Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 12 5-090 5-089 G-175 G-200
Naastliggers vanKerkpad 12
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 14
ten noordenKerkpad 10


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-090Kerkpad 12huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerTierk Willems
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-090Kerkpad 12huis
eigenaarHendrick Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-090 Kerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0325v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Haselaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-090 Kerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-090 Kerkpad 12wed. Hendrik Caspars, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-090 Kerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0161r van 17 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-089 Kerkpad 12Jan Heeres1-10-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Pieter Feddesgeb 1737 ... , ovl 4 mrt 1813 HRL, gealimenteerd wordende in het Diaconiehuis der Hervormden, ovl wijk G-175; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Cornelis Jans Beidschat... 1811, zv Jan B., en Ruurdtje Reinders; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, ovl 1858; gebruiker van wijk G-175, asman; eigenaar is Jan J. Hiddema, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 898 te HRL, arbeider, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-175Kerkpad 12Jan J Hiddema Cornelis Beidschat aschman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1642Kerkpad 12Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis (24 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-175KerkpadPieter van der Heide36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, veerschipper
G-175KerkpadGrietje F de Wit39 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-175KerkpadJurjen van der Heide30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schrijver


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-175Kerkpad 12Maria Jakkeles Jager, overleden op 18 november 184024 jr, overleden Kerkpad G 175, ongehuwd, dochter van Jakkele Jager, vleeshouwer en wijlen Gepke Ruurds van Dijk, zuster van Johannes, idem en minderjarige Trijntje, Sjoukje, Ruurd, Willem en Bonne Jakkeles Jager. Saldo fl. 46,01 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-175Kerkpad 12Jan Jacobs Steinfort, overleden op 14 oktober 184674 jr, geboren Wijnaldum, timmerman, overleden Kerkstraat G 175/83, weduwnaar, vader van Douwe, timmerman Minnertsga, Jacob, panbakkersknecht Almenum, Klaas, idem aldaar en Jetske Jans Steinfort (wed. Rients de Wit). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Akke Gerrits Munnike... N.H., dv Gerrit M, en Aafke Tjallings Brameyer; BS geb 1829, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk D-170, wijk G-175, supp wijk G-437, supp wijk I-036, (schip); oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Grietje Feddes de Wit... ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 39 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Jurjen Johannes van der Heide... bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Pieter Johannes van der Heide... 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-175; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642G-175 (Kerkpad)Folkert Ates Nautawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642G-200 (Kerkpad)Folkert A. Nautawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642Kerkpad 12 (G-200)Ate Nautawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 12H.Naksigarenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 12N. (Nicolaas) Verzandvoort


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 12rijksmonument 20451
  terug