Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 57
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 576-1006-1006-097E-194E-187


Naastliggers vanLanen 57
ten zuidenLanen 59
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenVoorstraat 42


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 57Lanen NZ uitlopende, in een steeg naar de70‑00‑00 gg1/2 stal
koperCornelis Joosten Heyns koopman
koperIJsbrand Joosten Heyns koopman
naastligger ten oostende hof van heer Witter
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten zuidenDoedtie Ages
naastligger ten westende uitgang van de hof van Cornelis Joosten Heyns koopman
naastligger ten westende uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heyns koopman
naastligger ten noordende hof van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages
verkoper q.q.dr. Sibrandus Bechius, gecommitteerde
verkoper q.q.Sybrand Feytema, gecommitteerde
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, gecommitteerden van
verkoperde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd met
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis- en IJsbrandt Joosten Heins, kooplieden, kopen 1/2 stal in een steeg die naar de nz. Lanen loopt. Ten O. de hof van Wittert, ten Z. het huis van de verkopers, ten W. de hof van de kopers, ten N. de hof van de verkopers. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 70 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057r van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 121Lanen 57kamer
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerAtge Tietes
gebruikerRitske Tiaerds
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 79rLanen 57kamers
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerJacob Goities
gebruikerRuird Heert
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio Lanen 57kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitjens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 79vLanen 57kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitiens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-100Lanen 57Claas Ydes, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 79vLanen 572 kamers
eigenaarFokeltje Hendrix
gebruikerClaes Ydes cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 80vLanen 572 kamers
eigenaarFokeltje Hendriks
gebruikerClaas Yedes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0169v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 57Lanen NZ in de steeg achter de tuin vd erven van wijlen Jelle van der Sluis130‑07‑00 gghuis
koperWytse Janz Vettevogel mr. wolkammer
huurderSybe Jans c.s.
naastligger ten oostenSyds Altena
naastligger ten zuidenHyltje Abes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. van der Sluis
verkoperFokeltje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Jans Vettevogel mr. wolkammer, koopt een huis nz. Lanen in de steeg achter Jelle v.d. Sluis. Ten O. Syds Altena, ten W. de steeg, ten Z. Hyltje Abes, ten N. Jelle v.d. Sluis. Gekocht van Fokeltje Hendriks wv Pyter Geerts.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0232v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Vettevogel


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 80vLanen 572 kamers
eigenaarFokeltje Hendriks
gebruikerClaas Yedes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
opmerkingwordt door gealimenteerde(n) vergeefs bewoond


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 57woningen en weefwinkel
eigenaarW. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal45‑04‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑02‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 57huis etc.
eigenaarJ. W. Vettevogel
gebruikerWillem Kink
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters Kink
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 57huis en weefwinkel
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-097 , pag. 134Lanen 57Jan W. Vettevogel 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Anne Lenigegebruiker van wijk E-194, gealimenteerd, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk C-050; gebruiker wed. Jan W. Vettevogel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-194; gebruiker Anne Lenige, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-023; gebruikers Lieuwe M. vd Veer, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-194Lanen 57erven J W VettevogelAnne Lenigegealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-194Lanen 57provisionele en finale toewijzing(8) huis en weefwinkel in de Wijde Steeg bij de Lanen E-194
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperGosse Abes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1283Lanen 57Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Anthony Jans Posthuma... Keulen; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1855; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jetske Hendriks Leensma... HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jetske Tjeerds Kooistra... HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-194LaanenAnthony Postma37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-194LaanenJetske Kooistra37 jBaardgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-194LaanenJan Postma11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenGeertje Postma12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenElisabeth Postma5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenJetske Leensma37 jtonsterHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-194LaanenGerrit Kreyl12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenAldert Kreyl6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenHendrik Kreyl5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenJenne Kreyl13 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenIdske Kreyl10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenReinskje Kreyl8 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenYbeltie Kreyl3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Anthonie Posthuma, overleden op 26 november 18404 mnd, overleden Laanen E 194. (CzOG nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Elisabeth Posthuma, overleden op 26 november 18406 jr, overleden Laanen E 194. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Aldert Kreil, overleden op 19 maart 18418 jr, overleden Bedelaarsteeg E 194. (CzOG nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Jan Anthonijs Posthuma, overleden op 5 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 14/9/1828), overleden Lanen E 194. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1283de Lanen E-194Uilke K. Voordewind woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1283De Lanen E-187 Hendrik Jans de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1283Lanen 57 (E-187)Willem van der Meijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 57H. de Jongveedrijver


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 57F. (Fedde) Westra


2023
0.053411960601807


  terug