Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 405-1625-1625-177F-211F-203


Naastliggers vanLanen 40
ten oostenLanen 42
ten zuidenSchritsen 33
ten westenLanen 38
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMathijs Goverts


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154v van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMathijs Goverts


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMathijs Goverts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0141r van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten noordenLanen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ1100‑00‑00 gghuis met daarachter een ledige plaats
koperdr. Hero Wyarda, gehuwd metstads medicinae doctor
koperHester Rogiers
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenCornelis Dircks
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: oude Zuiderwal]
naastligger ten westenFreerck Jansen kuiper
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Yeme Rogiers, curator
verkoper q.q.Arjan Wierts, curatoren over
verkoper van 1/4Jan Rogiers
verkoper van 1/4Claes Rogiers
verkoper van 1/4Antie Rogiers, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Claesenblokmaker
verkoper van 1/4Janneke Rogiers maior annis, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Wyaerda, ordinaris stads-medicus x Hester Rogiers kopen een huis en ledige plaats daar achter zz. Lanen, strekkende tot op de Zuiderwal. Ten O. Cornelis Dirks, ten W. kuiper Freerck Jans. Grondpacht 4 1/2 st aan de Stad. Gekocht van (Yeme Rogiers en Arjan Wierts als geauthoriseerde curators over) Jan Rogiers voor 1/4, Claes Rogiers elk voor 1/4, Antje Rogiers x blokmaker Pieter Claesen voor 1/4, en Janneken Rogiers x Claes Thomas voor 1/4, voor 1100 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Hero Wyaerda


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022r van 3 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115v van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiaerda


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten noordenLanen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ00‑00‑00 cg1/4 huis en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Zuiderwal]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen
verkoperHester Rogiers van de Gavere, weduwe van
verkoperwijlen Herone Wiaarda
verkoper q.q.Hester Rogiers van de Gavere, moeder en voorstanderse van
verkoperHero Wiarda


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Amelant


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Douues Amelant


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ1618‑20‑00 gghuis en hof
koper door niaarJan Hendrix en zijn broederijzerkramer
verpachter grondN. N. 0‑04‑08 cg
geniaarde koper van 1/2Iske Hoytes, broer van
geniaarde koper van 1/2Tiete Hoytes
opposant vereist borghuisman Wibren Jansen, curator over
opposant vereist borgClaes Jansen, en
opposant vereist borgPiter Jansen, kinderen van
opposant vereist borgwijlen Ulck Lieuwes
protesteert vanwege een hypotheekRobijn Egberts
naastligger ten oostenLubbert Gerryts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antie Onnes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenLaes Dirx
naastligger ten westenEdger Douues
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDouue Douues Amelant c.u.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0003v van 21 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendrix* ijzerkramer


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0019r van 6 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0019r van 6 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Schritsen NZ1900‑00‑00 gghuis en ledige plaats daarachter en welgelegen erven op de Schritsen
koperAlbart Annes
koperGerrit Pyters Tiuchsel
koperCornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
gebruikerDouwe Douwes
naastligger ten oostenDouwe Jacobs
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenEdger Douwes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Hendricksijzerkramer


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0251v van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet nagelaten huis van dr. Wiaerda


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047r van 17 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen dr. Wiarda


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten noordenLanen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ strekkende achter tot aan de Schritsen1105‑05‑10 gg4/5 [staat: 2/3 en 2/5 van 1/3] huis en hof
koperPieter Gerrits Middachten equipagemeester
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenRoeloff Pybes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter Sonderlant
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Gerrit Pieters Tiuksel
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq, samen met
verkoper van 1/3Tied Jans
verkoper van 1/15Willem Jansen Trompetter
verkoper van 1/15Cornelis Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerrits Middachten, equipagemeester bij de Admiraliteit, koopt 2/3, en 2/5 van 1/3 van een huis en hof, zz. Lanen, strekkende tot aan de Schritsen. Met vrij op- en afslag naar achteren en voren. Ten O. Roeloff Pybes en Edger Douwes, ten W. Pieter Sonderlant. Grondpacht 4 1/2 st. Als de koper iets wil bouwen naast het huis van Edger Douwes mag hij zijn balken in diens westmuur leggen. Gekocht van Gerrit Pieters Tiuksel voor 1/3, van erven Willem Cornelis Boncq en Tied Jans voor 1/3, en van Willem Jansen Trompetter en Cornelis Alberts elk voor 1/5 van 1/3, voor 1105 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMiddachten equipagemeester


