Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 67
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 674-0724-0714-068H-035H-059


Naastliggers vanKerkpoortstraat 67
ten oostenKerkpoortstraat 63
ten zuidenKerkpoortstraat 69
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 65


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEpe Meinnerts c.u.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0165v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoortstraat NZ [staat: in de hollandse tuinen bij de kerkpoort]450‑00‑00 gghuis
koperTonis Jacobs c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenSimen Elings
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIpe Meinnerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInte Tiepckes c.u.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0245v van 12 nov 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTeunis Jacobs


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0066r van 9 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTeunis Jacobs


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0064v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTonis Jacobs


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0094v van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoort, bij de250‑07‑00 gghuis, loods en plaats met planten van wijnstok en een vrije achter uit- en ingang op de stadsvesten
koper door niaarMeinert Meinerts, gehiwd met
koper door niaarMaicke Lenerts
geniaarde koperTarquinius Theodorinotaris
geniaarde koperAnnius Fenemagezworen klerk ter secretarie
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Douwe Tierx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMeinert Minses leertouwer
verkoperTonis Jacobs


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0182r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoort, bij de290‑00‑00 gghuis met een nieuwe loods en plaats met put
koperJoannes Pytters, gehuwd metgleibakker
koperStijntie Geerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Douwe Tieerds
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJoannes Pytters c.u.gleibakker
verkoperMeinert Meinerts c.u.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAsmus


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0263r van 15 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0211v van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAsmus


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0176v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAsmus


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoort, bij de140‑10‑00 gghuis
koperHidde Jacobs, gehuwd metwinkelier
koperJancke Gerrits winkelier
huurderRienck Hessels c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJurrien Philippus
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgerhopman Waling Jansen Grauda
verkoperErasmus Karstens te Amsterdam


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHidde Jacobs


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0131v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Engels


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0215v van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Engels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-072 , folio 70Kerkpoortstraat 67
eigenaarClaes Engels
gebruikerClaes Engels
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-072 , folio 45rKerkpoortstraat 67
eigenaarClaes Engels
gebruikerClaes Engels
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-072 , folio 45vKerkpoortstraat 67
eigenaarClaes Engels
gebruikerClaes Engels
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoort247‑00‑00 gghuis
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisTaetske Sytses Vos, vertegenwoordigd door haar vader
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisoud burgerhopman Sytse Jacobs Vos koopman
koper van 1/2Harmen Jansen bontverver
geniaarde koper van 1/2Harmen Jansenbontverver
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tijs Hanses
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Gerreyts wever
naastligger ten noordenLammert Hansen
verkoperTrijntje Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Claes Engels


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0137r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Engels


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-071 , folio 45vKerkpoortstraat 67
eigenaarClaes Engels wed.
gebruikerClaes Engels wed.
opmerkingpauper


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128r van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-071Kerkpoortstraat 67Harmen Jansen, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-071 , folio 45vKerkpoortstraat 67woning
eigenaarHarm. Jansen
gebruikerHarm. Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-071, fol. 62vKerkpoortstraat 67Harmen Jansen cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenweever19:17:00 cg3:6:00 cggering


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-071 , folio 46rKerkpoortstraat 67huis
eigenaarHarmen Jansen
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0114r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Harmen Janzen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-071 , folio 46rKerkpoortstraat 67huis
eigenaarHarm. Jansen
gebruikerHarm. Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0114v van 17 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStijntje Berends


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0206r van 12 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]220‑00‑00 gghuis
koperJacobus Reidhorst mr. chirurgijn te Sexbierum
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenFokke Jans Faber
naastligger ten zuidenHendrik Mossing
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBaltus Moltz
naastligger ten noordenGerryt Janzen
verkoperJan Harmensbontwever
verkoperBeernd Harmensbontwever
verkoperGerrit Harmensbontwever
verkoperHendrik Harmensbontwever
erflaterwijlen Stijntje Beernds, weduwe van
erflaterwijlen Theunis Rosendal


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]240‑00‑00 cghuis
koperWouter Ruts, gehuwd metmr. bontwever
koperAntje Jacobs
huurderJan Harmens
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenFokke Jans Faber
naastligger ten zuidenHendrik Mossing
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBaltus Moltz
verkoper q.q.Wybren Broers, gelastigde van zijn schoonbroertimmerman
verkoperJacobus Reidhorstmr. chirurgijn te Sexbierum


