Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 316-078 6-074 E-ongE-ong


Naastliggers vanLanen 31
ten oostenLanen 33
ten zuidende Lanen
ten noordenLanen 29


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Pieters Maes c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0099v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0267v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Siucke


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: armvoogdij


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0195v van 3 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 31Lanen NZ in de wijde steeg OZ250‑07‑00 GGhuis
koperReyner Claesses Fontein koopman
naastliggerin te gaan bij het huis van Symen Reyns
naastligger ten oostende weudwe van Ypke Jelles
naastligger ten zuidenJan Wybes Kalf
naastligger ten westenwijde steeg op de Lanen
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Sioerdts Bierma
verkoperAefke van Hettinga, weduwe van
verkoperwijlen Hector Hoytemamr. chirurgijn
zoon van de verkoper en sterkt zijn moederTjeerdt Hoytema


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021ra van 28 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Wybes Kalff c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078Lanen 31kamers
eigenaarReiner Cl. Fontein
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078Lanen 31huis
eigenaarR. Fontein
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoet geen huir


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108r van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHere Dirx


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078Lanen 31huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0199r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Michiels


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0181v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Michiels


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078Lanen 31huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde15‑12‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-078 Lanen 31Evert Goslings, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078Lanen 31huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde15‑12‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑10 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Agema


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0151v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jan Olivier


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0174r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEeltje Aukes Travaille


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0039v van 20 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 31Lanen, wijde steeg op de453‑03‑00 CGhuis
koperJan Teunis Beitsegat, gehuwd met
koperSytske Rutgers
huurderJan Arjens e.a.
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Jan Olivier
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Houtkooper
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Andries
verkoperEeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Teunis Beitschat x Sytske Rutgers Ackringa koopt een huis in de wijde steeg, nz. Lanen. Ten O. wd. burgemeester Jan Olivier, ten W. die steeg, ten Z. Jacob Houtkoper, ten N. wd. Pieter Andries. Gekocht van Eeltje Travaille, voor 453 cg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0303r van 14 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Olivier


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0209v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenA. R. van Dalsen n.u.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0186r van 2 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Tetrode


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0267r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Tetrode


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0275r van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRemke Wopkes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092v van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAdam Lentz


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0244v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg [staat: Schoolsteeg]
naastligger ten noordenRuird Swart c.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-074, pag. 132Lanen 31Wijnand Hoekers1‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongLanen 31Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1268Lanen 31Barend GroenschoenmakerHarlingenhuis en erf (149 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1268de Lanen E-171Coenraad Kunwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2941De Lanen E-163Coenraad van der Meulen Kunéewerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2941Lanen 31 (E-ong)Pieter van der Meulen Kuneesmederij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 31beeldbepalend pand4 van 10
  terug