Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 29 3-085 3-104 G-247 G-282
Naastliggers vanKerkpoortstraat 29
ten oostende Kerkpoortstraat
ten zuidenKerkpoortstraat 31
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 27


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0116v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkhof OZ en ten zuiden van de Silverberghuis
 
koperHendrick Coenraerdts bakker156-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenSybrant Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten noordenSybrant Hessels
naastligger ten noorden*de Zilverberg
verkoperde crediteuren van wijlen Pytter Pytters, gehuwd met
verkoperwijlen Meinnou Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Coenraedts, bakker, koopt een huis ten O. van het kerkhof, naast, ten Z. van het huis 'de Zilverberg'. Ten O. en N. Sybrant Hessels. Gekocht van Jan Ruurds Sanstra en Willem Symens, burgemrs., namens de crediteuren van wl. Pytter Pytters x Meinou Oedses, voor 156 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0011v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLieuue Lieuues


1658 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 29 (in particulier bezit), HarlingenKerkpoortstraat 29 (in particulier bezit)Wijngaarden, Riemer Jurjens'1658'
afbeelding van een liggende gele leeuw
'R.I.W'
Afkomstig van de tuinmuur in de Kerkpoortstraat welke rond 1984 vanwege de vernieuwing van het Almenumerplan is afgebroken.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLieuwe Lieuwes


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29[niet vermeld]1/2 grondpacht van 3-00-00 GG
 
koper provisioneelde heer burgemeester Lanting 50-17-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis, ten zuiden van het huis genaamd de Silverbergh, van N. N.4-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd de ZiIverberg
oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Zilverberg


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196v van 21 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrick Coenraedts


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212v van 14 nov 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Jacobs


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0249v van 7 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Pilgrum Aleffs


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [staat: ten oosten van de grote kerk]grondpacht van 3-10-00 CG
 
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra 275-10-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Lyckles3-10-00 CG
naastligger ten noordenhuis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (d) uit het huis van Stijn Harmens in de Morjaenstraet, tegenwoordig van Yede Yedes, 2 CG 16 st. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005v van 18 nov 1683 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrdt Tjeerdts oud karreman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0315r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Carel van Deinse


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperCarel van Deynse trekwerker30-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-10-00 CG
bewonerTeye Ruirds
bewonerTjeerd Ruirds
naastligger ten oostenBraam koopman
naastligger ten zuidenBraam koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat en kerk]
naastligger ten noordenhet huis de Zilverberg
Lambert de Gavere, gelastigdeoud dijkgraaff van WonseradeelBolsward
Johannes Binsonides, gelastigden vanontvanger en dorpregterMaccum
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metontvanger tot Pingjum
verkoperHiltje Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarel van Deynse, trekwerker, koopt een huis achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. de koopman Braam, ten W. de straat en de kerk, ten N. 'de Zilverberg'. Met voorwaarden. Gekocht van Lammert de Gavere, oud-dijkgraaf van Wonseradeels Zuiderzeedijken, te Bolsward, en Johannes Binsonides, ontvanger en dorpsrechter etc., te Makkum, beide in qlt. namens Arjen Hansen van Hemert, ontvanger te Pingjum x Heiltje Fransen d`Adam, voor 30 gg.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperBerent Jansen c.u.bontwever140-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Claessen Braam
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Claessen Braam
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk en straat]
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh
verkoperCarel van Deinse c.u.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0170r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metmr. metselaar155-00-00 GG
koperGoikjen Pieters
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten westengrote kerk en kerkhoff
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh
verkoperBerent Jansen c.u.bontwever


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171v van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis en ledige plaats
 
koperClaes Hylckes c.u.wever200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-10-00 CG
naastligger ten oostenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk en het kerkhof]
naastligger ten noordenhet huis de Silverberg
verkoperJan Jansen c.u.mr. metselaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29
eigenaarClaes Hylkes
gebruikerClaes Hylkes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-085Kerkpoortstraat 29
eigenaarClaes Hylkes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-085 Kerkpoortstraat 29huisje
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingpro deo begeert


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0189v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]grote stalling de Roode Deuren genaemt
 
koperhet huis de Rode deuren Dirk IJsbrands koopman200-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Aukes koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg ten zuiden van de gewone straat
naastligger ten noordenoud burgemeester Hyddema
verkoperburgemeester Vincenth Heinsius, broeder van
verkoperJustus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands koopt een grote stalling c.s. achter de Grote Kerk, genaamd 'de Rode Deuren', met een tuintje, bleekveld etc. Ten O. Jacob Aukes?, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N.? Gekocht van de broers Vincent-, burgemeester, en Justus Heinsius, voor 200 gg. N.B. Zie voor 'de Rode Deuren' Harlingen mien Stadsje deel 4, blz. 053.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-085 Kerkpoortstraat 29huisje
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
opmerkingpauper


