Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 93
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Lanen 935-0655-0655-061F-182F-174


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023r van 10 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Gatties


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065 , folio 98Lanen 93huis
eigenaarJacob Servaas
gebruikerJacob Servaas
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065 , folio 64rLanen 93huis
eigenaarJacob Servaas
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065 , folio Lanen 93huis
eigenaarJacob Servaes
gebruikerJacob Servaes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065 , folio 64vLanen 93huis
eigenaarHarmanus van 't Vlie q.q.
gebruikerHendrik Melchers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-065Lanen 93Hein Freerks, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065 , folio 64vLanen 93huis
eigenaarHeyn Freerks
gebruikerHeyn Freerks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-065, fol. 86vLanen 93Heyn Freerks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderentimmerman22:11:00 cg3:13:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065 , folio 65vLanen 93huis
eigenaarHein Freerks erven
gebruikerHein Freerks erven
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065 , folio 65vLanen 93huis
eigenaarHein Freerks erven
gebruikerHein Freerks erven
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061 , folio 113rLanen 93kamer
eigenaarJohannes Vettevogel
eigenaarDouwe Vettevogel
gebruikerJacob Hofman
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerPier Dirks wed.
huurwaarde10‑10‑00 cg
gebruikerJan Befke wed.
huurwaarde14‑02‑00 cg
huurwaarde totaal54‑12‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑15‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061 , folio 113rLanen 93huis
eigenaarJohannes Vettevogel
eigenaarDouwe Vettevogel
gebruikerJacob Hofman
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal31‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061 , folio 113rLanen 93huis
eigenaarJohannes Vettevogel
eigenaarDouwe Vettevogel
gebruikerTjeerd van Beemen wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-064, pag. 75Lanen 93Gerben Ages


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-061 , pag. 108Lanen 93Gerrit Hartman 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-182Lanen 93Gerrit Hartman... 1818, huw 1820, huw 1825, huw 1843, ovl 1848, ovl 1851 1853 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-182, commies bij de stadsbelasting, 1814. (GAH204); G.H., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-182Lanen 93Sietske Jacobus van Beemengeb 1769 Molkwerum, ovl 18 sep 1814 HRL, huwt met Gerrit Hartman, ovl wijk F-182, dv Jacob Jans en An Taedes; BS ovl 1814; 1851 overlijdens


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 93G. Hartmanfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-182Lanen 93Gerrit HartmanGerrit Hartmancommis bij de stads belasting


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1037Lanen 93Gerrit Hartman stadswijnwerkerHarlingenhuis en erf (94 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-182Lanen 93Jacobus Hartman... BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-182; VT1839; Jakobus Hartman, ged 3 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hartman en Sijtske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-182Lanen 93Yke J Zeilstraoud 68 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk F-182; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-182Lanen 93G Hartman stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-182WortelhavenGerrit Hartmans77 jwijnwerkers Gravenhagem, protestant, gehuwd
F-182WortelhavenYke J Zeilstra68 jMolkwerumv, protestant, gehuwd
F-182WortelhavenJacobus Hartman51 jbakkersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-182Lanen 93Hylke Taekes Buisman... jan en 5feb18 26, wonende te HRL, blauwverversknecht, N.H., werkman in 1851, kleermaker in 1866, ovl wijk F-182, zv Teeke Folkerts B, em Saakje Bruinsma; BS huw 1826, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-182Lanen 93Geertje Poppes Valderpoort... en Neeltje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1037Wortelhaven F-182wed. en erv. Sjoerd A. van Veen woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 93beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.053444862365723


  terug