Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Leerlooierssteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerLeerlooierssteeg 2(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)F-057F-ong


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0138v van 3 sep 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Leerlooierssteeg 2Schritsen ZZ120‑00‑00 cgschoenmakersperk
koperWybe Hansen, gehuwd metschoenmaker
koperPietke Piebes schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑01‑12 cg
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat foutief: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidende hof van Eme Rogiers
naastligger ten westende hof van Eme Rogiers
naastligger ten noordende schuur van Tuenis Simens gleibakker
verkoperLijsbeth Jacobs voor zich en haar twee kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Harings


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0139v van 27 feb 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Leerlooierssteeg 2Schritsen100‑00‑00 ggtuin
koperJacob Dircks, gehuwd metmr. schoenmaker
koperRichtie Hayes
gebruiker tuinThoenis Simonsgleibakker
naastligger ten oostenSchoenmakerssteeg
naastligger ten zuidenschoenmakersperk van Jan Geerts
naastligger ten westende hof van Eme Rogiers
naastligger ten noordenschoenmakersperk van Wibe Hansen [staat: Jansen]
verkoperJacob Frans, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperAtske Pieters


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-057Leerlooierssteeg 2Joodsche GemeenteBroer W Blomvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1514Leerlooierssteeg 2Israelitische Gemeente Harlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 2Jansje Izaaks van der Sluis... Isr. begraafreg. van Amsterdam); BS huw 1825; oud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-057; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 2Wolf M. de Vriesoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-057; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-057SchritzenWolf Liepmans de Vries55 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
F-057SchritzenJantie Izaäk van der Sluis42 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
F-057SchritzenLiepman Wolf de Vries12 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenIzaak Wolf de Vries8 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenJacob Wolf de Vries5 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenLena Wolf de Vries23 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenHendrika Wolf de Vries17 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenBetje Wolf de Vries15 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenPietje Wolf de Vries12 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-057Leerlooierssteeg 2Jacobus Brouwer, overleden op 24 december 1848(Certificaat van onvermogen), 6 dg (geboren 18/12/1848), overleden Wegeters?straat F 57. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 2Antje Vogelgeb 1807 Wirdum, huwt met Jan Gerbens Offringa, Vst jan 1851 uit Almenum, N.H., A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 2Broer Wytses Blom... ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 (GAH204); B.W.B. en Aafke O. van der Stok, beide van HRL, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 2Jan Gerbens Offringageb mrt 1794 Achlum, huwt met Antje Vogel, werkman, N.H., Vst jan 1851 uit Almenum, A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 2Trijntje Brink... G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 2Trijntje Jans Deurnat... HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3558Leerlooijerssteeg F-054 Israëlitische Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3558Leerlooierssteeg 2 (F-ong)Israël. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Leerlooierssteeg 2F. v/d Veengrondwerker
Leerlooierssteeg 2J.K. van Wijkwerkman
Leerlooierssteeg 2aP. Hoekstragrondwerker


2023
0.062275171279907


  terug