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102v van 16 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Middagten


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Gerryt Middachten


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten noordenLanen


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Schritsen NZ700‑00‑00 cghuis en tuin
koperGerhardus Acker, ennotaris
koperJan Dircksen mr. metselaar
naastligger ten oostenCornelis Claasen
naastligger ten oostenAndries Hansen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenTjepke Alberts c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edger Douwes
naastligger ten noordenLanen
verkoperGerrit Bernders Middaghtenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Acker, notarius publicus, en mr. metselaar Jan Dirksen kopen huis en hof strekkende van de Lanen tot aan de Schritsen, met vrije opslag zowel voor als achter. Ten O. Cornelis Claasen en Andries Hansen, ten Z. de Schritsen, ten W. resp. de koper [Lanen], Tjepke Alberts [dwarshuis tussen Lanen en Schritsen] en erven Edger Douwes (nu van Eelke Lieuwes) [Schritsen], ten N. de Lanen. Als de kopers willen bouwen naast het huis van Eelke Lieuwes, dan mogen ze de balken op diens oostelijke muur leggen. Gekocht van koopman Gerrit Bernardus Middachten voor 700 cg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dirx mr. metselaar


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Dirxen mr. metselaar


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dirx metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-162 , folio 108Lanen 40huis
eigenaarJan Dircks
gebruikerJan Dircks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-162 , folio 70vLanen 40huis
eigenaarJan Dirks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-162 , folio Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Sytses cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-162 , folio 71rLanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerTjeerd Bentes wed. cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0123v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-162Lanen 40Johannes Jansen, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-162 , folio 71rLanen 40huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerJohannes Jansen cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ450‑00‑00 cghuis
koperOeds Gijsberts, gehuwd metmr. bontwever
koperAkke Werps
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenRomke Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts, mr. bontwever x Akke Werps koopt een huis zz. Lanen. Grondpacht 1 cg 8 st aan de Stad. Ten O. Sibout Buma, ten Z. Jelle Jetses, ten W. Romke Jansen, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Dirk Jansen voor 450 cg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen25‑00‑00 cghuis
aanhandelaarFokke Oenes, gehuwd metbontwever
aanhandelaarAttje Ages
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oosten*burgerhopman Sybout Buma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Lanen en straat
verkoperOeds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
verkoperAttje Worps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts x Attje Werps verwandelt zijn huis op de Lanen voor dat van Focke Oenes x Attje Ages in de Hoogstraat en krijgt 25 cg. toe.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-162 , folio 72rLanen 40huis
eigenaarFocke Oenes
gebruikerOene Fockes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ540‑00‑00 cghuis
koperWieger Jarigs, gehuwd metmr. damastwever
koperTrijntje Reidses
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurder voor 10 jarenFokke Oenes c.u.mr. bontwever28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgerhopman Syboud Buma
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jelle Jetzes
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever
verkoperAttje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Jarigs, mr. damastwever x Trijntie Reytses koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. wd. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bontwever Fokke Oenes x Attje Ages.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ315‑07‑00 gg1/2 huis
koperSjoerd Andries huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Trijntje Reytses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Wyger Jaerigs
verkoper q.q.Minne Claases Blok, curator overkoopman
verkoper van 1/10Jarig Wygers
verkoper van 1/10Hittje Wygers
verkoper van 1/10Taeke Wygers
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van resp.
verkoper van 1/10Doede Wygers
verkoper van 1/10Doettje Wygers meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries, huistimmerman, koopt na niaar ratione sanguinis, een 1/2 huis, zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntie Reytses wv Wyger Jarigs, voor 1/2.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ220‑00‑00 cg1/2 huis
koperLyckle Reidses mr. verver
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderTrijntje Edsgers c.s.
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjoerd Andrieshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLyckle Reidses, mr. verwer


