Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 256-076 6-073 E-166E-159


Naastliggers vanLanen 25
ten oostenLanen 33
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 23
ten noordenLanen 27


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg, brede


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJohannes Janssen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0099v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAart Johannis


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAert Joannes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0267v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten westenhet huis van Aert Johannes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aart Joannis
naastligger ten westensteeg


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0202v van 25 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Aartz


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 12rLanen 25Jan Aartsf. 10000-00-00 (6000+4000)


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088r van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Jacob Aerts


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0116v van 24 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoris Hiddema


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0324r van 29 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021ra van 28 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Aerts


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25Lanen NZ658‑00‑00 GGhuis
koperCatharina Bruynsvelt, weduwe van
koperwijlen burgemeester Joannes Quicklenburgh
huurderSymen Buwes Schiere mr. kuiper40‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijlen Joost Havestadt
naastligger ten westeneen kamer en de hof van Harmanus Grettinga bouwmeester
naastligger ten noordenTrijntje Hendrix
verkoperburgemeester Symen Jacobs Bootsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje [Catharina] Bruinsveld wv burgemeester Joannes Quicklenburg koopt een huis dat geschikt is om in 2 delen te gebruiken, nz. Lanen. Ten O. een steeg, ten W. het huis van wl. Mr. Joost Havestadt en de camer en hof van bouwmeester Hermannus Grettinga, ten Z. de straat, ten N. Trijntie Hendrix. Het voorste huis is verhuurd aan Symen Bouwes Schiere, mr. kuiper en het achterhuis was voorheen een mouterij. Gekocht van Symon (en) Jacob(s) Bootsma, voor 658 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231v van 17 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Trijntie Bruinsvelt, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Quicklenburg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379r van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0048v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25Lanen NZ500‑00‑00 CGhuis
koperJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
koperWytske Pytters
naastligger ten oostenruime steeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende huisinge en zekere woninge daaragter nagelaten door mr. Joost Havestad
naastligger ten noordende stallinge van Yda Quiklenburg, gehuwd met
naastligger ten noordenLaas Haselaar
verkoperYda Quiklenburg, gehuwd met
verkoperBurgemeester Laas Haselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes [Wijngaarden], mr. kleermaker x Wytske Pytters koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een ruime steeg, ten W. Joost Havestad, ten Z. de Lanen, ten N. de stalling van de verkoper. Gekocht van Yda Quiklenburg x burgemeester Laas Haselaer.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0161v van 13 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Jan Ydes kleermaker


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194v van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten oostenWypkjen Pieters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-076Lanen 25pakhuis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerOene Tijssen
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-076Lanen 25pakhuis
eigenaarburgem. Haselaer
gebruikerJan Fabritius
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108r van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-076Lanen 25packhuis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerburgemeester Haselaer
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑03‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0223r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0044r van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Yedes Wijngaerden


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-076Lanen 25pakhuis
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerJan Wouters [doorgehaald]
gebruikerFreerk Fontein [doorgehaald]
opmerkingledig


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0168v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25Lanen NZ274‑14‑00 GG3/4 huis
koperJan Jansen Wijngaarden, gehuwd metmr. rijglijfmaker
koperAnna Hendrix
eigenaar van 1/4Jan Jansen Wijngaarden, gehuwd metmr. rijglijfmaker
eigenaar van 1/4Anna Hoendrix
huurderYede Jansen Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenGerben Johannis mr. schoenmaker
naastligger ten noordenJan Tomas IJsenbeek koopman
verkoper van 1/4Bauke Wijngaarden, en zijn broermr. zilversmid te Amsterdam
verkoper van 1/4Pytter Jansen Wijngaardenmr. rijglijfmaker te Amsterdam
verkoper van 1/4Yede Jansen Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Wijngaarden, mr. rijglijfmaker x Anna Hendrix? koopt 3/4 huis waarvan hij al 1/4 bezit. Ten O. een ruime steeg, waarin dit huis vrij in- en uitgang etc. heeft, ten W. Gerben Johannes, mr. schoenmaker, ten Z. de Lanen, ten N. Jan Tomas IJsenbeek, koopman. Gekocht van Bauke Wijngaarden, mr. zilversmid te A`dam, voor 1/4, zijn? broer Pytter Jansen Wijngaarden, rijglijfmaker te A`dam, voor 1/4 en Yede Jansen, mr. kleermaker te Harlingen, voor 1/4.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0205r van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wijngaarden mr. kleermaker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-076Lanen 25pakhuis
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruiker
opmerkingleedigh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengrote steeg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25Lanen NZ800‑00‑00 CGhuis
koperEvert Jans Wijnalda, gehuwd met
koperSjoerdje Sickes Westra
naastligger ten oostenruime steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende koper Evert Jans Wijnalda c.u.
naastligger ten noordende weduwe van Jan Thomas IJzenbeek
verkoperwijlen vroedsman Jan Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jans Wijnalda x Sjoerdtje Sickes Westra koopt huis nz. Lanen. Ten O. een ruime steeg, waarin het huis vrij in- en uitgang heeft, ten W. de koper, ten Z. de Lanen, ten N. wd. Jan Thomas IJsenbeek. Gekocht van Jan Wijngaarden, mede-vroedschap.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0174r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijde steeg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0173r van 25 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25Lanen NZ [staat: ZZ]1400‑00‑00 CGhuis, gedeeltelijk school
koperLupjen Douwes, weduwe van
koperwijlen Gerryt Offringa
koperGeertje Offringa, gehuwd met
koperJohannes Frank
koperJacob Reinalda mr. kleermaker
huurderThomas IJsbrands
huurderSikke Thomas
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Everts oud leerkoper
naastligger ten noordenJan Everts oud leerkoper
verkoper q.q.Jan Everts, administrator overoud leerkoper
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Evert Jans Wijnalda c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLupjen Douwes wv Gerryt Offringa en Geertje Offringa x Johannes E. Frank, samen voor 875 cg, en m. kleermaker Jacob Reinalda, voor 525 cg kopen met elkaar een huis zz. Lanen, dat verhuurd is aan Thomas IJsbrands en Sikke Thomas. Het huis bestaat uit een voorkamer en daarachter een groot vertrek dat nu als school wordt gebruikt. Voorboven nog een kamer en vliering, maar de zolder en alles wat boven de school ligt behoort bij het huis ten W.. Ten O. een steeg, ten W. en N. de verkoper, ten Z. de Schritsen. Zie de acte met 12 voorwaarden. Gekocht van (oud-leerkoper Jan Everts [Wijnalda?] als curator over de verlaten boedel van wl.) Evert Jans Wijnalda, namens de crediteuren, voor 1400 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0209v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0186r van 2 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijde steeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0267r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijde steeg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0333v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Francq


