Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 13 6-044 6-047 E-129 E-127
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 13 6-045 6-047 E-129 E-127


Huisnaam in: 1648
Gebruik:
Naam: de spijckerboor
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1725
Gebruik:
Naam: de spijkerboor
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1739
Gebruik:
Naam: de spijkerboor
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1742
Gebruik:
Naam: (achter) de spijkerboor (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1743
Gebruik:
Naam: de spijkerboor (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 13
ten oostenhet Poortje
ten zuidenhet Poortje
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 11


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 13't Poortje ten zuiden


 


 


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hendricks ijzerkramer


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036v van 10 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]huis genaamd De Spijckerboor
 
koperJuffr. Geertruidt van Brandenburgh 2000-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPoortje [staat: de Poort]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Hendricksijzerkramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffr. Geertruydt van Brandenburgh koopt 'de Spijckerboor' aan de oz. van de Bredeplaats. Ten Z. de Poort. Geen grondpacht. Gekocht van isercramer Jan Hendricks voor 2000 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob ijzerkramer


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0213v van 14 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de Vijverstraat met een vrije doorgang oostwaarts naar de Poortsteeg]huis
 
koperJacob Jansen ijzerkramer1000-00-00 GG
protesteert vanwege te late proclamatieTheodori q.q.procureur fiscaal
naastligger ten oostende kamer van Sibrant Feickes
naastligger ten zuidenHans brouwerFraneker
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenHendricktien Sipckes
verkoperGeertruide Brandenburgh


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0034ra van 13 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats naast de Vijverstraat]1/2 huis
 
koper provisioneelHendrick Thonis c.u.500-00-00 CG
bewonerHendrick Thonis c.u.
naastligger ten oostenHendrick Thonis
naastligger ten zuidenPoortje, het [staat: Poortssteeg]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis
verkoperStijntie Ditmers, gehuwd met
verkoperCornelis Reyers, als moeder en voorstanderse over haar twee minderjarige kinderen verwekt bijAmsterdam
verkoperwijlen Sicke Jacobs


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0221r van 13 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ tegenover de Hondenstraat [staat: Bredeplaats naast de Vijverstraat]1/2 huis
 
koperHendrick Thonis c.u.grootschipper500-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Thonis c.u.grootschipper
naastligger ten zuidenPoortje, het [staat: Poortssteeg]
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenhet huis van Amerenske Cornelis
verkoperJancke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Hans Eeuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Thonis, grootschipper, koopt 1/2 huis op de Bredeplaats, met een vrije doorgang oostwaarts naar de Poortsteeg, zoals het nu door de koper wordt bewoond. Ten O. de koper zelf, ten Z. de Poort, ten W. de straat, ten N. Amarenske Cornelis. Geen grondpacht. Gekocht van Jancke Jacobs wv Hans Eeuwes, voor 500 cg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door Hendrick Thonis c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-044Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTake Sioerds
gebruikerTake Sioerds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
6-045Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTake Sioerds
gebruikerSioerd Takes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-044Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaecke Sioerds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720
6-045Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaecke Sioerds
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-044 Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaeke Sjoerds
gebruikerFoeke Jorritsma
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG
6-045 Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarTaeke Sjoerds
gebruikerTjeerd Johannes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0243v van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 13Kleine Bredeplaats OZ tegenover de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]huis en tuintje
 
koperJan Heins schoolmeester Diaconie Weeshuis en winkelier700-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rypema
naastligger ten zuidenPoortje, het
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noorden[de geniaarde] Andris Doedes
verkoper van 1/4Its JorritsmakoopmanFraneker
verkoper van 1/4Bauckien Dircx Jorritsma, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/4Symon BruyningabrouwerLeeuwarden
verkoper van 1/4Romckien Teekes, weduwe vanSneek
verkoper van 1/4wijlen Pieter Poppes
verkoper q.q.huisman Jackle Piers, curator overBoer
verkoper van 1/4de nagelaten kinderen van Sjoerd Teekes, gezamenlijke erfgenamen van
erflaterwijlen Foeke Dircx Jorritsma, weduwnaar van
erflaterwijlen Doutien Teekes Jonas


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Jan Heins


1734 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 13, HarlingenKleine Bredeplaats 13'Anno 1734'


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-044 Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heins
gebruikerJan Heins c.s.
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
6-045 Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heins
gebruikerJan Heins
opmerkingonder t bovenstaande [6-044] beklemt


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-044 Kleine Bredeplaats 13Jan Heyns, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-044 Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heyns
gebruikerJan Heyns cum soc.
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG
6-045 Kleine Bredeplaats 13huis
eigenaarJan Heins
gebruikerJan Heins
opmerkingonder t bovenstaande [6-044] beklemt


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van burger-kolonel Benjamin Schaaf


