Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 67
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 676-106 6-101 E-198E-192


Naastliggers vanLanen 67
ten oosten
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen
ten noordenLanen 69


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 67Bedelaarssteeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0010r van 16 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 67Lanen NZ625‑00‑00 GGhuis
koperPieter Creeft, gehuwd met
koperAnnetien
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Geertyen Anckes 0‑06‑00 CG
protesteertPieter van Buyten
naastligger ten oostenHotse Pieters brouwer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenAndries Allerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Hobbes, gehuwd met
verkoperTreyn Hendrix, dochter van
verkoperHendrick Saves
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Creeft x Annaken [niet ingevuld] kopen een huis nz. Lanen. Ten O. brouwer Hotze Pieters, ten W. de schuur waar Andries Allerts in woont. Medegebruik van een onderaardse goot onder die schuur door. Grondpacht 6 st aan erven Geertyen Auckes. Gekocht van Hendrick Hobbes en Trijn Hendricks, [Hendrick] Saves dochter, voor 625 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 67Lanen NZ1036‑00‑00 CGhuis met plaatske
koperUupcke Haytses, gehuwd met
koperHittie Wybrens
naastligger ten oostende brouwerij voormaals van Hotse brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Vlaamsgezinden): predikhuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOtte Hiddes, gehuwd met te Hindeloopen
verkoperAeltie Douwes te Hindeloopen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0099r van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Rogiers


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Tiebbe Popta


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Taedes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061v van 21 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamers van Upke Haytses


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohan Witter


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0244r van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kopers


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0075r van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 67Lanen NZ500‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Jansen, gehuwd metmr. gleibakker
koperFokeltie Jans
naastligger ten oostenBauck Conincxsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenMoses Abrahams mr. knoopmaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten noordenNeeltie Dirx
verkopervroedsman Lammert de Gavere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v.d. Burgh, mr. gleibakker x Fokeltie Jans koopt huis nz. Lanen. Ten O. een steeg en mr. knoopmaker Moses Abrahams, ten Z. de straat, ten W. erven Joris Symons Hiddema, ten N. Neeltie Dirx. Gekocht van vroedsman Lammert de Gavere.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201v van 17 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 67Lanen NZ300‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Simonides c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Moises Abrahams
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten noordenNeeltie Dirks
verkoperCornelis Jansen van der Burgh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Simonides c.u. kopen een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg en erven Moises Abrahams, ten Z. de straat, ten W. erven Joris Hiddema, ten N. Neeltie Dirks. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Jansen van der Burg c.u., voor 300 CG.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0219v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis van der Burgh


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106Lanen 67
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106Lanen 67kamer
eigenaarPieter Reiners
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106Lanen 67kamer
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023r van 29 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Tomas


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106Lanen 67kamer
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-106 Lanen 67Anthony Beuker, bestaande uit 6 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106Lanen 67kamer
eigenaarAnthoni Beuker
gebruikerAnthoni Beuker
opmerkingonvermogende


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Trompetter


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0089v van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Tromp


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020r van 25 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Tromp


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0070v van 19 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Tromp


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0168r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 67Lanen NZ425‑07‑00 GGhuis
koperJan Altena koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Altena koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hendriks Trompturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Altena koopt huis op de Lanen. Ten O. een steeg, ten W. de koper zelf, ten Z. de Lanen. Gekocht van Cornelis Hendriks Tromp.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-101, pag. 135Lanen 67Jan Altena erven0‑10‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-198Lanen 67Hendrik P Mooygebruiker van wijk E-198, timmerknegt; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-198Lanen 67Jan Zyts Altena... (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-199; gebruiker Frans W. Nak, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-198Lanen 67Jan Altena ervenHendrik P Mooy timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1291Lanen 67Hans Wybrandus van StratenverwerHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-198Lanen 67Hendrik Husselmanoud 32 jaar, geb Oudega en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-198 VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-198LaanenHendrik Husselman32 jschoemakerOudegam, protestant, gehuwd
E-198LaanenHiltie Deurnat32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-198LaanenAdriaantie Husselman3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-198LaanenMietje Husselman1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-198Lanen 67Klaas(ke) de Vrij, overleden op 10 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 mnd (geboren 28/3/1847), overleden Lanen E 198. (in tafel 'Klaas') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-198Lanen 67Hiltje Deurnat... 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-198Lanen 67Johanna Hoekers... in 1851, vleeschhouwersche in 1852, dv Wijnand H, en Elise de Hol; BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-198; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman en slagerse, wijk E-170; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1291de Lanen E-197Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3603*De Lanen E-191Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis
Sectie A nr. 3603*De Lanen E-192Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3603Lanen 67 (E-191)Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 67H. Meijerwinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 67B. (Bokke) Koning


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 67rijksmonument 20497


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7280Lanen 67
  terug