Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Karremanstraat 341-154 1-227 A-060A-056


Naastliggers vanKarremanstraat 34
ten oostende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 32


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0003r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0068v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Jeltes
naastligger ten noordenRitscke Aebes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162v van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Coenes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154Karremanstraat 34huis
eigenaarSimen Willems
gebruikerSimen Willems
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154Karremanstraat 34huis
eigenaarSimen Willems
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154Karremanstraat 34huis
eigenaarSymon Willems
gebruikerSymon Willems
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154Karremanstraat 34huis
eigenaarerven Symon Willems
gebruikerLijsbert Aarts
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154Karremanstraat 34huis
eigenaarWillem Simons
gebruikerWillem Simons
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Symons


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0179v van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Douwes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Douwes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Deknatel Amsterdam


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Bouwe Dirks


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0181v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIJsbrand Willems


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-227, pag. 24Karremanstraat 34Bouwe Dirks1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Bouwe Dirks... Simon Bouwes, ged 31 okt 1769 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Jan Hendriksgebruiker van wijk A-060, gealimenteerd, medegebruiker is Johannes Caspers wed., gealimenteerd, eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Johannes Caspersovl voor 1815; wed. J.C. gebruiker van wijk A-060, gealimenteert; medegebruiker Jan Hendriks, gealimenteert; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-060Karremanstraat 34Bouwe Dirks wed Yemes gealimenteerd
A-060Karremanstraat 34Bouwe Dirks wedJan Hendriks gealimenteerd
A-060Karremanstraat 34Bouwe Dirks wedJohannes Caspers wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 385Karremanstraat 34Jacob HildebrandHarlingenhuis (45 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 103 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-060Karremanstraat 34Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Antje Murks van Slooten... huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Jan van der Heide... 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 385Karremanstraat 34 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-060KarremanstraatJan J van der Heide33 jarbeyderHarlingenm, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatAntie van Sloten33 jBolswardv, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatHylke van Sloten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTamer van Slooten13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTrijntie van Sloten11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTietje van Sloten1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 385Karremansstraat A-060Dirk B. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 34Catharina Mesman... 1864 HRL, 1e huwt met Bouwe Dirks de Vries op 16 jan 1834 HRL, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper, ovl wijk A-060, dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 385Karremansstraat A-056wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4433Karremanstraat 34 (A-056)Abe Hainjawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 34 Klaas Wiersmakoetsierf. 600f. 700
  terug