Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 22 8-102 1/2 8-109 E-111 E-111
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 22
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 24
ten westende Vijver
ten noordenKleine Bredeplaats 20


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 22Tabakspijpmakerssteeg ten noorden


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 744r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Kleine Bredeplaats 22Joris Meus x Barber Jans kopen 18 st grondpacht op hun huis aan de Bredeplaats waar ze zelf in wonen. Ten Z. Impcke Ruirts, ten N. Neeltgien Beerns. Gekocht van Folckert Syuerts, mede erfgenaam van zijn bestemoeder Trijn Folckerts, voor 10 CG.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 749r van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Kleine Bredeplaats 22Jorys Meuuis x Barber Jans kopen een huis op de Bredeplaats, strekkende tot achter op de Vijver. Ten Z. wd. Impcke Ruyrts, ten N. Neeltien Beerns. Grondpacht 18 st aan de Stad.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0077v van 13 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: grote plaats] met de lege plaats en poort westwaarts strekkendhuis en ledige plaats, stal erachter en kamer ten westen
 
koperburgerhopman Gijsbert Janssen Veno, gehuwd met1008-00-00 GG
koperAuckien Pieters
koperMelis Heyns, gehuwd metIJsbrechtum
koperRicxst Fockes IJsbrechtum
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHeere Gaatses
naastligger ten zuidenJan Diercx
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende kamer van Doede Jeltes
naastligger ten noordende erfgenamen van Neelke Beerns
verkoperBarber Jans voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Goris Meeuis
verkoperBarber Jans voor zich en haar kinderen, gehuwd met
verkoperDierck Pouuels


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: Grote Plaats]huis, lege plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gek
 
koperIsbrant Anny Vos, gehuwd met1400-00-00 GG
koperRieme Sibouts
verpachter grondBarbara Goris 0-18-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Grote Plaats]
naastligger ten zuidenHeere Gatzes
naastligger ten zuidenJan Dircks
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Neeltie Berends
verkoperMelis Heyns, gehuwd metIJsbrechtum
verkoperRicht FeickesIJsbrechtum
verkoperGijsbert Jansen Veno, gehuwd met
verkoperAuckyen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Anny Vos x Rieme Sibouts kopen ? wz. grote plaats. Ten O. die plaats, ten Z. Heere Gatzes en Jan Dircks, ten W. de Vijverstraat [Vijver], ten N. erven Neeltie Berents. Gekocht van Melis Heyns x Richt Feyckes te IJsbrechtum voor 1400 GG.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats] strekkende westwaarts tot aan de Vijver [staat: Vijverstraat]huis met lege plaats en loods, strekkende tot aan de oostergevel van de stalling
 
koperMelis Heyns, gehuwd met1410-00-00 GG
koperRicht Fockes Ysbrechtum
koperDaniel Daniels Seyes, gehuwd met
koperAnneke Cornelis
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenweduwe en erfgenamen van Here Gatses c.soc.
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Neeltie Beerns
verkoperIsbrant Annis Vos, gehuwd met
verkoperRieme Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelis Heyns te IJsbrechtum en Daniel Heins kopen (a) een huis met ledige plaets en loods erachter, strekkende tot aan de stalling aldaar op de Bredeplaats en vandaar strekkende westwaarts tot aan de Vijver. Ten Z. wd. en erven van ?, ten N. erven Neeltie Beerns. Gekocht van Isbrandt Annes [Vos] en Rieme Sibrants.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0051r van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMelis Heyns
naastligger ten noordenDaniel Seyes


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMelis Heyns
naastligger ten noordenDaniel Seyes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenvoor tot achter Melis Heyns


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneigen steeg naar de Vijverstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Sent


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-102Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarWillem Berents
eigenaarWybe Grauda
gebruikerWybe Grauda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-102Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarWybe Grauda
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarMarten Syberens
gebruikerMarten Syberens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarMarten Sybrens
gebruikerMarten Sybrens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSalomon Gerloffs Bullaart mr. bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-102 Kleine Bredeplaats 22Wijke en Attje Martens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarerv. Wijke Martens
eigenaarerv. Attie Martens
gebruiker
opmerkingledig


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPoppe Salomons Builart
naastligger ten zuidensteeg


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPoppe Builard


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0095r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats] bij de Lange Pijphuis en bakkerij
 
koperJan Gerlofs Builard mr. bakker1380-14-00 CG
koperYmkjen Jans Builard blauwverfster
huurder achterkamerBouwe Aukes c.u.18-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenCornelis Annes
naastligger ten westenTjepke Gratama
naastligger ten noordende erfgenamen van Sjoerd Bosscha
verkoperPoppe Salomons Builardmr. bakker


