Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 224-100 4-093 G-103G-109


Naastliggers vanKerkpad 22
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 24
ten noordenKerkpad 20


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0161r van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Thonis


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Thonys


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: kerkhof]133‑00‑00 GGkamer
koperBernt Janssen, gehuwd met
koperImpcke Sydses
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Job Luyties
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Job Luyties
naastligger ten noordenLammert Hobbes
verkoperWillem Thuenis te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernt Jans x Impcke Sydses kopen een kamer ten westen van het kerkhof. Ten O. het kerkhof, ten Z. erven Job Luyties, ten W. erven Job Luytien, ten N. Lammert Hobbes. Grondpacht 2 1/2 stuiver aan de Stad. Gekocht van Willem Thoenis, nu wonende te Leeuwaren, voor 133 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0194v van 14 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeern Jansen


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0072r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: kerkhof]56‑00‑00 GGkamer
koperSicke Scheltes c.u.
koperHans Hansen c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuidenandere kamer van kopers Sicke Scheltes c.u.
naastligger ten zuidenHans Hansen c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Symen Jelles
verkoper q.q.dr. Andreas Heemstra, gelastigde vansecretaris van Harlingen
verkoperJaccomeho Goverts, erfgenaam van
erflaterwijlen Lenerdt Pickstock
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes c.u. en Hans Hansen c.u. kopen een camer wz. Kerkhof. Ten Z. de andere camer van de kopers, ten N. de camer van wd. Symen Jelles. Gekocht van (secretaris van Harlingen dr. Andreas Heemstra als gelastigde van) Janneke Goverts, die erfgenaam was van Lenert Pickstock?, voor 56 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0171r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jelle Feddes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064r van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Jelles


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0213v van 2 jul 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 22huis
eigenaarJoost Carels
gebruikerJoost Carels
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 22huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerHendrick Rienks
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040r van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ? diaconie: kamer


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ? diaconie: kamer


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 22huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerGerrit Dirks
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑17‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 22kamer
eigenaarDirk Fokkes
gebruikerLolkjen Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 222 kamers
eigenaarPytter Clasen Knoop
gebruikerPytter Clasen Knoop
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0243v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Knoop


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0176v van 11 nov 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Tjallings


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Cornelis


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0006v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]150‑00‑00 CGhuis
koperPieter Durks, gesterkt metschoolmeester
koperzijn vader Durk Pieters
huurderJacob Blesma
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenBauke Klein
naastligger ten westenJan Wytzes
naastligger ten noordende verkoper Wiebren Broers mr. timmerman
verkoperWiebren Broersmr. timmerman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0305v van 24 jan 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Wybren Broers mr. timmerman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0131r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 22Almenum, aan het groot kerkhof750‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Douwes
huurderGerryt Burgholt
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidenDirk
naastligger ten westenJan W. Vettevogel
naastligger ten noordenAukje Reidhorst
verkoperWybren Broerstimmerman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0071r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof wijk G-103]90‑15‑00 CGhuis
koperGosse Abes te Sotterum
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenBauke Klein
naastligger ten westenJ. W. Vettevogel
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Wybrens
verkoper q.q.Taeke S. Stephani, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0241v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosse Abes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0245v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof wijk G-103]50‑00‑00 CGhuis
koperGosse Abes, gehuwd metschipper
koperGeertje Scheltes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenDirk
naastligger ten westenJ. W. Vettevogel
naastligger ten noordenAukje Reidhorst
verkoperTjeerd Douweskoemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Abes, schipper x Geertje Scheltes koopt een woning c.a. aan het Kerkpad (Groot Kerkhof) nr. 32, wijk G-103. Ten O. het Kerkhof, ten W. Jan W. Vettevogel, ten Z. Dirk?, ten N. Aukjen Reinhorst? Reidhorst. Gekocht van Tjeerd Douwes, koemelker, voor 50 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-093, pag. 83Kerkpad 22Gosse Abes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Gosse Abes Schipper... HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker Jacobus Wewer, gruttersknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Jacobus Jacobs Wewer... 1817, zv Jacob Jacobus W, en Akke Hendriks; BS huw 1813, huw 1817, ovl 1839, ovl 1850; gebruiker wijk G-103, gruttersknegt; eigenaar is Gosse A. Schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-103Kerkpad 22Gosse A Schipper Jacobus Wewer gruttersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1655Kerkpad 22Gosse Abes SchipperbalkvlotterHarlingenhuis en erf (143 m²)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 569 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-103Kerkpad 22Allert van Reenen, overleden op 2 november 184654 jr, geboren Stavoren 20/6/1792, overleden Landwerndersteeg G 103, herenknecht, eerst wednr. Tjietske Dijkstra, laatst wednr. Leena Alberts, vader van Reinofke (vrouw van Arjen A. Posthumus, zeeloods Brielle), Dirkje (vrouw van Jan Vettevogel, scheepstimmermansknecht) en Johanna Allerts van Reenen (vrouw van Jakob de Vries, vormer steenfabriek Franeker) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Machiel, Frederika en Sjoerd Allerts van Reenen (voogd van beide eerstgenoemden is zwager Jakob de Vries en Sjoerd is in het weeshuis opgenomen) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Engeltje Willems Unia... U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Meindert Sybrens Wijkel... Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Sietske de Witgeb 1785 HRL, N.H., nov 1851 tijdelijk naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-103, wijk F-207


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3749Kerkpad G-109Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3749Kerkpad 22 (G-109)Bouke van der Schaafwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 22S. Kwastpakhuisknecht


1937 - variabron: Raadsvergadering 29 november
adresgegevens
Kerkpad 22Onbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 22rijksmonument 20452 1873
  terug