Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 83
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 836-112(niet bekend)6-113E-215E-210


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 83Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten westen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 83naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0150r van 11 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83Lanen achter Joest Boens, strekkende tot aan de schuur van de verkoper311‑00‑00 ggoude dwarskamer of huis met de ledige plaats erachter
koperTjaerdt Tjaerdts, gehuwd metgrootschipper
koperGeert Tjallefs
verpachter grondDochter Lyuwes 4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLuytien verver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Claesen, namens zijn moeder
verkoperYbel Sybrants
verkoperSybrant Claesen
verkoperJacob Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjaerdt Sjaerdts grootschipper x Beent Tjalleffs kopen een dwarskamer of huis met een plaats daar achter. Ten O. de Wortelhaven, ten W. Luytien verver. Grondpacht 3 GG. Vrij medegebruik van de steeg ten westen. Gekocht voor 311 GG van Cornelis Claesen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ aan het oost einde510‑00‑00 cghuis
koperThoenis Philips, gehuwd mettrommeter
koperJantien Jans
verpachter grondSibrant Eedis Feytema 2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHendrick Ottes c.u.
naastligger ten noordenHendrick Ottes c.u.
verkoperHendrick Ottes, gehuwd met
verkoperDoetke Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThoenis Philips trommeter? X Jantien Jans kopen een huis op het oosteinde nz. Lanen. Ten O. het diept, ten Z. de straat en diept, ten W. en N. de verkopers. Grondpacht 42 st aan Sibrant Eedis. Gekocht van Hendrick Ottes x Detke Andries voor 510 cg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0256r van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ [staat: oosteinde van de Lanen NZ van het diept]428‑16‑00 gghuis
koperAndries Hendricks, gehuwd met
koperAnke Jansen
verpachter gronddr. Dirck Lieuues 2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende verkoper Hendrick Ottes c.u.
naastligger ten noorden*Sibrich Edis
verkoperHendrick Ottes, gehuwd met
verkoperDedke Andries


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0164r van 5 dec 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen, oosteinde00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
bewonerwijlen Andries Hendrickxschilder
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Geert Joostes Cartout, curator
verkoper q.q.Jelmer Harmens, curatoren over
verkoperde weeskinderen van wijlen Andries Hendrickx c.u.schilder


