Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 87
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 875-0625-0635-057F-179F-171


Naastliggers vanLanen 87
ten oostenGrote Kerkstraat 2
ten zuidenLanen 89
ten westende Lanen
ten noordenLanen 85


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063r van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: het einde van de Wortelhaven]300‑00‑00 gghuis
aanhandelaarAnne Diercx, weduwe van te Sexbierum
aanhandelaarwijlen Cornelis Freercx
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Intes
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Tyaerdt smid
verwandelaarWierdt Siuerdts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(doorgehaald) Huysinge (op) teynde der wortelhaeven


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: aan de wortelhaven]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarJacob Alberts, gehuwd metgoudsmid
aanhandelaarTrijnke Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ede Gretes
naastligger ten zuidenCornelis Intes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet kind van Fedde Oedses
verwandelaarJaen Cornelis te Tzummarum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane Alberts, goudsmid x Trynke Bauckes kopen een huis staende aen de Wortelhaeven. Ten O. wd. Ede Grietes, ten Z. Cornelis Intes, ten N. het kind van Fedde Oedses. Grondpacht 16 st aan de Stad. In wandel verkregen van Jaen Cornelis te Tzummarum.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0037r van 25 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ede Grettes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Alberts


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen OZ300‑00‑00 gghuis
koperSicke Simpckes, gehuwd met
koperTrijncke Juws
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Cornelis
naastligger ten westenLanen
naastligger ten noordenJan Fransen Templaer
verkoperJacob Alberts, gehuwd met te Berlikum
verkoperTrijncke Bauckes te Berlikum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Simpckes x Trijncke Juws kopen een huis op het oosteinde van de Lanen. Ten Z. Claes ?, ten N. Jan Fransen Tempelaer. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Alberts te Berlicum x Trijncke Bauckes voor 300 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSicke Sempkes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0087r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSicke Siuckes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerWigger Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenThomas Pyters
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenWybe Bockes
verkoper q.q.Davidt Sybrants, curator over
verkoper van 1/3Lolcke Sickes
verkoper van 1/3Jeltie Sickes
verkoper q.q.Davidt Sybrants, gelastigde van
verkoper van 1/3Oedske Sickes c.u. te Leiden


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wiger Annis


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005r van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet kind van Wyger Annes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven]720‑07‑00 gghuis
koperJoucke Piers, gehuwd met
koperWelmoed Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
huurderWopcke Jansen Tadema mr. kleermaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoucke Piers
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Dircx
verkoperMary Joannes, weduwe van
verkoperwijlen Aucke ten Belt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Piers x Welmoed Jacobs koopt een huis op de Wortelhaven, nu bewoond door mr. kleermaker Wopke Jansen Tadema. Ten Z. de koper, ten N. erven Dirck Dircx. Gekocht van Mary Johannis wv Antke (Anske?) ten Belt?, voor 720 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 10rLanen 87Hendrick Donckerf. 500-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0231r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Doncker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0140v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrik Donker


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Swarte Kruis van de erfgenamen van wijlen Hendrik Donkers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062 , folio 98Lanen 87huis
eigenaarHendrick Donker erven
gebruikerReiner IJsbrandts
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062 , folio 63vLanen 87huis
eigenaarHendrick Donker erven
gebruikerReiner Isbrandts
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062 , folio Lanen 87huis
eigenaarReinder IJsbrands cum soc.
gebruikerReinder IJsbrands cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0213v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReyner IJsbrands* tingieter


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Minx


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis gekocht door Jan Pieters Vettevogel


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven]290‑00‑00 gghuis
koperJan Pieters Vettevogel, gehuwd met
koperGrietie Jeppes
naastligger ten oostenPieter Dirx
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Pieter Dirx c.u.het Blauwe Lam
naastligger ten westenLanen [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman Jan Donker
verkoperAntie Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Minks te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pyters Vettevogel x Grietje Jeppes koopt huis op de Wortelhaven. Ten Z. en O. Pyter Dirks in 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten W. de straat. Gekocht van Antie Joukes wv Pyter Minks te Achlum.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0061r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Donker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063 , folio 64rLanen 87huis
eigenaarvroedsman Donker
gebruikerPier Stellingwerff
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerking[vermeld zonder nummer,
opmerkingmaar op de plaats van nummer 5-062]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven]492‑10‑00 cghuis
koperHuige Gerrits, gehuwd metwinkelier
koperSibrigje Pieters winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Dirks
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam het Blauwe Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Donker
verkoper van 1/2Jan Pieters Vettevogel
verkoper van 1/4Dirk Jeppesmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Reinouke Teunis
verkoper van 1/12Mayke Teunis, gehuwd met
verkoper van 1/12Pieter Sytses
verkoper van 1/12Geertie Theunis ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerrits koopt een huis op de Wortelhaven. Ten Z. 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten O. Pieter Dirks. Gekocht van Jan Pieters Vettevogel voor 1/2, Dirk Jeppes voor 1/4 en Reinouke-, Geertje- en Mayke Teunis x Pieter Sytses samen voor 1/4, voor 492 cg. Het zijn erven Grietje Jeppes, de vrouw van J.P. Vettevogel.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuige Gerrits


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-063Lanen 87Pieter Bokkes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
5-063Lanen 87Jacob Joosten, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063 , folio 64rLanen 87huis
eigenaarPytter Bokkes
gebruikerPytter Bokkes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-063, fol. 86rLanen 87Pieter Bokkes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenarbeyder17:6:00 cg2:18:00 cgbestaet sober


