Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 35 3-088 3-107 G-249 G-285
Naastliggers vanKerkpoortstraat 35
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 33


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-088Kerkpoortstraat 35stal
eigenaarA. van der Molen
gebruikerA. van der Molen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-088Kerkpoortstraat 35stal
eigenaarAnne van der Meulen
opmerkingledig


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-088 Kerkpoortstraat 35stal
eigenaarNanning Willems
gebruikerNanning Willems
opmerkingledigh


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-088 Kerkpoortstraat 35huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerJan Coenraads c.s.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-088 Kerkpoortstraat 35Remmert Luitjens, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
3-088 /2Kerkpoortstraat 35Loiter Jansen, bestaande uit (onleesbaar) personenbij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-088 Kerkpoortstraat 35huis
eigenaarRemmert Luitjens
gebruikerRemmert Luitjens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-088 /2Kerkpoortstraat 35huis
eigenaarLoiter Jans
gebruikerLoiter Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-107 Kerkpoortstraat 35Jan Groen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 35Lolke Siebrens Zwaal... 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-249Kerkpoortstraat 35Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 898Kerkpoortstraat 35Cornelis Jans BeitschatHarlingenarbeiderstal en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 35Cornelis Bouwes Zoete... wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 35Tjeerd Goris Faber... in 1851, N.H., zv Goris Wybes en Froukje Sietzes; BS huw 1821, huw 1853, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-249, 261; ged 5 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-249Kerkpoortstraat 35Hieke Wobma, overleden op 19 november 1847(Certificaat van onvermogen), 2 dg (geboren 17/11/1847), overleden bij Grote Kerk G 249. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 35Bote Wybrens Pieksma... IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 35Sjoerdje Fransen IJking... geslnm in ovlakte ''IJken'', dv Frans Gerrits IJ, en Neeltje Gerrits; BS huw 1821, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-249Kerkpoortstraat 35Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 898G-249 (Achter de groote kerk)Teunis J. Wobmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3690Kerkpoortstraat 35 (G-285)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis
  terug