) wl. oud wijdschipper Klaas Symons en zijn zoon Symon Klaasen thans uitlandig voor 41 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-017 , pag. 27Karremanstraat 11Joris Pieters 1‑00‑00 cg17 & 18


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0097v van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 11Karremanstraat OZ wijk B-13386‑00‑00 cghuis
koperSjirk Dirks stadsarbeider
naastligger ten oostenSikke Wijnalda
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 100 van 29 mei 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-133Karremanstraat 11koopaktefl. 650perceel B-133
 
verkoperAafke Jans (te Makkum)
koperTjitse Jans Roorda (te Makkum)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Catharina Daniels Hekgeb 1757 ... , ovl 5 apr 1812 HRL, huwt met Pieter Jans Hek, ovl wijk B-133, doet overlijdensaangifte van Johanna Mulder in 1811; bsha181ov, ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Pieter Jans Hekhuwt met Catharina Daniels Hek, wonende te HRL. wijk B-133 in 1812; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Hendrik A Wassenaargebruiker wijk B-133, arbeider; eigenaar is Henricus Schut, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Henricus Schut... eigenaar van wijk B-132; gebruiker Jan Gerrits wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-133; gebruiker Hendrik A. Wassenaar, arbeider, 1814. (GAH204); H.S. eigenaar van perceel nr. 153 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-133Karremanstraat 11Henricus SchutHendrik A Wassenaararbeider


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 161Karremanstraat 11Durk Zeilmaker winkelierHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Antje P. de Boeroud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Cornelis Bouman... eigenaar is M. Vellinga, 1814. (B20 4); oud 66 jaar, geb Vlymen en wonende te HRL. 1839, wijnwerker, wijk B-133 VT1839; Extract uit een Doop Reg. der R.C. Gemeente van Vlymen, berustende ter Secretarij aldaar, waarin ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Leentje Hamersmogelijk dezelfde als Helena Hamers; oud 60 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839 wijk B-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-133Karremanstraat 11Roosje Veltmanoud 71 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-133; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-133KarremanstraatAntie P de Boer52 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-133KarremanstraatHendrik Wever17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-133KarremanstraatPieter Wever15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-133KarremanstraatJan Wever9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-133KarremanstraatAkke Wever22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-133KarremanstraatSytske Wever13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-133KarremanstraatCornelis Boumans66 jwijnwerkerVlijmen N. Brabandgezin 2, m, rooms katholiek, weduwnaar
B-133KarremanstraatGerryt Boumans25 jschoenmakersknegtHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-133KarremanstraatHendrik Boumans23 jpottebakkerHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-133KarremanstraatLeentje Hamers60 jSneekgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-133KarremanstraatRoosje Veltman71 jFranekergezin 3, v, israëliet, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 498 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-133Karremanstraat 11Hein Barends Otto, overleden op 21 januari 184717 jr (geboren 10/10/1829), overleden Karremansteeg B 133, zoon van Barend Otto en wijlen Willemina Jans van der Linde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-133Karremanstraat 11Rosalida Drost, overleden op 12 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 8/2/1838), overleden Lombardsteeg B 133. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 161Liemendijk B-133Doeke J. van der Leij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 161Karremansstraat B-171 Harent van der Sluis woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 161Karremanstraat 11 (B-171)Fokke Drostwoonhuis


2023
0.080063104629517


  terug