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuige Gerrits


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063 , folio 65rLanen 87huis
eigenaarJan Freerks
gebruikerHilbrand Ruirds
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuige Gerryts koopman


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]460‑00‑00 cghuis
koperSierk Pyters, gehuwd metkooltjer
koperTrijntje Yebs
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
huurderHendrik Allerts mr. boendermaker
naastligger ten oostenGeert pruikenmaker
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam het Blauwe Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenHilbrand Ruurds
verkoperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
verkoperSybregje Pyters


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063 , folio 65rLanen 87huis
eigenaarJan Freerks
gebruikerHilbrand Ruirds
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0054r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 112vLanen 87huis
eigenaarHilbrand Ruurds
gebruikerHilbrand Ruurds
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0020r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 85, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjierk Pieters


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 112vLanen 87huis
eigenaarUiltje Dirks
gebruikerUiltje Dirks
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0089v van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0205v van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0146v van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjerk Pieters
naastligger ten noordenMeinte Willems de Jager


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0127v van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinte Jager


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 112vLanen 87huis
eigenaarUiltje Dirks
gebruikerUiltje Dirks
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht vanUiltje Dirks
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]550‑00‑00 cghuis
koperMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
koperAntje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
naastligger ten oostenAntje Hendriks
naastligger ten zuidenJacobus* Geermans
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenUiltje Dirks*
verkoperSierk Pieterskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinte Willems de Jaager, mr. vleeschouwer x Antje Hendriks kopen een huis op de Wortelhaven. Ten O. de kopers, ten Z. Geermans, ten W. de straat, ten N. Uiltje. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van kooltjer Sierk Pieters, voor 550 CG.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0205r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinte Willems Jaager


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-061, pag. 75Lanen 87


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-057 , pag. 108Lanen 87Meinte W. Jager 1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Uiltje Dirks Eikhout... Dirk Jans en Trijntje Sijbrens; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-179Lanen 87Uiltje D EikhoutUiltje D Eikhoutuitdrager


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 van 22 mei 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-179Lanen 87provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 155huis zijnde een voormalige branderij F-179
 
verkoperFerdinand Adrianus van Boelens (te Leeuwarden)
koperJan Galama


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 221 van 8 jun 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-179Lanen 87koopaktefl. 600huis op de hoek van de Grote Kerkstraat op de hoek van de Wortelhaven C-179 [moet zijn F-179]
 
verkoperTrijntje Uilkes Eikhout
verkoperJacob de Vries
verkoperJorrit Douwes
koperCoenraad van Hoften


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1040Lanen 87Coenraad van Hoften blikslagerHarlingenhuis (54 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 100 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Jantje Coenraads van Hoften, overleden op 14 oktober 1836dochter van Coenraad van Hoften, mr. blikslager (Wortelhaven F 179) en Aafke Sjoerds de Groot, zuster van minderjarige Sjoerd en Barend Coenraads van Hoften. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Aafke de Groot... bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Coenraad van Hoften... Oeges Lemans; BS huw 1829, ovl 1841; oud 38 jaar, geb HRL. (!() en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk F-179; VT1839; C. v. H. eigenaar van perceel nr. 1040 te HRL, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 311, huis, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Dieuwke Jansgeb 1786 HRL, ovl 17 nov 1846 HRL, huwt met Douwe Dijkstra, dv Jan ... , en ... ; BS ovl 1846; 1860 overlijdens; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Douwe Dijkstra... bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-179Lanen 87C van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-179Grote KerkstraatCoenraad van Hoften38 jblikslagerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-179Grote KerkstraatAafke de Groot36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-179Grote KerkstraatSjoerd van Hoften6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179Grote KerkstraatBarend van Hoften4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179WortelhavenDouwe Dijkstra44 jgeenPietersbierumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-179WortelhavenDjieuwke Jansen50 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-179WortelhavenJan Dijkstra13 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-179WortelhavenWillemke Dijkstra6 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 263 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Coenraad van Hoften, overleden op 1 februari 184140 jr, blikslager, geboren Groningen, overleden Wortelhaven F 179, man van Aafke de Groot, vader van minderjarige Sjoerd, Barend en Pieter Coenraads van Hoften. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Antje Dijkstra, overleden op 7 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 1/1/1842), overleden Lanen F 179. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 983 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Bartle Jacobs de Groot, overleden op 6 januari 184829 jr (geboren 18/10/1818), zeekapitein, overleden Spekmarkt F 179, man van Maria-Magdalena Snijder (mede testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van Jacob S. de Groot, kruier en Mettje B. Wagenaar. Saldo fl. 54,64. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Hendrika Paulus Faro... 1856 uit Midlum, ovl wijk F-123, dv Paulus F, en Trijntje Hendriks; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Pieter Pieters Bakker... B., en Rinske Pieters Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Rigtje Sybrands Wijkel... wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1040Wortelhaven F-179Freerk Hoekstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3633De Lanen F-172 Gerlof van Asperen woonhuis


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
F-179Lanen 87Het zeer ter nering staand HUIS, waarin Horlogemakerszaak, met Plaats, Bleek en massale Steeg op den hoek van de Kerkstraat en de Simon Stijlstraat, F 171, in gebruik bij den mede-eigenaar den Heer J.K., Wassenaar. Provisioneel verkocht op 26 okt 1904 in de Korenbeurs door Okkinga.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3633Lanen 87 (F-172)Hein Harmens van Asperenwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 87A. (Aafke) Lautenbach wv Elgersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 87rijksmonument 20499


2023
0.097250938415527


  terug