Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 325-1665-1665-181F-215F-207


Naastliggers vanLanen 32
ten oostenLanen 34
ten zuidenSchritsen 23
ten westenLanen 30
ten noordende Lanen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0157v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ tot achter aan de Schritsen600‑00‑00 ggnieuw huis
koperHendrick Lyuwes, gehuwd met
koperMaycke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lyscke Fransen
naastligger ten zuiden*Schritsen
naastligger ten westenJasper Mychyels
naastligger ten noordenLanen
verkoperAuck Merx, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Hendricxschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Lyuwis x Maycke Pieters kopen een nieuw huis zz. Lanen tot aan de Schritsen. Ten O. erven Lutscke Frans, ten W. Jasper Mychyls. Grondpacht 12 st aan de stads-armen. Gekocht van Auck Merxdr. wv schoenmaker Hendrick Hendrix voor 600 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyaerdt Sannes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Lieuwes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0470r van 22 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan slotmaker


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0482v van 29 sep 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ500‑00‑00 gghuis
koperGyelis Thoenys, weduwe van
koperwijlen mr. Aent Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑12‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekSybrant Ides n.u., erfgenaam van
protesteertwijlen Jan Martens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lyscke Fransses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJasper Mychyels
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHendrick Lyuwes, gehuwd met
verkoperMaycke Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGyelis Thoenis wv meester Aernt Hendrix, koopt een huis zz. Lanen, strekkende tot op de Schrytsen. Ten O. Lijscke Fransses, ten W. Jasper Michyels. Grondpacht 12 st aan de Stadsarmen. Gekocht van Hendrick Lyuues x Maycke Pieters, voor 500 GG.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0508v van 27 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ strekkende van voor op de Lanen tot achter aan de Schritsen497‑00‑00 ggdoorgaand huis
koperWigbolt Freerxs, gehuwd met
koperGryet Jans
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Frans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHilbrant meelman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelys Thoenis, weduwe van
verkoperwijlen mr. Aert Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWigbolt Freerxs x Gryet Jans kopen een huis zz Lanen, streckende van voren op de Lanen tot achter op de Schritsen. Ten O. Reyner Frans, ten W. Hilbrant meelman. Grondpacht 12 st aan de stadsarmen. Gekocht van Jelys Thoennysdochter wv meester Aert Hendrix, voor 497 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ00‑00‑00 cg1/4 huis
koperN. N.
eigenaar van 2/4Sibbel Hanses
eigenaar van 1/4Antgie Jans, gehuwd met
eigenaar van 1/4Claes Gerbensslotmaker
protesteertLambert Annes
bewonerwijlen Jan Jacobsslotmaker
naastligger ten oostenThijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Harmen Ottes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSibbel Hanses, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobs
verkoper q.q.Albert Claes, ter sterking vanslotmaker
verkoperSibbel Hanses, moeder van
verkoperJacob Jans onmondig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (2) ten verzoeke van (Sibbel Hanses als moeder en legitima tutrix over) Jacob Jans, haar onmondige zoon, gesterkt met Albert Claesen slotmaker, 1/4 huis zz Lanen van w. Jan Jacobs slotmaker, waarvan Sibbel zelf 2/4 bezit en Antgie Jans maior annis vv Claes Gerbens glaesmaecker het resterende 1/4 bezit. Allen verkopen hun aanparten. Ten O. Thijs Willems, ten W. Harmen Ottes.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenThijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Jacobsslotmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis van wl. slotmaker Jan Jacobs zz. Lanen. Ten O. Thijs Willems, ten W. brouwer Harmen.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0129v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ550‑00‑00 gghuis
koperSascker Scheltes, gehuwd met
koperSaeck Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAlbert Claesen, gehuwd metstadsslotmaker
verkoperTrijncke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSasker Scheltes x Saeck Hendricx kopen een huis zz. Lanen. Ten O. Tijs Willems, ten W. brouwer Harmen. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van stads slotmaker Albert Claes x Trijncke Jans voor 550 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204r van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWigbolt bakker


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073v van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Symens


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0242v van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381v van 25 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWopke Piers
naastligger ten oostenWopke Piers


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSaeck Hendricks voor haar en haar twee minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sasker Scheltis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ440‑00‑00 gghuis, toebehorende aan de kinderen van Saeck, weduwe van Sasker Scheltis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde kinderen van Saeck, weduwe van
verkoperwijlen Sasker Scheltis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0159r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWigbolt Freercks bakker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0016v van 9 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Willem Jans als oom, curator
verkoper q.q.Pieter Ipes, curatoren over
verkoperde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Eelckes
verkoperPieter Sytses, ter sterking van zijn zuster
verkoperGerliff Sytses voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Claes Boelis


