Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 186-126 6-122 F-224F-216


Naastliggers vanLanen 18
ten oostenLanen 20
ten zuidenKroonsteeg 1
ten westenLanen 16
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 18Kroonsteeg ten westen


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0161r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ1000‑00‑00 GGhuis
koperHaeye Sytses c.u.wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJop Jansen zeilmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Jacob Jansen Star
naastligger ten noordenLanen
verkoperSytske Obbes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Hoyte Tietes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaeye Sytses, wijdschipper c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. zeilmaker Jop Jansen, ten W. wd. Jacob Jansen Star, ten N. die straat. Grondpacht 50 st. Gekocht van Sytske Obbes wv Hoyte Tietes voor 1000 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0034va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Hendrix


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0053r van 9 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 20rLanen 18Pier Laasenf. 1400-00-00


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Pier Laessen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126Lanen 18huis
eigenaarwed. Pier Lasens
gebruikerwed. Pier Lasens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126Lanen 18huis
eigenaarPier Lasens erven
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057r van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ620‑00‑00 CGhuis, plaats en kamer
koperTybertus Doolweert, gehuwd met
koperHester van Krieken
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Jansen
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Sjoerdts
naastligger ten noordenLanen
verkoperLaes Piers
verkoperLieuwe Piers
verkoperEelcke Piers


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126Lanen 18huis
eigenaarEybertus Doolwert
gebruikerEybertus Doolwert
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126Lanen 18huis
eigenaarwed. Eibertes Doolwits
gebruikerwed. Eibertes Doolwits
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0210r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-126 Lanen 18wed. comsrs. Doolwert, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003ra van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-126Lanen 18huis
eigenaarwed. Egbert Doolwert
gebruikerwed. Egbert Doolwert
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0110r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van commissariske Doolwit


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0009v van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ404‑07‑00 GGhuis
koperJohannes Gerryts, gehuwd metmr. bontwever
koperGryttje Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderJouke Douwes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende woning gekocht door Sierk Cornelis c.u.
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperHester van Castel c.m., erfgenaam van haar grootmoeder
erflaterwijlen Hester van Kryken


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0207r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Grol


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0232r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Grol


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Grol


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ371‑07‑00 CGhuis
koperEvert Beva bankhouder
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenHeere Meiles
naastligger ten zuidenWouter Ales
naastligger ten westenEvert Beva bankhouder
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoper q.q.Jan Teuteling, gelastigde vanmr. bontwever
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Johannes Gerrytsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, bankhouder, koopt een huis zz. Lanen. Grondpacht 7 st aan de stad. Ten O. Heere Meiles, ten Z. Wouter Ales, ten W. de koper en een steeg, ten N. de straat. Gekocht van (de gelastigde van de gezamenlijke erven van) Johannes Gerryts, mr. bontwever, voor 371 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ410‑00‑00 GGhuis
kopergezworen gemeensman Jouke Olinjus koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderJan Simons
huurderClaas Hylkes
huurderYtje Lammerts
naastligger ten oostenHeere Meiles
naastligger ten zuidenhet volgende perceel, gekocht door Jouke Olinjus
naastligger ten westenKroonsteeg staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevabankier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.H. Olinjus, gemeensman, koopt (a) een huis zz. Lanen, in drieen bewoond. Ten O. Heere Meiles, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. perceel b), ten N. de Lanen. (b) een woning. Ten O.?, ten W. en Z. een doorgaande steeg, ten N. perceel b). Gekocht van Christina de Veer wv Evert Beva, banquier.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. H. Olinjus


