Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 44 5-160 5-175 F-209 F-201
Naastliggers vanLanen 44
ten oostenLanen 46
ten zuidenSchritsen 37
ten westenLanen 42
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 44naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0006v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLanen ZZ achter het huis van koekebakker Hendrick Jansen 2 kamers boven elkaar
 
koperPoppe Hansen, gehuwd met
koperJanke Jans
verpachter grondde weduwe Neelke Beerns 0-08-00 CG
demonstrantSymen Buwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDiuer, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tyerck
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Jansen koekebakker
verkoperBernt JacobstimmermanDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Hans x Janke Jans wandelen twee kamers, te weten een onder- en een bovenkamer zz. Lanen achter koekenbakker Hendrick Jans' huis. Ten Z. wd. Dierck Tyercx, ten N. [koekenbakker] Hendrik [Jans]. Grondpacht 8 st aan wd. Neelke Beerns. Door wandel verkregen van timmerman Bernt Jacobs te Dokkum.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0466v van 28 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLanen ZZ2 kamers met een loods
 
koperHans Lucas, gehuwd met63-00-00 GG
koperTyet Gerlofs
verpachter grondNeeltie Beerns 2-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen tuin
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet huis van Jan Cornelis
naastligger ten noordende kamer van Gerryt Gerryts
verkoperNanck Tjerckxhet oosteinde van Vlieland
verkoperAnna Tjerxshet westeinde van Ameland
verkoperGryet Tjercks


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119r van 15 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Jans koekbakker


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jans Knas


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095v van 28 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Janssen koekebakker


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0016r van 16 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenUlbe schoenlapper


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0061v van 13 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Hessels hengstenvanger


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hessels


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160v van 24 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0002r van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLanen ZZ in steeghuis met vrije in- en uitgang in de steeg
 
koperJoannes Jacobs, gehuwd met236-00-00 GG
koperBerbar Piers
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Pyter Cornelis bakker
naastligger ten zuidenHans Lucas
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHylck Douwes
verkoperDirck Sydts
verkoperMynck Sybrens Longerhouw


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047v van 31 dec 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanenhuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenPiter Cornelis* bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLubbert Gerryts
verkoperde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Popta


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLucas schoenlapper


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0210r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLubbert Schoemaekers steegdrie kamers
 
koperAeltie Meynerts, weduwe van410-10-00 GG
koperwijlen Roelyff Lubberts
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenPyter Cornelis bakker
naastligger ten zuidende kopers Aeltie Meynerts
naastligger ten westenLubbert Schoemaekers steeg
naastligger ten noordenHans Stienbrinck
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218r van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLanen in Lubbert Schoemaekers steyghuis
 
koperHans Steenbrinck c.u.345-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenPytter Cornelis bakker
naastligger ten zuidenkamer van de weduwe van Hans Luccas
naastligger ten westenLubbert Schoemaekers steeg
naastligger ten noordenHans Steenbrinck
verkoperSierck Siercksschuitvaarder


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZhuis daar de Vergulde Lelie uithangt, met tuin , 2 zomerkeukens daarachter, plaa
 
koperTieerd Scholl schipper1400-18-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tiomme Tjeerds
naastligger ten zuidenJacob Hessels
naastligger ten westenJacob Jansen de Cok
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Scholl, schipper, koopt een huis zz. Lanen daerde vergulden lelie uuthangt, met 2 zomerkeukens erachter van 2 vierkanten hoog, en een plaets, put en bak. Ten O. wd. Tjomme Tiaards, ten Z. de verkoper, ten W. Jacob Jansen de Cock en een vrije steeg naar de Schritsen. Grondpacht 17 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Hessels [Hingst] voor 1400 gg.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0251v van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Cornelis bakker


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTieerd Scholl


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZhuis
 
koperCornelis Egberts c.u.1350-00-00 GG
naastligger ten oostenAeltie Haies
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Jansen de Cock
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperTierds Jansen Schol c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Egberts koopt huis zz. Lanen. Ten O. Aeltie Hayes, ten W. Jacob Jansen de Cock. Gekocht van Tieerd Jansen Schol.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004v van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen Pieter Cornelis bakker


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZ7/8 huis
 
koperJan Ruierdts, gehuwd met700-00-00 GG
koperJeltje Jacobs
verpachter grondde erfgenamen Grietje Beerns 0-17-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen Pieter Cornelis bakker
naastligger ten zuidende kamer van Rins Oeges
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Everts
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erfgenamen Pieter Cornelis c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruierdts x Jeltje Jacobs koopt 7/8 huis zz. Lanen. Ten O. het andere verkochte huis van de verkoper, ten Z. de camer van Rins Oeges, ten W. een steegje en Pieter Everts, ten N. de Lanen. Grondpacht 17 st aan erven Grietje Beerns. Gekocht van de meerderjarige erven van bakker Pieter Cornelis c.u. voor 700 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZ1/8 huis
 
koperClaas Minnes 700-00-00 GG
koperJan Ruierdts
naastligger ten oostenhet 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde meerderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Cornelisbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Joris als voorstander van de nagelaten zoon van wl. Rintje Albarts, mede erfgenaam van wl. bakker Pieter Cornelis, 1/8 huis op de Lanen ten westen van (c). Geboden voor het gehele huis 700 GG en niet verhoogd.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 447r van 30 nov 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lanen 44
 
overledeneJanke Jansen, weduwe van
wijlen Tieerd Jansen Schol
wijlen Douwe Hilles, gehuwd (x) met
wijlen Antie Tieerdts
aangeverAntie Jacobs den sterffhuyse gefrequenteert, gehuwd met
Jan Gerryts, geauthoriseerde curator overwijdschipper
Bauckien Douwes kind uit (x)
aangeverDoettie Jacobs den sterffhuyse gefrequenteert, gehuwd met
Lolke Tieerdts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0447r] Ontzegelinge van slotten ende respectievelycke inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Beert Ulbes Wassenaer als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Janke Jans in leven weduwe van wijlen Tieerd Jansen Schol als bestemoeder van Bauckien Douwes naegelaten weeskindt van wijlen Douwe Hilles en Antie Tieerdts in leven echte luyden binnen dese stadt, van alle sodanige goederen actien ende credyten als den overledene met der doodt ontruympt ende naegelaten heeft ende die sij bij haer leven wegens des voorschreven kindts olderlyke goederen onder sich heeft berustende gehadt ende die also ten voorschreven stadthuyse sijn bevonden, en dat ter instantie van Jan Gerryts burger en wijdschipper alhier, als aen gehoude heeft [0447v] ende geauthoriseerd curator over het meergeseyde kindt Bauckien Douwes, ende op het aengeven van Antie Jacobs echte huysvrouw van gedachte Jan Gerryts, ende Doetie Jacobs echte huysvrouw van Lolke Tieerdts die beyde den sterffhuyse gefrequenteert, hebbende bij oprechte waerheyt in plaets van solemnelen ede hebben aengenomen in handen van welgedachte heere commissaris omme alles wel ende getrouwelyk te sullen aengeven, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum den 30e november 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZhuis
 
koperYsack Jansen pasteibakker260-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Wybe Fransen mr. bakker
naastligger ten zuidenRins Oeges
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerryt Baniers Middachten
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Ruyrdts, gehuwd met
verkoperJeltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsack Jansen, pasteibakker, koopt een huis, waarin een voorhuis, mooie kelderkamer, binnenkamer, opkamer en turfzolder, zz. Lanen. Ten O. mr. bakker Wybe Fransen, ten Z. de camer van Rins Oeges, ten W. een steegje naast het huis van Gerrit Baniers Middagten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Ruierdts x Jeltie Jacobs, voor 260 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0251v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimon Grettinga apotheker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0109v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0100r van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZhuis
 
koperAtze Hiddes, gehuwd met255-00-00 CG
koperRiemke Out
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oosten[als huurder] Lieuwe Jilderts* bakker
naastligger ten zuidenJohannes Weltier
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperGryttie Isaacx Steinvors


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0139v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLanen ZZ even ten westen van de Woudemanssteegwoning met twee beneden- en een bovenkamer
 
koper door niaarAntie Bouues, weduwe van34-00-00 CG
koper door niaarwijlen vroedsman Tomas Auckes
geniaarde koperOffke Sjoerds, gehuwd metschoolmeester
geniaarde koperDieuke Minnes
naastligger ten oostenEelke Lieuwes
naastligger ten zuiden[als bewoner] Claes Foppes
naastligger ten westenals bewoner Hendrik Jansen* kistmaker
naastligger ten noordenAtse Hiddes
verkoper q.q.Harmen Grettinga, oudoom, geauthoriseerde curatorstadsbouwmeester
verkoper q.q.Hessel Hansen, volle oom, geauthoriseerde curatoren overmr. koperslager
verkoperFrans Andries, erfgenaam
verkoperDieuwke Andries, erfgenaam
verkoperHessel Andries, erfgenamen
erflaterde nagelaten kinderen van wijlen Andries Hansen, gehuwd metmr. verver
erflaterwijlen Tettie Hoytinga


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0159r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAtse Hiddes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAtse Hiddes


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0236r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLanen ZZ, in een steegje even bewesten de Woudemanssteeg op dewoning
 
koperTieerd Bentes Boncq mr. bakker40-00-00 CG
naastligger ten oostenTieerd Bentes Boncq mr. bakker
naastligger ten zuidende weduwe van Claes Foppes
naastligger ten westenHein Freerx
naastligger ten noordenAtze Hiddes
verkoperCornelis Jansen van den Burghmr. gleibakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-160Lanen 44huis
eigenaarwed. Atze Hiddes
gebruikerwed. Atze Hiddes
opmerkingpauper
grondpacht aaneen persoon tot Sneek
grondpacht00-17-00 CG
aanslag grondpacht00-04-04 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292r van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44achterLanen ZZwoning
 
koperTieerd Bentes Bonk c.u.mr. bakker50-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenTieerd Bentes Bonk c.u.mr. bakker
naastligger ten zuidenTieerd Bentes Bonk c.u.mr. bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Atze Hiddes
verkoperJan Johannis, gehuwd met
verkoperAukjen Keimpes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tjeerd Bentes Boncq, mr. bakker, koopt een woning c.a. zz. Lanen. Ten O. en Z. de koper, ten W. een ingaande steeg, ten N. wd. Atse Hiddes. Gekocht van Jan Johannes x Auckjen Keimpes, voor 50 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-160Lanen 44huis
eigenaarwed. Atze Hiddes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper
grondpacht aaneen persoon tot sneek
grondpacht00-17-00 CG
aanslag grondpacht00-04-04 CG


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-160 Lanen 44huis
eigenaarHendrik Dirks
gebruikerHendrik Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aaneen persoon tot Sneek
grondpacht00-17-00 CG
aanslag grondpacht00-03-06 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0259v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Dirx
naastligger ten westensteeg vanbode


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335v van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZhuis
 
koper door niaarKeympe Hoytes, gehuwd metmr. bakker250-00-00 CG
koper door niaarVroukjen Wybrens Wijngaerd
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
geniaarde koperHein Freerks, gehuwd methuistimmerman
geniaarde koperYttje Jans
naastligger ten oostenKeimpe Hoytes mr. bakker
naastligger ten zuidenKeimpe Hoytes mr. bakker
naastligger ten westenHein Freerks, gehuwd methuistimmerman
naastligger ten westenTrijntje Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperZyrk Sapes, gehuwd met
verkoperWytske Outgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCeimpe Hoites [Reidsma], mr. bakker x Vrouwkjen Wybrens Wijngaerd, koopt, na niaar vicinitatis, een huis zz. Lanen. Ten O. en Z. de koper, ten W. Hein Freerks x Yttje Jans, ten N. de straat en Lanen. Gekocht van Sierk Sapes x Wytske Outgers.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-160 Lanen 44huis
eigenaarKeimpe Hoytes
gebruikerAntie Scheltes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
grondpacht aaneen persoon tot Sneek
grondpacht00-17-00 CG
aanslag grondpacht00-03-06 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0123v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgervaandrig Keimpe Hoites


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-160 Lanen 44Dieuke Jurjens, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-160 Lanen 44huis
eigenaarKeympe Hoytes
gebruikerDieuke Jurjens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
grondpacht aaneen persoon tot Sneecq
grondpacht00-17-00 CG
aanslag grondpacht00-04-04 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0204v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZ bij de Woudemansbrughuis
 
koper door niaarHoite Keimpes Reidsma mr. bakker391-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
geniaarde koperFeike Sybrands Camsma
huurderArjen Ates c.s.70-00-00 CG
naastligger ten oostenHoite Keimpes
naastligger ten zuidenHoite Keimpes
naastligger ten westenHoite Keimpes
naastligger ten noordenLanen
verkoperoud burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Keimpes Reidsma, mr. bakker, koopt na niaar ratione sanguinis tegen Feike Sybrands Camsma, een huis bij de Woudemanssteeg, zz. Lanen. Ten O., Z. en W. Hoite Keimpes, ten N. de Lanen. Gekocht van Keimpe Hoites Reidsma, voor 391 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0251r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHoyte Ceimpes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0301r van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHooyte Keimpes Reidsma


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0227r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZ bij de Woudemansbrughuis
 
koperBartle Tuininga procureur postulant75-00-00 CG
huurderHoite Keimpes Reidsma c.s.
huurder voorkamer bovenLiskje 20-00-00 CG
naastligger ten oosten*Ruurd Heerma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Lanen
verkoperHoite Keimpes Reidsma oud 59 jaren, gehuwd met
verkoperJanke Hendriks Wittes oud 60 jaren


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0274r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRuurd Heerma


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0042v van 23 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Tuininga procureur


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0107r van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Tuininga procureur


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0138r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0252r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0164v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 44Lanen ZZ bij de Woudemansbrughuis
 
koperAldert Harmens, gehuwd met404-00-00 CG
koperBaukje Johannes
naastligger ten oostenJ. Oosterbaan
naastligger ten zuidenJ. Oosterbaan
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenH. Homeulen
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Taeke Stephany, curator overprocureur
verkoperwijlen Bartle Tuiningaprocureur


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0286r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0049v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. van der Zee


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-175 Lanen 44Allert Harmens1-10-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0127r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBart Feddes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-209Lanen 44Job Ademagebruiker van wijk F-209, zeepziedersknegt, alsmede Joseph Smith, sjouwer; eigenaar is Allart M. vd Zee, wafelaar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-209Lanen 44Joseph Smith... , huw.get. bij J.J. Agema en G.R. Zijlstra, winkelknecht, wonende te HRL; BS huw 1814; gebruiker van wijk F-209, sjouwer; medegebruiker Job Adema, zeepziedersknegt; eigenaar en medegebruiker is Allart H. vd Zee, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-209Lanen 44Allart H van der Zee Allart H van der Zee wafelaar
F-209Lanen 44Job Adema zeepziedersknegt
F-209Lanen 44Joseph Smith sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1350Lanen 44Pieter LourensHarlingenhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-209Lanen 44Abraham Aron Speyer... (gk); BS huw 1833, ovl 1841, huw 1842; oud 36 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-209Lanen 44Geertje Hankes... H, en IJefke Simons; BS huw 1824, ovl 1831, huw 1835; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-209Lanen 44Marianna Abrahams Cohen... C, en Sara Elias; BS huw 1833, ovl 1841; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-209LaanenGeertie Hankes38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
F-209LaanenAkke Hankes25 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenMaria Louwrens22 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenEva Louwrens13 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenGerhardus Louwrens27 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd, plaateelbakker
F-209LaanenMatthijs Louwrens20 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenGerrit Louwrens9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-209LaanenAbraham Speyer36 jAmsterdamgezin 2, m, protestant, gehuwd, koopman
F-209LaanenMarianne Cohen30 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-209LaanenAron Abrah. Speyer2 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-209LaanenClara Abr. Speyer4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-209LaanenSara Abrah. Speyer2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-209Lanen 44Hendrikus Meinderts, overleden op 18 oktober 18432 mnd (geboren 17/8/1843), overleden Laanen F 209. (Certificaat van onvermogen nr. 83) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-209Lanen 44Jacob van der Heyde, overleden op 5 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 4/11/1844), overleden Lanen F 209. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1350F-209 (Lanen)Klaas K. Wassenaar sr.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1350F-201 (De Lanen)Aukje van der Velde, wed. J. van Oswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1350Lanen 44 (F-201)Houkje van der Velde (vr. v. J. van Os)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 44 Ludwig G. Stängelpakhuisknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 44J. van Oswinkelier
Lanen 44aJ. v/d Werftransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 44P. (Pieter) v.d. Plaats


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 44rijksmonument 20512
  terug