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0280r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZhuis en bakkerij
 
koperKlaas Ykes Wijga, gehuwd metmr. bakker2500-00-00 CG
koperJetske Douwes
huurderSweerus Pieters c.u.mr. bakker
huurder aparte kamer met uit en ingang op de VijverDries Ottes c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Annes e.a.
naastligger ten westenJacobus Brouwer
naastligger ten noordende weduwe van M. Nauta strandmeester
verkoperJetse Jelleskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Ykes Wyga, mr. bakker x Jetske Douwes koopt een huis en bakkerij, wz. Kleine Bredeplaats., verhuurd aan Swerus Pieters, mr. bakker. Het huis heeft nog een aparte camer, die uitkomt op de Vijver en verhuurd is aan Dries Ottes. Ten O. die straat, ten W. Jacob Brouwer, ten Z. wd. Cornelis Annes en anderen, ten N. wd. strandmeester Michiel Nauta. Gekocht van Jetse Jelles, voor 2500 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBauke Thomas


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0131r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenThomas Baukes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-109 Kleine Bredeplaats 22Claas Y Wijga4-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Jetske Douwes... 7 nov ... (alles)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 264 van 8 sep 1813
adressoortbedraggebruik
E-111Kleine Bredeplaats 22provisionele toewijzingfr. 2574huis aan de Voorstraat E-111
 
koperJan Willem Douwes


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-111Kleine Bredeplaats 22Ruurd Tuininga Ruurd Tuininga bakker


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-111Kleine Bredeplaats 22Johanna Catrina Ruurds Tuininga, overleden op 28 november 1819dochter van Ruurd Louwrens Tuininga (Kleine Bredeplaats E 111) en Wemeltje Johannes Feddema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1220Kleine Bredeplaats 22Ruurd Lourens TuiningaHarlingenbakkerhuis en erf (300 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-111Kleine Bredeplaats 22Johannes Rinsma, overleden op 29 mei 1833laatst waagmeester, wednr. Meinouw Baukes Bakker (zie memorie 7007/066), geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn de 3 minderjarige kinderen van Ruurd Lourens Tuininga, bakker (Kleine Bredeplaats E 111) en Wemelina Johannes Feddema, met namen Taetske, Johanna-Catharina en Meinouw Ruurds Tuininga, halfbroer van Aukje (vrouw van Rients Wagenaar), Aafke (vrouw van Sibe Ferdinand Parant) en wijlen NN Rinsma (vader van Rinse Rinsma, te Schraard), tevens vervalt vruchtgebruik ingesteld door zwager Taco Baukes Bakker aan diens broer Thomas Baukes Bakker (zie verder 7007/066). Bijgevoegd is suppletoire memorie 7007/177 (ingediend 6/11/1835) met toelichting op enkele posten. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Wemeltje Johannes Feddema... BS huw 1813, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-139; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk E-111; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-111VijverstraatRuurd Tuininga54 jHarlingenm, protestant, gehuwd, broodbakker
E-111VijverstraatWemeltie Feddema53 jTzumv, protestant, gehuwd
E-111VijverstraatJohanna Tuininga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-111VijverstraatMeinouw Tuininga16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-111VijverstraatJohannes Bergsma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
E-111VijverstraatGrietje Kooi21 jHelderv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Cornelis Pieters Leyen... zv Pieter Cornelis L, en Klaske Jochems Hibma, sha 1825 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmakersknecht, wijk E-093; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Elisabeth Reins Otma... wonende te HRL, N.H., dv Rein O, en Pietje Teekles Hobma; BS huw 1825, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 38 jaar, (vnm: Bettie), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-093; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Ruurd Lourens Tuininga... B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk E-111; VT1839; R.L.T. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2490E-111 (Kleine Breedeplaats)Wijbe F. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2490E-111 (Kleine Breedeplaats)Wijbe F. Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4897Kleine Bredeplaats 22 (E-111)Tjipke Sterkenburgwoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 22Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Sterkenburg op de Kleine Bredeplaats [?] Het pand behoort thans (1991) bij schoenwinkel Kamsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 22 Tjepke Sterkenburgbroodbakker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1918 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 apr 1918
E-111Kleine Bredeplaats 22Huizing w.i. brood- en beschuitbakkerij aan de Kleine Breedeplaats no. 22, in eigen gebruik bij den heer t., sterkenburg. Finaal verkocht op 8 mei 1918 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 5589..


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 22, HarlingenKleine Bredeplaats 22R. Eijgelaarsteenhouwerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 22, HarlingenKleine Bredeplaats 22R. EijgelaarHarlinger steenhouwerijsteenhouwerij, grafwerk


1937 - kentekenadresnaam
B-23438
Kleine Breedeplaats 22Firma R. Eygelaar


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Br.plaats 22R. Eijgelaar905Steenhouwerij


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 22Oud Harlingen Magazine 1994Steenhouwerij D. Eygelaar, daarvoor: J. Ouendag, bakker F. Sterkenburg, Meindersma, Wijga


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Br.plaatsR. Eijgelaar905Steenhouw. H.H. Drost


1950 - kentekenadresnaam
B-40689
Kleine Bredeplaats 22Haaije H. Drost


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsJ. Bourgongne905Autospuiterij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsOuthuyse370


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 22rijksmonument 20483


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 22Oud Harlingen Magazine 1994Schoenenzaak Kamsma


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kleine Bredeplaats 22, HarlingenKleine Bredeplaats 22R. Eijgelaarsteenhouwerij
  terug