Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 63
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 636-1026-1026-098E-195E-189


Naastliggers vanLanen 63
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenLanen 61


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 63Bedelaarssteeg ten westen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0385v van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondLubbert Pieters 0‑04‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hendrick Kreft
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westeneen wijde steeg
naastligger ten westenPhilips Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Marten Ripperts, geauthoriseerde curator over
verkoperJelcke Pieters
verkoper q.q.Marten Ripperts, geauthoriseerde curator over
verkoperJelle Pieters
verkoper q.q.Marten Ripperts, gelastigde van
verkoperSicke Pieters
verkoperGerrit Pieters, gehuwd met
verkoperSyouck Pieters, en
verkoper q.q.Lenert Andries, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Pieters
erflaterwijlen Pieter Syckes, gehuwd met
erflaterwijlen Griet Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Marten Rippers als curator en voormomber over Jelcke en Jelle Pieters, zoon en dochter, en mede als last en procuratie hebbende van Auke? Pieters voor hem zelf, Gerrit Pieters, en als man en voogd van Syoucke Pieters, en Lenert Andries als curator en voormomber over de nagelaten weeskinderen van Trijn Pieters, zijnde) de gezamenlijke erfgenamen van Pieter ... en Griet Auckes, een huis nz. Lanen. Ten O. wd. Hendrick Roest?, ten W. Philip Gerryts en een algemene wijde steeg. Grondpacht 4 st aan Lubbert Pieters.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen naast en west van Hendrick Kreeft261‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten*Hendrick Kreeft
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pieter Sickesmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (e) een huis op de Lanen, naast de ? van Hendrik Kreeft en naast de keuken van de erven Pieter Sickes westelijk? Provisioneel geboden 261 GG.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0428v van 23 dec 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Marten Rippers, geauthoriseerde curator over
verkoperJeltke Sueers
verkoperJelle Sueers
verkoper q.q.Marten Rippers, gelastigde van
verkoperde andere de erfgenamen van wijlen Pieter Sueers, gehuwd metmetselaar
verkoperwijlen Griet Auckes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ279‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hendrick Kreeft
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPhilips Philips
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Sueers c.u.metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis nz. Lanen, van Pieter Tieerts, metselaar. Ten O. wd. Hendrick Kreeft, ten W. Philip Philips. Provisioneel verkocht voor 279 gg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0312v van 11 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ650‑00‑00 gghuis
koperJacob Tyebbes Popta, gehuwd met
koperAntie Pieters
protesteert vanwege een hypotheekJan Hansen Soet q.q.
protesteert vanwege de conditie van de middelmuurG. P. Piphron
protesteert vanwege een hypotheekHessel Tyaardts
naastligger ten oostenLambert Warnars
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten noordendr. Georgius Piphron
verkoperMeed Simons


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220r van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161v van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 61, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de heer Witter


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0116v van 24 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWittert secretaris


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0371r van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witter


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233r van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witters


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0305v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0168v van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ146‑00‑00 gghuis
koperTeunis Jeppes c.u.mr. huistimmerman
naastligger ten oostenJan Jansen metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenIJsbrandt Heins
verkoperAdriaan Wittert van der Aa heer van Cronenburgh, Loenen, Grijsoord


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-102 , folio 121Lanen 63huis
eigenaarTeunis Jeppes
gebruikerTeunis Jeppes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-102 , folio 79vLanen 63huis
eigenaarTeunis Jeppes
gebruikerTeunis Jeppes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-102 , folio Lanen 63huis
eigenaarTeunis Jeppes
gebruikerTeunis Jeppes
opmerkingpro deo begeerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-102 , folio 80rLanen 63huis
eigenaarTeunis Jeppes erven
gebruikerTeunis Jeppes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerGerben Jetses
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0097v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ530‑00‑00 cghuis
koperHyltje Abes, gehuwd metkooltjer
koperJantje Reinders kooltjer
naastligger ten oostenJan Houtmeeter mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAlbertje Willems
verkoper van 1/3Reinouwke Theunis, gehuwd met
verkoper van 1/3Nolles Ydeszakkendrager
verkoper van 1/3Maeyke Theunis, gehuwd met
verkoper van 1/3Pytter Sytsesslagersknecht
verkoper van 1/3Geertie Theunis meerderjarige ongehuwde dochter


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-102 , folio 80rLanen 63huis
eigenaarerv. Teunis Jeppes erven
gebruikerTeunis Jeppes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerGerben Jetses
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0101v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHyltie Abes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-102 , folio 81rLanen 63huis
eigenaarHyltje Abes
gebruikerHyltje Abes c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-102 , folio 81rLanen 63huis
eigenaarHyltje Abes
gebruikerHyltje Abes c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0155r van 15 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAge Johannes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 138rLanen 63huis
eigenaarAge Johannes
gebruikerWybe Jansz
huurwaarde38‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 138rLanen 63huis
eigenaarAge Johannes
gebruikerArend Jansen
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerSymon Jans Pel
huurwaarde44‑00‑00 cg
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0139r van 13 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen200‑00‑00 gghuis
koperHendrik Greutling, gehuwd metmr. bontwever
koperTrijntje Ruurds
huurderGeertje Harmens c.u.
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJ. W. Vettevogel
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge Johanneskoopman te Almenum
verkoperWybe Johanneskoopman te Grettingabuurt