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-068 , folio 82rKerkpoortstraat 67woning
eigenaarWouter Ruts
gebruikerWouter Ruts
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Rutgers


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0267v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Ruts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-068 , folio 82rKerkpoortstraat 67huis
eigenaarWouter Ruth
gebruikerWouter Ruth
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0278r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Rutgers


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0294v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Rutgers


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0033v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 69, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWouter Rutgers


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-068 , folio 82rKerkpoortstraat 67woning
eigenaarWouter Ruths
gebruikerWouter Ruths
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0245r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWouter Ruts weduwnaar


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0067r van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 67Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort binnen Harlingen]8‑00‑00 cgplek grond
koperJohanna Kams, gehuwd met
koperJan Dirks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohanna Kams
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob smid
verkoper van 1/3Yttie Wouters, gehuwd met
verkoper van 1/3Gerryt Johannes
verkoper van 1/3Rut Wouters
verkoper van 1/3Antje Wouters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-068 , pag. 80Kerkpoortstraat 67Jan Dijkstra 1‑00‑00 cgafgebrooken


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Johanna Kamsgeb 1774 HRL, ovl 19 mrt 1813 HRL, huwt met Johannes Durks Dijkstra, koopt een plek grond in 1801, ovl wijk H-035; BS ovl 1813; 1814 huwelijken


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Johannes Durks Dijkstra... 1e huwt met Johanna Kams 2e huwt met Ida Visser op 21 jul 1814 HRL, voerman in 1830, wonende te HRL. wijk H-035 in 1813, huw.afk. 10 en 17 jul 1814, wonende te HRL. en is sleeper, huw.get. bij AS.R. Terdeus en S. Annes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Jan Dirks Dijkstra... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-035Kerkpoortstraat 67Jan DijkstraJan Dijkstrasleeper


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 179 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 67Geertruida Schonenberg, overleden op 29 augustus 1825wed. Johannes Harmens Visser, vrouw van Jacob van Germen, wafelbakker, moeder van Ida (vrouw van Jan Dijkstra, botersleper Kerkpoort H 35), Harmen, wafelbakker Dokkum, Marten, idem, Dirk, idem, Bernardus, idem, wijlen Gerrit (man van Migcheliene de Jong, vader van minderjarige Gerharda, Geertruida, Johannes-Nicolaas en Anna-Maria Gerrits Visser, allen in Brabant verkerende) enwijlen Baaye Johannes Visser (vrouw van Allard van der Zee, moeder van minderjarige Geertruida, Johanna, Hermanus, Johannes, Ida, Jacobus, Marijke en Alberta Allards van der Zee, allen in Holland zich ophoudende), geen kinderen uit2e huwelijk. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1818Kerkpoortstraat 67wed. Jan Dijkstra sleperscheHarlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Ida Visser... huw.afk. 10 en 17 jul 1814, 2e huwt met Jacob Bonnema op 7 jan 1836 HRL, hij is sleper, N.H., ovl wijk H-035, dv Johannes V, en Geertruida Schoonbergen; BS huw 1814, ovl 1830, huw 1836, ovl 1867, bev r HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-035Jacobus Bonnema42 jvoermanHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-035Yda Johs. Visser49 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-035Dirk Dijkstra21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Geertruida Dijkstra19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Johanna Dijkstra17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Elizabeth Dijkstra13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Baudina Dijkstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 147 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 67Geertruida Jans Dijkstra, overleden op 17 februari 184019 jr, overleden Kerkpoortsend H 35, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Ida Johannes Visser (thans vrouw van Jacobus Bonnema, voerman/sleper), zuster van minderjarige Durk, Johanna, Elisabeth, Baudina en wijlen Wilhelmina Jans Dijkstra (toeziend voogd is Dirk Cornelis van der Tol, landbouwer Sexbierum). Saldo fl. 340,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 149 (vermindering saldo met fl. 107,95). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Jacob Willems Bonnema... zv Willem Lieuwes B., en Catharina (Postma); BS huw 1819, huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-035; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk H-035; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1818Rapenburg H-035Bauke S. Dijkstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5051Kerkpoortstraat 67 (H-059)Theodorus de Windt (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 67Sj. Jagertimmerman


1935 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kerkpoortstraat 67, HarlingenKerkpoortstraat 67S. Jagertimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 67H. (Hendrik) Godthelp


2023
0.043219089508057


  terug