Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 156-0706-0706-068E-157E-153


Naastliggers vanLanen 15
ten oostenLanen 17
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 13
ten noordenhet Schoolplein


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 15Schoolplein ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185r van 9 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyaleff Hessels


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0128r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tyalliff Hessels


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347r van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tyalliff Hessels


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0040v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten westenSyts Tyaliff


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 15Lanen NZ1119‑00‑00 gghuis
koperJan Bentes, gehuwd met
koperSijcke Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 cg
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Symen Janssen
naastligger ten noordenburgerhopman Reyn Eedes
verkoperSicke Elings
verkoperBente Tiaerts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018r van 17 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten westenSydts Tiallis


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jan Bentes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis naast zekere steeg van Jan Bentes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120v van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Bentes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 11rLanen 15Jan Bentesf. 1800-00-00


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0392v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063r van 10 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes [staat: Rinties]


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0028v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077r van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijde steeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-070 , folio 118Lanen 15huis
eigenaarJan Jansen Pott c.soc.
gebruikerWiltie Pieters
gebruikerAeltie
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-070 , folio 77rLanen 15huis
eigenaarJan Jansen Pott cum soc.
gebruikerBaucke Ydes cum soc.
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-070 , folio Lanen 15huis
eigenaarJan Jansen Pott cum soc.
gebruikerDouwe Jelles
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0205r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 15Lanen NZ68‑00‑00 gg1/8 huis
koperJan Hendriks Bostijn koopman te Amsterdam
eigenaar van 7/8Jan Hendriks Bostijnkoopman te Amsterdam
verpachter grondde weduwe van wijlen Dirk Sickes koopman0‑03‑08 cg
huurderDoeke Pieters c.soc.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenEvert Martens* kuiper
naastligger ten noordenClaes Braem koopman
naastliggerde weduwe van wijlen Hendrik Roptasijl
verkoper q.q.Otte Aukes, gecommitteerde crediteurwijdschipper
verkoper q.q.Evert Hylkes Hanekuik, gecommitteerde crediteuren vanfabrikeur
verkoperde geabandonneerde boedel van Gerben Tieerds, gehuwd metmr. lijnslager
verkoperDuke Jelles Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Bostijn koopt 1/8 van een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg, ten Z. de straat en diept, ten W. kuiper Evert (Martens?), ten N. Claes Braam [Nicolaus Bramius]. De overige 7/8 is al van koper. Gekocht van Gerben Tjeerds.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-070 , folio 77vLanen 15huis
eigenaarJan Jansen Pott erven
gebruikerDoeke Pieters
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0224r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 15Lanen NZ687‑10‑00 cg5/8 huis
koperDjoeke Pieters, gehuwd metmr. schoenmaker
koperWeltie Michiels
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: gang of opreed]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenEvert Martens mr. kuiper
naastligger ten noordenClaas Braam
verkoper van 1/4Trijntie Pytters, weduwe van te Terschelling
verkoper van 1/4wijlen Willem Jellesschipper te Terschelling
verkoper van 1/12Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantoren te Amsterdam
verkoper van 1/12Frans Hendriks Bostijndistillateur te Amsterdam
verkoper van 1/12Pytter Hendriks Bostijnmr. gortmaker te op de Wijk
verkoper van 1/8Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantoren te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Pieters koopt 5/8 van een huis, waarvan hij al 3/8 bezit. Vrije in- en uitgang door de opreed ten O. Ten Z. de Lanen, ten N. Claas Braam, ten O. de opreed, ten W. Evert Martens. Gekocht van Trijntje Pytters wv Willem Jelles, voor 1/4 en Jan Hendriks-, Frans Hendriks- en Pytter Hendriks Bostijn elk voor 1/12 en Jan Hendriks Bostijn ook nog voor 1/8.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-070Lanen 15Doeke Pieters, bestaande uit 5 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-070 , folio 77vLanen 15huis
eigenaarDoike Pytters cum soc.
gebruikerDoike Pieters cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0158r van 11 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijde steeg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0188v van 22 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoeke Pytters


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-070, fol. 106vLanen 15Doeke Pytters cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 4 kinderenschoenmaeker, mr.28:16:00 cg4:16:00 cgbestaet gemeen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0192v van 23 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 15Lanen NZ105‑00‑00 cg1/8 huis
koperDieuwke Pytters Galama bejaarde ongehuwde dochter, en haar zuster
koperSjouwkjen Pytters Galama bejaarde ongehuwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑08 cg
huurderde weduwe van wijlen Doeke Pytters Galama
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWopke Tjepkes
naastligger ten noordenJacob Clasen Braam
verkoperongehuwde dochter Klaaske Douwes Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke- en Sjoukje Pytters Galama, zusters en bejaerde vrijsters, kopen 1/8 huis nz. Lanen, waarvan zij al 7/8 bezitten, bewoond door hun schoonzuster wv Doeke Pytters Galama. Grondpacht 3 1/2 st. Ten O. een steeg, ten Z. de straat en Lanen, ten W. Wopke Tjepkes, ten N. Jacob Clasen Braam. Gekocht van vrijster Klaaske Douwes Vettevogel, voor 105 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194r van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Doeke Pyters