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0094r van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Heer J. H. Olinjus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-122, pag. 137Lanen 18Jouke H Olinjus2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Antje Reinders... 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Auke Cornelisovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk F-224, gealimenteerd; medegebruiker Iebeltje de Vries, uitdraagster, Cornelis Dirks wed., gealimenteerd; eige-naar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Cornelis Dirksovl voor 1815; wed. C.D. gebruiker van wijk F-224, gealimenteerd; medegebruiker Iebeltje de Vries, uitdraagster, Auke Cornelis wed., gealimenteerd; eigenaar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Iebeltje de Vriesgebruiker wijk F-224, uitdraagster; medegebruikers Cornelis Dirks wed., gealimenteerd, Auke Cornelis wed., gealimenteerd; eigenaar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Jouke Hendriks Olinjus... Abrahams wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-161; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-224; gebruikers Iebeltje de Vries, uitdraagster, Cornelis Dirks wed., gealimenteerd, Auke Cornelis wed., ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-224Lanen 18J H Olinjus Iebeltje de Vries uitdraagster
F-224Lanen 18J H Olinjus Cornelis Dirks wedgealimenteerd
F-224Lanen 18J H Olinjus Auke Cornelis wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1386Lanen 18Heere Ages BakkertimmerknegtHarlingenhuis (42 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 293 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Hielke Jans van Slooten, overleden op 21 december 1834zoon van Jan van Slooten, sloeproeier (Laanen F 224) en Aagje van Lichtenberg, broer van minderjarige Jan, Thomas, Jane, Geziena-?Wilhelmina, Maaike en Leeuwkje Jans van Slooten. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 181 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Jan Barends Otto, overleden op 7 juli 1837zoon van Barend Otto, sloeproeier (Laanen F 224) en wijlen Wilhelmina van der Linden, broer van Trijntje en minderjarige Eeke, Eeuwe, Benjamin, Rinke, Hein en Maaike Barends Otto. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 217b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Maaike Barends Otto, overleden op 7 oktober 18375 jr, dochter van Barend Otto, sloeproeier (Laanen F 224) en wijlen Wilhelmina van der Linden, zuster van Trijntje en minderjarige Eeke, Eeuwe, Benjamin, Rinke en Hein Barends Otto. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Albert Casjens van der Velde... te Norden 1831; BS huw 1831, ovl 1865; oud 38 jaar, geb Norden en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-224 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Johanna Uilkesoud 62 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Sjieuwke Drayeroud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-224LaanenAlbert van der Velde38 jschoenmakerNordengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-224LaanenSjeuwke Drayer39 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-224LaanenHendrik van der Velde5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-224LaanenKarel van der Velde3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-224LaanenGesiena van der Velde15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-224LaanenDorothea van der Velde8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-224LaanenYda van der Velde6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-224LaanenRein Gerbranda35 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-224LaanenGatske Visser50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-224LaanenCornelia Bakker17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-224LaanenJohanna Uilkes62 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-224LaanenJan Jacobs Zoete23 jgeenHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
F-224LaanenGrietje de Vries22 jNimwegengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-224LaanenJacobus J Zoete2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Janna Ulkes van der Werf, overleden op 31 januari 184166 jr, geboren Makkum, overleden Laanen F 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 69) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Jacob Meilkerts Zeylmaker, overleden op 3 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 15/1/1834), overleden Lanen F 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Grietje Gerrits van der Ploeg, overleden op 28 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 20/10/1845), overleden Lanen F 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Hendrik Feenstra, overleden op 18 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 jr, geboren Amsterdam, overleden Lanen F 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1593 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-224Lanen 18Louize S. Lodewijks Fluchmacher, overleden op 3 oktober 1849S.=Susanne, dochter van Lodewijk B. Fluchmacher, zeeman (Lanen F 224) en Grietje van Deulen, zuster van minderjarige Jan en Sytske Lodewijks Fluchmacher. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Gatske Jans Visser... HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Visser en Aaltje Sibrens de Groot; de ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Tjerk Sjoerds van Reenen... Boer, 1839, zv Sjoerd vR, en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Melchior Zeilmaker... vd Woude op 25 jun 1829 HRL, huw.afk. 7 en 14 jun Dokkum en HRL, zeilmakersknecht in 1851, ovl wijk F-224, zv Eeltje Abes Z, en Truike Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1862, bev.reg. Ha18 51 ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-224Lanen 18Dieuwke Baukes Fopma... huwt met Doeke Jans Fokkema op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, werkster, N.H., ovl wijk F-224, dv Bauke Fransen F, en Pietje Posthumus/Postma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1867, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1386De Lanen F-216Sicco Baronwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1386Lanen 18 (F-216)Dirk Willem Kroon (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 18 Arjen Ploegstrakoopmanf. 600f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 18N.M. Gerritsschoenmaker
Lanen 18F. de Jagerbootwerker


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 18, HarlingenLanen 18 Huijserrijwielen, bromfietsen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 18rijksmonument 20502
  terug