Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 39 3-094 3-113 G-256 G-287
Naastliggers vanKerkpoortstraat 39
ten oostende Moriaanstraat
ten zuidenKerkpoortstraat 41
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordende Moriaanstraat


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0197r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]huis
 
koperRitscke Freercks, gehuwd metveerschipper225-00-00 GG
koperBarber Meynerts
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Claes Auckes
naastligger ten zuidende plaats van wijlen Claes Auckes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperSybrich Cornelis voor haar zelf, weduwe van
verkoperwijlen Hilbrand Hendricks
verkoper q.q.Sybrich Cornelis, legitima administrateur van haar zoon
verkoperCornelis Hilbrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitscke Freercks, veerschipper x Barber Meynerts


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0252v van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de Kerk]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metkoperslager310-00-00 GG
koperAnna Clasis
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHaye Laeses
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperRitscke Freercx, gehuwd met
verkoperBarber Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans, koperslager x Anna Claesis kopen een huis achter de kerk


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0020r van 19 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]hoekhuis
 
koperRippert Hendrickx, gehuwd met375-00-00 GG
koperAentie Joannis
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Everts Goyer c.u.
naastligger ten zuidenJan Everts Goyer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperJan Everts Goyer c.u.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0045r van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat ZZ, achter de grote kerk op de hoek van dehuis
 
koperMarcus Ages c.u.205-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goyers
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Goyers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJohannes van Swollnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarcus Ages koopt een hoekhuis Moriaanstraat. Ten O. en Z. wd. Jan Goyers, ten N. die straat. Grondpacht 14 st. Gekocht van notaris publicus Johannes van Swol voor 205 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0129v van 16 feb 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ hoek Moriaanstraat [staat: Moerjaensstraet] achter de grote kerkhuis
 
koperPytter Douues bakker275-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Goyer
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Goyer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperMarcus Ages c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Douwes, bakker (Backer?) koopt een huis op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. het huis van Jan Groeyer, ten W.?, ten N. die straat. Gekocht van Marcus Ages, voor 275 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013v van 11 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat ZZ achter de grote kerk, hoekhuis
 
koperJan Pieters van Hellmondt, gehuwd met225-00-00 GG
koperLijsbeth Lourens
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goyer
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Goyer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperPieter Douwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters van Hellmondt x Lijsbeth Lourens koopt een huis op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. wd. Jan Groeyer, ten W. de Heerestraat (Kerkpoortstraat?), ten N. de Moriaanstraat. Gekocht van Pieter Douwes, voor 225 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat, op de hoek van dehuis
 
koperSybe Seerps, en zijn broer210-00-00 GG
koperPytter Seerps
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Goier
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Goier
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJan Pytters van Helmont
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe- en Pytter Seerps, broers, kopen een huis op de hoek v.d. Moriaanstraat. Ten O. het huis van wl. Jan Fries?, ten W. de straat (Kerkpoortstraat?), ten N. de Moriaanstraat. Gekocht van Jan Pytters Helmondt, voor 210 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-094Kerkpoortstraat 39huisje
eigenaarDirk Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-094Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDirck Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkinginsolvent


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0234v van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Morjaanstraat]huis
 
koperstadsmajoor Simon de Haas c.u.51-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Groen
naastligger ten zuidenWijne Wybes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperWillem Tomas, gehuwd metgortmaker
verkoperWeinskjen Dirx
verkoperAsmus Jansen, gehuwd metFraneker
verkoperAukjen Dirx


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-094 Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarSymon de Haes
gebruikerHendrik Lucas
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Moriaanstraat]huis
 
koperDouwe Jacobs c.u.55-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderHendrik Lucas c.u.bontwever31-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Groen
naastligger ten zuidende weduwe van Wijne Wybes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperstadsmajoor Zimon de Haas, gehuwd met
verkoperBeatrix Ages


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Jacobs mr. ijzersmid


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-094 Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDouwe Jacobs
gebruikerDouwe Jacobs
opmerking1728 insolvent verklaart 15-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-094 Kerkpoortstraat 39Douwe Jacobs, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-094 Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDouwe Jacobs
gebruikerDouwe Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1728 insolvent verklaart en is nog onvermogende


