Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 184-095 4-096 G-105G-111


Naastliggers vanKerkpad 18
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 20
ten noordenKerkpad 16


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0405r van 18 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: bij de kerk]155‑00‑00 GGhuis met de voorgevel oostwaarts naar de straat met ook een ledige plaats of tuin daarbij
koperHendrick Willems, gehuwd met
koperJantien Pieters
verpachter grondde stad Harlingen of de vicarie0‑02‑08 CG
bewonerde kopers Hendrick Willems c.u.
eigenaarwijlen Egbert ?
eigenaarwijlen Doed Bottes*
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Aryens, gelastigde van zijn zuster te Haerlem
verkoper van 1/2Maerthien Aerts, erfgenaam van te Bolsward
erflaterwijlen Pyter Aryens
verkoperBauck? Jans, weduwe van te Bolsward
verkoperwijlen Anske ?iedema
verkoperSaske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelis te Amsterdam
erflaterwijlen Doedt Bottes, en
erflaterwijlen Cornelis Intes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0161r van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Willems


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Willems


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0194v van 14 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Willems


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof]155‑00‑00 GGhuis, weefwinkel en een grote hof
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenSymon Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2 van 1/2Govert Hendricks
verkoper q.q.Pieter Gerryts, procuratie hebbende van
verkoper van 1/2 van 1/2Willem Hendricks
verkoper van 1/2 van 1/2Pieter Hendrick
verkoper van 1/2 van 1/2Seerp Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Griet Hendricks


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0141r van 21 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: kerkhof]200‑00‑00 GGhoekhuis
koperFrans Hendrix, gehuwd met
koperLijsbet Piters
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidende weduwe van Simen Jelles
naastligger ten zuidende hof van de verkopers Dirck Ariaens c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
naastligger ten noordende predikantenwoning
verkoperDirck Ariaens c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0171r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Hendrix, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbet Piters


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064r van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Claesen, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Fransen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0178r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Joucke Hoytes Beyma
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0190r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 18Kerkpad WZ hoek Vianen [staat: ten westen van het kerkhof op de hoek van de steeg naar Roma]102‑19‑08 GGhuis
koperAlbert Jacobs koster
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse)
naastligger ten westenClaes Cornelis
naastligger ten noordenVianen [staat: steeg]
verkoper q.q.Jan Freercx, gecommitteerde
verkoper q.q.Hendrick Hendrix, gecommitteerden uit
verkoper van 3/4de Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse)
verkoper q.q.Claes Wopkes, occuperende voorbakker
verkoper van 1/4Claes Cornelis


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0213v van 2 jul 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Jacobs


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059v van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVianen [staat: Botapothequerstraat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Kerkpad 18woningh
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Kerkpad 18huis
eigenaarWillem Gerrits
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑9‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040r van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Jetske Arjens


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076v van 2 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: west van het grote kerkhof]180‑00‑00 CGwoning
koperJan Vrijman, gehuwd met
koperSara Jans
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenHuibert Jansen
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoperJetske Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jacobs


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Vrijman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Kerkpad 18huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVianen [staat: straat]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Kerkpad 18kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0273v van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]481‑10‑00 CGhuis en hof
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
koperSwaantie Jans
eigenaar staketting tussen zijn erf en de kopersBerent Spiek
huurder voor 10 jarenKornelis Annes 26‑00‑00 CG
huurder voor 10 jarenGrietie Beerns
naastligger ten oostenLuitjen Hendriks
naastligger ten zuidenBeerd Wytses
naastligger ten westenHans Minses
naastligger ten westenherberg genaamd Roomen Rome
naastligger ten noordenVianen [staat: straat naar het kerkhof uitgaande]
verkoperSwerus Ruirds Bontekoe, gehuwd metschooldienaar
verkoperFijke Louwrens


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0193r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]340‑00‑00 CGwoning
koperHendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenTrijntie Jans Blauw
naastligger ten zuidende koper Hendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten westende weduwe van Jan Willems
naastligger ten westenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoperBarent Burgers, gehuwd metbontwever
verkoperAaltie Teedes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-095 Kerkpad 18wed. Hendrik Hendriks, bestaande uit 4 personen, vermogend00‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Kerkpad 18kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0243v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEngbert Jansen*


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0176v van 11 nov 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendriks


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0305v van 24 jan 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarm Harmens Tunig


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0241v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeerend Hilles


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-096, pag. 83Kerkpad 18Willem Moes0‑15‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Folkert Baukes... Verklaaring afgelegd, en verteekent. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Berend Hilles... gehad den 18 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; ovl voor 1815, wed. gebruiker van wijk G-105, gealimenteerd, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Willem Moes... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-105Kerkpad 18Willem Moes Berend Hilles wedgealimenteerd


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 205 en 218 van 1 jul 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-105Kerkpad 18provisionele en finale toewijzingfl. 157huis aan het Grootkerkhof G-105
 
verkoperAbraham Frederiks de Ruiter
koperBote Lourents Tuininga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1652Kerkpad 18Bote Lourens TuiningakantoorbediendeHarlingenhuis (30 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 83 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-105Kerkpad 18Jan Reinders Radersma, overleden op 27 juli 1836zoon van Reinder Jans Radersma, mr. timmerman (Kerkpad G 105) en Akke Jochems van der Bey, broer van minderjarige Jan!? Reinders Radersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Anna Aldersgeb 1800 HRL, ovl 15 feb 1848 HRL, huwt met Jan vd Werf, dv Cornelis A, en Geertje Weyer; BS ovl 1848; Antje A, oud 40 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk G-105; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Jan Dirks van der Werf... 1826, huw 1828, ovl 1848; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koekebakkersknecht wijk G-105; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-105Jan van der Werf46 jkoekebakkersknegtLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd
G-105Antie Alders40 jMedemblikv, rooms katholiek, gehuwd
G-105Durk van der Werf9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-105Cornelis van der Werf7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-105Sybrandus van der Werf5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-105Gerrit van der Werf1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 86 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-105Kerkpad 18Arend Jans van der Werf, overleden op 18 februari 18443 jr (geboren 12/4/1840), overleden Gr. Kerkhof G 105, zoon van Jan van der Werf, bakkersknecht en Antje Gerrits, broer van minderjarige Dirk, Cornelis, Sybrandus en Gerrit Jans van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-105Kerkpad 18Alida Fok, overleden op 30 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 mnd (geboren 21/6/1846), overleden Vianen G 105. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Trijntje Sybrens... en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, ovl 1826, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-105, supp wijk H-266; Geert Harmens de Boer van HRL. en T.S. van Arum, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1652Kerkpad G-105Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3940Kerkpad G-111Rudolph Bisschopwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3940Kerkpad 18 (G-111)Rudolf Bisschopwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 18J.W. Sjoerdsmawinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 18J. (Jelle) Helvrich


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 18rijksmonument 20452 1873
  terug