Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 70
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 705-141 5-163 F-196F-187


Naastliggers vanLanen 70
ten oostenLanen 72
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 66
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Maessen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113v van 22 aug 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Vlasbloem


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ1650‑00‑00 GGhuis met plaats, met vrije uitgang naar de Schritsen
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met
koperMagdalena Lovys
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jans Knas
naastligger ten zuidenBalling Hayes
naastligger ten westenPyter Jans
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDirck Pyters Maes, gehuwd met
verkoperTrijntke Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graeff x Magdalena Louys [Vlasbloem?] kopen een huis en de ledige plaats daar achter, zz. Lanen. Vrije uitgang door een steeg naar de Schritsen. Ten O. Jan Jansen Krab, ten W. Pyter Jans, ten Z. de kinderen van Waling Hayes. Grondpacht 17 st aan de Stad. Gekocht van Dirk Pyters Maes x Trijntje Walings voor 1650 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0339r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Vlasbloem


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Flasblom van Jacob


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ tot de Schritsen1280‑00‑00 GGhuis waar de Vlasblom uitsteekt
koperJacob Jansen de Kock, gehuwd metde Vlasbloem
koperGeertie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Janssen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Willems de Graeff c.s.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen345‑00‑00 GG1/6 huis
koperAndrys Boeckhorst c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
verpachter grondWillem Jacobs de Cocq 0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperWillem Jacobs de Cocq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Boeckhorst, kapitein c.u. kopen 1/6 huis op de Lanen. Ten O. Jacob Hessels Hingst, ten W. Pieter Jans. Grondpacht (voor 1/1) 17 st aan de Stad en (voor deze 1/6) 3 st aan de verkopers. Gekocht van Willem Jacops d`Cocq, voor 345 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ400‑00‑00 CG1/6 huis en erf
koper door niaar ratione sanguinisJacop Jansen de Cock q.q., vader van
koper door niaar ratione sanguinisGriettie Jacops de Cock
geniaarde koperNeeltie, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jan Boercke
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGriettie Jacops de Cock, gehuwd met
verkoperHaentie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacop Jansen de Cock, koopman, als vader van Griettie Jacobs de Cock x Haentie Jans, koopt 1/6 huis zz. Lanen. Rechten en pichten zoals Neeltie wd. Jan Boercke het vroeger heeft gekocht van Griettie [Jacobs de Cock] x Haentie Jans. Gekocht van Neeltie wv Jan Boercke, voor 400 cg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ tot aan de Schritsen418‑00‑00 CG1/6 huis daar de Vlasblom uithangt
koperJacob Jansen de Vlasbloem
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑17‑00 CG
verpachter grondWillem Jacobs de Kock 0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAndries Boekhorst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen [de Cocq?] koopt 1/6 huis zz. Lanen daer de Vlasblom uythangt, strekkende van voor van `t diept tot achter aan de Schritsen. Ten O. Jacob Hessels Hingst en een gezamenlijke steeg naar de Schritsen, ten W. Pieter Jansen. Grondpacht (voor 1/1) 70 [moet zijn: 17?] st, en (voor deze 1/6) 3 st aan Willem Jacobs d'Kock. Gekocht van Andries Boeckhorst c.u. voor 418 cg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jansen de Cok


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259v van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen de Cocq


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen de Cock


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ400‑00‑00 CG1/6 huis en plaats
koperJacob Jansen de Cock zoon van de verkoper
naastligger ten oostenTieerd Scholl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Mouts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Jacobs de Cock vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[170v komt tweemaal voor.] Jacob Jansen de Cock koopt 1/6 huis van zijn vader Jan Jacobs de Cock. Ten O. Tieerd Scholl, ten W. Hendrik Mouts. Gekocht van Jan Jacobs de Kock voor 400 cg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jansen de Cock


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062r van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jansen Cocq