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0195r van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]huis uitgezonderd smidsgereedschappen
 
koperDirk Cornelis c.u., gehuwd metmr. sleefmaker188-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2de Gereformeerde Gemeente: weeshuis
de Stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van wijlen Douwe Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoper van 1/2wijlen Lijsbeth Theunis


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0005r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0075v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0195v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van de Moriaanstraat]huis
 
koperAebert Dirks bontwever126-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderWillem c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenGouke Hengst
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperMarike Willems, weduwe van
wijlen Dirk Cornelis, voor haer selfs en het verdere regt bij scheiding verkreegenmr. sleefmaker
Cornelis Dirks


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van de Moriaanstraat]huis en weefwinkel
 
koperEeltje Aukes Travaille koopman100-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenG. S. Hingst koopman
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperAlbert Durksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes Travaille koopt een huis en weefwinkel achter de Grote Kerk, op de hoek v.d. Moriaanstraat. Ten O. Gouke Sybrens Hingst, ten W. en N. de straten, ten Z. Age Johannes. Gekocht van Albert Dirks, bontwever, voor 100 gg.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerk op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grotehuis en weefwinkel
 
koperIede Tjeerds kaaskoper107-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderAlbert Durks 20-00-00 CG
naastligger ten oostenGauke Hingst
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
Jan Pieters Trompetter, gelastigde vankoopman
verkoperEeltje Aukes Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIede Tjeerds, kaaskoper


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0241v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk op de hoek van de Moriaanstraat]huis
 
koperAge Johannes koopman61-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderJan van Keulen 22-00-00 CG
naastligger ten oostenG. S. Hingst
naastligger ten zuidenAge Johannes koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
Jacob P. Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Johannes koopt een huis achter de nieuwe kerk, op de hoek van de Moriaanstraat. Ten O. Goucke Sybrens Hingst, ten W. en N. de straat, ten Z. de koper. Gekocht van de redders v.d. boedel van wd. Yede Tjeerds, voor 61 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0145r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLammert Reus


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0146v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: hoek Moriaanstraat]huis
 
koperLammert de Reus 13-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderLodewijk Jans Groen c.u.
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge JohanneskoopmanAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Reus koopt huis op de hoek van de Moriaanstraat van Age Johannes, koopman onder Almenum doch thans uitlandig, voor 13 gg.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0046v van 21 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLammert Reus


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0068v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk] wijk G-259huis
 
koperJan Lodewijks Groen 40-15-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderde weduwe van Eybert Hendriks 20-00-00 CG
naastligger ten oostenJelle Boomsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperLammert de Reus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-113 Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Bart Jans van Dinsen... Hendriks, oud 19 jaar; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1813; wed. B. vD. gebruiker van wijk G-256; eigenaar is Jan Lod. Groen, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. van Overledenen. In het Jaar Een duizend ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen... eigenaar van wijk G-250, gebruiker is Elias Hendriks wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-256, gebruiker is Bart van Dinsen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-326, gebruiker is Jacob Alb. Kams, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-256Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen Bart van Dinsen wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1760Kerkpoortstraat 39Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Akke J Doksmaoud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Grietje Hotzes Dijkstra... Hansje Alberts; BS huw 1816, ovl 1849, ovl 1853; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839; uit de huwelijksakte blijkt, dat zij in 1816 wordt vermeld als: Grietje Hotzes en hij als Jelle ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Jelle Luitjes de Vries... Dijkstra, werkman te HRL 1849; BS ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-256; VT1839; in huwelijksakte 1816 vermeld als: Jelle Luitjes, en zij als: Grietje Hotzes; BS huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Johannes Caspers Doksma... huw 1840, ovl 1882 bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Trijntie de Jongoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-256Kerkpoortstraat 39Antje Klazes Pan, overleden op 26 mei 183914 jr, overleden Moriaanstraat G 256. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-256Akke J Doksma60 jAlmenumgezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
G-256Johannes Doksma29 jAlmenumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Geertje Doksma18 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Trijntie de Jong3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Jelle de Vries44 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, werkman
G-256Grietje Dijkstra41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-256Antie de Vries15 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Antje Cornelis Postma... 1851 Almenum, dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-256, 324, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Gerben Annes Bosma... G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1760G-256 (Kerkpoortstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3701Kerkpoortstraat 39 (G-287)Alg. Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 39A.Baderwerkman scheepswerf
  terug