Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kroonsteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kroonsteeg 3 6-ong 6-ong F-225 F-217
Naastliggers vanKroonsteeg 3
ten oostenKroonsteeg 1
ten zuidenKroonsteeg 5
ten westende Kroonsteeg
ten noordenKroonsteeg 1


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pier Lasens


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224r van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pier Lasens


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0011r van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kroonsteeg 3Kroonsteeg OZ [niet vermeld]woning
 
koperSierk Cornelis, gehuwd metmr. schoenmaker140-00-00 GG
koperTrijntje Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJohannes Gerryts
verkoperHester van Castel c.m., erfgenaam van haar grootmoeder
erflaterwijlen Hester van Cryken


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0141v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0250r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kroonsteeg 3Lanen ZZ in de steeghuis
 
koperEvert Beva bankier111-00-00 GG
naastliggerde steeg naast Jurre verver
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntje Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Cornelismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, bankhouder, koopt een woning zz. Lanen in de steeg naast Jurre, verwer c.u., en lopende tot het huis van de verkoper. Geen grondpacht. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Trijntje Harmens wv Sierk Cornelis, in leven mr. schoenmaker, voor 111 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Beva bankhouder


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kroonsteeg 3Lanen ZZwoning
 
kopergezworen gemeensman Jouke Olinjus koopman150-00-00 GG
huurderTrijntje Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenhet vorige perceel, gekocht door Jouke Olinjus
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevabankier


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet volgende perceel, gekocht door Jouke Olinjus


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-124 Kroonsteeg 3Olphert Sijmons
6-124 Kroonsteeg 3Jan Tjebbes, 39 jaar, gehuwdmatroos
6-124 1/2Kroonsteeg 3Cornelis S Vorst


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-225Kroonsteeg 3Cornelis Sjierks Vorst... kind: Tryntje Kornelis Vorst, geb 18 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-225, winkelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-225Kroonsteeg 3Cornelis S Vorst Cornelis S Vorst winkelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1384Kroonsteeg 3Heere Ages BakkerHarlingentimmerknegthuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-225Kroonsteeg 3Gerrit Willems van der Ploeg... wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-225LaanenGerrit van der Ploeg29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
F-225LaanenAntie Bakker26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-225LaanenHerre van der Ploeg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-225LaanenDaniel van der Ploeg3 jHelderm, protestant, ongehuwd
F-225LaanenAge van der Ploeg6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-225Kroonsteeg 3Fokelina Tigchelaar, overleden op 19 februari 184217 mnd (geboren 12/9/1840), overleden Lanen F 225, onechte dochter van Fokelina Tigchelaar, dienstbode. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-225Kroonsteeg 3Marcus Israël Cats, overleden op 1 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Bolsward, overleden Lanen F 225, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1384F-225 (Lanen)Sicco Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1384F-217 (De Lanen)Sicco Baronwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1384Kroonsteeg 3 (F-217)Dirk W. Kroon (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kroonsteeg 3 Johannes Pascallos werkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kroonsteeg 3W. de Groottransportarbeider
  terug