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ367‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Claes Boelis


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Wigbolts


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJob Jansen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0019r van 19 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Wigbolt Freerx


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247v van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Wigbolt Hendricx


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259r van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick Wigbolt


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039r van 18 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Folckert Jansen


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0153V van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Folkert Symens


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011v van 3 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals huurder Schelte Pyters timmerman


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0114r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSchelte Pyters


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Claeses


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 18e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen290‑18‑00 cggrondpacht van 0-12-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Folckert Symens0‑12‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-166 , folio 109Lanen 32huis
eigenaarWillem Jansen erven wed.
gebruikerWillem Jansen erven wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-166 , folio 71rLanen 32huis
eigenaarWopke Buma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198r van 23 apr 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Wopke Buma [staat: Bouma]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-166 , folio Lanen 32huis
eigenaarWopke Bouma
gebruikerWopke Bouma
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0020v van 17 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Buma


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Buma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-166 , folio 71vLanen 32huis
eigenaarWopke Buma
gebruikerAntie Feykes Buma
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0238v van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0014v van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-166Lanen 32Anne Sytses, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-166 , folio 71vLanen 32huis
eigenaarWopke Buma
gebruikerAnne Sytses
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234v van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-166 , folio 72vLanen 32huis
eigenaarWopke Buma
gebruikerAnne Sydses
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-166 , folio 72vLanen 32huis
eigenaarWopke Buma wed.
gebruikerAnne Sytses
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-181 , folio 124rLanen 32huis
eigenaarburgemeester Buma wed.
gebruikerMichiel Schaffenrood
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0267r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. Aardenburg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-181 , folio 124rLanen 32huis
eigenaarIdske Aardenburg
gebruikerJan de Weerd
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 32Lanen ZZ00‑00‑00 cg1/2 huis
koperItske Aardenburg, gehuwd met te Wijnaldum
koperLaurentius Florison predikant te Wijnaldum
eigenaar van 1/2Itske Aardenburg, gehuwd met te Wijnaldum
eigenaar van 1/2Laurentius Florisonpredikant te Wijnaldum
verkopergezworen gemeensman Cornelis Aardenburg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-181 , folio 125rLanen 32huis
eigenaarItske Aardenburg
gebruikerMinne Pieters
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouwma]


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAardenberg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-183, pag. 84Lanen 32S. Adenburgh, 32 jaar, gehuwd
5-183, pag. 84Lanen 32Gerben Anderies , 20 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0061r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostends. Florison


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Florison


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-181 , pag. 121Lanen 32ds. Florison 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-215Lanen 32Laurentius Johannes Florizon... naar Winaldum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens ingebragt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-215Lanen 32S.B. van AardenburgS.B. v. A. gebruiker van wijk F-215, schoolhouder; eigenaar is dom. Florizon, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-215Lanen 32ds FlorizonS B van Aardenburgschoolhouder


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 175 en 180 van 18 dec 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-215Lanen 32provisionele en finale toewijzingfl. 70huis aan de zuidkant van de Laanen F-215
 
verkoperJohannes Conrad Metzler
koperSchelte Piers van der Hoef


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1368Lanen 32wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenhuis en erf (95 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
F-215Lanen 32Huis op de Laanen, bewoner P. van, Aardenburg. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 van 21 aug 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-215Lanen 32koopaktefl. 340huis F-215 en D-117 en D-118
 
verkoperFolkert Scheltes van der Hoef
koperHendrik Rooster
Fokje Rooster


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-215Lanen 32Fokje Rooster... bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-215Lanen 32Jan Tamboezer... Kerk HRL 1799, BS huw 1834, ovl 1836, huw 1837, ovl 1852, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-215LaanenFokje Rooster47 jturftonsterLeeuwardenv, protestant, weduwe
F-215LaanenDavid Notting21 jschippersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-215LaanenHendrik Notting18 jmatroosHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-215LaanenMaria Notting16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-215LaanenTrijntie Notting13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-215LaanenHarmanus van Dijk24 jzeemanMaassluism, protestant, gehuwd
F-215LaanenWillemke Notting23 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-215LaanenJanneke van Dijk15 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-215Lanen 32Jetske Sweeringgeb 1808 Koudum, ovl 1 nov 1852 HRL, huwt met Jan Tamboezer op 5 okt 1837 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Hendrik S, en Neeltje Geerts Bakker; BS huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-215


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1368Lanen F-215Anthonij G. Robinson woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4081De Lanen F-207 Jacob Hartog Hamburg woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4081Lanen 32 (F-207)Uilke Schuilwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 32Joh.W. Zijlstragroentenhandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 32M. (Mient) Drukker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 32beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.08944296836853


  terug