Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 145-0165-016/25-016E-231E-231


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 14
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 18
ten westenGrote Kerkstraat 13
ten noordenKleine Kerkstraat 14


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Piphron


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van dr. Piphron


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0164r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Piphron


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: kamer of huis


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ432‑00‑00 gghuis
koper door niaarTonis Willems van Dalen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
toehaakdrie ducatons
geniaarde koperJurien Hansbontwerker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHaentie Lambarts
naastligger ten zuidenTonis Willems van Dalen c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: kamer of huis
verkoperStellanus Watses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Willems van Dalen c.u. kopen, na niaar ratione vicinitatis, een huis wz. Kleine Kerkstraat, onlangs verkocht door Stellanus Watses c.u. aan bontwerker Jurien Hans. Ten Z. Haentie Lambarts en de kopers, ten N. de stadts camer ofte huysinge. Grondpacht 10 st aan de Stad.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Pyters zoutmeter
naastligger ten oostenAnne Pyters zoutmeter


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Harmens


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAeltie Jans


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0123v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Clases hoosbreider


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende nakomelingen van Anne Piers


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067v van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sjerck Clases


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0155r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sierk Clases


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Annes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio 92Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGrietie Pieters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio 60rKleine Kerkstraat 14huis
eigenaarRenemans
gebruikerAlbert Jansen cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLubbe Alles c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaards. Reneman erven
gebruikerLeentje Bockes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huydekoper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ45‑14‑00 gghuis
koper door niaar ratione sanguinisVoorda, gehuwd metnotaris
koper door niaar ratione sanguinisMaria Zuyringer
geniaarde koperDirk Huygens, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperStijntje Hendrixwinkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huydekoper
verkoperAmelia Zuyrger, weduwe van
verkoperwijlen ds. Henricus Renemanpredikant te Buitenpost
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNotaris Justus Voorda x Maria Suiringar koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Huigens, een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. die straat, ten Z. en W. stoeldraaier Syds Jacobs, ten N. de vroedsman Frans Huidekoper. Gekocht van Amelia Suringer wv ds. Henricus Reneman te Buitenpost.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Huydekoper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ110‑00‑00 cghuis
koperDirk Huigens, gehuwd met
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten noordenvroedsman Huydekoper
verkoperMaria Zuiringar, gehuwd met
verkoperJustus Voorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntje Hendrix koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten N. Huidekoper, ten Z. en W. Syds Jacobs, ten O. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van Maria Suiringer x Justus Voorda.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-016/2Kleine Kerkstraat 14Jan Uilkes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016/2 , folio 60vKleine Kerkstraat 14woning
eigenaarMarijke Hugens
gebruikerJan Uilkes cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Pieters


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016/2 , folio 61vKleine Kerkstraat 14woning
eigenaarMarijke Huigens
gebruikerJan Uilkes c.s.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016/2 , folio 61vKleine Kerkstraat 14woning
eigenaarMarijke Huigens
gebruikerJan Uilkes c.s.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ201‑07‑00 cgwoning
koperEeke Jans Menalda oud mr. bakker
koperDirk Douwes stadsturfdrager
huurderTytje Willems 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenKeimpe Bouwes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Klaas Doedes
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeke Jans Menalda, oud-mr. bakker, en stads-turfdrager Dirk Douwes kopen een woning wz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Tytje Willems. Ten O. de straat, ten Z. Keimpe Bouwes, ten W. en N. Claas Doedes. Geen grondpacht. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en de minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde de erven van hun oudoom koopman Dirk Huigens, voor 201 GG 7 st.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio 108rKleine Kerkstraat 14huis
eigenaarObbe Hendriks q.q.
eigenaarMinse Blok q.q.
gebruikerHille Claasens wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
grondpacht vanClaas Doedes erven
grondpacht aanHarmen Janzen erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio 108rKleine Kerkstraat 14huis
eigenaarClaas Doedes erven
gebruikerRuts Dirks
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg
grondpacht vanClaas Doedes erven
grondpacht aanHarm. Jansen
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio 108rKleine Kerkstraat 14huis
eigenaarJan Schonebeek erven
gebruikerJan Haayes
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg
grondpacht vanJan Schonebeek erven
grondpacht aanHarmen Jansen
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJarig van der Ley