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-162 , folio 72rLanen 40huis
eigenaarFocke Oenes
gebruikerOene Fockes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 123vLanen 40huis
eigenaarCornelis Geerts nom.ux.
gebruikerCornelis Geerts nom.ux.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ725‑00‑00 cghuis
koperPyter Pyters van der Meulen, gehuwd met onder Aalsum
koperFettje Jans Medalen onder Aalsum
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjeuwke Hendriks, gehuwd met
verkoperCornelis Geerts Krolstokersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Pyters v.d. Meulen x Fettje Jans koopt huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Sjieuwke Hendriks x Cornelis Geerts Krol.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenD. Fenema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ350‑00‑00 gghuis
koperJan Bolman koopman
koperAlbert Bolman koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderSymon Jans
huurderDiederik Hendriks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Romke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFettie Jans Medalen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Pieters van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Albert Bolman kopen een huis zz. Lanen, als huurders bewoond door Symon Jans en Diederik Hendriks. Ten O. erven Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. erven Romke Jans, ten N. de Lanen. Grondpacht 28 st. Gekocht van Fettie Jans Medalen wv Pieter Pieters v.d. Meulen, voor 350 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 123vLanen 40huis
eigenaarAlbert Bolman
eigenaarJan Bolman
gebruikerClaas Wybes
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Hilles
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerAnne Jetses
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht03‑18‑00 cg
huurwaarde totaal60‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑19‑04 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ150‑00‑00 gghuis
koperSipke van Sloten, gehuwd metkoopman
koperMaike Jacobs Kok
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurder voorste gedeelteHendrik Pieters 21‑00‑00 cg
huurder achterkamerde weduwe van wijlen Pieter gleibakker23‑00‑00 cg
huurder bovenJantje 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenHarmen Gonggrijp
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 3/4burgersergeant Albert Bolman
verkoper van 1/4Christina Briel, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke van Slooten x Maike Jacobs Kok koopt een huis c.a. zz. Lanen. Het voorste deel is verhuurd aan Hendrik Pieters, het achterste deel aan wd. gleibakker Pieter, en boven aan Jantje? Ten O. erven Sibout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Harmen Gonggrijp, ten N. de Lanen. Gekocht van Albert Bolman voor 3/4, en Christina Briel wv Jan Bolman voor 1/4, voor 150 gg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoeke Veenema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 124vLanen 40huis
eigenaarS. van Slooten
gebruikerPoppe Arjens
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikerJan Jansen
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerTjebbe de Groot wed.
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht03‑18‑00 cg
huurwaarde totaal55‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑06 cg
grondpacht vanS. van Slooten
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sipke van Slooten


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. van Slooten


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 40Lanen ZZ130‑00‑00 cghuis
koperHarmen Homeulen koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurder voorkamerHendrik Faber 21‑00‑00 cg
huurder achterkamerDrevus Pieters 22‑00‑00 cg
huurder voorbovenkamerTjerk Pieters 15‑12‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Homeulen
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden
naastligger ten noordenLanen
verkoperMaayke Jacobs Kock, weduwe van
verkoperwijlen Sipke van Slooten


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104ar van 23 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doeke Venema


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Homeulen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Homeulen*


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Homeulen


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenH. Homeulen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-177 , pag. 120Lanen 40Harmen Homeulen 2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje Sakes... aug 1809, quit. no. 11 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-211Lanen 40Harmen Homeulen... wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-210, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-211, gebruikers zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Durks Wijngaard... bruid. 1811, meester kleermaker in 1817; BS huw 1811, huw 1815, huw 1817, ovl 1834; gebruiker wijk F-211, kleermaker; medegebruikers Aaltje Sakes, naaivrouw, Albert Bruining; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-211Lanen 40Harmen HomeulenJan Wijngaardenkleermaker
F-211Lanen 40Harmen HomeulenAaltje Sakes naayvrouw
F-211Lanen 40Harmen HomeulenAlbert Bruining


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 164 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-211Lanen 40Geeske Martens Wijngaarden, overleden op 9 augustus 1825vrouw van Hendrik Westerhuis, mr. boendermaker (Laanen F 211), moeder van minderjarige Thomas Hendriks Westerhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1357Lanen 40Berend Pol kramerHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje J Fabergeb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Jans Vlas... BS geb 1811, ovl 1813, huw 1840, ovl 1843; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk F-211; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]53 jkorendragerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-211LaanenAaltie Jacobs Faber54 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-211LaanenTetje Jans Brink [Vlas]14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1357Lanen 40 Berend PolHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-211Lanen 40Jan Vlas, overleden op 2 oktober 184357 jr (geboren 17/8/1786), korendrager, overleden Laanen F 211, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 145) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-211Lanen 40Albert Jans Bruining... HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357Lanen F-211Sipke Houtsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357De Lanen F-203 Jan Huizinga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1357Lanen 40 (F-203)Johannes W. Drostwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 40H. Plantengamelktapper
Lanen 40aF. Radsmapakhuisknecht


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16749
Lanen 40Taeke Strandstra


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 40J.E. (Jan) v.d. Tuin


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 40rijksmonument 20511


2023
0.077182054519653


  terug