Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 284-1014-0994-092G-100G-106


Naastliggers vanKerkpad 28
ten oostenhet Kerkpad
ten westenKerkpad 30
ten noordenKerkpad 26


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037r van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen kleine hofke


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Arjen Critenburg


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arjen Critenburg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 28Kerkpad WZ [staat: op de westzijde van het oude kerkhof]50‑00‑00 ggwoning of kamer
koperStoffel Martens, gehuwd metgleibakker
koperAeltie Pytters
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenzekere ingang
naastligger ten zuidenCornelis Walrich
naastligger ten westenWillem Jansen
naastligger ten noordenTheodorus Crijtenburgh medicinae doctor
verkoper van 1/5Theodorus Crijtenburghmedicinae doctor
verkoper van 1/5Nieske Arjens Crytenburgh, gehuwd met
verkoper van 1/5Buicke Adriaens
verkoper van 1/5jongedochter Doedtje Arjens Crytenburgh
verkoper van 1/5Antie Arjens Crytenburgh c.m.
verkoper van 1/5Jan Crytenburgh


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburgh


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086r van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Romkjen Jacobs sergeantske


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Crytenburgh


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0127v van 12 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-101 , folio 72Kerkpad 28
eigenaarStoffel Martens
gebruikerStoffel Martens
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStoffel Martens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-101 , folio 47rKerkpad 28
eigenaarStoffel Martens
gebruikerStoffel Martens
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStoffel Martens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-101 , folio Kerkpad 28
eigenaarStoffel Martens
gebruikerStoffel Martens
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099 , folio 47rKerkpad 28kamer
eigenaarStoffel Martens
gebruikerStoffel Martens
opmerkingpauper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099 , folio 47rKerkpad 28kamer
eigenaarHarmen Beernts
gebruikerHarmen Beernts
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 28Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]260‑00‑00 cgwoning
koperHarmen Beernts, gehuwd metmr. bontwever
koperMarijke Hendrix
huurderGrietie Jans
huurderwijlen Jan Jansen de Groot
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten westenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman
verkoperHans Minses, gehuwd metkooltjer
verkoperBaukjen Geerts


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099 , folio 47vKerkpad 28kamer
eigenaarHarmen Beernds
gebruikerHarmen Beernds
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 28Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]215‑00‑00 ggwoning
koperJohannes Harmens tichelaar onder Almenum
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenBeernd Breukers
naastligger ten noordenTrijntje Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman
verkoperMarijke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Beernds


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099 , folio 47vKerkpad 28kamer
eigenaarHarm. Beernds
gebruikerHarm. Beernds
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092 , folio 84vKerkpad 28woning
eigenaarAge Johannes
gebruikerSasker Wybes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Johannes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092 , folio 84vKerkpad 28huis
eigenaarWybe Johannes
gebruikerMarten Baukes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0381r van 27 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-092 , folio 84vKerkpad 28huis
eigenaarWybe Johannes
gebruikerMarten Dirks
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
grondpacht vanWybe Johannes
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 28Kerkpad WZ [staat: ten westen van het groot kerkhof]95‑00‑00 cghuis
koper, vertegenwoordigd door
koper q.q.Moses Salomons
huurderPieter Stevens
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenArend Teutling
naastligger ten westenBeernd Budding
naastligger ten noordenBauke Dirks
verkoper q.q.dr. Wybo J. Hanekuik, curatoradvocaat
verkoper q.q.Simon Wijma, curator overprocureur
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johanneskoopman te Grettingabuurt onder Almenum


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0237v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Joodse Gemeente


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-093, pag. 57Kerkpad 28


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-092 , pag. 83Kerkpad 28Joodsche Gemeente 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Jacob de Vries... ongehuwd, zv Lipman Benjamins dV, en Henderina Meyer Bon; BS ovl 1830; zv Lipman de Vries, gebruiker wijk G-100; medegebruiker Lipman de Vries wed. ; eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Lipman Benjamins de Vries... te HRL, NI; BS huw 1825, ovl 1830, huw 1841, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1871; wed. L. dV. gebruiker wijk G-100; medegebruiker Jacob de Vries, (zoon); eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Sara Gesselsgeb 1774 ... , ovl 30 mrt 1814 HRL, dientsbaar, ovl wijk G-100; BS huw 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-100Kerkpad 28Joodsche Gemeentewed Lipman de Vries
G-100Kerkpad 28Joodsche GemeenteJacob de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1657Kerkpad 28Israelitische Gemeente Harlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Antje Harda... N.H., dv Hidde H, en Heitje Wiggers; BS ovl 1848; 1879 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Catharina Meyer van Reinsdorpoud 85 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk G-100; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Janke Johannes van der Velde... Abes en Trijntje Eeltjes; BS geb 1811, huw 1820, huw 1828, ovl 1853, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-100, 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-100Kerkpad 28Meyer Lipmans de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk G-102, bev r HRL 1860-80; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-100; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-100Henderina [Catharina] Mei de [van] Vries [Reindorp]85 jgeenZwolv, israëliet, weduwe
G-100Meyer de Vries46 jkoopmanHarlingenm, israëliet, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-100Kerkpad 28Henderina Meyer de Vries, overleden op 7 februari 184084 jr, overleden Kerkhof G 100, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 55) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1657Kerkpad 28 Israelitische Gemeentevan voren iets veranderd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1657Kerkpad G-100Evangelisch Lutherse Gemeente woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1657Kerkpad G-106 Israëlitische Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1657Kerkpad 28 (G-106)Israël. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 28J. Welderingarbeider


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 28rijksmonument 20452 1873


2023
0.050436019897461


  terug