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-070 , folio 78vLanen 15huis
eigenaarDoeke Pyters wed. c.s.
gebruikerDoeke Pyters wed. c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 15Lanen NZ628‑00‑00 ggheerlijk huis
koperBauke Baukes mr. metselaar
huurderwijlen Weltje Migchiels
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrik Reidhorst
naastligger ten noordenWybrandus van Itsma
verkoper van 11/16Auke Jans Backer, gecommitteerdekoopman
verkoperJan Pieters Oldaans, gecommitteerdekoopman
verkoperDouwe Hanekuyck, gecommitteerden vd nagelaten boedel vankoopman
erflaterwijlen Weltje Migchiels, weduwe van
erflaterwijlen Doecke Pyters
verkoper van 5/16Dieuke Pieters
verkoperSjoukjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Baukes koopt een huis nz. Lanen met vrije in- en uitgang in de opreed of steeg ten O. Met mandelige put achter de stal van de juffers Vermeersch. Ten O. de steeg, ten Z. de Lanen, ten W. Hendrik Reidhorst, ten N. Wibrandus van Itsma. Verkopers erven Doeke Pieters [Galama].


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-070 , folio 78vLanen 15huis
eigenaarBauke Baukes
gebruikerBauke Baukes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0205v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Baukes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-068 , folio 135rLanen 15huis
eigenaarBauke Baukes
gebruikerBauke Baukes
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerAndries Martens
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0303r van 14 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0073r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Baukes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-068 , folio 135rLanen 15huis
eigenaarBauke Baukes
gebruikerBauke Baukes
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerAndries Martens
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerAle Gerryts
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0221v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 15Lanen NZ80‑00‑00 cghuis
koperHylke Minnes, gehuwd met
koperYttje Fredriks
huurderBaukje Rinnerts c.u. en c.s.
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: straat]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bokke Gooitjes
naastligger ten noordenburgemeester Schaaff
verkoperBauke Baukes oud ruim 65 jaren, enmr. metselaar
verkoperongehuwde dochter Neeltje Baukes ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jaren


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0268r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-068 , folio 135rLanen 15huis
eigenaarHylke Minnes
gebruikerHylke Minnes
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerAle Gerryts
huurwaarde19‑00‑00 cg
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0299v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Minnes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-067, pag. 94Lanen 15Hylke Minnes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-068 , pag. 131Lanen 15Hylke Minnes 3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Hielke Minnes Wiersma... Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga, 1814. (GAH204); id. van wijk E-157; gebruikers Jan Groote wed., winkeliersche, Paulus Keyzer wewer, Anth. de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Jan Groote... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Paulus Keyzer... 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-157Lanen 15Hielke M Wiersmawed Jan Grootewinkeliersche
E-157Lanen 15Hielke M WiersmaPaulus Keyzerwewer
E-157Lanen 15Hielke M WiersmaAnthonie de Boersjouwer


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-157Lanen 15provisionele en finale toewijzingfl. 155huis op de Laanen E-157
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperBernardus van Loon


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 84 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-157Lanen 15Antje Eeltjes Rispins, overleden op 27 december 1821dochter van Eeltje Hanses Rispens, scheepstimmerman (Laanen E 157, wednr. Aukje Jans) en Namkje Jans Klink, zuster van minderjarige Grietje en Jan Eeltjes Rispins, halfzuster van minderjarige Sytske, Hans en Taede Eeltjes Rispins (uit1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1258Lanen 15Pieter Siderius verwerHarlingenhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Anna Siderius... Doudes S, en Anna Alida Geis; dopen Grote Kerk HRL 1809; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-157; VT1839; geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes Siderius en Anna Miea ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Anne Mijke Geis... van genoegzaam bewijs, 12 jul 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-157; VT1839; kind: Anna Pieters Siderius, geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Pieter Douwes Siderius... bewijs, 12 jul 1806; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1829, verver en glasemaker, wijk E-157; VT1839; kind: Anna Pieters Siderius, geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Miea ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-157Lanen 15P D Siderius stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-157LaanenPieter D Siderius66 jverwer en glazemakerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-157LaanenAnna Maria Geis56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-157LaanenAnna P Siderius29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-157LaanenHarmanus Siderius20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 315 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-157Lanen 15Anna Maria Geis, overleden op 9 november 184461 jr (geboren 28/2/1782), overleden Lanen E 157, vrouw van Pieter Siderius, moeder van Anna (vrouw van Jacob Hendriks Wielinga, loten debitant Sneek), Douwe, kastelein, Willem, bakkersknecht Leeuwarden en Harmanus Pieters Siderius, verver. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Akke Johannes Alkema... Gelbrig Simons, (vdr in huwelijksakte vermeld als: Alkema); BS huw 1826, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 33 jaar, geb Winderweer ?, wonende te HRL. 1839, wijk E-129; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Getje van der Werfgeb 4 jun 1796 Workum, ovl 18 nov 1866 HRL, huwt met Gerben Velthuis, Nederlands Hervormd ovl wijk E-157, dv Albert vdW. en ... ; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-182


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-157Lanen 15Lammert Heiner... Hendrik H, en Hinke Zandstra; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-129; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1258de Lanen E-157Cornelis van der Schoot woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1258De Lanen E-153 Hermanus Siderius woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4382Lanen 15 (E-153)Bernard Meinsma (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 15W. Nielsenmatroos


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39294
Lanen 15Pieter Kuiper


2023
0.080163955688477


  terug