Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 165-0165-016/25-015E-230E-230


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 16
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 13
ten noordenKleine Kerkstraat 16


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 16, Harlingen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamers van Lambart Hobbes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Grote Kerkstraat NZ hoek Kleine Kerkstraat870‑00‑00 gghuis
koperTuenis Willems van Dalen, gehuwd metzeemleertouwer
koperPietie Beerns
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelis glasmaker
naastligger ten noordende kamers van Lambart Hobbes
verkoper q.q.Jelmer Harmens, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Freerx de Vries


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lambert Hilles
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Grote Kerkstraat


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0128r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Suyrger


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0128r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat hoek Grote Kerkstraat334‑00‑00 gghuis
koperJacob Gijsberts, gehuwd metmr. stoeldraaier
koperTjal Jurjens
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑00‑00 cg
bewonerHillebrant Sybouts
naastliggerGerrit Harmens kistmaker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTake Tjercks
naastligger ten noordenTjeerd Suyrger
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gijsberts x Tjal Jurjens koopt huis hoek Kleine Kerkstraat/Gr. Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Taeke Tjemks (?), ten N. Tjeerd Suyrger. Gekocht van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160v van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAmelia Suirger


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160v van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat hoek Grote Kerkstraat270‑00‑00 gghuis
koperHarmen Douwes blauwverver
verpachter grondburgervaandrig Tjalling Braaxsma 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHoite Keimpes
naastligger ten noordenAmelia Suirger
verkoper q.q.Jakle Jans, gecommiteerdekoopman
verkoper q.q.Jacob Romkes Braam, gecommiteerden vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: armen
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, reversaal- en hypotheekhouder voorkoopman
verkoperTjiske Foppes, voordochter
verkoperJetske Foppes, voordochters van
verkoperTjal Jurjens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Jacob Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes koopt een huis op de hoek van de Kleine en Grote Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Hoite Keimpes, ten N. Amelia Suirger. Gekocht van Jacob Gijsberts.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. H. Reneman n.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio 92Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGrietie Pieters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio 60rKleine Kerkstraat 16huis
eigenaarRenemans
gebruikerAlbert Jansen cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016 , folio Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaards. Reneman erven
gebruikerLeentje Bockes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0041v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Hugens


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0041v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat, hoek210‑00‑00 gghuis
koper door niaarDirk Huigens
geniaarde koperHessel Jacobs, gehuwd met
geniaarde koperTrijntje Bartels
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenPyter Hoytes koopman
naastligger ten noordenDirk Hugens
verkoper q.q.Jeremias Jacobs, met approbate van hypotheekgevermr. stoelmaker
verkoperAaltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Syds Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis op de hoek v.d. Kleine Kerkstraat. Ten O. die straat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Pieter Hoytes, ten N. de koper. Met uitgebreide omschrijving. Gekocht van mr. stoelmaker Jeremias Jacobs, als hypotheek-crediteuren van Aeltie Jans wv Syds Jacobs, voor 210 gg.


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122r van 17 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Huigens


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122r van 17 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ hoek800‑00‑00 cghuis
koperKeimpe Bouwes, gehuwd metwinkelier
koperAntje Cornelis winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma
naastligger ten noordenDirk Huigens
verkoperDirk Huigenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Bouwes x Antie Cornelis, winkeliers, koopt een huis op de zuidwester hoek v.d. Kleine Kerkstraat, dat zij met meerdere huurders bewonen. Ten O. die straat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. erven vroedsman Pieter Hoytes Reidsma, ten N. de verkoper. Gekocht van Dirk Huigens, voor 800 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-016/2Kleine Kerkstraat 16Jan Uilkes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016/2 , folio 60vKleine Kerkstraat 16woning
eigenaarMarijke Hugens
gebruikerJan Uilkes cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWildschut c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016/2 , folio 61vKleine Kerkstraat 16woning
eigenaarMarijke Huigens
gebruikerJan Uilkes c.s.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016/2 , folio 61vKleine Kerkstraat 16woning
eigenaarMarijke Huigens
gebruikerJan Uilkes c.s.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0108r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEeke Menalda c.s.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0108r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ hoek330‑07‑00 gghuis
koperYede Tjeerds kaaskoper
huurderWyger Paulus c.u.0‑07‑04 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenEeke Menalda c.s.
verkoperKeympe Bouweswinkelier


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-015 , folio 107vKleine Kerkstraat 16huis
eigenaarDirk Douwes
gebruikerTytje Willems
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-015 , folio 107vKleine Kerkstraat 16huis
eigenaarDirk Douwes q.q.
gebruikerWouter Daniels
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-015 , folio 107vKleine Kerkstraat 16huis
eigenaarDirk Douwes q.q.
gebruikerOege Clasen
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-015 , pag. 104Kleine Kerkstraat 16T.S. Stephany 0‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0145r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenT. S. Stephany procureur


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0145r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ [niet vermeld] wijk E-229305‑00‑00 cghuis
koperRein Ages, gehuwd met
koperAntje Jans
naastligger ten oosten [staat: noorden]Kleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjalke Koster
naastligger ten noordenT. S. Stephany procureur
verkoper q.q.Sikke Wijnalda, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Jan A. Bakker, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerdtje Sikkes Westra, weduwe van
verkoperwijlen Evert Wijnalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Ages [Zijlstra] x Antje Jans kopen een huis wijk E-229. Ten O. en Z. de straat, ten W. Tjalke Koster, ten N. procureur T.S. Stephany. Geen grondpacht. Gekocht van (de kooplieden Sikke Wijnalda en Jan A. Bakker als curatoren van de door de erven verworpen boedel en nalatenschap van) Sjoerdtje Sikkes Westra wd. Evert Wijnalda, voor 305 CG.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Hans Hanses Rost/Ros... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, BS huw 1831 1835 huwelijken, ovl 1856; vrouw H.R. gebruiker wijk E-230; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Taeke Stephanus Stephani... van wijk E-128; gebruikers Johannes de Graaf, kapper, Klaas Oosterbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk E-230; gebruiker Hans Ros vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-162; gebruiker H. Tamboezer, commies, en Jan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-230Kleine Kerkstraat 16erven Stephanyvrouw Hans Ros


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat 16erven Taeke Stephany Harlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Gerben Jans Fluitman... BS huw 1829 1847 overlijdens, ovl 1850; oud 35 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk E-230; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Sietske Eeltjes Rispens... 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-230Kleine KerkstraatGerben J Fluitman35 jpannebakkerGaastm, rooms katholiek, gehuwd
E-230Kleine KerkstraatSietske Rispens35 jHerenveenv, rooms katholiek, gehuwd
E-230Kleine KerkstraatAaltie Fluitman9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatSetske Fluitman6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatGeertje Fluitman4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatJanna Fluitman2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Jetske Tjeerds Kooistra... en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat E-230Joël Simons de Leeuw woonhuis


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-230Kleine Kerkstraat 16Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings.


1869 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
vermeld alsgeschat adresbericht
E-230Kleine Kerkstraat 16Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 ten huize van Fekkes door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 385,5.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1054Kl. Kerkstraat E-230 Baukje van Eken woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat 16 (E-229)Hendrik Kramerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Kerkstraat M. Koopmansjongens: , meisjes:
vrouwen:
slagerij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 16beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.073847055435181


  terug