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0138v van 4 dec 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat NZ [niet vermeld]grote stalling de Rode Deuren genaamt, tuintje en bleekveld
 
koper door niaaroud burgemeester Symon Hiddema 350-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Gijsbert Wildschutbontreder
geniaarde koper van 1/2Fedde Minnes Wagenaar
huurderDirk sleper
naastligger ten oostende erfgenamen van Job Bakker koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester Simon Hiddema
verkoperJanke Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cristiaans, en erfgenaam van hun overleden zoon
erflaterwijlen Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Hiddema, oud-burgemeester, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gijsbert Wildschut en Fedde Minnes, een groot huis 'de Rode Deuren', met een tuintje en bleekveld. Ten O. erven Johannes? Bakker, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N. Symon Hiddema, oud-burgemeester Veel voorwaarden. Gekocht van Janke Arjens wv Laas Christiaans, als erfgenaam van Age Clases?, sleper, voor 320 cg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-085 Kerkpoortstraat 29huis
eigenaarwed. Jan Sjakkes
gebruikerwed. Jan Sjakkes cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0120r van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis met een lege plek ernaast
 
koperEvert Willems, gehuwd metmr. bontwever100-00-00 GG
koperSytske Allerts
verpachter grondde verkopers 4-10-00 CG
huurderBeernd Harmens c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenFreerk J. van der Hout
naastligger ten zuidenFreerk J. van der Hout
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Claasen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Willems, mr. bontwever x Sytske Allerts koopt een mooi huis met een weefwinkel, verhuurd aan Beernd Harmens, en een ledige plaets ten Z., achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. Freerk v.d. Hout, ten W. de straat, ten N. Dirk Claasen. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Gem., voor 100 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0060v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Grote Kerk]dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje
 
koperAlef van der Meulen [staat: Muelen], gehuwd metapotheker416-00-00 GG
koperGrytie Rowel
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenDirk Clases
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen] c.u.
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslagerDrachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd metGorredijk
verkoperTjesse Sterringaopzichter bij de molenGorredijk
verkoper q.q.Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
verkoper q.q.Minne Blok, curatorkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Dirk Winia
verkoper q.q.burgemeester Louwrens Tabes, curator
verkoper q.q.Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Sytses Backer, gehuwd met
erflaterwijlen Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlef v.d. Meulen, apotheker x Grietje Rowell koopt een dubbele woning en tuin, met alle goederen, achter de Grote Kerk, 'De Rode Deuren' genaamd. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de straat, ten Z. Dirk Clasen, ten N. de koper. Gekocht van Rein? Sytses Winia, mr. koperslager te Drachten en Trijntje Sytses Winia x Tjesse Sterringa, opzichter bij de molen te Gorredijk, en het verdere recht verkregen hebbende bij scheiding, van de curatoren over Gepke Dirks wv Dirk Winia, vroedsman, en de curatoren over de dochter van Jan Sytses, bakker x Hotske Andrys de Boer, voor 416 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0006v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Willems


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0188v van 13 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Willems


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0039r van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Dirksz


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0054r van 1 jun 1777 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Dirks


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0227v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperBeernt Gerryts, gehuwd met90-07-00 GG
koperGeertje Baukes
verpachter grondde Stad Harlingen4-10-00 CG
naastliggerWillem Douwes Bakker c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytske Allerts


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0234r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeernd Gerryts


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0230r van 7 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Dirks


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0166r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeernd Gerrits


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0185r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 29Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperJan Gerryts, gehuwd met37-10-00 CG
koperPietje Wopkes
verpachter grondde Stad Harlingen4-10-00 CG
huurderFrans Anthony c.u.
naastligger ten oostenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
verkoperMarijke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Berend Gerryts


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0344v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Akkerman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-104 Kerkpoortstraat 29Jan Gerrits1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Antie van den Berggeb 1810 ... , ovl 28 dec 1814 HRL; wijk G-247, dv Bauke vd B., en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Jan Gerritsovl voor 1815; wed. J.G. gebruiker van wijk B-132, gealimenteerd, eigenaar is Henricus Schut, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-247, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-247Kerkpoortstraat 29Jan Gerrits wed ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 900Kerkpoortstraat 29Hendrikus HeepHarlingenlogementhouderstal en erf (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Jantje Hiddes Houtsma... dv Hidde H, en Elisabeth ... , moeder woont in 1859 te Schraard; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285; oud 37 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Aaltje Freerks van der Hout... Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Hendrik Hendriks Alkema... Jantje Houtsma, arbeider, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-247Kerkpoortstraat 29Johannes Hermanus Knoop... K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-264; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3930*G-281 (Kerkpoortstraat)Dirk Jans Dijkstrastal
Sectie A nr. 3930*G-282 (Kerkpoortstraat)Dirk Jans Dijkstrawagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3930Kerkpoortstraat 29 (G-282)Hielke Pieksmawoonhuis
  terug