Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 33 3-087 3-106 G-249 G-284
Naastliggers vanKerkpoortstraat 33
ten zuidenKerkpoortstraat 35
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 31


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-087Kerkpoortstraat 33
eigenaarwed. Jan Jansen
gebruikerwed. Jan Jansen
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-087Kerkpoortstraat 33
eigenaarwed. Jan Jansen
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-087 Kerkpoortstraat 33woning
eigenaarNanning Willems
gebruikerNanning Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-087 Kerkpoortstraat 33
eigenaarDirk Dirksen
gebruikerDirk Dirksen
opmerking1729 insolvent verklaart 12-00-00


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-087 Kerkpoortstraat 33huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJan Coenraeds cum soc.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0039r van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Christiaans


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0054r van 1 jun 1777 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Christiaans


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0230r van 7 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Cristiaans


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0344v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 31, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-106 Kerkpoortstraat 33Jan Heeres0-10-00 CGtimmerwinkel


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Lolke Siebrens Zwaal... 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-249Kerkpoortstraat 33Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 899Kerkpoortstraat 33Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierpakhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Cornelis Bouwes Zoete... wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Tjeerd Goris Faber... in 1851, N.H., zv Goris Wybes en Froukje Sietzes; BS huw 1821, huw 1853, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-249, 261; ged 5 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-249Kerkpoortstraat 33Hieke Wobma, overleden op 19 november 1847(Certificaat van onvermogen), 2 dg (geboren 17/11/1847), overleden bij Grote Kerk G 249. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Bote Wybrens Pieksma... IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Sjoerdje Fransen IJking... geslnm in ovlakte ''IJken'', dv Frans Gerrits IJ, en Neeltje Gerrits; BS huw 1821, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 33Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3691Kerkpoortstraat 33 (G-284)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis
  terug