Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 75
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 75 (niet bekend) (niet bekend) H-248 H-063
Naastliggers vanKerkpoortstraat 75
ten oostenKerkpoortstraat 77
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 73


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0215v van 22 apr 1714 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 77, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoort


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027r van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 77, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0137r van 23 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 77, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1819Kerkpoortstraat 75de Stad HarlingenHarlingenhuis (30 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2738*H-063 (Kerkpoortstraat)Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis
Sectie A nr. 2738*H-064 (Kerkpoortstraat)Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5053Kerkpoortstraat 75 (H-063)Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 75 Sake Minkesconducteur
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 75S.Minkesconducteur n.t.m.


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 75H.H. (Hijlke) v.d. Zee
  terug