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0081v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83westLanen665‑00‑00 gghuis
koperMarten Claesen c.s.
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar van de erfgenamen van wijlen Dirck Ariens de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende steeg van Arien Gisberts brouwer
naastligger ten noordenhuis en brouwerij van Arien Gisberts brouwer
verkoperArien Gisbertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Claesen koopt huis op de Lanen. Ten O. erven Dirck Ariens huis 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. de steeg van de verkoper, ten N. het huis en de brouwerij van de verkoper. Gekocht van brouwer Arien Gisberts, voor 665 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0200v van 28 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ op de hoek537‑00‑00 gghuis genaamd de Morgenster
koperHylcke Pytters Coolhart, gehuwd metgerechtsbodede Morgenster
koperHincke Gatzes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Marten Clases
naastligger ten noordenPytter Feddes
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Pytters Coolhart, gerechtsbode x Hincke Gatzes koopt 'de Morgenster', noordoosthoek van de Lanen. Ten O. het diept, ten W. wd. Marten Clases, ten N. Pytter Feddes. Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes, voor 537 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029va van 14 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ, hoek486‑00‑00 gghuis genaamd de Morgenstar
koper provisioneelYsack Bastjaens mr. bakkerde Morgenster
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: het Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: de pijp]
naastligger ten westende brouwerij van Pyter Feddes
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperHencke Gatties voor zich en haar zoontje, weduwe van
verkoperwijlen Hylcke Colartgerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hincke Gatzes wv gerechtsbode Hylcke Coolhart, voor zich en voor haar zoontje, een mooi huis, 'de Morgenster' (met beschrijving), op de hoek van de Lanen. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de Pijp, ten W. de brouwerij van Pieter Feddes en de stokerij van Sybe Sybes, ten N. ook de brouwerij.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ op de hoek301‑00‑00 gghuis de Morgenstar genaemt, met stoepen en loyff
koper finaalJan Jansen Bostijn de Morgenster
koper provisioneelFrederick Bourman 300‑12‑00 gg
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
huurder benedenSusanna Jochums
huurder bovenTjeerd Jacobs
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavens diept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: pijp]
naastligger ten westende [steeg naar de] brouwerij van Pyter Feddes brouwer
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes stoker
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens c.u.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0001r van 2 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83westLanen NZ210‑00‑00 cg1/3 huis
koperDoede Jacobs distillateur
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
bewonerDoede Jacobsdistillateur
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenster de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Feddes brouwer
verkoper q.q.Oost-Terschelling diaconie, alimentatores
verkoper q.q.West-Terschelling armvoogdij, alimentatores van
verkoperde weeskinderen van wijlen Hillebrandt Jacobs Schar, gehuwd met
verkoperwijlen Aeffke Frans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, destillateur, koopt 1/3 van een huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. brouwer Pieter Feddes. Gekocht van de diaconen van Oosterschellingh en de armenvoogden van Westerschellingh, als alimentatoren over de weeskinderen van Hillebrandt Jacobs Schar x Aeffke Frans.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0339v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ [niet vermeld]330‑14‑00 cghuis al waar De Morgenstar in de gevel staat
koperDoede Jacobs mr. bakkerde Morgenster
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurder voor 1 jaarTeye Pytters c.soc.wijdschipper36‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDoede Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pytter Feddes
verkoperSaeckjen Symons, gehuwd met
verkoperRintie Kingmaoproeper van de boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, mr. backer, koopt huis 'de Morgenster'. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. de kopers, ten N. wd. Pytter Feddes. Gekocht van Saeckjen Symens, de vrouw van Rintie Kingma.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83westLanen NZ300‑00‑00 gghuis en brouwerij met een vrije steeg
koperTjeerd Reyners, voor
koperDina Tjebbes
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
huurderTjeerdt Ypes wijdschipper
huurderCaspar Ruer distillateur
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Feddes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pyter Feddes
verkoper van 4/12Mintje Martens, gehuwd met
verkoper van 4/12Tjeerdt Ypes, enwijdschipper
verkoper q.q.Jacob Romckes Braem, curator overkoopman
verkoper van 7/12Neeltie Doedes, dochter van
verkoperDoede Jacobs, gehuwd met
verkoperNeeltje Martens, en
verkoperAeltje Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Doede Jacobs, als wettig vertegenwoordiger van haar dochtermr. bakker en distillateur
verkoper van 1/12Engeltje Doedes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025va van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ [niet vermeld]151‑22‑00 cghuis alwaer de Morgenstar aen de geevel staet
koperTjeerd Yppes de Morgenster
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
huurderTeye Pyters c.soc.wijdschipper
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenTrijntie Cornelis
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Feddes
verkoper van 1/2Aeltje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Doede Jacobs, als wettig vertegenwoordiger van haar dochtermr. bakker en distillateur
verkoper van 1/4Engeltje Doedes
verkoper q.q.Jacob Romckes Braem, curator over de voordochterkoopman
verkoper van 1/4Neeltje Doedes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188r van 17 dec 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis op de Lanen van weduwe Dina Tjebbes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-112 , folio 123Lanen 83huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264r van 24 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83westLanen NZ200‑00‑00 cghuis
koperDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tieerd Ypes
naastligger ten oostenhet huis de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten noordenDouwe Gerrits mr. brouwer
verkoperDina Tiebbes, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gerrits, mr. brouwer, koopt huis Lanen nz. Ten W. en N. de koper zelf, ten O. wd. Tieerd Ypes in 'de Morgenster', ten Z. de Lanen. Gekocht van Dina Tiebbes wv Pyter Feddes (Lanen 83?)