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 249r van 13 nov 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 70
overledeneJacob Jansen de Cock, gehuwd met
aangeverClaeske Lolles, gesterkt met haar broeder
Jan Lolles
requirantWillem Jacobs de Cock
requiranthet Gerecht van Harlingen, namens
Jan Jacobs de Cock uitlandig in Oostindie
requirantFedde Tieerds, geauthoriseerde curator over
Lolle Jacobs de Cock zoon van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0249r] Inventarisatie ende beschivinge gedaen tenn sterfhuyse van Jacob Jansen de Cock ten overstaen van de praesiderende burgemeester Bartel Lantingh tot desen verordonneerde commissaris geadcocieert met dr. Dominico Wringer secretaris van alle de goederen uit- en inschulden ten sterfhuyse bevonden op 't versoeck van Willem Jacobs de Cocq in desen praesent sampt 't gerechte ex officio wegens Jan Jacobs de Cocq uitlandigh in Oost-Indien zijnde, beide voorzoonen van de overledene Jacob Jansen de Cocq requiranten, ende Claeske Lolles nae naegelaetene weduwe van de overledene ende styffmoeder over de requiranten voor haer selfs ende in desen gesterckt met haer broeder Jan Lolles, sampt Fedde Tieerds geauthoriseerde ende testamentaris curator over Lolle Jacobs de Cocq nagelaten soon van de overledene bij deselve ende selfs weduwe Claeske Lolles in echte verweckt zijnde een soon van 't darde bedt requirerende. [0249v] In welck doende de aengevinge is geschiet door de weduwe Claeske Lolles die tot dier einde de Mennonite ede van getrouwe aengevinge heeft gedaen in handen van welgeachte praesiderende burgemeester, waer op tot de beschrivinge is geprosedeert in manieren so volght, deze 13e november 1666. Opmerkingen: Gemeentearchief Harlingen, OAH, invnr 221, Grondpachtenkohier 1657, fol 27: 3e kwartier: Jacob Jansen d'Cock, huys, 00-17-00. Jacob Jansen de Kock, wonende te Harlingen, trouwt (3) voor het Gerecht Harlingen 31-01-1660 Claeske Lolles, wonende te Harlingen. Lidmatenregister Doopsgezinde Vlaamse Gemeente Harlingen 'De blauwe schuur', aktedatum: 04-12-1665: lidmaten Jacob Jansen de Kock en Claeske Lolles. Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 60, aktedatum 06-04-1656: Riemke Gerlyffs oud 15 jaar weeskind, Dirck Gerlyffs oud 13 jaar weeskind, Grietie Gerlyffs oud 11 jaar weeskind, Wijlen Gerlyff Lolckes vader, Wijlen Antje Jans de Cock moeder, Jan Laessen Hannema burger, vaandrig curator, curator ter controle van de rekening Fedde Tiaerts koopman curator, curator ter controle van de rekening Jan Gerliffs curator, geauthoriseerd curator, broer Jacob Jansen de Cock curator, geauthoriseerd curator, oom. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 446, aktedatum 16-11-1666: Lolle Jacobs de Cock oud 23 jaar weeskind, Fedde Tiaerds burger lakenkoper curator, curator ad actum divisionis Wijlen Jacob Jansen de Cock vader, testament. Lanen 42: Jacob Jansen de Kock, gehuwd met Geertie Jacobs, koop Lanen ZZ tot de Schritsen, huis waar de Vlasblom uitsteekt, voor 1280-00-00 GG, van Jacob Willems de Graeff c.s., Proclamboek 233, fol 132v, 1 feb 1634. Lanen 42: Andrys Boeckhorst, kapitein c.u. kopen 1/6 huis op de Lanen. Ten O. Jacob Hessels Hingst, ten W. Pieter Jans. Grondpacht (voor 1/1) 17 st aan de Stad en (voor deze 1/6) 3 st aan de verkopers. Gekocht van Willem Jacops d' Cocq, voor 345 gg. Proclamboek 236, fol 73r, 18 feb 1649. Lanen 42: Jacop Jansen de Cock, koopman, als vader van Griettie Jacobs de Cock x Haentie Jans, koopt 1/6 huis zz. Lanen. Rechten en pichten zoals Neeltie wd. Jan Boercke het vroeger heeft gekocht van Griettie [Jacobs de Cock] x Haentie Jans. Gekocht van Neeltie wv Jan Boercke, voor 400 cg. Proclamboek invnr 236, fol 84r, 28 april 1649. (Griettie Jacobs de Cock wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen 06-11-1642 Hantie Jans Lamkema wonende te Harlingen.) Lanen 42: Jacob Jansen [de Cocq?] koopt 1/6 huis zz. Lanen daer de Vlasblom uythangt, strekkende van voor van 't diept tot achter aan de Schritsen. Ten O. Jacob Hessels Hingst en een gezame'ijke steeg naar de Schritsen, ten W. Pieter Jansen. Grondpacht (voor 1/1) 70 [moet zijn: 17?] st, en (voor deze 1/6) 3 st aan Willem Jacobs d' Kock. Gekocht van Andries Boeckhorst c.u. voor 418 cg. Proclamboek invnr 236, fol 141v, 17 nov 1650. (Willem Jacobs de Cock te Harlingen trouwt voor het Gerecht Harlingen 13-11-1642 Claeske Douwes wonende te Harlingen) Lanen 42: Jacob Jansen de Cok, naastligger ten westen bij verkoop Lanen 44, Proclamboek invnr 235, fol 158r, 8 feb 1651. Lanen ZZ (Lanen 72, exacte ligging niet zeker) Jacob Jansen de Cock ten westen (Proclamatieboek 238, fol 62r, 4 nov 1660. Jacob Jansen de Cock weduwe, ten westen, Lanen ZZ (Lanen 72, exacte ligging niet zeker), Proclamatieboek invnr 239, fol 184r, 10 jan 1669. erven vroedsman Lolle Cock, ten westen, Lanen ZZ, Proclamboek, invnr 246, fol 59v, 14 jan 1720. weduwe Jacob Lolles de Cock, ten westen, Lanen ZZ, Proclamboek, invnr 251, fol 241v, 1 dec 1748. weduwe Jacob Lolles de Cock, ten westen, Lanen ZZ, Proclamboek, invnr 253, fol 123r, 2 dec 1753.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jacob Jansen de Kock


