Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 7 6-059 1/2 6-063 E-145 E-144
Naastliggers vanLanen 7
ten oostenLanen 9
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 5
ten noordenPoortje 13


aangrenzende stegensteeg
Lanen 7Drie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg ten oosten
Lanen 7't Poortje ten westen


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122v van 12 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Stoffels


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251v van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 7Lanen NZ hoek Drie Roemerssteeg [staat: lanen WZ hoek dirck lieuuessteeg]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oosten*Drie Roemerssteeg [staat: dirck lieuuessteeg]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenPoortje [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gerryt Bauckes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Stoffel Bauckes, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Jansen, gehuwd met
verkoperwijlen Siuerd Bauckes
verkoper q.q.Freerck Jansen, geauthoriseerde curatorBolsward
verkoper q.q.Gerryt Bauckes, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde weeskinderen van wijlen Wouter Jansen
verkoper q.q.Jarich Reins, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Stoffel Bauckes, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Stoffel Jansen
erflaterwijlen Jan Stoffels, gehuwd met
erflaterwijlen Anna Wouters


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263r van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 7Lanen NZhuis
 
koper provisioneelPieter Jansen 266-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCleys Bartels
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHere Gatses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072r van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0164r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 7Lanen NZhuis
 
koperSimen Wytses, gehuwd metgildebode van het smalschippersgilde435-00-00 GG
koperTrijntie Tieerdts Koe
naastligger ten oostenDirk Jans mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenUlbe Cornelis mr. schoenmaker
naastligger ten noordende woning in het poortje ten oosten van de steeg
verkoper van 3/4meerderjarige en ongehuwde dochter Annetie Hilbrands, en namensAmsterdam
verkoper van 1/8de kinderen van haar zuster Pytter Wobbes, en zijn broerAmeland
verkoper van 1/8Hilbrand WobbesAmeland


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0348r van 17 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074v van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-059Lanen 7kamer
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-059Lanen 7kamer
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-059 Lanen 7kamer
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-059 Lanen 7kamer
eigenaarRutger Goslings
gebruikerRutger Goslings
huurwaarde28-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-15-00 CG
opmerking[samen met 6-058]


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0163r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[als huurder] Ellert Jansen


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296v van 17 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 7Lanen NZhuis
 
koperTrijntie Jogchums, gehuwd met300-00-00 GG
koperBastiaen Bicker koopman
huurderEllert Jansen c.u.35-00-00 CG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenHarke Geerts
verkoperJogchum Eelkes Butterkoopermr. pannenbakkerWinsum


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-059 Lanen 7Ellert Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-059 Lanen 7half huis
eigenaarHarke Geerts
gebruikerHarke Geerts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0185r van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0108v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0217v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 7Lanen NZhuis
 
koperMarten Hendriks, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht650-00-00 CG
koperAaltje Stitterts
huurderMartjen vroedvrouw
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenHarke Geerts
verkoperTrijntje Jogchems, weduwe van
verkoperwijlen Bastiaan Bickers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Hendriks, matroos op het Princejagt x Aaltie Stitterts, koopt huis tussen het Poortje en de Drie Romerssteeg. Gekocht van Trijntie Jogchems wv Bastiaan Bicker.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0010r van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0166r van 26 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0052v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoortje, het


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0112v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Hendriks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-063 Lanen 7Sipke T Hendriks wed2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-145Lanen 7Hielke Bokkes Overberg... huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1818, ovl 1827, ovl 1835; gebruiker van wijk E-145, oud schipper; eigenaar is Sipke Hendriks wed., 1814. (GAH204); kind: Jetske Hielkes, geb 10 okt 1799 HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-145Lanen 7Sipke Hendriks... 27 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Zipkes, ged 22 jan 1760 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk E-145, gebruiker is Hielke B. Overberg, oud schipper, 1814. (GAH204); Hijlke Bokkes ende Trijntje Sipkes, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-145Lanen 7Sipke Hendriks wedHielke B Overberg oud schipper


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-145Lanen 7Hielke Sipkes Overberg, overleden op 4 juli 1822zoon van Sipke H. Overberg (Laanen E 145) en Esserdina van der Zeef (tekent met Edzart Doena van der Zeef). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 23 dec 1828
adressoortbedraggebruik
E-145Lanen 7koopaktefl. 500huis E-145
 
verkoperTrijntje Sipkes (gehuwd met Hylke Bokkes Everberg)
koperAuke Sybrens Molenaar (gehuwd met Sara Alberts Bosman)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1243Lanen 7Auke Sijbrens Molenaar en kinderenHarlingenpakhuisknegthuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-145Lanen 7Auke Sybrens Molenaar... E-179, supp wijk E-316, supp wijk G-437; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-145; VT 1839; geb 1 jan 1795, ged 27 jan 1795 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Pijters Molenaar en Maartje Durks ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-145Lanen 7Rigtje Sybrands Wijkel... 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei HRL. en 20 en 27 mei 1821 Barradeel, wonende te Almenum, N.H., ovl wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-145Lanen 7Trijntie S. de Vriesoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-145; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-145Lanen 7A Molenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-145LaanenAuke Molenaar44 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, pakhuisknegt
E-145LaanenSybren Molenaar13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-145LaanenMaartje Molenaar8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-145LaanenTrijntie Sjoerds de Vries52 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 21 en 23 van 21 feb 1855
adressoortbedraggebruik
E-145Lanen 7provisionele en finale toewijzingfl. 836huis aan de Lanen, E-145
 
verkoperAuke Sybrens Molenaar
verkoperGeertje Jelles de Vries (q.q.)
verkoperHendrik Andrae
koperReinder Steeksma


1862 - bewonersadresnaamgegevens
E-145Lanen 7Geertruida Jans van Rooyen... Harmanus vR, en Pietje Sipkes de Weerdt; BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1243E-145 (Drie Romersteeg)Reinder Steeksmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1243E-144 (De Lanen)Trijntje Bouwes van der Hoek, wed. R. Steekstra en medeëigenarewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1243Lanen 7 (E-144)Evert Kiers (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 7 Jan Nieuwenhuiskoopman
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Lanen 7 Anne Nieuwenhuiskoopman
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 7J.Mooijmandenmaker
Lanen 7A.Nieuwenhuiskoopman


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 7G. (Geert) de Wit


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 7rijksmonument 20491
  terug