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-047 Kleine Bredeplaats 13Claas Heins wed4-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Anna van Aarsen... ged 17 jun 1770 Westerkerk ... (alles)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 1 van 2 jan 1813
adressoortbedraggebruik
E-129Kleine Bredeplaats 13koopaktefr. 2132huis E-129
 
verkoperSjoerd Wiarda
verkoperJudith Heins
verkoperSytske Heins
verkoperKlaas IJzenbeek
verkoperAlida Heins
verkoperRoelof Feenstra
verkoperAnna Heins
verkoperRein Vettevogel
verkoperMaria Heins
koperMinne Lammerts van der Veen (te Almenum)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Minne Lammerts van der Veen... huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1815, huw 1818, ovl 1823, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk E-129, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-138, verfwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-144; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-129Kleine Bredeplaats 13Minne van der Veen Minne van der Veen verwer


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-129Kleine Bredeplaats 13Akke Jans van der Meulen, overleden op 15 maart 1823laatst vrouw van Minne Lammerts van der Veen, mr. verver (legaat ad fl. 100,-: Kleine Bredeplaats E 129), moeder van Zytske (vrouw van Willem B?hmers, fabrikant) en wijlen Willem Theunis Houtsma (man van Bottje Douwes van der Schaaf, houtzaagmolenaarsche Almenum, vader van minderjarige Theunis Willems Houtsma: toeziend voogd is Ane Hendriks Molenaar, houtzaagmolenaar aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 135 van 24 nov 1823
adressoortbedraggebruik
E-129Kleine Bredeplaats 13boedelscheiding en koopaktefl. 500huis E-129
 
Bottje Douwes van der Schaaf (te Almenum)
Zytske Theunis Houtsma
koperMinne Lammerts van der Veen


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-129Kleine Bredeplaats 13Minne Lammerts van der Veen, overleden op 15 februari 1825mr. verver/glazenmaker (Kleine Bredeplaats E 129), broer van Jan Lammerts van der Veen, koopman (testamentair erfgenaam). Legaten voor huishoudster Sytske Cornelis van der Meulen (fl. 40,-), dienstmeid Akke Johannes Alkama (fl. 15,-) en Pieter Douwes Siderius (verfwinkel ad fl. 250,-). Saldo fl. 9.578,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1157Kleine Bredeplaats 13Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Akke Johannes Alkema... 1826, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 33 jaar, geb Winderweer ?, wonende te HRL. 1839, wijk E-129; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Jetske de Vries... 1851 wijk F-019, 285, wijk G-367, supp wijk F-382; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baker, wijk E-129; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Lammert Heiner... 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-129; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-129Kleine BreedeplaatsLammert Heiner40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, kleermaker
E-129Kleine BreedeplaatsAkke Alkema33 jWinderweergezin 1, v, protestant, gehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsJohannes Heiner11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsHendrik Heiner3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsChristiaan Heiner1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsHenke Heiner8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsGerbrig Heiner6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-129Kleine BreedeplaatsJetske F de Vries40 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, baker


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-129Kleine Bredeplaats 13Maria Christina Lammerts Heiner, overleden op 27 juni 18441 jr (geboren 13/7/1843), overleden Kleine Bredeplaats E 129, dochter van Lammert Heiner, kleermaker en Akke Alkema, zuster van minderjarige Johannes, Hinke, Gerbrig, Hendrik, Christiaan en Lambertus Lammerts Heiner. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1157E-129 Lammert Heinervan voren vernieuwd, verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-129Kleine Bredeplaats 13Antje Sleeper... HRL, ongehuwd, werkster, N.H., dv Dirk S, en Wiebrigje (Sijtses); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk E-129, wijk F-313, 325; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-107; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1157E-129 (Kleine Breedeplaats)Lammert Heinerwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 mei 1871
E-129Kleine Bredeplaats 13Eene welonderhoudene huizinge net ruime plaats en bleek aan de Kleine Breedeplaats. Provisioneel verkocht op 17 mei 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 26 mei 1871
E-129Kleine Bredeplaats 13Eene welonderhoudene huizinge net ruime plaats en bleek aan de Kleine Breedeplaats. Provisioneel verkocht op 31 mei 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2553..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1157E-127 (Kleine Breedeplaats)Hermanus Gerardus Schoonhoffwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1157Kleine Bredeplaats 13 (E-127)Harm Dirk Voogdwoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 13H.D. Voogdjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
kachelmakerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 13wed Harm D. Voogd geb. E. Steenstrakachelmaker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Kl. Breedeplaats 13 Nicolaas Voogdkantoorbediende
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 13R.Leijenaarvrachtschipper


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 13Oud Harlingen Magazine 1994Wolwinkel Leyenaar, daarvoor: H. de Voogd, melkhandel Plantinga, Sigler en Piret Modes


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 13J. (Johannes) Kuipers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 13rijksmonument 20472


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 13Oud Harlingen Magazine 1994Havenmeester L. Jansen
  terug