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-112 , folio 80rLanen 83huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-112 , folio Lanen 83huis
eigenaar
gebruikerDieuke Jurjens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0009ra van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83westLanen NZ0‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet huis de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhuis, brouwerij en mouterij het Hart het Hert
naastligger ten noordenhuis, brouwerij en mouterij het Hart het Hert
verkoperTjeerd Fockes Esta, grootvaderkoopman
erflaterwijlen Douwe Gerrits Prins, gehuwd metmr. brouwer
erflaterwijlen Tyttje Tjeerds Esta


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0348r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ hoek Wortelhaven312‑14‑00 gghuis de Morgenstarre
koperYsaak de Roose, gehuwd metde Morgenster
koperClaaske Annes Huydekoper
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende tapperij van Jan Hendriks
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer
verkoperHintje Martens, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Ypes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaak Roosen x Claaske Annes Huidekoper koopt huis 'de Morgenstarre', hoek Lanen en Wortelhaven. Ten N. Johannes Hylkema, ten Z. de Lanen, ten O. de Wortelhaven, ten W. Jan Hendriks' tapperie. Gekocht van Mintje Martens wv Tjeerd Ypes.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0014v van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83westLanen300‑00‑00 cghuis
koperburgerkolonel Sybrand Feykes Camsma, gehuwd met
koperAntie Tjommes de Morgenster
naastligger ten oostenhuis genaamd Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannes Hylkama mr. brouwer
naastligger ten noordenJohannes Hylkama mr. brouwer
verkoperJan Hendrixmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma, burger-colonel x Antie Tiommes koopt nz. Lanen een huis dat nu als tapperij wordt gebruikt. Ten O. 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. en N. mr. brouwer Johannes Hylkema. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendrix voor 300 cg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0248r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ hoek Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]334‑00‑00 gghuis genaamd de Morgenster
koperFoppe Dirx, gehuwd metkorenmeterde Morgenster
koperFrouckien Jans
huurderDaniel Christoffels 39‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenburgerkolonel Sybrand Camsma
naastligger ten noordenJohannes Hylkes mr. brouwer
verkoperYsaak Roosenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Dirx, korenmeter x Frouckien Jans koopt huis 'de Morgenster'. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de straat, ten W. Sybrand Camsma, ten N. mr. brouwer Johannes Hylkes. Gekocht van Ysaak Roosen.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0114r van 14 feb 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ [niet vermeld]550‑00‑00 cghuis
koperJan Alberts, gehuwd mettimmermande Morgenster
koperMarijke Harmens
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenburgerkolonel Camsma
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Johannes Hylkama
verkoperFoppe Dirx, gehuwd metwinkelier
verkoperFroukien Janswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alberts, timmerman x Marijke Harmens koopt 'de Morgenstar'. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. de colonel Camsma, ten N. wd. en erven van Johannes Hylkama. Geen grondpacht. Met de conditie dat luiffel en stoep, voor zover die voor de naastligger ten westen zijn huis betimmert is, aldaar precario is volgens acte van 24 december 1675. Gekocht van winkeliers Foppe Dirx x Froukjen Jans, voor 550 cg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0120v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83westLanen NZ306‑06‑00 cghuis of stallinge
koperLolle Wybes Steensma, gehuwd metmr. brouwer
koperAafke Lammerts Salverda
naastligger ten oostenhuis genaamd de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenLolle Wybes Steensma
naastligger ten noordenLolle Wybes Steensma
verkoperoud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolle Wybes Steensma, mr. brouwer x Aafke Lammerts Salverda koopt stal of huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. en N. de koper, ten Z. de Lanen. Gekocht van Sybren Feikes Kamsma, voor 306 cg.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0147v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ [staat: Wortelhaven WZ]317‑00‑00 gghuis
koperAlbert Jans mr. bakkerde Morgenster
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Steensma
verkoperJan Alberts, gehuwd mettimmerman
verkoperMarijke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans, mr. bakker koopt het huis 'de Morgenster'. Ten O. de Wortelhaven ten W. en N. de burgemeester Lolle Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van Jan Alberts, timmerman x Marijke Harmens.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0167v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostSpekmarkt, tegenover de800‑00‑00 cghuis genaamd de Morgenstar
koperJohan Abrahams, gehuwd metde Morgenster
koperHyke Arjens Wassenaar
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Wybes Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Wybes Steensma
verkopervroedsman Albert Jansmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Abrahams x Hijke Arjens Wassenaar koopt een huis c.a. 'de Morgenster', tegenover de Spekmarkt, hoek Lanen/Symon Stijlstraat, met alle losse en vaste goederen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. burgemeester Lolle Wybes Steensma, ten Z. de Lanen of pijp. Zie de acte voor de details. Gekocht van vroedschap en mr. bakker Albert Jans, voor 800 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 139vLanen 83stal en wagenhuis
eigenaarH. Schaaff wed.
gebruikerH. Schaaff wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0007v van 12 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ tegenover de Spekmarkt280‑21‑00 gghuis
koperSybren Reitsma, gehuwd metde Morgenster
koperLijsbert Jans wonende in het Makkumer Slaapsteed
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noordenburgemeester L. W. Steensma
verkoperJohan Adam Abraham, gehuwd metoud beurtschipper
verkoperHyke Wassenaar