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 21rLanen 70Lolle Jacobs de Cocqf. 2000-00-00


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0270v van 1 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70achterLanen ZZ en de Schritsen, tussen de40‑00‑00 CGkamer
koperLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenLolle Jacobs Cock mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg van de Lanen tot de Schritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes
verkoper q.q.Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, vertegenwoordigers vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolle Jacobs d'Cock, schoenmaker, koopt een kamer tussen Lanen en Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. mr. metselaar Aucke Jacobs, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de erven Sicco Scheltes. Grondpacht 4 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van koopman Lammert Claesen Boormaker pro se ac sociis, bedienaars van de Jan Jacobs doopsgezinde gemeente, voor 40 CG.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jacobs de Kock


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0217v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jacobs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarwed. Lolle Jacobs
gebruikerwed. Lolle Jacobs
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarLolle Jacobs erven
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Cock


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Cock
gebruikerJacob Cock
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Lolles


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Lolkes Kok


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Lolkes Kok


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-141 Lanen 70Jacob Lolles Kok, bestaande uit 6 personen20‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-141Lanen 70huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerJacob Lolles
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑14‑08 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100r van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Lolles Kok


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Jacob Lolles Kok


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Kok


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Kock


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 70Lanen ZZ600‑00‑00 CGhuis
koperJacob de Boer, gehuwd metstadsbode
koperAntje Wellinga
naastligger ten oostende weduwe van Gerben Andries
naastligger ten zuidende weduwe van Lolle Jacobs kok
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenLanen
verkoperMaaike Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Lolle Jacobs Kok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob de Boer, stadsbode x Antje Vellinga koopt zz. Lanen. Ten O. Grietje Mulder wv Gerben Adries, ten Z. de verkoper, ten W. de diaconie der Ger. Gem. en een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Maaike Jacobs wv Lolle Jacobs Kok.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Lolle Jacobs


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob M. de Boer


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0029r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob de Boer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-163, pag. 119Lanen 70Jacob de Boer3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jacob Martens de Boer... Kerk HRL 1801, BS geb 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818; organist in ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Namle Oepkes... ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 70 Jacob de Boerfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-196Lanen 70Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 70Sipke Tjepkes BlokHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Jan Nak... eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-196; VT1839; J.L.N. eigenaar van perceel nr. 684 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 475, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Johannes Thomas Smidt... 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113; oud 38 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-196 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Pietje S. de Vriesoud 40 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Wouter Burgerhof... 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; oud 78 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839; Jan Lammert van der Veen in qualt als curator van W.B., 7e quartier: f. 130:0:0 (GAH650); lijst ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-196LaanenJohannes Th. Smith38 jzeemanHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-196LaanenGrietje Fred. Hes45 jstrooyhoedenmaaksterHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-196LaanenThomas Smith10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenWouter Smith5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-196LaanenDirkje Smith11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-196LaanenJan L Nak69 jschoenmakerHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-196LaanenPietje S de Vries40 jDronrijpgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-196LaanenTheodora Nak4 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenMarijke Nak26 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-196LaanenWouter Burgerhof78 jNijmegengezin 3, m, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-196Lanen 70Petronella Zipkes de Vries, overleden op 13 februari 184040 jr, geboren Dronrijp, overleden Laanen F 196, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-196Lanen 70Wouter Burgerhoff, overleden op 3 maart 184078 jr, claviger der Latijnse Scholen, geboren Nijmegen, overleden Laanen F 196, weduwnaar. (CzOG nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 305 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-196Lanen 70Grietje Frederiks Hes, overleden op 19 juli 184147 jr (geboren 20/10/1793), hoedenmaakster, overleden Laanen F 196, vrouw van Johannes Thomas Smith, varensgezel, moeder van minderjarige Dirkje, Thomas en Wouter Johannes Smith. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Joeke Minnes Radsma... Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-196Lanen 70Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1327Lanen F-198Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 27 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Provisioneel verkocht op 8 nov 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Van der Hoek te Minnertsga.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-196Lanen 70Eene kapitale koopmanshuizinge met erf en comfortabele bovenwoning met vrijen opgang aan den zuidkant der Lanen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Finaal verkocht op 22 nov 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Van der Hoek te Minnertsga. Waarop geboden is f. 3233.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3605De Lanen F-187Johan Hendrik Herman Scholtewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3605Lanen 70 (F-187)Gatse de Vrieswoonhuis en magazijn


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 70 Wiepkje de Vriesmelkverkoopsterf. 1200f. 1500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 70J. v/d Moolenmandenmaker
Lanen 70H. de Vriesmelktapper


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22183
Lanen 70aHenderikus Broersma


1940 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 70, HarlingenLanen 70H. Prinsschilder, behanger, glaszetter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 70A.H. (Ate) Westerhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 70rijksmonument 20519


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3605Lanen 70
  terug