Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 252-040 2-065 B-111B-130


Naastliggers vanKarremanstraat 25
ten zuidenKarremanstraat 27
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 23


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0202r van 30 mrt 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylcke metselaar


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0501v van 9 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Pyters houtkoper


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076r van 12 jan 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaycke turfmeetster


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179r van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241v van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimon Altelaet


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365v van 11 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25[niet vermeld]8‑00‑00 GGgrondpacht van 0-10-00 CG
koperJelmer Pieters, gehuwd met
koperTyesck Tyepkes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Meinert Pieters, gehuwd met0‑10‑00 CG
eigenaar perceelwijlen Neeltie Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArian Dircks, gehuwd met
verkoperHeyltie Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0378r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]324‑14‑00 GGhuis met plaats en loods daarachter
koperClaes Jacobs, gehuwd metbakker
koperTrijn Jayties
verpachter grondAriaen Dircks 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Sydses
naastligger ten noordenPieter Jansen Groenlant
verkoperSimon Sipckes, gehuwd metmetselaar
verkoperGriet Heerts


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0094r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Sint Jacobstraat0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Groenland
verkoperClaes Jacobs, gehuwd metbakker
verkoperTrijn Goytyes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Sint Jacobstraat200‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Groenlandt
verkoperwijlen Claes Jacobs


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Jacobs bakker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008v van 14 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jacobs* Embder bakker


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141r van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] achter de Valck0‑00‑00 CGhuis, loods en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
bewonerClaes Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Hendrix
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Groenlant
verkoperTrijntie Luytiens* voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Jacobs, gesterkt met
verkoperMinne Jacobs


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Engelsman


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0048r van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Matthaeus Engelsman


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108v van 14 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Engelsman


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212r van 1 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Matheus


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirk Engelsman


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019ra van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Matheus


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0171v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirck Engelsman


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirk Engelsman


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0121v van 23 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Matheus


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063va van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYmcke Rimckes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenImke meedbrenger


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYmke Rinkes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080v van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTeuntie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Impke meedbrenger


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0259r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0376v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ250‑00‑00 CGhuis
koperRuird Jans Sanstra, gehuwd metkapitein
koperAukien Cornelis
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenTialling Alberts gortmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenGeert Jansen
verkoperTrijntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Ymke Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuird Jans Sanstra, kapitein van de Admiraliteit in Friesland x Aukien Cornelis kopen huis oz. Karremansstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Tiallingh Alberts, gortmaker, ten W. de straat, ten N. Geert Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Hendrix wd. Ymke Rinties, voor 250 cg. en een rijksdaalder ter verering.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191r van 29 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ200‑00‑00 CGhuis
koper van een deelGerrit Douwes c.u.smalschipper
koper van een deelTjalling Alberts mr. gortmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenTjalling Alberts mr. gortmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenGeert Jansen
verkoperTheuntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Ymke Rinksmeedbrenger


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-040Karremanstraat 25huis
eigenaarwed. Gerrit Douwes
gebruikerwed. Gerrit Douwes
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Ymke Rinks* meedbrenger


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-040Karremanstraat 25huis
eigenaarwed. Gerrit Douwes
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158r van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Wildeman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-040Karremanstraat 25huis
eigenaarBerber Arjens
gebruikerBerber Arjens
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0113r van 21 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ90‑00‑00 CG1/2 huis
koper q.q.Jan Aukes Backer, curator over resp.koopman
koperDirk Tietes, weeskind van
koperwijlen Tiete Eedsges, gehuwd met
koperwijlen Aaltie Dirkx
koperEesge Tietes, weeskind van
koperwijlen Tiete Eedsges, gehuwd met
koperwijlen Aaltie Dirkx
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenNanning Hendrix
verkoperArjen Aesges


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0281r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Aukes koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-040Karremanstraat 25huis
eigenaarerven Berber Arjens
gebruikererven Hans Gerryts
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0268r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ171‑21‑00 GGhuis
koper door niaarNanning Hendriks schipper
geniaarde koperKeimpe Tjeerds, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperAntie Hayes
naastligger ten oostendoorgaande steeg van de Droogstraat naar de Zoutsloot
naastligger ten zuidenGerrit Tjallings mr. gortmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenNanning Hendriks
verkoper van 1/2Dirk Tietesbontwever
verkoper van 1/2Esge Tietesbontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-040 Karremanstraat 25Lolke Jacobs, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-040Karremanstraat 25huis
eigenaarNanningh Hendrix
gebruikerLolke Jacobs
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0216v van 9 apr 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Poulus reidmaker


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0200v van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Tjallings


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0255r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes Blok mr. kompasmaker


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0256r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ400‑00‑00 GGhuis
koperSjoerd Tjepkes Blok mr. kompasmaker
huurderSebastyaan Ceun
naastligger ten oostenDroogstraat en Zoutsloot, steeg tussen
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenMarten Fokkes
verkoperde erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen, gehuwd met
verkoperGrietje Sikkes


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0134v van 16 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0013r van 29 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ200‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Heeres turfdrager
huurderDirk Wytzes c.u.balkvlotter
naastligger ten oostensteeg van Droogstraat naar Zoutsloot
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbom
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenMarten Fokkes
verkoperTjepke Blokmr. kompasmaker


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0340v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Heeres


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0210v van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Heeres* turfdrager


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0214r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-065, pag. 32Karremanstraat 25Harmen Heeres1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Harmen Heeres Bakker... Jans de Jong sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Heere Ages Bakker... hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, huw 1835, ovl 1849; gebruiker van wijk B-111, timmerknegt; eigenaar is Harmen H. Bakker, 1814. (GAH204); H.A.B. en Attje Gerrijts, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-111Karremanstraat 25Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 227Karremanstraat 25Age Heeres BakkerHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Betje de Vriesoud 56 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-111; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Mozes Blokoud 77 jaar, geb Vollenhove, en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk B-111; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-111KarremanstraatMozes Blok77 jvleeshouwerVollenhovenm, israëliet, weduwnaar
B-111KarremanstraatBetje de Vries56 jAmsterdamv, israëliet, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 311 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-111Karremanstraat 25Piet Jans de Vries, overleden op 11 april 18414 wk, overleden Karremanstraat B 111, zoon van Jan Jacobs de Vries, werkman en wijlen Aaltje Ages Bakker, broer van minderjarige Jacob, Age, Hermanus en Anna Jans de Vries. Saldo fl. 74,08. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Elisabeth Brouwer... B, en Liesbeth Johannes; BS huw 1814, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, 111, 169, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 227Karremansstraat B-111Andries Magrwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-111Karremanstraat 25Een huis met erf en bleekveld c.a. in de Karremanstraat, verhuurd aan L., Speyer. Provisioneel verkocht op 6 nov 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 15 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-111Karremanstraat 25Een huis met erf en bleekveld c.a. in de Karremanstraat, verhuurd aan L., Speyer. Finaal verkocht op 20 nov 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 725.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 227Karremanstraat B-130Neeltje Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 227Karremanstraat 25 (B-130)Pieter Visserwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 25 Johannes Koopmansgroentenventerf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 25J. Koopmansgroentenhandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 25G.P. (Gerrit) Fortuin


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 25rijksmonument 20440
  terug