Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 20 1-107 1-150 A-164 A-171
Naastliggers vanKarremanstraat 20
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 22
ten westenZoutsloot 65
ten noordenKarremanstraat 18


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090r van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]huis met bestekte plaats daarachter
 
koperJan Thonis, gehuwd metbakker350-00-00 GG
koperAuckien Fockes
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobsstraat]
naastligger ten zuidenhet huis van Focke Tiallings, gehuwd met
naastligger ten zuidenAef Freercks
naastligger ten westende kamer van Jan Thonis, gehuwd met
naastligger ten westenAuckien Fockes
naastligger ten noordende keuken van Thomas Nijman
verkoperFocke Tiallings, gehuwd met
verkoperAef Freercks


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kopers Jan Tonis c.u.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Teunis bakker


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237v van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Tuenis bakker


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0080v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Jan Tonis


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Tonis


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]huis met een nieuwe achterwoning
 
koper van 1/3Schelto Fonteyn rentmeester774-07-00 GG
koper van 1/3Jacobus Meilsma
koper van 1/3burgerhopman Frans van Kyll
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLolck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haucx
verkoperClaes Jansen, gehuwd metKimswerd
verkoperTrijntie NannesKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelto Fontein, rentmeester v.d. Stad Harlingen, en Frans van Kyll en Jacobus Meilsma, kopen een huis met een nieuwe achterwoning, in de Nieuwe Sint Jacobsstraat die naar de Karremanstraat toe gaat. Ten Z. Lolck wv Hans Hansen, ten N. erven de vrouw van Cornelis Haucx. Gekocht van Claes Jansen x Trijntje Nannes te Kimswerd, voor 774 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218v van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] naar de Karremanstraat toe lopendhuis en achterwoning
 
koperHendrick Dirx c.u.bakker700-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLolck Scheltes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haux
verkoperoud gemeensman Schelto Jurjans Fonteinrentmeester
verkoperburgerhopman Frans van Kyll


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233v van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGeertje Tomas


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015r van 5 jun 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat naar de Karremanstraat strekkende]huis
 
koperWillem Aris, gehuwd metbakker610-00-00 CG
koperNeeltie Jans
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenals bewoner Jetsch Scheltis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haux
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirxbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Arjens, bakker x Neeltie Jans koopt een huis in de nieuwe Sint Jacobsstraat die naar de Karremanstraat loopt. De achterkamer van dit gekochte huis heeft een vrij in- en uitgang in de steeg die naar de Zoutsloot loopt. Ten O. die straat, ten Z. Jetse? Scheltis, ten W.?, ten N. erven Cornelis Jans. Gekocht van Jan Symons, mede namens de andere crediteuren van bakker Hendrik Dirks, voor 610 cg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem bakker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Arjens mr. bakker


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226v van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Hugens


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229v van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koperDirk Hugens c.u.100-01-08 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenMayke Ruirdts
naastligger ten zuidenHille Jansen
naastligger ten westenCornelis Vinkelbos
naastligger ten noordende weduwe van Jacobus Wetsen
verkoperHylkjen Willems, weduwe vanSint Jacobiparochie
verkoperwijlen Lieuwe RoeloffsSint Jacobiparochie


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Hugens koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-107Karremanstraat 20huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJan Floris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-107Karremanstraat 20huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerJan Floris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151r van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koper door niaarMayke Ruirdts Boetema 156-00-00 CG
verpachter grondde verkopers Dirck Huigens c.u.0-14-00 CG
geniaarde koperHarmen Willems, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Jans
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCornelis Dirx
naastligger ten westenCornelis Vinkebos
naastligger ten noordende weduwe van Jacobus Wetsens
verkoperDirck Huigens, gehuwd met
verkoperStijntie Hendrix


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158v van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koperGijsbert Ydes c.u., gehuwd met60-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenCornelis Dirks
naastligger ten westenMayke Ruirds Boetema, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Broer Poppes
naastligger ten noordende weduwe van Jacobes Vetsens
verkoperMayke Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen Broer Poppes


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarGijsbert Ydes
gebruikerGijsbert Ydes
opmerking1724 insolvent verklaert


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285r van 27 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZ [staat: de zgn. Kruysstraat bij de pijp]huis
 
koperJob Jansen, gehuwd metmr. timmerman112-10-00 CG
koperTrijntje Alberts
bewonerLydia Reygers, weduwe van
bewonerwijlen Hendrik Henneconvooimeester Admiraliteit in FrieslandSloten
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenCornelis Dirks
naastligger ten westenBenne Alberts
naastligger ten noordende weduwe van Jacobus Wetsens
verkoperLydia Reygers, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Henne


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283v van 20 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJob Jansen [staat: Claesen]
naastligger ten zuidenFijke Broers