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 138rLanen 63huis
eigenaarHendrik Greutling
gebruikerHartog Jacobs
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Greutling
huurwaarde33‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-100/2, pag. 97Lanen 63wed. Hendrik Greuteling


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0272r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ wijk E-195310‑00‑00 cghuis
koperJan Steenbrink, gehuwd met
koperAnskje Jetses Bakker
huurderSybren Ottes
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan W. Vettevogel
verkoperRiemke Haayes, weduwe van te Heerenveen
verkoperwijlen H. Greutling te Heerenveen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Voorstraat ZZ wijk E-031 en E-1961802‑00‑00 cghuis, tuin en stallen
koperJan Luitjes Faber banketbakker
koperAlbert van Eken koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Alta
naastligger ten zuidenLanen en steeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen P. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van RandwijkFranse schoolhouder
verkoperJacob Hanekuikadvocaat en notaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, banketbakker en Albert van Eeken, koopman kopen stalling en huis en tuin, zz. Voorstraat. De stalling is wijk E-196. Ten O. erven J. Altena, ten Z. de Lanen, ten W. wd. P.S. Hannema, ten N. de Voorstraat. Er is een publieke steeg aan de zijkant. Gekocht van Franseschoolhouder Jan van Randwijk.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-098 , pag. 134Lanen 63Jan Steenbrink 2‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 27 van 23 feb 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-195Lanen 63koopaktefl. 3753/4 deel in huis E-195
 
verkoperJan Steenbrink
koperReinskie Rintjes (wv Pieter Jans)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Evert Jans van der Brugmedegebruiker van wijk E-195, zeylmakersknegt; eigenaar en gebruiker Pieter Jans Brouwer wed., winkelierse, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Pieter Jans Brouwer... 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1815, ovl 1841; wed. P.J.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-195, winkelierse; medegebruiker Evert J. vd Brug, zeylmakersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-195Lanen 63wed Pieter Jans Brouwerwed Pieter Jans Brouwerwinkeliersche
E-195Lanen 63wed Pieter Jans BrouwerEvert J van den Brugzeylmakersknegt


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 137 van 18 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-195Lanen 63koopaktefl. 20deel in huis op de Laanen E-195
 
verkoperRuurd Douwes
koperReinske Rinkes (wv Pieter Jans Brouwer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1286Lanen 63wed. Hendrik Leijenaar winkelierscheHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Anna Pausmageb 1756 HRL, ovl 21 nov 1846 HRL, huwt met Hendrik Meyer, dv Gerben P en Elisabeth de Jong; BS ovl 1846; oud 79 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-195; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Kristoffel Reelfsoud 28 jaar, geb Jever, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-195; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-195LaanenAnna Pausma79 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
E-195LaanenWillemina Meyer43 jwinkelierscheHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
E-195LaanenHendrik Trompetter11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-195LaanenDurkje Trompetter15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-195LaanenSybrigje Trompetter5 jAnjumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-195LaanenKristoffel Reelfs28 jzeemanJeevergezin 2, m, protestant, gehuwd
E-195LaanenJaantie van der Werf24 jWorkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-195LaanenWillem Reelfs4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-195LaanenHendrik Reelfs6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 272 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-195Lanen 63Rinske Rintjes Kuipers, overleden op 21 februari 184168 jr, winkeliersche, overleden Laanen E 195, eerst wed. Pieter Jans Brouwer, laatst wed. Hendrik Jans Leyenaar, moeder van afwezige Jan Pieters Brouwer (van wie men niet weet of hij is overleden: zijn bewindvoerder Simon Sjoerds Wijma, candidaat notaris doet in memorie 273 aangifte), testamentair erfgenaam is het niet bloedverwante echtpaar Jan Jans van Glinstra, koopman en Elisabeth Gebel (doen in meorie 272 aangifte). Saldo fl. 401,83. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1286Lanen 63 Jan GlinstraHarlingenvan binnen de woning vernieuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Wilhelmina Meyer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1286de Lanen E-195Pieter Bos woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1286De Lanen E-189 Barend S. Bos woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1286Lanen 63 (E-189)Jan Hettes Brouwerwoonhuis


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18268
Lanen 63Ruurd Brouwer


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22029
Lanen 63Evert Scholte


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 63J. (Julius) Nieuwland


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 63beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.14517998695374


  terug