Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 55-0135-0135-011E-255E-239


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 5
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 7
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenKleine Kerkstraat 3


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 5, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0133r van 14 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ325‑00‑00 gghuis
koperDouwe Luyties, gehuwd metbierdrager
koperMary Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTrijn Engels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJantien Louws
verkoperJan Hendricx, gehuwd metpelser
verkoperBerber Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Luyties, bierdrager x Marij Jans kopen een huis oz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. Trijn Engels, ten N. Jantien Louws. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van pelser Jan Hendricx x Berber Jans, voor 325 GG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0184r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendricx


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0507v van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuytien Douwes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085r van 7 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Douwes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0088r van 22 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045v van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat325‑00‑00 gghuis
koperPieter Jaspers, gehuwd metmr. glasmaker
koperHis Hartmans
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe Lisck Eyberts
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenClaes Lous
verkoperAnna Wibes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Douues
tekst in de margeGeproclameert over 't gerechte alhier 1e den 1en juny, 2e den 8en juny 1616, 3e den 10en may 1617[!].
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 2en juny, 2e den 9en juny, 3e den 16en juny 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 10en may 1617[!].
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jaspers, mr. glazenmaker x His Hartmans kopen een huis zoals ze dat zelf gebruiken, in de Kleine Kerkstraat. Ten Z. de wv Lysck Sybrens, ten N. Claes Lous. Grondpacht 14 st. aan de Stad. Gekocht van Jan Douwes, wieldraaier en Anna Wibes, voor 325 gg.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0027v van 17 nov 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ290‑00‑00 gghuis
koperWibrant Menckes, gehuwd met
koperMartyen Clases
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPier Mercks
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenClaes Lous
verkoperPieter Jaspers, gehuwd metstads mr. glasmaker
verkoperHis Hartmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWibrant Menckes x Martyen Clases kopen een huis oz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. Pier Mercks, ten N. Claes Lous. Grondpacht 14 st. Gekocht van Pieter Jaspers, stads mr. glazenmaker x His Hartmans voor 290 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWibren Meynerts


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Wybren Minckes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0002r van 3 okt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ [niet vermeld]500‑00‑00 gghuis
koperHendrick Aerns
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPier Mercks
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenClaes Lous
verkoperJan Coerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Aerns smidt c.u. kopen een huis. Ten Z. Pier Mercx, ten N. Claes Lous. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Jan Coerts c.u. voor 500 GG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0054v van 6 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082r van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0221r van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ460‑00‑00 gghuis
koperSteven Beerns, gehuwd metmr. slotmaker
koperTettie Claesses
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEvert Claessen
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenweduwe Trui Willems
verkoperIdtie Innes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Aerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Beerns, mr. slotmaeker x Tettie Claesesdochter kopen een huis in de Kleine Kerkstraat met een vrije waterlossing ten zuiden. Ten Z. Evert Claessen, ten N. Trin Willems weduwe. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Ydtie Janesdochter wv Hendrick Aerns, voor 460 GG.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Steven Beerns


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0090v van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ [staat: Kerkstraat]160‑14‑00 gghuis
koperHenne Wybrens, gehuwd metmr. bakker
koperTrijntie Annes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderRixtie Sickes boekverkoperse
naastligger ten oostenburgemeester Tjeerdt Bouwens
naastligger ten zuidenMarike Egberts
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenHenne Wybrens c.u.mr. bakker
verkoperHeyne Tjeerts, gehuwd met te Oosterlittens
verkoperAefke Stevens