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarJob Jansen
gebruikerJob Jansen
opmerking1723 insolvent verklaart 12-00-00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJob Jansen mr. timmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-107 Karremanstraat 20Eelkjen Jobs, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarJob Jansen erv.
gebruikerJob Jansen erv.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0177r van 30 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koperJan Hendriks Pot, gehuwd metwinkelier100-00-00 CG
koperJanneke Sierks Hornstra winkelier
huurderGerben Heeres
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenPieter Reins
naastligger ten westenTjeerd Claeses
naastligger ten noordenCornelis Jentjes
verkoperEelkjen Jobs, gehuwd metVlieland
verkoperFoeke LaesesschipperVlieland


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pot


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0136v van 23 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koperBartel Jansen, gehuwd metbontwever150-00-00 CG
koperMayke Haantjes
huurderJacob Lourens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHendrik Johannes Heermans
naastligger ten westenHidde Sipkes n.u.
naastligger ten noordenCornelis Jentjes
verkoperJan Hendriks Pot, gehuwd metkoopman
verkoperJanneke Sierks Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Jansen, bontwever x Mayke Haantjes kopen huis in de Karremansstraat, bewoond door Jacob Lourens. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Hendrik Johannes Haermans, ten W. Hidde Sipkes nom. Ux., ten N. Cornelis Jentjes. Gekocht van koopman Jan Hendriks Pot x Janneke Sierks Hornstra, voor 150 cg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0202v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Harmen Haentjes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0198v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koperWieger Frederiks, gehuwd metstadsbierdrager57-00-00 GG
koperHiltje Dirks
huurderTiete Hendriks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenGeert Kloppenburg
naastligger ten westenHidde Sipkes
naastligger ten noordenBaltus Moltz
verkoper en reversaalhouderRinske Marnstra, weduwe van
verkoper en reversaalhouderwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra
erflaterwijlen Bartel Jansen, gehuwd metbontwever
erflaterwijlen Mayke Haantjes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0041v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koperWybe Claases mr. scheepstimmerman200-00-00 GG
huurderJohannes Simons 28-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenG. Kloppenburg
naastligger ten westenBouwe Hylkes
naastligger ten noordenBaltus Moltsz
verkoperWieger Fredriks, weduwnaar vanbierdrager
verkoperwijlen Hiltje Jans


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0256v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Clases


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0362r van 23 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-139 Karremanstraat 20Claas Wijbes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-150 Karremanstraat 20Claas Wybes1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Klaas Wybes IJntema... 1761 ... , ovl 29 mrt 1812 HRL, huwt met Lijsbeth Walings (van Beemen), schoenlapper in 1812, ovl wijk A-164, geslnm ook ''IJnsma'', kinderen: Alegonda, geb 1794 HRL, Antje Klases, geb 13 feb 1804 HRL, Wybe IJ, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Antje Klaasesgeb 21 jul 1807 HRL, ged 4 aug 1807 HRL, N.H., ovl 17 feb 1814 HRL; wijk A-164, dv Klaas Jans en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Claas Wiebesovl voor 1815; wed. C.W. eigenaar en gebruiker wijk A-164, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-164Karremanstraat 20Claas Wiebes wedClaas Wiebes wedgealimenteerd


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Jetske Bettings de Boer, overleden op 18 juli 1827dochter van Betting Alberts de Boer, schipper wonend aan boord, zuster van Antje Bettings de Boer (vrouw van Barend Roelofs Kroes, varenspersoon Zoutsloot A 164: tekent 'Koese'). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Engelbregt Pol, overleden op 27 april 183135 jr, man van Catharina Walregt, wafelbakkerse Karremanstraat A 164, vader van minderjarige Martina, Tecla, Petronella, Bernardus en Johannes Engelbregts Pol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 156Karremanstraat 20Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Alegonda Eenzamaoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-164; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Rinske Dirks de Vries... Molenaar; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1846; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk A-164; VT1839; Ik Ondergetekende Amtie Hanses weduwe Rintje Pieters wonende te HRL, Verklare bij dezen te ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-164KarremanstraatRinske de Vries50 jHarlingenv, protestant, weduwe, turftonster
A-164KarremanstraatAmkje Posthuma23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-164KarremanstraatRinkje Posthuma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-164KarremanstraatAlegonda Eenzama44 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Rinske de Vries, overleden op 29 december 1846(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 1790), overleden Karremansteeg A 164, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Mayke Tjallings Schaafsma, overleden op 15 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 12/11/1822), overleden Karremanstraat A 164, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Geertje van Beemen... dv Baerend Hendriks vB., en Hendrikje Cornelis Bijtschat; BS huw 1816, ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 156A-164 (Karremansstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Karremanstraat 20, HarlingenKarremanstraat 20Heide, Arie vd
ARIE v.d. HEIDE
oud 5 jaar
1822
---
1
80
Arie van der Heide, geboren 30-12-1874, zoon van Feike van der Heide, oud 28 jaar, schoemaker, en Hiltje de Boer.
Wonende wijk A no.171, tegenwoordig Karremanstraat 20.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 156A-171 (Karremansstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 156Karremanstraat 20 (A-171)Feike van der Heidewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 20 Johan M. Brunsmanntimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 20P.Nakbetonwerker


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 20A. (Angenietje) Nielsen wv Taekema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug