Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 45 6-096 6-093 E-190 E-183


Huisnaam in: 1652
Gebruik:
Naam: de blauwe pot
Kwartier/wijk 6-096
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1661
Gebruik:
Naam: de blauwe pott
Kwartier/wijk 6-096
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 45
ten oostenLanen 47
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 43
ten noordende Lanen


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZgrondpacht van 0-15-00 CG
 
koperClaes Bents 124-00-00 CG
verpachter grondIsbrant Anius Vos 0-15-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de huisstede van wijlen Beernt Leckerbier
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Mancke Philips
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob slager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsbrant Anius Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Bents te Achlum koopt de volgende grondpacht: (e) 20 st uit de huisstede van Gerliff Jacobs in een steeg op de Lanen in te gaan bij de huisstede van Beernt Leckerbuers. Ten Z. erven [Beernt] Leckerbuers, ten N. Jan Melis. Gekocht van Isbrant Annis Vos, voor (a+b+c+d+e+f) 124 CG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45achterLanen NZ [staat: in een steeg op de Lanen ingaande bij Beernt Leckerbier]grondpacht van 1-00-00 CG
 
koperClaes Bents 124-00-00 CG
verpachter grondIsbrant Anius Vos 1-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Gerliff Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Beernt Leckkerbier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Meles
verkoperIsbrant Anius Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Bents te Achlum koopt de volgende grondpacht: (d) 35 st uit een kamer van Jan Melis in de Crommenellenboogh. Gekocht van Isbrant Annis Vos, voor (a+b+c+d+e+f) 124 CG.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZhuis
 
koperdoctor Georgius Piphron, gehuwd met608-00-00 GG
koperMaycke Sickes
verpachter grondburgemeester Dirck Gerryts 0-08-00 CG
protesteert vanwege twee hypothekenJacob Tyebbes Popta, gehuwd met
protesteertAntie Pieters Ens
afgewezen niaarnemer uit hoofde van grondheerschapburgemeester Dirck Gerryts
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisJacob Tyebbes Popta, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisAntie Pieters Ens
naastligger ten oostende vrouw van het weeskind van Tyerck Hessels
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet huis bewoond door Claes Claesen
naastligger ten noordende hof van Jacob Tyebbes
verkopermr. Doecke Gossis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Georgius Piphron x Maycke Sickes kopen een huis nz. Lanen. Ten O. Tyerck Hessels weeskynts wijff, ten Z. die straat, ten W. het huis waar Claes Claesen woont, ten N. de hof van Jacob Tyebbes [Popta] (die geniaard heeft). Vrij mede-gebruik van de steeg ten westen. Grondpacht 8 st aan burgemeester Dirck Gerryts. Gekocht van mr. Doecke Gossis, voor 608 GG.


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45achterLanen NZ recht achter het huis van de Blauwe Pothhuis
 
koperClaes Jansen, gehuwd metboelgoedschrijver410-00-00 CG
koperDieucke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphron
naastligger ten zuiden*huis genaamd de Blauwe Pot
naastligger ten westenhet huis van Wybe Mellis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Anskes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Claes Jansen (Sanstra?), boelgoedschrijver x Dieucke Jans koopt een huis nz. Lanen, recht achter het huis 'de Blauwe Pot', met vrij in- en uitgang in het steegje waar d' Coningh op de ene hoek en Take Jacobs Haspelman op de andere hoek woont. Ten O. erven dr. Georgius Piphron, ten W. Wybe Melles. Gekocht van Jan Stufkes?


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZhuis alwaar de Blauwe Pot uitgehangen heeft
 
koperClaes Adams 851-00-00 GG
naastligger ten oostenRogier Jansen de Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Tieerds c.soc.lakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Adams koopt huis Lanen nz. 'alswaer de blauue pot uytgehangen heeft'. Ten O. Rogier Jansen de Cock, ten W. Claes Cornelis. Gekocht van Fedde Tieerds, lakenkoper c.soc. voor 851 GG.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Claessen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Blauwe Pott


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZhuis genaamd de Blauwe Pott, met tuintje, loods en plaats
 
koper van 1/2oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met775-00-00 GG
koper van 1/2Aaltje Dirks
koper van 1/2Claas Willems Burger bakker en tichelaar
naastligger ten oostenGerben Gattjes
naastligger ten zuidenLanen [staat: diept]
naastligger ten westenWillem Gerrits Boontje
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Anskes
verkoperReyer Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGellius Vetzensius, oud-burgemeester x Aeltie Dirks koopt 1/2 en bakker Claas Willems Burger koopt 1/2, van een huis en tuin, loods, plaets, put en bak, 'de Blauwe Pot', nz. Lanen. Ten O. Gerben Gatties, ten Z. het diept, ten W. Willem Gerrits Boontie, ten N. erven Jan Anskes. Gekocht van Reyner Claessen voor 785 gg.?


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZhuis genaamd de Blauwe Pot
 
koper provisioneelN. N. 450-09-00 GG
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontie
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Douwe Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
verkoperAeltie Dirx Harderwijck


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45achterLanen NZhuis
 
koperBeern Stint 60-00-00 GG
koperLammert de Gavere
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Blauwe Poth
naastligger ten zuiden*wijlen Lijsbeth Boontie
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieucke Jansuitdraagster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Berent Stint en Lammert de Gavere kopen huis nz. Lanen, recht achter 'de Blauwe Pot', met vrij in- en uitgang door de steeg tussen 'de Blaue Pot' en het huis bewoond door Lijsbeth Boontie. Gekocht van uitdraagster Dieucke Jans, voor 60 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45achterLanen NZ recht achter het huis genaamd de Blauwe Potleeg erf, woning door de verkopers afgebroken
 
koperCornelis Joosten Heyns wijnkoper70-00-00 CG
koperIJsbrant Joosten Heyns wijnkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*het huis genaam de Blauwe Pot
naastligger ten zuiden*Lijsbeth Boontie
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Lammert de Gavere
verkoper van 1/2Barent Stintmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Cornelis- en IJsbrant Joosten Heyns kopen een ledig erf of plaets, door de verkopers afgebroken, nz. Lanen, recht achter 'de Blauwe Pot'. Vrije in- en uitgang door de steeg tussen dat huis en Lijsbeth Boontie's huis. Gekocht van Lammert de Gavere en Berent Stintius ieder voor 1/2.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZ3/5 huis genaamd de Blauwe Poth
 
koperJan Jansen, gehuwd metsmalschipper375-00-00 CG
koperLijsbeth Andries
eigenaar van 2/5Jan Jansen, gehuwd metsmalschipper
eigenaar van 2/5Lijsbeth Andries
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontje
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Douwe Jacobs
verkoperJan Eekesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen (Pot) smalschipper x Lijsbeth Andries koopt 3/5 van een huis met tuin, loods en plaets, 'de Blauwe Pot', nz. Lanen, waarvan ze al 2/5 bezitten. Ten O. wijdschipper Sierck Andries, ten Z. de straat en diept, ten W. wd. Willem Gerrits Boontje, ten N. wd. Douwe Jacobs. Deze laatste heeft vrije in- en uitgang over de plaats en door de steeg. Gekocht van mr. kleermaker Jan Ekes, voor 325 CG.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0104r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jansen Post schipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-096Lanen 45huis
eigenaarJan Jansen Pott
gebruikerJan Jansen Pott
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-096Lanen 45huis
eigenaarJan Jansen Pott
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-096 Lanen 45huis
eigenaarJan Jansen Post
gebruikerJan Jansen Post
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrughuis
 
koperDouwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn390-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen glasmaker
naastligger ten noordenoud burgemeester Heyns
verkoperJan Symons, voor zich en als boedelredder vanolieslager en koopman
verkoperAndries Harings, voor zich en als boedelredders vanmr. tingieter
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Jansen Post, voor zich en als boedelredders vanmr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jelles Vettevogel, mr. chirurgijn, koopt een huis nz. Lanen omtrent de Woudemanssteeg, dat door wl. Jan Jansen Pot is nagelaten. Ten O. erven koopman Andries Sjierx Brouwer, ten Z. die straat en diept, ten W. glazenmaker Jan Jansen, ten N. de oud-burgemeester Heins. Er is een steeg naast waarlangs de naastliggers ten N. ook een in- en uitgang hebben. Gekocht van koopman Jan Symons Olyslager en mr. tinnegieter Andries Harings, voor zichzelf en als gelastigden v.d. andere erfgenamen van Jan Jansen Pot, voor 390 gg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrughuis
 
koperSchelte Uiftes koopman775-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwer
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker
naastligger ten noordenburgemeester Vincent Heinsius
verkoperDouwe Jelles Vettevogelmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Uiftes, koopman, koopt een huis met diverse vertrekken, plaets en tuin nz. Lanen omtrent de Woudemansbrug, met een steeg ter zijden waardoor ook het huis ten N. in- en uitgang heeft naar de Lanen. Ten O. wd. en erven Andries Sierks Brouwer, ten Z. de straat, ten W. wd. en erven glazenmaker Jan Jansen, ten N. burgemeester Vincent Heinsius. Gekocht van mr. chirurgijn Douwe Jelles Vettevogel voor 775 cg.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrughuis
 
koperGosse Pieters, gehuwd metsmakschipper900-00-00 CG
koperAntie Dirks
voormalig bewonerSchelte Uifteskoopman
naastligger ten oostende weduwe van Andrys Sjerks brouwer
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker
naastligger ten zuidenLanen [staat: Woudemansbrug]
naastligger ten noordenoud burgemeester Vincent Heinsius c.f.
verkoper van 1/3Maertie Scheltes, gehuwd met
verkoper van 1/3Yke Goverts Potkastmr. gortmaker en koopman
verkoper van 1/3Foppe Jansmr. schoenmaker
verkoper van 1/3Folkert Jans van der Plaatsboekbinder en -verkoper


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-096 Lanen 45huis
eigenaarGosse Pyters
gebruikerGosse Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067v van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGosse Pieters schipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-096 Lanen 45Gosse Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-096 Lanen 45huis
eigenaarGosse Pytters
gebruikerGosse Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0180v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGosse Pieters


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0059r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van G. P. Persijn commissaris


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0191r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetze Jelles


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrughuis, tuin en bleek
 
koper door niaarBaarnt Hylkes schipper556-21-00 GG
geniaarde koperJetze Jelleskoopman
naastligger ten oostenMeinte Brouwer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenvroedsman Claas Wijngaarden
naastligger ten noordenSchelte Wybinga n.u.
verkoper q.q.Augustus Robertus van Dalsen, executeurnotaris
verkoper q.q.Jacob Pieters Nieuwboer, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Trijntje Jelles Reinalda, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Pieters Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarent Hylkes, schipper, koopt, na niaar ratione sanguinis, een mooi huis met tuin en bleek, omtrent de Woudemansbrug, nz. Lanen. Ten O. Meinte Brouwer, ten Z. de Lanen, ten W. vroedsman Claas Yedes Wijngaarden, ten N. Schelte Wybinga. Gekocht van Trijntje Jelles Menalda wv Gosse Pieters Persijn.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0018v van 18 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarend Hylkes


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrughuis
 
koperJaartje Ruitinga, weduwe van700-00-00 CG
koperwijlen Albert Olinjus
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBarend Hylkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJaartje Ruitinga wv Albert Olinjus, koopt een huis nz. Lanen omtrent de Woudemansbrug. Geen naastliggers genoemd, maar er is sprake van een steeg. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Barend Hylkes voor 700 cg.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0028v van 19 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Olinjus


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0096v van 17 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarend Hylkes


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZhuis, tuintje en bleekveld
 
koperTeunis Norbruis mr. koperslager480-00-00 CG
huurdersT. Copieters c.u.luitenant
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans
naastligger ten zuidenLanen NZ
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenHartman Sybrens
naastligger ten noordenCornelis D. Zijlstra
verkoperJaartje Ruitinga, weduwe van
verkoperwijlen Wilt T. van der Meulengortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, mr. koperslager, koopt een huis nz. Lanen. Ten W. een vrije steeg. Ten O. Wybrandus Christiaans, ten Z. de straat, ten W. Hartman Sybrens, ten N. Cornelis D. Zijlstra. Geen grondpacht. Gekocht van Jaartje Ruitinga, laatst wv gortmaker Wilt T. van der Meulen, voor 480 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-094 Lanen 45Hendrik Norbruis, 32 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 45Lanen NZ wijk E-190huis
 
koperHubert Jans 750-10-00 CG
huurderJan C. Wagenaar 28-00-00 CG
huurderAndrieske Eelkes
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan C. van der Molen c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
verkoperT. Norbruiskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans koopt huis nz. Lanen, wijk E-190. Ten O. Wybrandus Christiaans, ten Z. de Lanen, ten W. Jan C. v.d. Molen, ten N. erven S. Wybinga. Gekocht van T. Norbruis, voor 250 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-093 Lanen 45Hubert Jans2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-190Lanen 45Hendrik Rink... ; BS huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1851, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; gebruiker van wijk E-190, metzelaar; eigenaar is Hubert J. Wagenaar, 1814. (GAH204); H.R. en Clara Nak, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-190Lanen 45Hubert Jans Wagenaar... houthandelaar 1805-1809; BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1827; eigenaar van wijk E-190; gebruiker Hend. Rink, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-054, houtstek, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-190Lanen 45Roelof Feenstra... Wielinga, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gerkesklooster en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk E-190; VT1839; R.F. eigenaar van perceel nr. 1278 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, huis en erf, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-190Lanen 45Hubert J Wagenaar Hendrik Rink metzelaar


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-190Lanen 45Wybrandus Christiaans van Straten, overleden op 15 juli 1821schuitschipper (Laanen E 190), vader van afwezige Christiaan (administrator is notaris Jacob Hanekuyk), Geertje (tekent met ' Tettje', vrouw van Sije Beekhof, arbeider Leeuwarden), Klaas, varensgezel en minderjarige Hans Wybrandus van Straten (voogd is Johannes P. Lanting, mr. verver/glasmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 30 nov 1826
adressoortbedraggebruik
E-190Lanen 45koopaktefl. 700huis E-190
 
verkoperHubert Jans Wagenaar
koperWybrandus Reins Vettevogel


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 10 okt 1829
adressoortbedraggebruik
E-190Lanen 45koopaktefl. 850huis E-190 aan de noordkant van de Lanen
 
verkoperWybrandus Reins Vettevogel
koperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1278Lanen 45Roelof FeenstraHarlingentuinierhuis en erf (1 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-190Lanen 45Jochum Eliazer Speyer, overleden op 11 oktober 1835zoon van Eliazer Abrahams Speyer, koopman (Vijverstraat E 190) en Saartje Jochum de Vos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-190Lanen 45Aleida Heins... DTB N.H. HRL , BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-224; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-190Lanen 45Harmen van der Zeegeb 19 nov 1806 HRL, ovl 21 dec 1856 HRL, ongehuwd, werkman, Rooms Katholiek, zv Geert vdZ, en Geertruida Harmens; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-251; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-190LaanenRoelof Feenstra66 jGerkeskloosterm, protestant, gehuwd, tuinman
E-190LaanenAlyda Heyns66 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-190Lanen 45Coenraad Johannes Baron, overleden op 4 augustus 18407 mnd, overleden Laanen E 190, zoon van Johannes Baron, timmerman en Sytske Gonggrijp, broer van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-190Lanen 45Roelof Feenstra, overleden op 19 augustus 184168 jr hovenier, geboren Gerkesklooster 10/7/1773, overleden Laanen E 190, man van Alida Klazes Heins, idem (geboren 9/8/1773, gedoopt 31/8, getrouwd Hichtum 1803, dochter van Klaas Heins en Anna van Arsen) (enige testamentair erfgenaam), broer van Sybren Feenstra, te Haarlem, halfbroer van wijlen NN (vader van kinderen wier namen en woonplaats aangeefster onbekend zijn). Saldo fl. 931,65. Bijgevoegd is suppletoire memorie ingediend 28/6/1844 (verhoging saldo met fl. 25,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1278E-190 (de Lanen)Hendrik H. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1278E-183 (De Lanen)Hendrik Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1278Lanen 45 (E-183)Afke J. Tolsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 45B.Keyzerkleermaker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 45G. (Gerrit) v.d. Meulen


1983 - variaadresbronbericht
Lanen 45Hein Buisman StichtingBouw ws. tweede helft achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1983


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 45rijksmonument 20496
  terug