Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 616-1016-1016-097E-ongE-ong


Naastliggers vanLanen 61
ten oostenLanen 65
ten zuidenLanen 63
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenLanen 59


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0385v van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0428v van 23 dec 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0312v van 11 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. Georgius Piphron


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 61Lanen NZ uitlopende, in een steeg naar de120‑00‑00 gghuis
koperCornelis Joosten Heyns koopman
koperIJsbrand Joosten Heyns koopman
huurderAndries Kyll
huurderTabe bierdrager
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de heer Witter
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de heer Witter
naastligger ten westenLanen uitlopende, een steeg naar de
naastligger ten noordende stal van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages
verkoper q.q.dr. Sibrandus Bechius, gecommitteerde
verkoper q.q.Sybrand Feytema, gecommitteerde
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, gecommitteerden van
verkoperde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd met
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis- en IJsbrandt Joosten Heins, kooplieden, kopen een huis in een steeg die naar de nz. Lanen uitloopt, bewoond door Andries Kyll en bierdrager Tabe. Ten O. en Z. erven Wittert, ten W. die steeg, ten N. de stal van de verkopers. Geen grondpacht. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 120 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057r van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0168v van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIJsbrandt Heins


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 121Lanen 61kamers
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerTomas Claessen
gebruiker15 0 0
gebruikerPosthumus wed.
gebruiker5 0 0
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 79rLanen 61kamers
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerTomas Claessen cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio Lanen 61kamers
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerTomas Clasen cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 79vLanen 61kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerTomas Clasen cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-101Lanen 61Albertje Willems, bestaande uit 1 persoon02‑10‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0097v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbertje Willems


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 79vLanen 612 kamers
eigenaarAlbertje Willems
gebruikerAlbertje Willems
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-101, fol. 110rLanen 61Albertje Willems , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenturfmeetster6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 80vLanen 612 kamers
eigenaarAlbertje Willems
gebruikerAlbertje Willems c.s.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0232v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLanen, voorste deel


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 80vLanen 612 kamers
eigenaarAlbertje Willems
gebruikerAlbertje Willems c.s.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 61woningen en weefwinkel
eigenaarW. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal45‑04‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑02‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 61huis etc.
eigenaarJ. W. Vettevogel
gebruikerWillem Kink
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters Kink
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0139r van 13 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. W. Vettevogel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 61huis en weefwinkel
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0272r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan W. Vettevogel


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-097 , pag. 134Lanen 61Jan W. Vettevogel 0‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongLanen 61Jan GalamaJan Doekes Fockemakuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1285Lanen 61wed. Hendrik Leijenaar winkelierscheHarlingenhuis (24 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1285de Lanen E-195Pieter Bos woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1285De Lanen E-189 Barend S. Bos woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1285Lanen 61 (E-ong)Jan Hettes Brouwerwoonhuis


2023
0.075850009918213


  terug