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0195v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Frank


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0224r van 13 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25Lanen NZ [staat: zuidzijde]300‑00‑00 CGhuis
koper door niaarSytse Bernardus timmerman
geniaarde koperDirk Jans, gehuwd metstuurman
geniaarde koperGrietje Johannes van Kammen
huurderPieter Hibbes c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenJohannes Frank, gehuwd met
naastligger ten noordenGeertje Offringa
verkoper van 2/3Johannes Frank, gehuwd met
verkoper van 2/3Geertje Offringa
verkoper van 1/3Jacob Reinalda


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0258r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25achterLanen NZ achter het huis dat door de kopers zelf wordt bewoond en dat hun eigendom is150‑00‑00 CGhuis
koperZytse Bernardus, gehuwd met
koperZytske Hendriks
huurderJohannes Norel mr. loodgieter
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenZydse Bernardus c.u.
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenRitske Kronenburg mr. timmerman
verkoper van 1/3Johannes Frank, gehuwd met en voogd van
verkoper van 1/3Geertje Offringa
verkoper van 1/3Jacob Reinalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZytse Bernardus x Zytske Hendriks


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0244v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0291v van 8 okt 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25achterLanen NZ wijk E-166249‑00‑00 CGruim pakhuis gebruikt als stalling
koper, vertegenwoordigd door
koper q.q.burgemeester C. Blok
huurderWijnand Hoekers 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenRitske J. Cronenburg
verkoperZytse Bernardus, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperZytske Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaC. Blok qq als burgemeester, koopt nz. Lanen 1e een huis wijk E-166. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. de Lanen, ten N. het 2e perceel, een ruim pakhuis, thans gebruikt als stalling, achter, ten N. (in een steeg), van perceel 1. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. perceel 1, ten N. Ritske J. Cronenburg. Gekocht van Zytske Hendriks x Zytse Bernardus, scheepstimmerman.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0291v van 8 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 25Lanen NZ wijk E-166249‑00‑00 CGhuis en pakhuis
koper, vertegenwoordigd door
koper q.q.burgemeester C. Blok
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperZytse Bernardus, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperZytske Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaC. Blok qq als burgemeester, koopt nz. Lanen 1e een huis wijk E-166. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. de Lanen, ten N. het 2e perceel, een ruim pakhuis, thans gebruikt als stalling, achter, ten N. (in een steeg), van perceel 1. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. perceel 1, ten N. Ritske J. Cronenburg. Gekocht van Zytske Hendriks x Zytse Bernardus, scheepstimmerman.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0304v van 26 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-0731/2, pag. 132Lanen 25 de Stad Harlingen2‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-166Lanen 25 de Stad casern ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1265Lanen 25de Stad HarlingenHarlingenschool (105 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-166Lanen 25Janke Rienks Stoker... in 1851, N.H., dv Rienk S, en Francina Adolfs Pas; BS huw 1858, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-166Lanen 25Roelofke Pieters van der Meulen... dv Pieter vdM, en Marijke Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1265de Lanen E-166de Stad Harlingenschool


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2983De Lanen E-160Gemeente Harlingenkantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2983Lanen 25 (E-160)Gemeente Harlingenoud telegraafkantoor


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 25Gemeente en Gem. Instellingen119Gem. Crisisdienst


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Lanen 25mei: Het bijkantoor van het gewestelijk arbeidsbureau werd gevestigd in de muziekschool Lanen
  terug