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 139vLanen 83stal en wagenhuis
eigenaarE. Talma
eigenaarA. Talma
gebruikerL. W. Steensma
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerJan Hannema
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 139vLanen 83stal en wagenhuis
eigenaarG. en A. Talma
gebruikerL. W. Steensma
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerJan Hannema
huurwaarde15‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ tegenover de Spekmarkt220‑15‑00 cghuis genaamd de Morgenster
koper van 1/3Albert Wymers bakkerde Morgenster
koper van 1/3Jan Sibrens reidmaker
koper van 1/3Ritske Croonenburg mr. timmerman
huurder bovenPieter Johannes c.u.
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenoud burgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noordenoud burgemeester L. W. Steensma
verkoperJacob Sibrandus Reidsma
verkoperGerrit Sibrandus Reidsma onder Tzummarum
verkoperAaltje Sibrandus Reidsma, weduwe van
verkoperwijlen Evert Hoogzand
verkoperLutske Sibrandus Reidsma, gehuwd met
verkoperEilert Jurjens
verkoperVolkert Sibrandus Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert [Jans] Wijmans, bakker, Jan Sibrens, reidmaker en Ritske Croonenburg, mr. timmerman, kopen elk 1/3 deel van het huis 'de Morgenster' tegenover de Spekmarkt aan de nz. Lanen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. L.W. Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van erven Elisabeth Jans wv Sibren Reidsma.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0122r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 83oostLanen NZ40‑00‑00 cg1/3 huis
koperoud burgemeester Albert Wymers Bakker de Morgenster
koperRitske J. Kronenburg mr. timmerman
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende heer L. Steensma
naastligger ten noordende heer L. Steensma
verkoperJan S. Reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans Wijmans, bakker, en Ritske Kronenburg kopen samen 1/3 deel van 'de Morgenster', waarvan zij elk reeds 1/3 deel bezaten. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. en N. L. Steensma. Gekocht van Jan. S. Reidmaaker (Reidsma).


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-113 , pag. 136Lanen 83Jan Hannema 3‑00‑00 cgstal en wagenhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-215Lanen 83Jan Hannema... id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-145, gebruiker is Christ. Doekes Postma, gleybakkersknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-215Lanen 83Jan Hannemawagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1306Lanen 83Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenpakhuis (114 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-215Lanen 83Martje Hendriks Kuipers... N.H., dv Hendrik Siebes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1306Stokersteeg E-211Pieter C. Hamstra woonhuis
Sectie A nr. 1306Stokersteeg E-212Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk disteleerderij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2643De Lanen E-210 Leendert Hannema pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3348Lanen 83 (E-212)Catharina W. Endt (wed. J.H. Snijder, en Cons.)woonhuis en hok


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72 en 81J.F. Krol97rijwielhandel en autoverhuurder


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielhandel en autoverhuurder


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielhandel en autoverhuurder


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 83mej. H. Beckeringapothekers-assistente
Lanen 83A. Boumaapotheker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijw.h. en autoverh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83J.F. Krol581Rijw.h. en autoverh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


2023
0.12680912017822


  terug