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Henne Wybrens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-013 , folio 92Kleine Kerkstraat 5huis
eigenaarHenne Wybrens wed.
gebruikerSicke Outgers wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-013 , folio 59vKleine Kerkstraat 5huis
eigenaarHenne Wybrens wed.
gebruikerHenne Wybrens wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-013 , folio Kleine Kerkstraat 5huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerwed. Henne Wybrens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-013 , folio 60rKleine Kerkstraat 5huis
eigenaarTrijntje Annes wed.
gebruikerBerber Joukes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0116r van 25 feb 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0153r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ255‑07‑00 gghuis
koperHilbrant Dirks mr. schoenmaker en koster van de Westerkerk
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderBerber Joukes
naastligger ten oostenburgemeester Claas Gerryts van Sloten
naastligger ten zuidenDirk Annes koster van de Vermaning
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenUlbe Jans mr. bakker
verkoperTrijntie Annes, gehuwd met
verkoperTaeke Stephanuswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrand Dirks, mr. schoenmaker en koster van de Westerkerk, koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Berber Joukes. Ten O. burgemeester Claas Gerryts van Sloten, ten Z. koster van de vermaning Dirk Annes, ten W. de [Kleine] Kerkstraat, ten N. mr. bakker Ulbe Jans. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Trijntje Annes x winkelier Taeke Stephanus, voor 255 GG 7 st.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-013Kleine Kerkstraat 5Marijke Davids, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-013 , folio 60rKleine Kerkstraat 5huis
eigenaarHillebrand Dirks
gebruikerMarijke Davids
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
opmerking[vermeld als 5-014]


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrand Dirks


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0208r van 11 mei 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-013 , folio 61rKleine Kerkstraat 5huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerMarijke Davids
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-013 , folio 61rKleine Kerkstraat 5huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerMarijke Davids
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0053v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ128‑00‑00 gghuis
koperBauke Baukes mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderAaltje Jans
naastligger ten oostenburgemeester Cleis Lanting
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjeerd Cornelis
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenburgemeester Cleis Lanting
verkoperHilbrand Dirks Koster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Baukes, mr. metselaar, koopt een huis oz. Kleine Kerkstraat, nu bewoond door Aaltje Jans. Ten O. en N. Cleis Lanting, ten Z. wd. Tjeerd Cornelis, ten W. de Kleine Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Hilbrand Dirks Koster, voor 128 GG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011 , folio 107vKleine Kerkstraat 5huis
eigenaarBauk Baukes
gebruikerAnthoni Jacobs
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0260r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 5Kleine Kerkstraat OZ145‑14‑00 gghuis
koperSytze Drieses van der Zee koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderPhilippus Ysaacs 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjeerd Cornelis
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lanting, koopman, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen koopman Sytze Drieses van der Zee, een huis in de Kleine Kerkstraat, thans bewoond door Philippus Ysaacs voor 26 cg. Ten O. en N. erven burgemeester C. Lanting, ten Z. wd. Tjeerd Cornelis, ten W. de Kleine Kerkstraat. Er is een acte van precario van 30 dec 1673, betreffende de vensters en glazen. Grondpacht 14 st aan de stad. Gekocht van mr. metselaar Bauke Baukes, voor 145 GG 14 st.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011 , folio 107vKleine Kerkstraat 5pakhuis
eigenaarP. Lanting
gebruikerP. Lanting
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 5-008


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester J. Tamboeser


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-011 , folio 107vKleine Kerkstraat 5pakhuis
eigenaarJan Tamboezer
gebruikerJan Tamboezer
opmerkingbeklemd onder no. 5-008
grondpacht vanJan Tamboezer
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0054v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Tamboezer


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0192r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Jan Tamboeser


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0226r van 12 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Leers


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-011 , pag. 104Kleine Kerkstraat 5Coenraad Leers 1‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1012Kleine Kerkstraat 5Geeltje Ferwerda winkelierscheHarlingenpakhuis (24 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-255Kleine Kerkstraat 5Oeke Johannes van der Werf... vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1012Kleine Kerkstraat E-255Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1012Kl. Kerkstraat E-239 Simon Wiarda woonhuis


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-255Kleine Kerkstraat 5Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-255Kleine Kerkstraat 5Een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door B., Posthuma. Finaal verkocht op 6 feb 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 468.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1012Kleine Kerkstraat 5 (E-239)Bart Posthumawoning en pakhuis


1906 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2644 van 12 feb 1906
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-239Kleine Kerkstraat 5koopaktefl. 1200pakhuis met woning aan de Kleine Kerkstraat
 
verkoperBartele Pothuma
koperTunnis Buursema


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 5L. Bogaardsopperman
Kleine Kerkstraat 5P. Bogaardssigarenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 5P. (Pieter) Bogards


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 5beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.096638917922974


  terug