Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 166-1296-1296-126F-227F-219
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 166-1286-1286-125F-227F-219


Naastliggers vanLanen 16
ten oostenLanen 18
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 14
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 16Kroonsteeg ten oosten


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071r van 15 sep 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16Lanen ZZ330‑00‑00 ggdwarshuis en plaats
koperBarelt Jans, gehuwd metroeper
koperAntie Feddes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑07‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSalves Martens
naastligger ten zuidenWybe Jans
naastligger ten westenhet huis nagelaten door mr. Johannes Guilhelmi
naastligger ten noordenLanen, het diept van de
verkoperJeltje Hottinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarelt Jans, roeper (of Roeper) x Antje Feddes kopen een dwarshuis op de Lanen. Ten O. Salves Martens en een steegje, ten Z. Wybe Jans, ten W. mr. Johannes Guillelmi, ten N. het diept van de Lanen. Grondpacht 7 st aan de Stadsarmen. Gekocht van Jeltje Hottinga voor 330 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0161r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Jansen Star


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071r van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTieerd Jansen Schol


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0053r van 9 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: straat]


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16Lanen ZZ351‑00‑00 gghuis met plaats en bleekveld
koperClaas Sjoerds
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende woning van Jetze
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten noordenLanen
verkoperBauckjen Bouwes, gehuwd met
verkoperSicke Salomonshavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sjoerds (Schrik) koopt een huis zz. Lanen, bestaande uit twee voorkamers, keuken, plaats en bleekveld. Ten O. de openbare steeg, ten W. erven Joris Hiddema, ten Z. Jetze [woninge], ten N. de Lanen. Vrije in- en uitgang zuidwaarts naar de Schritsen. Grondpacht 17 st. Gekocht van Baukje Bouwes x havenmeester Sicke Salomons voor 351 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N. havenmeester


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16achterKroonsteeg WZ [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]137‑00‑00 ggvier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers)
koperAntie Jans IJsenbeeck
huurderPier Laessen c.s.wijdschipper
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerdsen wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N. havenmeester
verkoperThijs Claessen, gehuwd metschipper op Sneek
verkoperTrijntie Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans IJsenbeek koopt 4 camers, bestaande uit 2 benedencamers en 2 opkamers, in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen, en waarin wijdschipper Pier Laesen woont. Ten O. die camers, ten Z. wijschipper Tjeerd Tjeerds, ten W. die steeg, ten N. de havenmeester. Koperse moet de schutting en de deur daarin, die tot beveiliging van die camers dient, zelf onderhouden. Gekocht van Sneker schipper Thijs Claesen x Trijntje Fransen voor 137 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 125Lanen 16huis
eigenaarJancke Broers
gebruikerRixtie Hilbrands
gebruikerCornelis Pieters wed.
gebruikerPiebe Hessels
gebruikereen weduwe
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 125Lanen 16huis
eigenaarClaes Sioerds
gebruikerClaes Sioerds
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 81rLanen 16huis
eigenaarJancke Broers
gebruikerDirk Ellerts wed. cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 81rLanen 16huis
eigenaarClaes Sioerds
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057r van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Sjoerdts


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio Lanen 16huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerRixtje Hilbrands cum soc.
gebruikereen wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio Lanen 16huis
eigenaarClaes Sjoerds
gebruikerClaes Sjoerds
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 81vLanen 16huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerSipkjen Ruerds wed. cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 81vLanen 16huis
eigenaarClaas Sjoerds wed.
gebruikerClaas Sjoerds wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0210r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16Lanen ZZ603‑00‑00 ggdwarshuis
koperJan Sickes Bullart, gehuwd mettrekveerschipper
koperGepke Lykles
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenJanke Broers
naastligger ten westenClaas Braam
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/4burgemeester Sioerd Clasen Schrik
verkoper van 1/4Wybrigjen Clases Schrik, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Annius Sioerds Adenburgmr. metselaar
verkoper van 1/4Rinske Clases Schrik, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Sibren Sibrenskangieter
verkoper q.q.Feddrik Aises Mahui, administratorkoopman
verkoper q.q.Claas Reyers Mahui, administratoren overkoopman
verkoper van 1/4, samen metde goederen van Janke Jans Bullart, kind van wijlen haar moeder
verkoperSicke Jans Bullart, kind van wijlen haar moeder
erflaterwijlen Grietie Clases Schrik, gehuwd met
erflaterwijlen Jan Sickes Bullart
erflaterwijlen Claas Sioerds Schrik, gehuwd metbeurtschipper
erflaterwijlen Lolkjen Ewerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sickes Builart, trekschipper x Gepke Lykles koopt een dwarshuis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Claas Braam, ten Z. Janke Broers, ten N. straat en diept. Gekocht van burgemeester Sjoerd Clasen Schrik, Wybrigjen Clasen Schrik wv mr. metselaar Annius Sioerds Aardenburg, en Rinske Clasen Schrik wv Sibren Sibrens Kannegieter, elk voor 1/4, en Feddrik Aises- en Claas Reyers Mahui, in qlt. als administratoren over de goederen van Janke- en Sicke Jans Builart, de kinderen van wl. Grietje Clasen Schrik x Jan Sickes Builart, elk voor 1/4, als erven van hun ouders en grootouders Claas Sioerds Schrik, beurtschipper x Lolkjen Everts, voor 603 gg.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0054v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Sickes


