Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 221-1061-1061-149A-163A-170


Naastliggers vanKarremanstraat 22
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 24
ten westenZoutsloot 65
ten noordenKarremanstraat 20


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Karremanstraat 22 (zuidgevel), HarlingenKarremanstraat 22 (zuidgevel)Hermanaafbeelding van een wapen:
In goud een zwarte dubbelkoppige adelaar met op zijn vleugels twee elkaar toegewende kleine rode leeuwtjes en in de staart drie zilveren zespuntige sterren.
Het wapen is van de familie, een jonkersgeslacht uit de omgeving van Het Bildt, Barradeel, Menaldumadeel en Harlingen.
Beschreven in het Stam- en Wapenboek van de Frieschen Adel.
Rondom 1400 een Taecke Hermana, wiens zoon Wijbren hermana rond 1420 getrouwd was met ene Gerlant Ockinga; een dochter Jel van Hermana trouwde Age thoe Hoxwier van Mantgum.

Het wapen is in 1994 gerestaureerd.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0302r van 7 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat [staat: bij de pijp naar Sint Jacobstraat]150‑00‑00 gghuis en tuin daarachter c.a.
koper finaalFoecke Tjallings, gehuwd met
koper finaalAeff Freercx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNanne Pieters
naastligger ten noordenEelck Nannis
verkoperOege Nannes, gehuwd met
verkoperGryet Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoecke Tjallings x Aeff Freerx kopen een huis en tuin daar achter aen staende bijde pijp nae S. Jacobs straet. Ten W. Nanne Pieters, ten N. ? ? Geen grondpacht. Gekocht van Oege Nannes x Gryet Jans, voor 150 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke coolcker


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Tialliffs


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Tyalliffs


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241r van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0018v van 6 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende proclamanten Focke Tyallings c.u.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090r van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Focke Tiallings, gehuwd met
naastligger ten zuidenAef Freercks


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArien Dircks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Zoutsloot NZ641‑00‑00 gghoekhuis
koperJan Tonis, gehuwd met
koperAuckien Fockes
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westenhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts
naastligger ten noordende kopers Jan Tonis c.u.
verkoperAef Freerckx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Tjallings


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTialling Fockes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Zoutsloot NZ600‑00‑00 gghuis
koperJan Ides c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenJoost Hansen [staat: Jansen]
naastligger ten noordenJan Teunis bakker
verkoperTiallingh Fockes c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237v van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: Zoutsloot NZ]1050‑00‑00 gghuis
koperSaecke Jansen, gehuwd met
koperAnsck Sierckx
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoost Hanses
naastligger ten noordenJan Tuenis bakker
verkoperJan Iedes, gehuwd met
verkoperMary Wybes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265v van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenverkoper Hiltie Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0080v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: Zoutsloot]815‑00‑00 gghuis
koperHendrick Hendrickx c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Joost Hanses
naastligger ten noordenhet huis van Jan Tonis
verkoperSake Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrick c.u. kopen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Zoutsloot NZ880‑00‑00 gghoekhuis
koperSicke Scheltes
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet genoemd]
naastligger ten westenJoost Hansen
naastligger ten noordenJan Tonis
verkoperHendrick Hendricx
verkoperburgervaandrig Willem Hendricx


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLolck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hans Hansen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218v van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLolck Scheltes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015r van 5 jun 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner Jetsch Scheltis


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ hoek Zoutsloot535‑00‑00 gghuis
koperJacob Rogiers Haspelman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAntie van Keulen
naastligger ten noordenWillem Aris* bakker
verkoperJetse Joannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Rogiers Haspelman koopt een huis hoek Karremanstraat/Zoutsloot. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Antie van Keulen, ten N. bakker Willem [Arjens]. Gekocht van mr. scheepstimmerman Jetse Joannis.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Rogiers


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: aan de Karremanspijp]350‑00‑00 gghoekhuis
koper provisioneelHille Jansen
huurderAeltie Pieters
huurderwijlen Jasper Jaspers
huurderHans Hansen zijdekaarder
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaes Lammerts Drost
naastligger ten noordenWillem Arjens mr. bakker
verkoper q.q.Ebe Jeltes, curatorontvanger te Sexbierum
verkoper q.q.Haye Jacobs, curatoren overwijdschipper
verkoperRogier Jacobs Haspelman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHille Jans boterkoper


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHille Jansen [staat: Jacobs] boterkoper


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229v van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMayke Ruirdts
naastligger ten zuidenHille Jansen


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]210‑00‑00 gghuis
koperCornelis Dirks c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer Poppes
naastligger ten noordenDirck Hugens koopman
verkoperHille Jansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks koopt. Ten W. wd. Broer Poppes, ten N. Dirck Huigens. Gekocht van Hille Jansen.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-106 , folio 13Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-106 , folio 8rKarremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151r van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Dirx


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158v van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Dirks


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-106 , folio Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285r van 27 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Dirks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-106 , folio 8vKarremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]1010‑00‑00 cghuis
koperPieter Reiners, gehuwd met
koperJanke Hendriks
huurderEngeltie Piers
huurderwijlen Cornelis Dirks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenFeyke Broers
naastligger ten noordenJob Jansen mr. timmerman
verkoperDirk Cornelismr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 241r maar verkeerd genummerd in het origineel] Pieter Reiners x Janke Hendriks kopen. Ten W. Feyke Broers, ten N. Job Jansen. Gekocht van mr. sleefmaker Dirk Cornelis.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Reiners c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-106Karremanstraat 22Pieter Riens, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-106 , folio 8vKarremanstraat 22huis
eigenaarPytter Reins
gebruikerwed. Cornelis Dirks
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0177r van 30 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Reins