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Roordtje


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ45‑00‑00 cg1/2 huis
koperAldert Harmens, gehuwd met
koperBaukje Johannes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen E. Wijnalda
naastligger ten westenJan Roordtje
naastligger ten noordenJan Roordtje
verkoperFoekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menalda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Roedtje


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ94‑10‑00 cghuis
koperAbraham de Ruiter, gehuwd metboekbindersknecht
koperGerrytje Pieters
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Evert Wijnalda
naastligger ten westenTjalke Koster*
naastligger ten noordenJan Roedtje
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Dirk Douwes
verkoper van 1/2Aldert Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Baukjen Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham de Ruiter, boekbindersknecht x Gerrytje Pieters kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, Z. de wv Evert Wynalda, ten W. Tjalke [Koster], ten N. Jan Roedtje. Geen grondpacht. Gekocht van (de diakenen van de Gereformeerde Gemeente als hypothecaire crediteuren van) de erven Dirk Douwes voor 1/2, en Aldert Harmens x Baukjen Johannes voor 1/2, voor 94 CG.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Roedtje


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ wijk E-230200‑00‑00 cghuis
koperTake S. Stephany procureur fiscaal
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Evert Wijnalda
naastligger ten westenTjalke Koster
naastligger ten noordenJan Roedtje
verkoperAbraham de Ruiterboekbinder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephany, procureur fiscaal, koopt huis wz. Kleine Kerkstraat, wijk E-230. Ten O. die straat, ten Z. wd. Evert Wijnalda, ten W. Tjalke [Jans] Koster, ten N. Jan Roedtje. Geen grondpacht. Gekocht van boekbinder Abraham de Ruiter, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-016 , pag. 104Kleine Kerkstraat 14Jan C. Roodtje 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jan Clases Rootje... (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, stalling, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, 1814. (GAH204); id. van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jelle AgemaJ.A. gebruiker van wijk E-231, evenals wed. Jelle Agema; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jelle Ages Agema... geleverde watersteen, kwit. no. 17, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. J.A. en Jelle Agema gebruikers van wijk E-231; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204); ontvangt van de rendant f. 136:0:10 wegens verdiende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14wed Jan K Roodjewed Jelle Agema
E-231Kleine Kerkstraat 14wed Jan K RoodjeJelle Agema


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 277huis in de Kleine Kerkstraat E-231
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperYpe Rodenhuis


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 258 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-231Kleine Kerkstraat 14Trijntje H. Heerema, overleden op 27 september 1828zuster van Fettje H. Heerema (Kleine Kerkstraat E 231). Saldo fl. 151,55. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 37 van 29 jan 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14koopaktefl. 500huis in de Kleine Kerkstraat E-231
 
verkoperYpe Rodenhuis
koperMarten van Hoften


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1055Kleine Kerkstraat 14Martin van Hoften en mede eig.blikslagerHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Anthony Fransen Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Eke van der Veeroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-231; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Marten van Hoften... Veer, (gk), op 27 mrt 1834 HRL, lantaarnopsteker in 1864, blikslager en winkelier in 1851, N.H., ovl wijk E-231, zv Barend vH, en Jantje Oeges (Leeman); BS huw 1820, ovl 1833, huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-231Kleine Kerkstraat 14M B van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-231Kleine KerkstraatMarten van Hoften40 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
E-231Kleine KerkstraatEeke van der Veer28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-231Kleine KerkstraatBarend van Hoften9 jBornem, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatJantie van Hoften19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatTrijntie van Hoften5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatTietje van Hoften2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 319 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-231Kleine Kerkstraat 14Hendrik Andeles de Vries, overleden op 18 december 184429 jr (geboren 16/10/1815), werkman, overleden Kerkstraat E 231, ongehuwd, zoon van Andele Hendriks de Vries, pakhuisknecht en Antje Pieters Debois, broer van Anna en minderjarige Pieter, Trijntje, Jelle, Geertje en Hendrika Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jantje Dijkstra... N.H., baker, A 15 nov 1876 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, wijk B-190, wijk D-179, wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jetske Tjeerds Kooistra... dv Tjeerd Meintes K, en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4028Kl. Kerkstraat E-231 Jan Husselman woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat 14 (E-230)Aäron Speijer (te 's-Gravenhage)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 14J. (Janke) Faber wv Zijlstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 14beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.2209620475769


  terug