Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Kromme Elleboogsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKromme Elleboogsteeg 1(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-225G-387


Naastliggers vanKromme Elleboogsteeg 1
ten zuidenKromme Elleboogsteeg 3
ten westenLammert Warndersteeg 3
ten noordenLammert Warndersteeg 3


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 1Kromme elleboogsteeg160‑00‑00 ggkamer met een loods
koperJetscke Jarichs
naastligger ten oostende hof van Gerrit Gouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker
naastligger ten noordende zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstra


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275v van 10 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 1Cromellebooghsteegh115‑00‑00 cgkamer
koperHendrick Pytters, gehuwd met
koperAntie Merkes
naastligger ten oostende hof van Gerrit Goukes
naastligger ten zuidende ingang van de tuin
naastligger ten westende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten westende keet nu van Cornelis Minses
naastligger ten noordende keet eerder van gemeensman Wopke Acker
naastligger ten noordende keet nu van Cornelis Minses
verkoperJetske Jarichs [staat: Jacobs], en haar broer
verkoperds. Nicolaus Jarichides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters x Antie Merkes kopen een kamer met loodsje in de Crommelleboogsteegh. Ten O. de hof van Gerrit Gouckes die een ingang heeft ten zuiden van de keet van gemeensman Wopke Acker die nu van Cornelis Minses is, die ten W. en N. staat. Geen grondpacht. Gekocht van Jetske Jacobs gesterkt met haar broeder ds. Nicolaus Jarichides, voor 115 cg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361r van 12 jul 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 1Kromelleboogsteeg OZ210‑00‑00 cgkamer en loods
koperDoede Hendrix koopman
naastligger ten oostende hof van Gerrit Goukes
naastligger ten zuidende hof van Gerrit Goukes
naastligger ten westenKromelleboogsteeg
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg
verkoperHendrick Pieters c.u.opzichter van de turfmeting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt een camer en loodske c.a. in de Kromme Elleboog steeg. Ten O. en Z. de hof van Gerrit Gouckes, ten W. en N. die stegen. Gekocht van Hendrick Pieters, opzichter der turfmeters, voor 210 cg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0059r van 18 jun 1693 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 1Lammert Warndersteeg350‑00‑00 ggkamer
aanhandelaarMinse Cornelis koopman te Amsterdam
naastligger ten oostenGerrit Goukes
naastligger ten zuidenGerrit Goukes
naastligger ten westenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten noordenKromme Elleboogsteeg
verwandelaarJoannes Willems Vosmakoopman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0206r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende uitgang van de hof van de kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes c.u.koopman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0215v van 16 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes koopman


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 1Kromme Elleboogsteeg op de hoek achter de zoutkeet van de koper180‑00‑00 cgwoning
koperTjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander
huurderHendrik bontwever
naastligger ten oostenJelle Stijl koopman
naastligger ten zuidenJelle Stijl koopman
naastligger ten westenTjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander
naastligger ten noordenstraat
verkoperGerrytje Beerns, gehuwd met
verkoperCoene Jogchems Schuiteboer


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Tjallingii


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-225Kromme Elleboogsteeg 1Frans Tjallingii... wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-328, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv f. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-225Kromme Elleboogsteeg 1wed F Tjallingiizoutpakhuis


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-225Kromme Elleboogsteeg 1koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 926Kromme Elleboogsteeg 1Sybrand Tjallingii en mede eig.koopmanHarlingenpakhuis of zoutbergplaats (36 m²)


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-225Kromme Elleboogsteeg 1koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 926Lammert Warndersteeg G-225erv. Cornelis J. Teves pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 926Weverstraat G-387 Dirk Tjallingii bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5181Kromme Elleboogsteeg 1 (G-ong)fa. Frans Tjallingiiwoonhuis


2023
0.025119066238403






  terug