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0054v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16achterLanen naar de Schritsen, doorgaande steeg van de400‑00‑00 cghuis of woning
koperAnderies Doedes matroos op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]
naastligger ten zuidenHendrik Pieters
naastligger ten westenPieter Scheltes
naastligger ten noordenJan Sickes
verkoperTrijntie Hoites meerderjarige ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Andries Doedes, matr. op het Admiraliteit jacht, koopt een huis met 2 grote beneden- en 2 grote bovenkamers, bewoond door diverse gezinnen, tussen Lanen en Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Pieter Scheltema, ten Z. Hendrik Pieters, ten N. Jan Sickes (Builart?). Gekocht van Trijntje Hoites, voor 400 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-128Lanen 16Freerk Pieters, bestaande uit 6 personen04‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003ra van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16Lanen ZZ670‑14‑00 gghuis en tuintje
koper provisioneelClaes Bretton mr. hoedenmaker
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westenClaas Braam
naastligger ten noordenLanen
verkoperGepke Lykles, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Jan Sikkes Builart, en voogd van hun minderjarige zoon
verkoperSalomon Jansen Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGepke Lykles wv Jan Sikkes Builart laat een huis zz. Lanen verkopen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Andries Doedes, ten W. Claes Braam. Er is geboden door Claas Bretton.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 81vLanen 16huis
eigenaarAndrys Doedes
gebruikerFreerk Pytters cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 81vLanen 16huis
eigenaarClaas Bretton
gebruikerSjouke Ferwerda
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-128, fol. 113rLanen 16Freerk Pytters cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenmatroos11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 82vLanen 16huis
eigenaarAndries Doedes
gebruikerFreerk Pyters
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 82vLanen 16huis
eigenaarClaas Bretton
gebruikerClaas Bretton
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0009v van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 82vLanen 16huis
eigenaarAndrys Doedes
gebruikerFreerk Pyters
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 82vLanen 16huis
eigenaarClaas Bretton
gebruikerClaas Bretton
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 140vLanen 16huis
eigenaarAndries Doedes wed.
gebruikerChristiaan Christoffels
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJanke Gerryts
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Geerts wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerMinne Jansz
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126 , folio 141rLanen 16huis
eigenaarburgemeester Schaaff
gebruikerAlbert Meijer
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: lasten02‑17‑00 cg
huurwaarde totaal52‑03‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑09‑08 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKroonsteeg staat: doorgaande steeg]


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. B. Schaaff


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16achterKroonsteeg WZ [staat: steeg tussen Schritsen en Lanen]250‑00‑00 cghuis
koperWybren Broers, gehuwd mettimmerman
koperTrijntje Hendriks Reidhorst
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWybren Broers timmerman
naastligger ten westenW. C. Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTrijntje Hendriks Reidhorst
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. B. Schaaff
verkoperAntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 140vLanen 16huis
eigenaarWybren Broers
gebruikerafgebroken
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Dirks
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerSimon Jurjens
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerafgebroken
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126 , folio 141rLanen 16huis
eigenaarburgemeester S. Schaaff erven
gebruikerJurre Jacobs
huurwaarde44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑17‑00 cg
huurwaarde totaal41‑03‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 140vLanen 16huis
eigenaarWybren Broers
gebruikerafgebroken
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Dirks
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerafgebroken
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerSimon Jurjens
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126 , folio 141rLanen 16huis
eigenaarS. Schaaff Bzn. erven
gebruikerMarten C. Coster
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑17‑00 cg
huurwaarde totaal52‑03‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑09‑08 cg
grondpacht vanS. Schaaff Bzn. erven
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0135r van 2 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gongrijp


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0135r van 2 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 16achterKroonsteeg WZ [staat: doorgaande steeg tussen Schritsen en Lanen]88‑05‑00 cghuis
koperJan Martens, gehuwd met
koperTrijntje Pieters
huurderSymon Jurjens c.u.
huurderHendrik Dirks c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Schoot
naastligger ten westendr. H. J. Westra
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gongrijp
verkoperWybren Broersmr. timmerman


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 24 van 11 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-227Lanen 16koopaktefl. 500huis F-227
 
verkoperHendricus Westra
koperPieter van der Stok


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-126 , pag. 137Lanen 16Pieter van der Stok 2‑10‑00 cg


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 16Jacob Jacobifl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-227Lanen 16Jacob JacobiJacob Jacobistads bode


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1387Lanen 16erven wed. Jacob Jacobi Harlingenhuis en erf (128 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
F-227Lanen 16Huizinge met annexen zuidzijde der Lanen, bewoners de kinderen van Jacob, Jacobi. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-227Lanen 16Aaltje Willems van der Meer... Spleet; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1834, ovl 1874; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-227Lanen 16Hartman Hoek... huw 1834, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-227Lanen 16Hiske Geerts de Groot... BS huw 1817, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-296; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-227Lanen 16Homme Poort... 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk D-135, wijk F-296; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-227; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-227Lanen 16H Poort stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-227LaanenHartman B Hoek34 jzeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-227LaanenAaltie van der Meer36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-227LaanenMaria Stuut12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-227LaanenWillem H Hoek2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenCatharina Hoek4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-227LaanenHomme T Poort49 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
F-227LaanenHiske de Groot52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-227LaanenTaeke Poort18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenGeert Poort14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenZwaantje Poort21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1387Lanen F-227Hein H. Drost woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1387De Lanen F-219 Sijbrandus Drost woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4736Lanen 16 (F-219)Henricus Stootmanwoonhuis en pakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 16H.C. (Helena) Kamstra wv Knoop


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 16beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.20483493804932


  terug