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat [staat: op de hoek van de straat bij de Karremanspijp]1150‑00‑00 cghuis met winkel in het voorhuis
koperHendrik Johannes Heermans, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Dirks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTieerd Klazen
naastligger ten noordenJan Pot
verkoperPieter Riens, gehuwd metwinkelier
verkoperJanke Hendrixwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Johannes Heermans, mr. bakker x Antie Dirks koopt een huis op de hoek v.d. straat bij de Karremanspijp. Koper mag in het achterhuis een bakoven plaatsen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Tjeerd Klazen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Jan [Hendriks] Pot. Gekocht van winkeliers Pieter Reiners x Janke Hendrix, voor 1150 cg en een zilveren lepel.


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Johannes Heermans


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0136v van 23 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Johannes Heermans


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-106 , folio 8vKarremanstraat 22huis
eigenaarPyter Reins
gebruikerCorneles Dirks
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-106 , folio 8vKarremanstraat 22huis
eigenaarPyter Reins
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0198v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeert Kloppenburg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149 , folio 16rKarremanstraat 22huis en bakkerij
eigenaarGeert Kloppenburg nom.ux.
gebruikerJohannes Wopkes
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑10 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrik Heermans


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0041v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenG. Kloppenburg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0101v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCloppenburg nom. lib.kleermaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149 , folio 16rKarremanstraat 22huis en bakkerijj
eigenaarG. Kloppenburg nom.ux.
gebruikerWillem D. Bakker
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-149 , folio 16rKarremanstraat 22huis en bakkerij
eigenaarG. Kloppenburg
gebruikerSikke Wijnalda
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑10 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0362r van 23 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Karremanstraat WZ [staat: Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp]246‑21‑00 gghuis en bakkerij
koper provisioneelN. N.
huurderSikke Everts Wijnalda c.u.64‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Seerp IJsbrandy, curator overkoopman
verkoperminderjarige Anna Geerts Cloppenburg, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Geert Cloppenburgmr. kleermaker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke Wijnalda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-138, pag. 11Karremanstraat 22Sicco Wijnalda
1-138, pag. 11Karremanstraat 22Otto Blom, 40 jaar, gehuwdinwoning, schipper


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 47 van 31 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-163Karremanstraat 22koopaktefl. 800huis A-163
 
verkoperSikke Wijnalda (c.u.)
koperSimon Ypes de Groot


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 48 van 31 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-163Karremanstraat 22renversaalfl. 800huis A-163
 
Simon Ypes de Groot (c.u.)
Sikke Wijnalda


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 22Zoutsloot hoek Karremanstraat wijk A-163800‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperSymon Ypes de Groot, gehuwd met
koperSjouwkje Thijsses Kussendrager
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSikke Everts Wijnalda, gehuwd met
verkoperLeentje C. Beidschat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Y. de Groot x Sjouwkje Thijssen Kussendrager kopen huis en bakkerij op de Zoutsloot nz. en Karremanstraat,wijk A-163, bewoond en gebruikt door de verkopers. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. N.N., ten N. N.N. Gekocht van Sikke E. Wynalda x Leentje C. Beitschat, voor 800 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-149 , pag. 16Karremanstraat 22Symen Ypes 1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Hiltje Simons de Grootgeb 1810 ... , ovl 30 dec 1813 HRL, ovl wijk A-163, dv Simon IJpes dG, en Sjouwkje Kussendrager; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Pieter Annes Bakkergebruiker van wijk A-163, bakker; eigenaar is Simon IJ. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Simon Ypes de Groot... Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1841, ovl 1844; eigenaar van wijk A-163, gebruiker is Pieter Annes Bakker, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-108, eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-163Karremanstraat 22Simon Y de GrootPieter K Annes Bakkerbakker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 159Karremanstraat 22Sikke Wijnalda koopmanHarlingenhuis (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Baukje Riemers Pool... 1804, BS huw 1835, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk C-172; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Hendrik Arjens Poort... en Jantje Hendriks Korper; BS huw 1835, ovl 1851; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Sjoerd Wygers van der Weide... Cornelis vdW en Jetske Innes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1827, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Teekjen Minks Meppelaar... Dirkje Sijbrens Baanstra; BS huw 1823; oud 40 jaar, g, (vnm: Teetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Trijntje Wytzes Posthumus... Christiaans; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS geb 1811, huw 1822, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-163Karremanstraat63 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-163Karremanstraat29 jkoopmanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-163Karremanstraat35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-163Karremanstraat2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-163Karremanstraat6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-163Karremanstraat40 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Alegonda Eismageb 1794 HRL, ovl 17 feb 1859 HRL, ongehuwd, dv Klaas Wiebes E, en Elisabeth Walings; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-163


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Tjetje Hayes Tigchelaar... Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1830, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 159Karremansstraat A-163Simon D. Trompetter woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2825Karremansstraat A-170 Ate Sjoerds van Veen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2825Karremanstraat 22 (A-170)Ate S. van Veenwoonhuis


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2180
Karmanstraat 22I. Roukema


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 22Kl. Lusthofkantoorbediende
Karremanstraat 22D. Rollemabakker
Karremanstraat 22T. Rollemakantoorbediende gasfabriek


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.F.A. Weitenberg378Slager


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.F.A. Weitenberg378Slager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 22J. (Jacob) Volbeda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 22rijksmonument 20441


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2825Karremanstraat 22


2023
0.20469903945923


  terug